Nordström i Kommunal tassar runt den heta grötenUlf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera andra ämnen. De har behandlat miljö och ekonomi, och så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion. Han har skrivit om Willy Silberstein och AS i Sverige, om ”Det själviska samhället” och om ”Den irrationella kapitalismen”. Han har skrivit om EU, tex. ”Varför angriper David Cameron EU”? om bankunionen, senast 13/7. Han har skrivit om unga vuxna, om science och fiktion, ”Jag känner mig ledsen” sa Anders Wijkman och ”Skall vi tala om raser?”

Han har också skrivit om GMO, genmodifierad gröda senast i inlägget ”Hotet mot liver – den genetiska manipulationens dolda agenda” 31/1 och 4/3 ”Hur ska vi förklara vad som sker?” Senaste inlägget var 25 maj, och handlade om Första Världskriget. Han har tidigare skrivit om privatisering av vården, ett ämne som senaste behandlades i mitt blogginlägg 9/6 att ”Privata bolag inom vård, skola och omsorg betalar 2 % i skatt”.
Kommunal 2

Blogginlägget.
LO:s största fackförbund, Kommunal, har nyligen publicerat en rapport om situationen för undersköterskor och vårdbiträden inom äldrevården. Kommunals ordförande, Anneli Nordström, presenterade rapporten bl.a. i SvD Brännpunkt (3/6). Av referatet av rapporten att döma presenteras viktiga fakta, om personalens relativt dåliga situation. Men i den heta frågan om vinster i
välfärden är Nordström försiktig och defensiv:
På ett sätt är det inte förvånande att villkoren för de anställda är sämre hos de privata arbetsgivarna?
– I de fall ägarna har som mål att ta ut vinst är det därför stor risk för att vinstuttaget sker på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor och löner.

AnnelieNordstrom

Och så kommer en form av rockad: Det riskerar i sin tur att slå hårt mot kvaliteten i omsorgen. Detta är kända fakta. Trots det har en stor andel av landets kommuner lagt ut delar av äldreomsorg, som de är ansvariga för, på privata entreprenörer.
Här bibringas man intrycket att Nordström och Kommunals ledning är emot privatisering och vinst i välfärden. Men det är retorik, eller
falsk varuinformation. Vill man hårdra frågan kan man säga Nordström ger en förskönande, och därmed lögnaktig bild av sitt eget och förbundsledningens agerande.

I en lördagsintervju med Anneli Nordström, ledd av P1:s Monika Sarrinen, diskuterades Kommunals agerande. LO:s kongress för fyra år sedan tog på Handels initiativ ett beslut om ”non-profit” i välfärden. Det var ett tufft beslut och gick emot LO-ledningen. Man kan alltid invända varför man använder en knepig term, men det får i detta sammanhang sägas vara mindre väsentlig detalj.
Vårdbild 1 fotskada omsorg

Partiledningen (s) gick senare ut med en slags generallinje i vinstfrågan. Det hette i partitjänstemännens underlagsmaterial att vinsten (i välfärden) var inte huvudfrågan, utan kvaliteten. Två år efter LO-kongressen gick Nordström ut
och förklarade att linjen att säga nej till non-profit var fel, utan just kvalitetsfrågan var det viktiga. Tänk vilken ren tillfällighet att partikansliet (s) och Nordström råkar kläcka samma tanke! Ja, världen måste väl vara liten?

Lördagsintervjun i P1 var även intressant ur en annan aspekt. Nordström förklarade frankt att det skulle vara fel att ha med (v) i en (s)-ledd regering efter hösten val. Nordström förklarade att (v) var ett enfrågeparti. Och den frågan var vinst i välfärden. Här överskred Nordström med råge sitt mandat som förbundsordförande. Ett cyniskt partigängeri tycks vara ledstjärna för Kommunals ordförande, trots att hon torde ha många (v)-röstande kvinnor i sitt förbund. (v) har varit konsekvent föredömlig i just frågan om vinst i välfärden. Det har naturligtvis trissat Nordström extra, och alltså måste hon hålla på med tjuv- och rackarspel.

Den taktiska formel som (s)-partikansliet kläckte kan jämföras med (s)-linjen folkomröstningen om kärnkraften 1980. I stället för de givna ja- resp nej-linjerna satsade (s) på en sveklinje: Avveckla kärnkraften, men bygg först ut den. Nu skall eländet med riskkapitalister och andra spekulanter på skattemedel få fortsätta och byggas ut, men det skall kontrolleras. Och hur kontrollerar
man t.ex. mjuka värden som vårdkvalitet? Bemanningstäthet och utbildningskrav går att kontrollera, men även det kan visa sig svårt genom diverse kreativa benämningar från det vinstdrivande företagets sida. För det är ytterst profiten som är intressant, då riskkapitalet sällan kännetecknas av ideell verksamhet. Och vem skall kontrollera vårdföretagen? Ja, naturligtvis vårdgivarna, dvs
kommuner och landsting. De skall nu åläggas nya kostnader för att bygga upp en kontrollapparat.
Vard 1 fria-vardvalet

Nordström och Kommunal ledning är svikare. Och då hjälper det föga att man tuffat till sig i den nya rapporten, med skrivningar som förr inte fanns med. Nej, det finns bara en rimlig väg att gå och det är att utesluta vinst i välfärden, dvs sjuk- och hälsovård, omsorg och skola. Problem i kommunal och landstingsdriven verksamhet och sådan har det funnits och finns får lösas på andra sätt, bl a genom rapportskyldighet, skydd för visselblåsare och transparens.

intressant.se, , , , , , , , , , , ,

, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Brännpunkt 3/6 2014 DN 9/6 2014 DN II 9/6 2014DN replik 31/10 DN Debatt 15/11 2013 DN Debatt 14/11 DN Debatt 16/8 DN Debatt 30/10 DN Debatt 26/6 Läkaruppropet Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare DN Debatt 5/11Dagens Arena 6/11 DN Debatt 11/10 Lena Sommestads blogg 18/9 DN 19/9

  5 comments for “Nordström i Kommunal tassar runt den heta gröten

Comments are closed.