Nordström i Kommunal tassar runt den heta grötenUlf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera andra ämnen. De har behandlat miljö och ekonomi, och så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion. Han har skrivit om Willy Silberstein och AS i Sverige, om ”Det själviska samhället” och om ”Den irrationella kapitalismen”. Han har skrivit om EU, tex. ”Varför angriper David Cameron EU”? om bankunionen, senast 13/7. Han har skrivit om unga vuxna, om science och fiktion, ”Jag känner mig ledsen” sa Anders Wijkman och ”Skall vi tala om raser?”

Han har också skrivit om GMO, genmodifierad gröda senast i inlägget ”Hotet mot liver – den genetiska manipulationens dolda agenda” 31/1 och 4/3 ”Hur ska vi förklara vad som sker?” Senaste inlägget var 25 maj, och handlade om Första Världskriget. Han har tidigare skrivit om privatisering av vården, ett ämne som senaste behandlades i mitt blogginlägg 9/6 att ”Privata bolag inom vård, skola och omsorg betalar 2 % i skatt”.
Kommunal 2

Blogginlägget.
LO:s största fackförbund, Kommunal, har nyligen publicerat en rapport om situationen för undersköterskor och vårdbiträden inom äldrevården. Kommunals ordförande, Anneli Nordström, presenterade rapporten bl.a. i SvD Brännpunkt (3/6). Av referatet av rapporten att döma presenteras viktiga fakta, om personalens relativt dåliga situation. Men i den heta frågan om vinster i
välfärden är Nordström försiktig och defensiv:
På ett sätt är det inte förvånande att villkoren för de anställda är sämre hos de privata arbetsgivarna?
– I de fall ägarna har som mål att ta ut vinst är det därför stor risk för att vinstuttaget sker på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor och löner.

AnnelieNordstrom

Och så kommer en form av rockad: Det riskerar i sin tur att slå hårt mot kvaliteten i omsorgen. Detta är kända fakta. Trots det har en stor andel av landets kommuner lagt ut delar av äldreomsorg, som de är ansvariga för, på privata entreprenörer.
Här bibringas man intrycket att Nordström och Kommunals ledning är emot privatisering och vinst i välfärden. Men det är retorik, eller
falsk varuinformation. Vill man hårdra frågan kan man säga Nordström ger en förskönande, och därmed lögnaktig bild av sitt eget och förbundsledningens agerande.

I en lördagsintervju med Anneli Nordström, ledd av P1:s Monika Sarrinen, diskuterades Kommunals agerande. LO:s kongress för fyra år sedan tog på Handels initiativ ett beslut om ”non-profit” i välfärden. Det var ett tufft beslut och gick emot LO-ledningen. Man kan alltid invända varför man använder en knepig term, men det får i detta sammanhang sägas vara mindre väsentlig detalj.
Vårdbild 1 fotskada omsorg

Partiledningen (s) gick senare ut med en slags generallinje i vinstfrågan. Det hette i partitjänstemännens underlagsmaterial att vinsten (i välfärden) var inte huvudfrågan, utan kvaliteten. Två år efter LO-kongressen gick Nordström ut
och förklarade att linjen att säga nej till non-profit var fel, utan just kvalitetsfrågan var det viktiga. Tänk vilken ren tillfällighet att partikansliet (s) och Nordström råkar kläcka samma tanke! Ja, världen måste väl vara liten?

Lördagsintervjun i P1 var även intressant ur en annan aspekt. Nordström förklarade frankt att det skulle vara fel att ha med (v) i en (s)-ledd regering efter hösten val. Nordström förklarade att (v) var ett enfrågeparti. Och den frågan var vinst i välfärden. Här överskred Nordström med råge sitt mandat som förbundsordförande. Ett cyniskt partigängeri tycks vara ledstjärna för Kommunals ordförande, trots att hon torde ha många (v)-röstande kvinnor i sitt förbund. (v) har varit konsekvent föredömlig i just frågan om vinst i välfärden. Det har naturligtvis trissat Nordström extra, och alltså måste hon hålla på med tjuv- och rackarspel.

Den taktiska formel som (s)-partikansliet kläckte kan jämföras med (s)-linjen folkomröstningen om kärnkraften 1980. I stället för de givna ja- resp nej-linjerna satsade (s) på en sveklinje: Avveckla kärnkraften, men bygg först ut den. Nu skall eländet med riskkapitalister och andra spekulanter på skattemedel få fortsätta och byggas ut, men det skall kontrolleras. Och hur kontrollerar
man t.ex. mjuka värden som vårdkvalitet? Bemanningstäthet och utbildningskrav går att kontrollera, men även det kan visa sig svårt genom diverse kreativa benämningar från det vinstdrivande företagets sida. För det är ytterst profiten som är intressant, då riskkapitalet sällan kännetecknas av ideell verksamhet. Och vem skall kontrollera vårdföretagen? Ja, naturligtvis vårdgivarna, dvs
kommuner och landsting. De skall nu åläggas nya kostnader för att bygga upp en kontrollapparat.
Vard 1 fria-vardvalet

Nordström och Kommunal ledning är svikare. Och då hjälper det föga att man tuffat till sig i den nya rapporten, med skrivningar som förr inte fanns med. Nej, det finns bara en rimlig väg att gå och det är att utesluta vinst i välfärden, dvs sjuk- och hälsovård, omsorg och skola. Problem i kommunal och landstingsdriven verksamhet och sådan har det funnits och finns får lösas på andra sätt, bl a genom rapportskyldighet, skydd för visselblåsare och transparens.

intressant.se, , , , , , , , , , , ,

, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Brännpunkt 3/6 2014 DN 9/6 2014 DN II 9/6 2014DN replik 31/10 DN Debatt 15/11 2013 DN Debatt 14/11 DN Debatt 16/8 DN Debatt 30/10 DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare DN Debatt 5/11Dagens Arena 6/11 DN Debatt 11/10 Lena Sommestads blogg 18/9 DN 19/9

  5 comments for “Nordström i Kommunal tassar runt den heta gröten

 1. 15 juni, 2014 at 17:46

  Tycker nog att ni är litet orättvisa mot Kommunal. Vid den senaste kongressen alldeles nyligen togs ett uttalande där Kommunal tar ställning mot vinstuttag i välfärden. (Möjligen var förbundsordföranden inte helt nöjd.)

  ”Bättre bemanning inom omsorgen
  Kommunals förbundsmöte har enats i ett uttalande till stöd för välfärden:

  Välfärden i Sverige är satt under press. Denna utveckling har pågått under en längre tid och har fått till följd att många av Kommunals medlemmar har det allt tyngre och tuffare på arbetsplatsen. Istället för en gemensam angelägenhet har delar av välfärdssektorn utvecklats till en marknadsplats för vinstdrivande aktörer. Till exempel innebär olika peng- och valsystem att ansvaret skjuts över på den enskilde, som ska byta tjänst om hen inte är nöjd. Detta har inneburit att politiken har frånhänt sig sitt ansvar.

  För att ändra denna utveckling ställer Kommunal krav på bemanning, vad gäller personaltäthet, kompetens och arbetsvillkor, vilket säkerställer kvalitén. För att kvalitén ska förbättras behövs ökade resurser och att politikerna tar ansvar för verksamheten.

  Kommunal vill stärka politikens möjlighet att styra och ta ansvar. Det räcker inte att hänvisa till att kommuner och landsting ska bli ”bättre” på att upphandla. Regelverken kring upphandling och valfrihetssystem saknar idag de verktyg som politiker behöver och måste göras om, så att de främjar långsiktighet, kontinuitet och kvalitet.

  Dagens LOV-system begränsar kommunens möjligheter att styra och kvalitetssäkra verksamheterna.

  Kommunal ska verka för att en non-profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg och de pengar som är avsedda till välfärdstjänster ska komma barn, gamla och vårdbehövande till del. Vinster görs nästan uteslutande genom besparingar på personalen och deras villkor. Kommunal säger tydligt ifrån. Så här ska det inte längre få vara.

  Vård, omsorg och skola är personalintensiva verksamheter och behovet är växande så långt in i framtiden vi kan överblicka. Kommunal ställer därför krav på att den gemensamma välfärden långsiktigt garanteras. Öka resurserna så att vi får en bättre bemanning. Kollektivavtal ska vara norm och meddelarfrihet en självklarhet. Våra skattepengar ska användas till välfärden.

  Välj välfärden – Vi har råd!”

 2. Johan Eriksson
  15 juni, 2014 at 19:09

  Kommunal tillhör LO som under lång tid gått i kapitalets ledband. Att det från socialdemokraterna, sedan Göran Perssons tid ett i allt väsentligt nyliberalt parti, och med dem lierade organisationer, som stora delar av fackföreningsrörelsen, sprids dimridåer är inget märkligt utan fullt naturligt. Socialdemokraterna och den fackföreningsrörelse som kontrolleras av detta parti är sedan lång tid tillbaka monopolkapitalets lakejer och böjer sig för varje vink från profitörena. Hur kan det för så många vara så svårt att inse att vare sig socialdemokraterna eller dess olika maktorganisationer (i manupulationen av arbetarklassen benämnda ”folkrörelser”) är en del av vänstern, i praktiken är de en del av den nyliberala högern.

  Profit är utsugning av arbetarklassen och det är beklämmande att det revisionistsika vänsterpartiet helt fokuserar denna fråga till ”välfärden”. Att suga ut en arbetare på t.ex. Volvo är inte det inte på något sätt bättre än att suga ut ett vårdbiträde som arbetar för en välfärdsprofitör. I båda fallen göder systemet kapitalisternas redan feta bukar och befäster maktstrukturer och ökar ojämlik förmögenhetsfördelning. Vänsterpartiet skadar den socialistiska kampen genom att isolera frågan om profit till välfärden. På detta sätt ger man sken av (om det är medvetet eller omedveter tål att fundera över) att profit inom det s.k. ”näringslivet” i det närmaste ok.

  Dock, vänsterpartiet är fegt och består verkar till en förfärande stor del bestå av makthungriga småborgare som inget hellre vill än att få ”regera” ihop med de nyliberala socialdemokraterna. När skall vänsterpartiet åter våga stå upp för en sann socialistisk kamp baserad på Marx och Lenin?

  • Tjatte Hedlund
   17 juni, 2014 at 16:19

   Det är förvisso bra Johan Eriksson att du har läst Marx och Lenin.
   Men jag vill uppmana dig att dels läsa mera av dem men oxå vidga dina vyer med fler författare inom gengern så som ex. Alexandra Kollontaj, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, osv.
   Då kanske du kan sätta in dina raljerande fraser i en korrekt kontext.

   Vänsterpartiets krav på förbud mot vinstuttag inom välfärden handlar främst om hur staten, regionerna / landstingen och kommunerna använder skattemedlen. Så om man förbjuder vinstuttag ur företag som verkar inom välfärdssektorn så skapas det därmed förutsättningar för att anställa mer personal och på så sätt dels bidra till kvallitetshöjningar men oxå till att minska utsugningsgraden hos de anställda i de privatägda välfärdsföretagen.

   Angående ditt raljerande om att Vänsterpartiet verkar ”till en förfärande stor del bestå av makthungriga småborgare som inget hellre vill än att få ”regera” ihop med de nyliberala socialdemokraterna.”
   Om du läser Kommunistiska Manifestet så kanske du kan lära dig att en småborgare är ett begrepp för att definiera en människa som äger sina produktionsmedel men som oxå arbetar (producerar) med de samma. Ex en hantverkare som bedriver verksamhet i någon av bolagsformerna som omfattas av termen ”fåmansbolag” såsom Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag eller Aktiebolag.
   Dessutom säger Vänsterpartiet gång på gång: ”Vi sätter oss inte i en regering som tillåter vinstuttag i välfärden!”

   Till sist. Du skriver att: ”Vänsterpartiet skadar den socialistiska kampen genom att isolera frågan om profit till välfärden.”
   Dels håller jag inte med dig och dels skulle det vara intressant att få veta på vilket sätt du själv bidrar i kampen för ett klasslöst samhälle?

 3. hans Johansson
  15 juni, 2014 at 22:01

  Det är lätt att hålla med Ulf Karlström! Tretttio år som medlem i kommunalarbetareförbundet lärde mlg att
  kommunas ledning alltid stod på arbetsköparnas sida,många vackra fraser på fackmöten,javisst men sluligen
  visste ledningen alltid var lojaliteten fanns, och vad vore väl annat att vänta från en ledning som
  gjort till sitt signum att aldrig följa den radikala opinion som finns bland medlemmarna.Det är S-politik som gäller -inget annat!

 4. Johan Eriksson
  19 juni, 2014 at 20:12

  Tjatte Berglund,
  Jag undanber mig dina försök att undervisa mig om det kommunistiska manifestet och om småborgarskap. Om dessa förhållanden verkar din ståndpunkt vara starkt påverkad av de revisionistiska synsätt som länge infekterat vänsterpartiet, ett parti som sedan länge övergivit den revolutionära kampen.

  Problemet med vänsterpartiets ståndpunkt gällande välfärdsprofiten är inte att man på detta sätt vill öka välfärdens resurser, detta resonemang hade till och med 70-talets borgerliga folkpartister utan problem ställt upp på – att de sedan kraftigt vridits åt facistoid nyliberal höger är en annan sak. Detta är därför inte en argumentation som bygger på marxistisk teori utan på pragmatism.

  Problemet är att vänsterpartiet genom sin argumentation får det att framstå som att profit utanför välfärden inte är så skadlig. Fler än en gång har företrädare för vänsterpartiet, när de ansatts av facistoida högeragitatorer, fått slå knut på sig själva när de å ena sidan – i sann revisionistisk anda – försökt förklara profitens skadlighet när det t.ex. gäller vård men att det finns en skillnad när det gäller den profit som genereras av de byggherrar som bygger sjukhus. Detta skadar den socialistiska kampen och lägger än mer hinder i vägen för visionen om det klasslösa samhället. Om profiten genereras från skattemedel eller från andra källor är betydelselöst utifrån en marxistisk utgångspunkt. Det är detta du och andra revisionister inte förstår och det är detta som är hela min poäng. Du kanske borde studera Marx igen!

  Slutligen kanske du också noggrannare borde studera vänsterpartiets revisionistiska partiprogram som inte tar avstånd från privat företagande och därigenom också sluter småborgare till sig. Så här står det:

  ”Det socialistiska samhället kan innefatta olika gemensamma ägandeformer som direkt arbetarstyre, kooperativ, kommunalt eller statligt ägande, men även privata företag kan bidra till samhällets utveckling.”

  Alltså ”…MEN ÄVEN PRIVTA FÖRETAG KAN BIDRA TILL SAMHÄLLETS UTVECKLING”.

  Hela idén med privata företag är PROFIT, kan revisionismen bli tydligare?

  För mig är och förblir vänsterpartiet hopplöst förlorat. Droppen för mig var redan när man i sin stora feghet och sin småborgerliga revisionistiska inställsamhet inte längre vågade kalla sig för kommunistiskt. Efter detta har det bara fortsatt utför.

Comments are closed.