NATO- och EU-vänner Turkiet sänder vapen och mediciner till terrorister

Article in English at the bottom.

Enligt flera tidigare rapporter hjälper Turkiet sedan länge de två terroristorganisationerna IS (väl belagda oljeköp bl.a., tillstyrkt av USA:s försvarsminister Carter inför USA:s kongress) och al-Nusra med vapen mm.Turkiet sänder 5000 terrorister till Turkiet medan EU tiger. I den just refererade artikeln skrev jag ”Detta är bara ett av flera exempel på hur Turkiet stödjer den internationella terrorismen, med stöd eller acceptans från USA,NATO och EU-länder. Detta genererar flyktingströmmar mot Europa, vilket ger Turkiet stora ekonomiska bidrag från EU för att stoppa flyktingarna. Ett EU som står upp för demokrati, kamp mot terrorismen och humanitet skulle naturligtvis skarpt protestera mot Turkiets krigspolitik, mot USA:s avgörande krigspolitik bl.a. via terroriststödjande stater som Qatar och Saudiarabien. Men EU står inte upp för sådana värden, utan är den kapitalistiska elitens projekt.”
al-Nusraal-Nusra
Se även 7000 rebeller ger upp i Syrien medan Turkiet och Co sänder in 5000 och EU och NATO tiger;
USA:s försvarsminister kände till Turkiets köp av olja från ISIS;
Brittisk EU-rådgivare menar att Turkiet köper tystnad med flyktingar och
Starka bevis för att saringasen till attacken utanför Damaskus kom från Turkiet

Aktuella uppgifter. Man kan invända att uppgifterna nedan kommer från Ryssland. Ja – studera dem lika kritiskt som om uppgifterna kommer från USA som bevisligen lämnat missledande uppgifter tidigare, eller om de kom från Sveriges regering.
Chefen för den ryska generalstaben generallöjtnant Sergey Rudskoy har berättat för journalister att lastbilar som transporterar vapen till Jabhat al-Nusra kommer från Turkiet till Syrien dagligen. Detta gör det möjligt för terroristgruppen att fortsätta att attackera lokala mål så att de kan engagera syriska regeringsstyrkor och hindrar kampen mot Daesh i landet.Turkiet levererar dagligen stora mängder vapen till terroristorganisationen al-Nusra
”En aldrig sinande ström av stora lastbilar med vapen och ammunition korsar den turkisk-syriska gränsen. Rudskoy tillade också att USA har erkänt att de tyngsta striderna är centrerad kring områden där al-Qaida anslutna Jabhat al-Nusra är mest aktiva. ”Våra amerikanska partner erkänner också detta.” Hittills enligt Rudskoy har USA vägrat att genomföra gemensamma operationer mot terroristgrupper i Syrien, vilket har lett till en upptrappning av konflikten.
Erdogan,Obama,Merkel
”Det är mycket tydligt att terroristgruppen Jabhat al-Nusra, aktiv i regionerna Aleppo och Idlib, är det främsta hindret för att utvidga eldupphör till norra delarna av Syrien,” sa Sergey Rudskoy, chef för operativa avdelningen vid den ryska generalstaben.

Tidigare har Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu erbjudit sig att genomföra gemensamma flyganfall mot terroristgrupper i Syrien, men Pentagon avböjde erbjudandet. Dock säger den ryska utrikesministeriet att Moskva har inte uteslutit en möjlig gemensam operation i framtiden.

Läkemedel och sjukvårdsartiklar kommer från Turkiet till IS.
Den syriska armén, med uppgifter från underrättelseagenter, stoppade en turkisk lastbil med last av medicinsk utrustning och läkemedel i Aleppo för andra gången på en vecka. Turkiet sänder läkemedel till IS
Enligt en källa som lämnande uppgifter till den syriska statliga nyhetsbyrån SANA kom sjukvårdsartiklarna från turkiska fabriken Al Yaman Factory och lastas på en lastbil. Enligt källan är lasten värd omkring 100 000 dollar.
”Al-Yaman Company i Istanbul skickar medicin, utrustning och medicinska förnödenheter till ISIS i Manbej och Mosul och andra terroristgrupper”, förklarade källan.
Myndigheter greps terroristen Abdelrahman Canjo från ”Shohadaa al-Haq brigaden” en terroristgrupp som transporterade vapen och medicin för terroristgrupper i Aleppo, tillade källan.

i Andra om: , , , ,
vapen, , , , ,

THE ARTICLES IN ENGLISH.

Head of the Russian General Staff told journalists that trucks carrying weapons for the al-Nusra Front cross from Turkey into Syria daily. This allows the terrorist group to continue attacking local targets.
Lt. Gen. Sergey Rudskoy said in his press briefing on Friday that weapons and ammunitions are continuously being delivered to the al-Nusra Front terrorists in Syria, allowing them to engage Syrian government forces and hindering the fight against Daesh in the country.
”The never-ending flow of large trucks from Turkey carrying weapons and ammunition crosses the Turkish-Syrian border. This constant feed of live forces and weapons allows terrorists from the Nusra Front to continue their provocative shelling and make advances on Syrian government forces, which diminishes [government military] activity against Islamic State terrorists in other areas,” Rudskoy said during a briefing.
Rudskoy also added that the US has acknowledged that the heaviest fighting is centered around areas where the al-Qaeda affiliated al-Nusra Front is most active.
”Everyone knows, and our US partners admit that the biggest hot spots of active military operations are those parts of the Syrian Republic where the al-Qaeda-affiliated terrorists from the al-Nusra Front run rampant.”
So far, according to Rudskoy, the US has refused to conduct joint operations against terrorist groups in Syria, which has led to an escalation of the conflict.
The al-Nusra Front terrorist group hampers the ceasefire efforts in northern areas of Syria, the Russian General Staff said Friday.
”It is very clear that the terrorist group Jabhat al-Nusra, active in the regions of Aleppo and Idlib, is the main obstacle to expanding the ceasefire regime to northern areas of Syria,” Sergey Rudskoy, chief of the Main Operational Directorate of the Russian General Staff, said.

Earlier, Russian Defense Minister Sergey Shoigu offered to conduct joint air strikes against terrorist groups in Syria, but the Pentagon declined the offer. However, The Russian Foreign Affairs Ministry says Moscow hasn’t ruled out a possible joint operation in the future.

—————————————————————————————-

The Syrian Army, tipped off by intelligence agents, stopped a truck and seized its Turkish-made cargo of medical equipment and medicine in Aleppo second time in a week.
According to Syrian State News Agency quoted from a source in Aleppo, Medical Supplies are production of Turkish Al Yaman Factory and loaded on a Truck. According the same source the cargo has 100,000USD worth.

“Al-Yaman Company in Istanbul is sending medicine, equipment, and medical supplies to ISIS (Islamic State , ISIL, IS and Daesh) organization in Manbej and Mosul and to other terrorist groups, the source explained.

Authorities arrested the terrorist Abdelrahman Canjo from “Shohadaa al-Haq Brigade” terrorist group who was transporting arms and medicine for terrorist groups in Aleppo, the source added; FNA reported.
– See more at: http://en.alalam.ir/news/1822282#sthash.E4UBwQ1c.dpuf

– Se mer på: http://en.alalam.ir/news/1822282#sthash.E4UBwQ1c.dpuf

  2 comments for “NATO- och EU-vänner Turkiet sänder vapen och mediciner till terrorister

 1. Detta är NATO bulvanen ISIS
  27 maj, 2016 at 19:15

  Välkommen till ISIS.
  Allt du behöver veta om oss finns här: http://imperienytt.blogspot.se/2016/05/welcome-to-isis.html

 2. Martin Kullberg
  28 maj, 2016 at 14:39

  Alla som läst lite historia om exempelvis det Sovjetiska ”inbördeskriget”, vet att det inte finns några vattentätaskott i den typen av krig. De som är soldater stred ena dagen för de röda, andra dagen för några nationalister emot utlänningar, senare i kriget med vita emot röda osv.

  Det är givetvis samma på marken i Syrien, den du ger medicin och vapen till idag utger sig för att vara FSA, för att nästa dag strida sida vid sida med IS eller Nusra front. I en sådan här strid finns bara antingen är du med oss eller så är du emot oss. Antingen är man emot IS och enas emot dem, eller så är man med IS. Det är exakt så enkelt i striderna på marken. Distinktionen mellan de stridande finns bara på läktarplats, men det räcker för att dra ned mössan i ögonen på folkflertalet i västvärlden.

Comments are closed.