Anti-imperialistiskt Forum. Del 8: Är Kina imperialistiskt?


Detta är det åttonde föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare. Det finns verkligen olika uppfattningar i denna fråga. Den föregående föredragshållaren betonade skillnaden mellan Kinas och USA:s utrikespolitik. Kinas utrikespolitik

Detta är föreläsningsserien på YouTube

Är Kina imperialistiskt?
Per-Åke Lindblom, lärare

Längd: ca 14 min

Tidigare föredrag i serien:
Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? 2/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 2 – Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 3/4
Anti-imperialistiskt Forum: Del 3 – Satellitkrigen 4/4
Del 4 – Vad händer i Latinamerika? 5/4
Del 5 – Folkrättsfrågor 6/4
Anti-imperialistiskt Forum. Del 6: Rysslands utrikespolitik 7/4
Kina och USA
Bakgrund.
Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar.
NATO:s aggressiva politik, globaliseringen, krigen i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina och försöken att införa de odemokratiska handelsavtalen TTP och TTIP är uttryck för imperialismen, liksom Sveriges uppslutning vid NATO och USA:s utrikespolitik kan ses som uttryck för imperialism. Sedan 4-5 år står demonisering av Ryssland högt upp på agendan.
På Google hittar man drygt 70 miljoner poster på ”imperialism”. Termen används av företrädare för USA:s politik.

KIna one-belt-one-road
Kanske har den sannolikt minskade användningen av begreppet ”imperialism” i Sverige har att göra med ökad acceptans för brutala USA:s krig i Mellanöstern, förnekandet av statskuppen i Kiev, demoniseringen av Ryssland, ökad acceptans av NATO, och med etablerade massmedias anpassning till USA-imperialismens information/propaganda. Det är länge sedan tiotusentals människor demonstrerade i Stockholm mot USA:s planer på krig mot Irak, som i FN:s säkerhetsråd stoppades av Frankrike.
Detta var faktiskt en demonstration mot USA-imperialismen, och en uppslutning bakom FN-stadgan och folkrättens principer om nation.Ser vi framväxten av en motpol kring Kina-Ryssland och många andra länder?

Några frågor:
* Hur ser imperialismen ut idag?
* Är Kina, Ryssland och Sverige också imperialistiska?
* Vilka är de viktigaste frågorna eller områdena i det antiimperialistiska arbetet idag?
* Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?

Program.

10.00-10.05 Öppnande och presentation av programmet. Moderator Agnes Käll
10.10-10.30 Vad menas med imperialism? Anders Romelsjö
10.30-10.40 Frågor och diskussion
10.40-11.10 Imperialismens praktik i krig och ekonomi 1990-2017 Ulf Karlström
11.10-11.20 Satellitkrig – ett nytt hot? Berndt Paulsson med kommande bok
11.20-11.25 Vad händer i Latinamerika? Eva Björklund
11.25-11.35 Frågor och diskussion
11.35-11.50 Folkrättsfrågor. Erik Göthe
11.50-12.00 Frågor och diskussion

12.00-13.00 Lunch.
13.00-13.20 Rysslands utrikespolitik. Stefan Lindgren.
13.20-13.40 Kinas utrikespolitik. Torbjörn Wikland
13.40-13.50 Är Kina imperialistiskt? Per-Åke Lindblom
13.50-14.00 Frågor och diskussion
14.00-14.10 Är Sverige imperialistiskt? Anders Romelsjö
14.10-14.20 Natos roll för imperialismen. Staffan Ekbom
14.20-14.30 EU-imperialismen. Ulf Karlström
14.30-14.40 Frågor och diskussion
14.40-15.10 Paus med kaffe och bröd
15.10-15.30 Betydelsen av en antiglobalistisk konferens i Moldavien. Jan Myrdal
15.30-15.40 Frågor och diskussion
15.40-16.00 Medias roll. Markus Limmergård
16.00-16.50 Hur ”Bekämpa imperialism” bättre i Sverige?
Paneldiskussion med frågestund Staffan Ekbom, Markus Limmergård, Mike Powers

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

KinaAfrika

intressant.se, , , ,,, , , , , , , , ,


7 svar till “Anti-imperialistiskt Forum. Del 8: Är Kina imperialistiskt?”

 1. Definitivt. Kina kan expandera i riktningarna norr och väster, där är det ganska tomt. I sydkinesiska sjön kommer Kina i bråk med Japan, Filippinerna, Sydkorea, Taiwan och ytterst USA. Afrika tar emot mycket kinesiskt kapital. Numera är företag ofta multinationella och tom transkontinentala, det borde finnas starka bevarande krafter inom företagen mot att gå i krig mot sig själva.

  • Kinas vägledande värderingar skiljer sig markant från det väst som förgripit sig på resten av världen. Du använder termen ’expandera’ på ett försåtligt vis. Usa expanderar genom att dels använda ekonomisk utsugning och dels genom att framkalla oroligheter och brutalt militärt våld. Dessutom med synbart uppsåt att förgifta människors hälsa tex med utarmat uran.
   Kinas ’expansion’ sker genom ömsesidiga handelsavtal och med utveckling av de berörda ländernas infrastruktur. Om Usa bidrar till infrastruktur så har det varit genom ofördelaktiga lån som tvingat landet på knä så dom tvingats betala genom att lämna ifrån sig landets värden.

   • Imperialism är inte en värderingsfråga. Kina exporterar kapital och avancerade produkter och importerar råvaror, precis som USA. Alla järnvägar i Afrika är byggda av brittiska eller franska imperierna. Kinas arbetskraft är väsentligt billigare än västs, därför kan kinesernas avtal se annorlunda ut. Många arabländer har varit knutna till sovjet i decennier, sovjets ”lån” till sina klienter var bidragande till sovjetimperiets fall. Vi har en ny stor råvarusökande imperialist på banan. Lyckligtvis finns ett par tomma riktningar att expandera i, väst och nord. I öst och syd är det nämligen fullt.

    Att se en sammansvärjningteoretiker använda begreppet ”försåtligt” är underhållande.

    • Du är en sann Usa-kramare, som inte låtsas om skillnaden mellan ömsesidighet och ensidig girighet.
     Konspirationsrealism följer av att man tar in fakta. Sammansvärjningsteoretiker bör inte vara ngt skällsord heller men jag antar att du anammar Cia’s användning av uttrycket, med den underförstådda innebörden att dom och andra verktyg för den brutala imperialismen inte ägnar sig åt något dubbelspel, i total förnekelse av fakta.
     Kinas egenintresse är inte samma sak som imperialism. Isf skulle all handel och frivilliga affärskontrakt implicera imperialistiska avsikter.
     Kinas ambitiösa utvecklingsinriktade inställning är ett konstruktivt svar på västimperiets destruktiva terroristsponsring och lönnmordsoperationer.
     En reaktion på västs aggression. Hade världen varit fri från imperiets tentakler hade det inte behövts så ambitiösa planer. Då hade de länder som önskar hävda sina behov av utveckling varit fria att mer obehindrat söka såna kontakter själva. Men västimperiets agenter är överallt med sin skadegörelse och korrumperande inflytande.
     Vad Frankrike beträffar så har dom haft konstruktiva politiker med avsikt att utveckla Afrika på ett mer ömsesidigt vis men dom utmanövrerades av Englands subversion.
     Likaså var prognosen god för Tysklands planer med Bagdadjärnvägen men även där var det England som saboterade. Det Kina gör är i samklang med vad både Frankrike och Tyskland hade planer för.
     Både på 1800-talet och runt 1980. (Det sistnämnda är en ordentligt gömd sanning men spelade in när Us/Uk iscensatte avsättningen av Shahen av Iran. Det handlade om preliminära utvecklingsplaner involverande en ny oljestödd europeisk valuta i samarbete med både Sovjet Opec och även Japan. Alltsammans försvunnet i Orwells minneshål.
     Det kan hända att europeerna lurades av att Usa då sen 1973 haft en omfattande teknologiöverföring till Sovjet. Eftersom det sistnämnda sannolikt i viss mån var en muta för att Sovjet skulle blunda för Apolloprojektets bedrägeri finns det flera anledningar för mörkläggning.)

     • Månlandningarna är en bluff? Haha, hur kunde de då hitta den nazistiska basen på månen baksida… När man skojar upp folk som du måste man tänka ett steg längre hela tiden, inte kortare.

      • Om jag nu faktiskt skulle skoja till det:
       Det var väl utomjordingar dom mötte på månens baksida enligt en av bortförklaringarna.
       (Dom flögs kanske dit av nazisterna i dykarklockan Die Glocke framdriven av fri energi.)
       Men allvarligt igen. Seriösa forskare som Anthony Sutton blev så förfärad av Usas plötsliga och omfattande teknologiöverföring till Sovjet from 1973 att han slog larm till medierna och talade om nationellt självmord. Han var nog då inte alls medveten om Apollobedrägeriet. I Holland var det känt redan samma dag som Apollo11 lyfte. Men tidningsartiklar om det rensades snabbt undan.