Hur bäst bekämpa SD?


Ett av valets vinnare mätt som uppgång på 36 % (från 12,9 % till 17,6 %), var tyvärr SD. Den största vinnaren relativt sett var Vänsterpartiet med en uppgång på 39 % (från 5,7 % till 7,9 %), trots sina brister SD:s tydligaste motpol. Men SD:s uppgång var mindre än vad de flesta opinionsundersökningar visat. Den unisona kritiken av SD från övriga riksdagspartier i olika frågor, och inte bara i invandringsfrågor, har sannolikt burit frukt i valkampens slutskede, jämte dåliga insatser av Åkesson vid ett par tillfällen. Valdeltagandet ligger på över 84 %, vilket är en mycket hög siffra.
K-G Bergström med flera får troligen rätt ”Om samtliga alliansledare håller fast vid sitt hot om att fälla honom i statsministeromröstningen, så avgör SD hans öde. Om också Jimmie Åkessons parti röstar nej till honom i den omröstningen, så förlorar han i varje fall tills vidare regeringsmakten.” Expressen: K-G Bergström

Jag hoppas komma med en närmare valanalys senare. Men nu fokus på SD.

Hur ska man bäst bekämpa SD? DN ger anvisningar i en forskarartikel på DN Debatt DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” 5/9

Jag återger stora delar av artikeln då alla läsare inte har tillgång till DN. Hoppas att DN uppskattar att jag på detta sätt delar en av tidningens artiklar:

Där skriver forskarna Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne ”Både SD:s politiker och dess väljare kommer i högre grad än i andra partier från gruppen som fått det sämre sedan 2006. Vår forskning visar att inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktigare för att förstå partiets framgångar än ökad invandring”.

* SD:s tillväxt sammanfaller med två ekonomiska skeenden som påverkade de flesta väljares ekonomi. Regeringen Reinfeldt började 2006 genomföra den så kallade arbetslinjen, med jobbskattavdrag samt åtstramade socialförsäkringar och a-kassa. Under 2008 drabbades Sverige av den globala finanskrisen och högre arbetslöshet. Vår forskning undersöker hur SD:s framgångar hänger samman med dessa två händelser.
Den bygger på individdata för alla svenskar över 18 år från SCB:s register.

* Arbetslinjen gav stora väljargrupper sämre ekonomiska villkor, särskilt i relativa termer. Reformerna av skatter och socialförsäkringar vidgade gapet i genomsnittlig disponibel inkomst med 20 procentenheter mellan de fast förankrade på arbetsmarknaden, så kallade insiders, och de utan fast förankring, outsiders.

Outsiders har haft sämre utveckling av real disponibel inkomst under SD:s framväxtperiod
(Procent). Ur artikeln på DN Debatt 5/9 2018. (https://www.dn.se/debatt/andra-ej-i-klara-arbetslinjen-och-finanskris-forklarar-sds-framgangar/)

* Finanskrisen skapade också ökad ekonomisk osäkerhet för vissa insiders. Risken att förlora jobbet ökade mycket mer för osäkra insiders.

Till skillnad från arbetar­politiker vill dessa nya politiker omfördela resurser från utlandsfödda till svenskfödda snarare än från höginkomsttagare till låginkomsttagare.
Vi visar att SD:s politiker i betydligt högre grad tillhör grupperna relativa förlorare – det vill säga outsiders och osäkra insiders – än andra partiers politiker.

SD:s överrepresentation är också större i kommuner med många outsiders och osäkra insiders. Vidare är kopplingen mellan SD-politikernas ekonomiska bakgrund och arbetslinjens reformer ännu tydligare om vi delar upp outsiders i mindre grupper. Jämfört med övriga partier är 600 procent fler av SD:s politiker förtidspensionerade och 450 procent fler långtidsarbetslösa eller ekonomiskt inaktiva.

En jämförelse av valresultaten visar att SD:s röstandel har ökat betydligt mer mellan 2002 och 2014 i kommuner med fler innevånare som fått försämrade ekonomiska förhållanden.

För att sammanfatta våra resultat:

• SD har haft särskilt stora framgångar där fler människor kommer från de två grupper – outsiders och osäkra insiders – som fått det relativt sämre sedan 2006.

• De som blivit lokalpolitiker för SD under partiets framgångsår kommer i mycket större utsträckning än politiker i andra partier från just dessa grupper.

Jimmie Åkesson. Almedalen 2018. By Poltikerveckan Almedalen – IMG_1055, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70663415

Hur kan vi förstå dessa resultat?

1
En är att de som fått betydligt sämre ekonomiska villkor alltmer förlorat sin tillit till det politiska etablissemanget, där (S) och (V) ingår. De söker sig därför till ett parti som bygger stora delar av sin politik just på kritik av etablerade partier.

2
En annan förklaring kan vara social identifikation: de som fått det relativt sämre identifierar sig starkare med den egna gruppen och lägger skulden på det sociologer kallar outgroups, som etablerade politiker och invandrare.

3
En tredje förklaring till SD:s valframgångar kan vara att väljarna i utsatta grupper uppfattar SD:s kandidater som mer trovärdiga än de från andra partier, inklusive (S) och (V), eftersom de förra i högre grad representerar deras egen grupp.

Man hör ofta att SD:s framgångar beror på ökad invandring. Vi finner inga samband mellan SD:s röstandel och en rad mått på lokal invandring. Resultaten speglar inte heller att utlandsfödda i lägre grad röstar på SD.
SD:s politiker har de inte i högre utsträckning vuxit upp eller varit bosatta i områden med många utlandsfödda.

Vår forskning visar att inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktiga för att förstå SD:s framgångar. Partiets politiker och väljare kommer från två grupper vars relativa ekonomiska status gick ner via finanskrisens arbetslöshet och arbetslinjens reformer.

Genom att stärka dessa gruppers representation har SD:s framgångar gett en politikerkår där fler har egen erfarenhet av utsatthet på arbetsmarknaden. Men till skillnad från arbetarpolitiker vill dessa nya politiker omfördela resurser från utlandsfödda till svenskfödda snarare än från höginkomsttagare till låginkomsttagare.

(Slut på utdraget ur artikeln).

DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” 6/9

Kommentar:
En bra kritik mot SD gynnar arbetarklassen, kampen mot ”brunvänstern” och nästan alla andra. Man kan i DN kommentera en del artiklar i ”Ifrågasätt” nu. Jag klämde i med bara några snabbt hopskrivna rader ”Denna gedigna artikel väcker frågan, eller pekar ganska bestämt på att en diskussion om SD bör fokusera på dess ekonomiska program – ett högerprogram som inte all gynnar de som fått det sämre enligt forskningen. Jag har behandlat detta i en artikel ”Tio punkter för kamp mot SD” Tio punkter för kamp mot SD, inspirerad av en artikel av Mats Wingborg i Dagens Arena Dagens Arena.
Det finns en väl underbyggd kritik från Katalys och vänstern i vid mening mot att S och regeringen förbisett klassaspekterna.” En annan sak är att kritiker i Katalys och Greider & Lindeborg är orealistiskt optimistiska i sin uppfattning om att det går att vrida kapitalisterna försvarare S-ledningen åt vänster. ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge” – som Verner von Heidenstam skrev.

Men jag tycker att kritiken inte bara ska inriktas på SD:s ekonomiska program utan också på SD:s syn på invandring och dess ”kulturrasism”. Att på goda grunder slå två flugor i en smäll är aldrig fel.

* Och för en socialist är den strategiska frågan hur man bäst bekämpar kapitalismen och dess förespråkare i rikdagspartierna.


74 svar till “Hur bäst bekämpa SD?”

 1. Vi har en begränsad demokrati som medger att man startar partier mot företeelser man ogillar. Både S och M har för länge sedan insett att enda sättet att bekämpa SD är att moderera sin egen position till en som liknar SD´s lite mer.

  SD är inte ett fascistiskt parti, utan ett parti för svenska arbetare och tjänstemän som inte önskar sig bidragsfinansierad invandring från länder dominerade av antisocial religion. Där finns personer som heilat på 90talet långt upp i SD, precis som där finns kamrater från MLK som hurrat över Gulag och Moskvarättegångar långt upp i S.

  De som röstat för SD har inte röstat för enpartistat med statskontrollerade media under en envåldshärskare, de har röstat för starkt begränsad invandring under parlamentarism. Det är en helt demokratisk åsikt som delas av många långt utanför SD´s väljare. Många vill alltså ha begränsad invandring, begränsande bidragsregler, stopp för anhöriginvandring och internering av dömda mördare som inte kan utvisas. Problemen den politiska sektorn skapat under Persson, Reinfeldt och Löfven kvarstår.

 2. Jag tror inte på ”klasskampsteorin” att Sverigedemokraternas framgång blev begränsad. Jag bor i ett välbärgat villaområde men min umgängeskrets är bland de lägsta samhällsklasserna. Många i umgängeskretsen jag pratat med sympatiserar med SD. Man hör det genom de är upprörda över migrationen och dess konsekvenser. De kan också drabba dem själva eftersom de inte bor i samma välbärgade villaområde som jag. När jag studerar valresultatet för riksdagsvalet för just min valkrets som består mest av ett medelklass villaområde tämligen centralt plus några några (äldre) hyreshus så kan jag se att alla partier som har liberalismen som betydande beståndsdel är mycket starka. Sverigedemokraterna t.ex. som har konservatismen som betydande beståndsdel är svaga där jag bor. Med ”liberala” partier menar jag är Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Vänstern, Moderaterna samt Miljöpartiet. Alla de här partierna gjorde ett bra val i min valkrets. Undantag dock för Kristdemokraterna som också gjorde ett bra val men ändå till viss del är konservativa. Sverigedemokraterna i min valkrets hamnade långt under tio procent.

  Man kan inte förstå ett valresultat med att undantaga medelklassen. Det är där avgörandet ligger. Men personliga spekulation är att Sverigedemokraterna har mycket svårt att nå den gruppen. De anses helt enkelt inte legitima. Partiet Sverigedemokraterna är utanför medelklassen, precis som de andra partierna (7k) hittills har behandlat dem.

  Jag tror att Sverigedemokraterna måste förtydliga sin ’socialkonservativa’ del för att inte framstå som ett rent högerparti som skrämmer bort väljare. Sedan måste de försöka hålla borta riksdagsledamöter som förstör mer än de gör nytta. Plus att de måste försöka fokusera mer på allmänpolitiska områden som ekonomi och arbetsmarknad. Allt det här är nycklar till att komma åt den så viktiga medelklassväljaren. Ja Anders, jag betraktar även dig som den viktiga medelklassväljaren.

 3. Det var ett enormt valfusk fran etablissemangets sida. Laegligt nog krashade valmyndighetens sida mitt under valet. Vi star nu infor det faktum att Sverige kommer att fortsaetta ta in hundratusentals muslimer, bygga fler moske’er, strypa yttrandefriheten, jaga SD-sympatisorer och andra dissidenter, hoja skatterna, oeka bidragen, bygga ut asiktspolisen, lagga ner fler sjukhus, stoppa varden av svenska cancerpatienter, oeka pensionsaldern, saenka pensionerna (for svenskar), oeka bidragen till EU, oeka bidragen till muslimska laender, oeka medverkan i NATO’s/EU’s krig, tillsaetta fler muslimer pa hoega samhallspositioner m.m.
  Det ar bara att gratulera.

   • Valsedlar anmaldes forsvunna fran manga hall i landet. Konstigt nog endast SD’s. Postnord har ”slarvat” och inte lyckats leverera alla fortidsroester. Och ovriga fortidsroester som legat i sina laador fram tills valet har vael hallits under uppsikt av S-partifunktionarer. Mycket konstigheter rapporteras in fran hela landet. Valmyndighetens hemsida krashade lampligt nog mitt under valet (och siffrorna aendrades). Nar jag sjalv fortidsroestade satt daer tva valforraettare som jag tror ar sossar plus en storvaext somalier som ”hjalpte till” dar ocksa. Berlingske Tidende i Danmark rapporterar nu om valfusk och konstigheter i svenska valet. En dansk observator sade att det var det mest odemokratiska han skaadat, och da har han varit observator i Ryssland och andra laender. Det finns inte en chans att SD skulle ha saa faa roester. Prata sjalv med folk pa stan saa faar du se!

      • Det där var bland det löjligaste jag sett! ”valsedlarna i Sverige ligger helt öppet”.
       En valobservatör som tydligen aldrig sett ett val förut.
       Knappast ett problem alls, man kan ha med sig vilka valsedlar man vill om man inte vill bli sedd när man tar dom.
       Fria tider är uppenbarligen desperata över att rasisterna inte blev större!

       • ”Det där var bland det löjligaste jag sett!”

        *Njaaaa… Jag vet inte om det är så löjligt. Jag har vid de två senaste valen nu blivit utsatt för valförättare som vill se vad jag gör vid stället för valsedlarna. Förra gången var vid kyrkovalet och då hette anledningen ”service till väljarna” och den som stod där hade blivit ditkommenderad av chefen för vallokalen en kvinna den gången. För mig känns det faktiskt lättare att ta en valsedel för Socialdemokraterna än en valsedel för Nordiska Motståndsrörelsen om jag är under uppsikt.

        • Klasse.
         Din känsla av lättnad har inget med valfusk eller bristande demokrati att göra och det var det som stollarna på Fria Tider ville hävda.

       • Anders Åberg
        Säger mycket om dig när du förnekar odemokratiskt val från valobervatör.
        Hoppas du inte jobbar inom valmyndigheten med den åsikten
        Tvärtom har Svenska staten begärt ändring om detta till nästa val.

        • SN
         Det säger ännu mer om dig att du kallar hela valet för odemokratiskt för en sådan struntsak. Det låter som den gamla vanliga frånvaron av perspektiv från SD sympatisörer. Ni älskar tokiga överdrifter. Man kan t.om. säga att hela er politik bygger på just sådant.
         Jag förstår att det svider att ni inte genast kunde ge er på invandrarna, som ni antagligen hade räknat med, men ett minimum av verklighetsförankring borde ni ändå kunna kosta på er.

         • Anders Åberg

          Att du förnekar vad en valobervatör säger säger allt om dig, du accepterar uppenbarligen fusk när du kan tjäna på det. Vad röstar du själv på? Hur skulle de vara om man fuskade mot ditt parti? Inte ok? Trodde väl också det. Förstår du nu vad jag och observatören menar?

          • Och där, som ett brev på posten kom nästa typiska kännetecken på en SD anhängare, nämligen frånvaron av sakliga argument och dom personliga påhoppen.

           Har man som jag roat mig med att försöka debattera med dessa människor på deras egna bloggar så slås man av att knappt någon av dom kan formulera ens ett dåligt argument.

           Här har inte ens påvisats något fusk, men ändå kommer påhoppen direkt. Rent patetiskt.

           * 1% av BNP förtjänar inte på långa vägar att bli valets största fråga och eftersom SD är ett högerparti så lär dom, precis som alla andra högerpartier, i första hand se till att sänka skatterna om det är möjligt. Ingenting alls tyder på att en enda krona mer skulle tillfalla vården om SD får makt.

           Dessutom är det som Anders påpekar inte alls invandringen som har dränerat statskassan och försämrat vården och slänger du ut invandrarna så går vården under direkt i brist på personal.

          • Anders Åberg

           Jag röstar inte ens på SD, lugna ner dig, jag beskriver vad en valobervatör säger. Du förnekar problem med valet och struntar i sabotaget.

 4. ”Tyvärr SD”?
  SD är mot Nato mer än Socialdemokraterna som stöttar varenda krig och kommer fortsätta sitt stöd för Nato/medlemskap., samtidigt som de kommer ha öppna gränser om invandringen fyra år framåt.

  Är du nöjd Anders med senaste fyra åren? Är de inte denna blogg visat att du inte är? Har du köpt propagandan mot SD för de ser verkligen ut som det.

   • Anders –
    Men det stämmer ju inte alls,
    SD har ingen högerpolitik, inte mer än sossarna, SD är EMOT globalismen, S är för den. Russofobi? S är ju betydligt värre här med.
    Natoanhängarna i alliansen? De är ju för jösse namn Natoanhängarna i sossarna som för oss mot Nato i detta nu! Tyvärr du har köpt propagandan mot Åkesson/SD.
    Ingen ide att argumentera längre här.

    • Javisst har SD en tydlig högerpolitik på det ekonomiska området, ligger nära M:s. SD är inte alls emot globaliseringen. Röst på SD innebär stöd för hets mot Ryssland och globalism? Ja, S har visat en mycket tydlig och saoklig russofobi, till nackdel för Sveriges säkerhet.
     Socialdemokraterna har tecknat separata avtal med USA & Storbritannien som lägger oss mycket nära Nato. Både S och SD är emot Nato-medlemsskap. SD sades vara mot Värdlandsavtalet med Nato, men godtog detta. Partiet är opportunistiskt (inte det enda) och ingen blir väl förvånad om SD accepterar M:s linje i frågan, om SD erbjuds inflytande av lämpligt slag. Välkommen med nya argument om det passar.

      • Ur SDs partiprogram: ”Vi erkänner och respekterar att Sverige i hög grad är beroende av sin omvärld och att inter-nationellt samarbete på det ekonomiska området därför ligger i nationens intresse.” och ”Sverigedemokraterna är i grunden positiva till frihandel […].” Och ”Sverigedemokraterna vill arbeta för att Sverige skall handla, samarbeta och upprätthålla goda relationer med alla demokratier och fredliga nationer och stater i världen.”
       Detta är globalism – och imperialism!
       Vad är SD uppfattning om CETA och TTP avtalen, och USA upphävande avtal med Iran? Och var är SDs uppfattning om att svenska företag, som t ex Göteborgs Kex, flyttar till Baltikum? Och vad säger SD om att etiopiska arbetare utnyttjas i det svenska företaget Hennes och Mautritz i Etiopien?
       Vi SD ha handel med t ex Ryssland och Kina?

   • Anders, Sverigedemokraterna har många brister som förmodligen gjorde att valresultatet begränsades. De påstod de gav allt de kunde i valrörelsen och jag tror det är så också men därmed inte sagt det var det bästa. Men förmodligen det bästa som de kunde för tillfället. Min grundtes är att vi fått en arbetarhöger men den är sökande och har inget fullgott parti att stötta sig emot vilket däremot borgarna och medelklassen har. De har till och med gott om sådana partier att välja mellan. Från vänster till höger.

    Tio minuters gångväg från mig finns ett hyreshusområde som egen valkrets. Kan finnas lite villor också men inte så många och framförallt lägre prisnivå. Jag lekte som barn mycket i det här området som då var rödare än rött. Med tonvikt på Socialdemokraterna. Mycket hyresrätter som de senaste åren befolkats av migrationen. I går fick det här hyreshusområdet c:a dubbelt så stor andel röster till Sverigedemokraterna som ’mitt’ villaområde som mest befolkas av (lägre) medelklass.

    Nu befinner jag mig långt från Stockholm och dess ekonomiska tillväxtbas men jag har förstått att vänstern, särskilt den radikala, är mycket starka i Stockholm. Tillväxtområden samlar inte arbetarklass, de samlar istället medelklass som söker bättre liv som passar dem. Jag tror det är medelklassen som bär upp vänstern i Stockholm just därför det är den samhällsklassen som dominerar samhällsstrukturen.

  • Socialdemokraterna har tecknat separata avtal med USA & Storbritannien som lägger oss mycket nära Nato. Både S och SD är emot Nato-medlemsskap. SD sades vara mot Värdlandsavtalet med Nato, men godtog detta. Partiet är opportunistiskt (inte det enda) och ingen blir väl förvånad om SD accepterar M:s linje i frågan, om SD erbjuds inflytande av lämpligt slag. Inget talar för att kommande regering ”kommer ha öppna gränser om invandringen fyra år framåt.” Jag är alls inte nöjd med de senaste 4 åren, inte alls med den nuvarande regeringens pro-imperialistiska och prokapitalistiska politik. SD:s politik ligger nära M:s, inte minst inom det ekonomiska området.

 5. Det är precis den typ av svammel och skrattretande överdrifter som krigarn hänger sig åt som måste angripas. Hans och SD;s fokus på migration är egentligen själva akilleshälen hos högerpopulismen.

  Det är inte svårt att visa hur överheten och globalisterna plundrar både statskassan och välfärden. Några av SD;s propagandister, som t.ex. Lars Bern, gör det själva, fast med budskapet att en röst på högerpopulismen skulle vara alternativet. Detta är en mycket svag position som vänstern ganska lätt borde kunna slå hål på.

  Groteskt överdrivna inlägg som krigarns hjälper oss i det arbetet, men vänstern måste bli mycket tydligare och kampanja hårt för att prata klass och inte etnicitet. Många av SD;s röstare förstår säkert det budskapet om vi bara kan förklara det pedagogiskt.

  Kan vi nå ut med det egentligen ganska uppenbara att det är överhetens och inte invandrarnas fel att välfärden vacklar, så borde vi också kunna nå ut med att vi som tar stryk av överhetens och globalisteras härjningar här hemma har mycket naturliga bundsförvanter i dom som tvingas fly för sina liv från samma globalisters vanvettiga krig i sina hemländer.
  Gör vi det så borde också polletten trilla ner om att SD i all praktisk mening företräder samma intressen som globalisterna. Högern är och kommer alltid att vara rikemännens springpojkar.

  • Jag håller med dig, Anders Åberg. Fullständigt.
   Men nu idag börjar socialdemokraterna, och till och med Vp, diskuterar om ett samarbete med överheten och globalisterna (d v s dom borgerliga). En överhet som förtrycker arbetarklassen. Socialdemokraterna ser inga problem med att inbjuda Liberalerna eller/och Centern eller t o m Moderaterna för att samregera. Så hur ska arbetarklassen och dom fattiga kunna känna förtroende till partier som samarbetar med borgerligheten, som gör att samhället blir ojämlikhet? Borgarna företräder kapitalismen. Och kapitalismen innebär en konkurrens mellan arbetar och är därför ojämlik i sin ideologi. Det började redan i slutet av 80-talet (tror det var) med individuella löner. Och vänsterpartiet säger att det finns seriösa kapitalister.
   Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sviker arbetarklassen när de förmodligen kommer att inleda ett samarbete med borgerligheten. Vänsterpartiet vill gärna sitta i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna – som vill begränsa strejkträtten till förmån till kapitalisterna. Och är detta att ta arbetarklassens parti???

  • Anders Åberg skrev ”Många av SD;s röstare förstår säkert det budskapet om vi bara kan förklara det pedagogiskt. ”

   svar: Du vet att SD fick mer röster än V, Kommunistpartiet och Miljöpartiet tillsammans? Att de ökade kanske mer än något annat parti? Det kanske är du Anders Åberg ska vakna upp?

  • Alla forstar nog att nedskarningarna i vaelfaerden ar globalisternas/overhetens fel och inte invandrarnas. Vad Anders inte forstar ar att Sverige inte har raad att vara Mellanosterns och Afrikas bankomat. Sen ar manga av de invandrare, men langt ifran alla, mycket langt ifran oss kulturellt. Framforallt deras kvinnosyn och demokratisyn. Det ar inte manga jag kanner som inte blir forbannade over de eviga bilbraenderna och valdtakterna. Det ar bara ni inom de rodgrona och alliansen som inte bryr er om det.

   • Du påstår ofta om ’många som jag känner’ och att du har pratat med poliser. Men du kan inte ge någon källa till detta.
    Visst, jag är också förbannad på alla våldtäkter som begås. Men det är inte enbart invandrare som begår våldtäkter. Det gör även svenskar. Att begå brott är inte genetiskt betingat.
    Och vad har SD för syn på demokrati? Ett annat nationalkonservativt parti och ledare existerade på 70-talet i Chile, nämligen Pinochet och hans militärjunta. För att inte tala om militärjuntan i Grekland. De avrättade ett stort antal människor, företrädelsevis människor från vänstern och kommunistpartier. Är det en sådan ’demokrati’ som SD vill ha när de säger att de vill att militären ska patrullerar i de utsatta områden, och kunna visitera och arrestera människor utan orsak?

    • Kerstin, fascisterna i dag ar vanstern. Vansteranhaengare valfuskar, hotar och misshandlar Sverigedemokrater, stor deras torgmoten, saboterar deras bilar (lossade hjulbultar och bromsslangar), saetter eld pa deras bostaeder, kastar in stenar genom fonster dar aven smabarn sover. Listan kan goras lang. Vanstermedia ljuger, morkar och vinklar. det finns inte ett uns av hederlighet. Vanstern star ALDIRG upp for brottsoffer utan tar alltid stallning FOR garningsmaennen i samtliga fall da garningsmaennen ar invandrare. Det ar ett sjukligt beteende. I mina ogon saa ar en idiot en idiot oavsett hudfarg ellernationalitet, men tydligen inte i era ogon. Du namner Chile och Grekland. Varfor inte namna Sovjet, Nordkorea, Zimbabwe, Cuba, kina med flera kommunistlander? Dar var inte de manskliga rattigheterna storre an i Grekland och Chile. Hur manga oliktankande har inte mordats dar? All extremism ar at helvete oavsett om det ar hoger, vanster eller relgios extremism, men det vet jag att du inte haller med om.

     • Du behöver inte upprepa dig, gammal krigare. Jag har läst dina ideliga kommentarer tills jag inte ens knappt reagerar på dom längre. Vad är det du försöker övertyga mig och andra med om ditt eviga predikande om vänsterns våldsamheter, och om invandrarnas – särskilt muslimer och svarta – brottslighet?
      Jag tar inte parti för någon brottslighet. Det jag nämner är att det inte finns någon gen som gör att människor (oavsett nationalitet) begår brott. Och – om det av någon anledning skulle finnas en sådan gen – vill ni då utrota den här nationalitet? Då är vi tillbaka till nazismens gaskammare …
      Sovjetunionen (och många andra kommunistiska länder) har gjort en hel del misstag. Men mycket som sades i medierna på 1900-talet var lögner från de konservativa – alltså er sida! Fullt med propaganda pumpades i de etablerade mederna. Om det var sant eller lögn var det ingen som brydde sig om. Det enda de (alltså de konservativa och liberalerna och s k socialister) tänkte på var att bekämpa kommunismen och antisovjetismen, oavsett hur det än skedde. Den antikommunistiska Brzezinski duperade hela världen när det gällde Sovjetunionen intervention i Afghanistan 1979.
      ”When the Soviets justified their intervention by asserting that they intended to fight against a secret involvment of the United States in Afghanistan people didn´t belive them. However, there was a basis of truth.”
      https://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/
      Den största majoriteten av socialister trodde på vad som sades om Sovjetunionen.

   • ”Det ar inte manga jag kanner som inte blir forbannade over de eviga bilbraenderna och valdtakterna.”

    Känner jag inte igen alls. I mitt villaområde förekommer vare sig bilbränder eller våldtäkter. Vad som händer inne i villorna vet jag förstås inte men kvinnorna ser nöjda ut så jag tror inte det är några problem där. Vardagsproblem som att välja rätt färg på huset, byta köksinredningar och så vidare. Curlingföräldrar och konsumtionssamhälle på Lyckliga Gatan. Bankerna finansierar till lägsta möjliga ränta. Det politiska valet står endast mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Men även Vänstern och Miljöpartiet för dem med varmt hjärta och höga ideal. Rasister och Sverigedemokrater är inte välkomna här!

   • Sverige har inga stora ekonomiska problem med att ta hand om flyktingar, vi är ett av världens rikaste länder. Detta är medvetet uppförstorat av bondfångarna i SD.
    Vi borde istället vara stolta över att ha räddat så många flyktingar från krig och elände.

    Vad gäller kriminaliteten så lurar du dig själv. Beaktar man dom socioekonomiska förhållandena i betongghettot så blir nog inte brottsligheten hos invandrare större än hos svenskar. Svenskar blir också mer kriminella av att växa upp där.

    Kvinnosyn och demokratisyn kan aldrig vara en anledning att inte ta emot människor på flykt. Vad hade du själv tyckt om kriget kom till Sverige och du var tvungen att fly till ett muslimsk land och blev utvisad för att du hade ”fel” kvinnosyn?

    Fokus på etnicitet är globalisternas taktik för att styra missnöjet över deras plundringar åt fel håll. Om du bistår dom med det så är även du en av deras springpojkar.
    Du gör som så många andra aningslösa människor som röstar på SD. Du stöder dom krafter du säger dig bekämpa!

    • ”Du stöder dom krafter du säger dig bekämpa!”

     Hmm… Låt mig säga så här. Borgarna dominerar i stort sett överallt i samhället. Hos Sverigedemokraterna likväl som hos vänstern som helhet. Men arbetarklassen kan påverka genom sin demokratiska röst. Sviker dom mig sviker jag dom. Vilket parti det än gäller. Konstigare än så är det inte. Jag är som sagt den lättrörlige väljaren som skiter fullständigt i hur jag röstade förra gången.

     • Ja stöder du SD för att förbättra välfärden så har du sparkat dig själv i arslet. Eller men andra ord stött dom krafter du säger dig bekämpa.

      • Oj då. Jag känner mig som fattig bonde när prästen kom på husförhör för att kontrollera om folket i stugorna var upplysta och lojala.

        • Tukt fick även de oliktänkande i Sovjetunionens Gulag.
         Varken feodalismen eller kommunismen som vi upplevt den har bjudit på någon åsiktsfrihet. Jag är anti-liberal men åsiktsfriheten är viktigt för att vi inte själsligt ska kvävas.

         • Klasse.
          Hur sjutton bar du dig åt för att få det till att jag vill avskaffa yttrandefriheten?

      • Det verkar finnas ohederliga krafter att bekämpa.

       https://www.nyatider.nu/hot-vald-och-oegentligheter-over-hela-landet/

       När jag läser vidare står det att det svenska valet är långt under europeisk standard enligt bedömare från säkerhetsorganisationen OSSE. Jag får nog hålla med där för jag har upplevt det inte går riktigt schysst till. Man ska inte behöva bli iakttagen när man väljer valsedlar. Åtminstone inte av valförrättarna. Det gör det svårare att ta en valsedlar från ett ytterlighetsparti. Kan t.ex. gälla valsedlar för ett kommunistiskt parti.

       ”Hur bäst bekämpa SD?”

       https://www.svt.se/special/valu2018-valjargrupper/

       Ålder 31-61
       Arbetare
       Företagare och jordbrukare
       Män

       Lycka till!

       • Det dansken säger är så korkat så att någon kan gå på det visar hur okritiska vissa är!
        https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7040557
        Falsk information om valobservatör sprids.
        ”Men i så kallade alternativa medier i Sverige och i utlandet presenteras en dansk politiker som en av de utsända experterna. Han uttrycker chock över hur valet gått till.

        Men det danske mannen ingår inte i gruppen med utsända observatörer.”

        – Han arbetar och representerar inte OSSE på något sätt, säger Thomas Rymer.

        • Erik, vet du inte att Sverige förfaller?
         Omvärlden har ögonen riktade på oss.
         Landet sjunker i den ena internationella undersökningen efter den andra. Att tro Sverige är främst är bara inbillning och indoktrinering från politikerna. Den här inspektionen av de svenska valen kommer inte utan anledning. Jag är av den bestämda åsikten att inför valurnan ska alla partier ha lika värde. Men du kanske inte riktigt håller med?

         Man ska inte behöva bli kontrollerad när man väljer ut de valsedlar man tänker använda.

          • Det är ingen tillfällighet vi får valobservatörer på oss. Det sammanhållna Sverige är förlorat och vägen pekar mot splittring och maktkamper. Görs inget kan vi i framtiden bli Sverigezuela. En möjlighet för kommunisterna att göra revolution?

 6. Bara för att man inte är nöjd med de 12 senaste åren så innebär det ju inte att man tappar förståndet helt och röstar på SD. Vad skulle bli bättre med dom?

   • Klasse.
    Det är ju det vi inte får. Det är ju samma skit fast med rasistiska förtecken. Säg inte att du också har köpt deras billiga bondfångeri.

  • LasseVBG

   Nej rösta gärna på socialdemokraterna i 40 år till. Varför ha opposition överhuvudtaget?

 7. Vem kastade den första stenen?
  Vem har behov att kalla Sverigedemokraterna för rasister, facsister och nazister?
  Var finns fascisterna, rasisterna och nazisterna? Löfven borde veta.
  Kan man lita på att nästkommande svenska regering slutar ljuga för folket?
  http://jinge.se/mediekritik/sverige-okar-forsvarssamarbete-med-fascisttoleranta-ukraina.htm
  http://jinge.se/allmant/ukraina-ersatter-anti-nazistiska-och-antiimperialistiska-statyer-med-pro-nazistiska.htm
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=W56ZKUVECWs

 8. For ovrigt anser jag att valdsvanstern ar globalisternas nyttiga idioter. De springer bankirernas arenden utan att fatta det.

  • Framförallt Stockholm. Det tycks vara centralorten för det upplysta proletariatet. I min hemstad höll afs sin valshow på torget strax före valet. Inte ett pip från någon utom några enstaka hurrarop från sympatisörer. Polisen sysslolös. Några få röster i valet. Inga mandat.

  • Våldsvänstern!! Finns den? Vi har AFA som ibland ger sig på judehatarna i NMR när dom visar upp sina fula trynen. Annars hörs dom aldrig av. Är det kanske judehatarnas väl och ve du i själva verket bryr dig om krigarn?

   Det politiska våld vi har i Sverige och Skandinavien kommer från höger. Vad bilbrännarna och dom gängkriminella har för politiska åsikter vet varken du eller jag, antagligen inte dom själva heller.

   Dom enda som förtjänar att bli kallade globalisternas nyttiga idioter är dom som stöder SD för att förbättra välfärden. SD;s jobb är att se till att välfärden INTE förbättras, för det skulle nämligen kosta pengar i form av höjda skatter för företag och rikemän.

 9. […] Ojämlikheten växer. * Ojämlikheten växer med rekordfart i Sverige, resultatet av åratal av politiska beslut. Mest påtaglig är ojämlikheten för dem som underkastades arbetslinjen när andra fick jobbskatteavdrag. Det är de som letar sig fram till SD, visar forskning från Uppsala universitet. DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” Hur bäst bekämpa SD? […]

 10. Invandringen har inte alls upphört, snart är det dags för anhöriginvandring.

  ”Det går inte”, enligt Göran Persson, dvs det finns plats i svensk skog, men inte i svensk statsbudget för flera hundratusen bidragstörstande släktingar.

  Då ska alla duktiga partier som vägrar ha med SD lyckas hitta på något som antingen liknar det SD föreslagit för åratal sen, eller något som inte fungerar.

 11. I dag fördjupade jag mig ytterligare i det lokala valresultatet. I staden där jag bor finns två valdistrikt/områden där man kan säja de ’rika’ bor. Här finns de som jag menar är borgarna. Innehavare av näringslivet, advokathus, hög tjänster inom stadsförvaltning och liknande. Säkert även politiker. Här gjorde Sverigedemokraterna ett dåligt val också. VALU påstod män 31-61 och företagare gärna väljer Sverigedemokraterna men man får inte glömma att de här också är kärnfamiljens absoluta områden. Här finns också många kvinnor, unga studenter som tillhör familjerna och som troligtvis inte alls sympatiserar med Sverigedemokraterna.

  Det kan tyckas vara en paradox men ska man hitta Sverigedemokraternas väljare får man i första hand söka sig till de områden där de ’fattiga’ bor eller åtminstone den arbetande klassen.

 12. Det finns ingen direkt koppling mellan rasism och att vara emot massinvandring. Det är arbetarklassen som relativt får ta den största kostnaden för massinvandringen. Att vara solidarisk med arbetare i andra länder ingår i vänsterns ideologi, men finns det något i vänsterns ideologi som säger att arbetarklassen har en skyldighet att ta emot alla fattiga från hela världen och försörja dem? Vänsterns mål har varit att bygga upp ett jämställt och tryggt samhälle med ett socialförsäkringssystem som finansierats gemensamt med skatter. När arbetarklassen betalat sin skatt har det inte funnits något ekonomiskt utrymme kvar för att privat spara och försäkra upp sig utan litat på att de höga skatter som betalats skulle räcka till rimlig ersättning från det gemensamma. Hur skulle du som försäkringstagare reagera om ditt försäkringsbolag lockade nya kunder med premiebefrielse i fem år vilket resulterar i att de måste försämra villkoren för sina gamla kunder som betalat premien i alla år? Vem litar eller vill betala för en sådan försäkring? Genom migrationsuppgörelsen Alliansen gjorde med MP lurade Reinfeldt vänstern i en fälla. Han visste att den välbeställda godhetsvänstern inte kunde driva en mer restriktiv migrationspolitik än Alliansen, han hade öppnat bottenventilen på den av honom hatade välfärdskutan och visste att godhetsvänstern inte skulle stänga den. Hur bekämpar vi då bäst SD? Det gör S och V enklast genom att stänga bottenventilen, det är ju det SD säger att de skall göra och om S och V gör det istället behövs inte SD. Sedan skall S och V återställa välfärdsskutan i ursprungligt skick för det har inte SD tänkt göra!

  • Andersson.
   Det finns däremot en koppling mellan SD och rasism.

   Bottenventilen behöver du definiera. Skall vi ta bort asylrätten eller skall vi lämna EU, vilket krävs för att få stopp på import av billig arbetskraft, eller menar du bägge delarna?

   Välfärdsskutan påverkas knappast alls av migrationen så länge inte den verkliga bottenpluggen, den där överheten tömmer statskassan stängs.

   Du bidrar här till att sprida illusionen om att det är invandrarna som har snott välfärdens pengar. Vad du borde göra om du verkligen vill påverka något till det bättre, vore att istället hjälpa till att avslöja bedrägeriet.
   Kan vi inte få vanligt folk att ens inse vem fienden är så har vi redan förlorat den här drabbningen till överheten.

 13. Vi har under en mycket kort tid tagit emot en enorm mängd invandrare vi måste bromsa för att få kontroll över situationen. När dessutom de liberala migrationsförespråkarna har ekonomiprofessorn Jennifer Hunt som guru förstår man vad det är för framtida slavsamhälle de vill tvinga fram genom okontrollerad massinvandring. Googla gärna Jennifer Hunt, här är några av hennes åsikter: ”– Normalt sett skulle jag säga att det är en fördel om invandrarna har låg utbildning. Det öppnar upp för nya typer av tjänster som städning, trädgårdsarbete eller att bära andras väskor, svarar Jennifer Hunt” Jag vill inte ha ett Sverige där svenska medborgare är tjänstehjon. Alla skall ha riktiga jobb, bostäder, pensioner och hela det välfärdpaket vi en gång hade och det kräver resurser.