Tio punkter för kamp mot SD


Det går bra för SD i opinionsundersökning – tyvärr.

Arbetet skriver ”I gruppen som definieras som arbetare säger sig 39,3 procent sympatisera med Socialdemokraterna. En nedgång med 7 procentenheter från förra mätningen. Samtidigt har andelen arbetare som uppger att de ligger närmast Sverigedemokraterna ökat, från 17,1 till 21,3 procent. Bland LO-medlemmarna är det nu 38,5 procent som sympatiserar med Socialdemokraterna, i november 2017 var siffran 46,4.” Arbetet

Ökningen har skett sista halvåret då S närmat sig SD med en mera stram invandringspolitik.

En viktig faktor bakom uppgången för SD är stöd till deras migrationspolitik i befolkningen. Troligen den viktigaste. Man kan anta att många ser ökad konkurrens om arbeten och lönenedpressning, och att ökad kriminalitet av en liten andel av invandrare som lever under osäkra förhållanden spelar roll.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, säger i Arbetet ”Det har blivit en väldig ensidighet, inte bara runt invandringsfrågan utan det har handlat mycket om en alldeles för mörk bild av Sverige och vart vårt samhälle är på väg.
Det har blivit en väldig ensidighet, inte bara runt invandringsfrågan utan det har handlat mycket om en alldeles för mörk bild av Sverige och vart vårt samhälle är på väg. När man pratar om invandringsfrågor och debatten kretsar kring det så är det ett parti som vinner på det och det är SD. Samtidigt poängterar hon att hon märker av suget efter att prata om andra frågor, som välfärden, strejkrättsutredningen, pension och anställningsvillkor, när hon och andra som jobbar med valkampanjen är ute på arbetsplatser och pratar med medlemmar.”
Arbetet
Jimmie Åkesson
Beror inte utvecklingen ganska mycket på socialdemokraternas egen politik? Under S har de socioekonomiska skillnaderna fortsatt att öka. Regeringen ställer via krav på Försäkringskassan hårda krav för sjukskrivning och förtidspension. Det har blivit svårare att få personlig assistans. Regeringen godtar nu försämrad strejkrätt. S har accepterat olika förändringar på arbetsmarknaden som ökar stressen, ”management by stress” eller ”lean production.”
Katalys har i seminarier och rapporter pekat på högervridningen av S och efterlyser en klasspolitik, liksom Dala-demokratens chefredaktör Göran Greider. Populistiska manifestet. Svordomar i Vänsterns kyrka – räcker inte!; Mycket bra klassträff

SD bör kritiseras som högerparti, och inte bara för sin restriktiva migrationspolitik, och t.ex. att vissa ”nationer” (samer,judar) inte är svenskar – helt oacceptabelt!. Att huvudmotsättningen i Sverige går mellan arbete och kapital har kommit i skymundan alltför mycket!Förmodligen tänkte S att man skulle få tillbaka SD-väljare genom att lägga migrationspolitiken närmare SD:s. Har inte funkat.
SD är positiva till selektiv arbetskraftsinvandring av främst högutbildade, där andra ofta fattigare länder betalat sin utbildning. Vad säger S om SD:s skrivning här ”Arbetskraftsinvandring till andra yrken, där behovet av arbetskraft relativt snabbt går att tillfredsställa genom utbildning och praktik av lågutbildade arbetslösa som redan bor i landet, ska inte tillåtas.” SD migrationspolitiska programTilltalar säkert många.
S skriver ”Vi socialdemokrater vill se en handlingsplan för att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.” S om arbetskraftsinvandringLåter bra – men vad har S gjort?

Dagens Arena har nyligen publicerat artikeln ”Tio punkter som visar SD:s väg åt höger” av kunnige Mats Wingborg, som borde vara ett bra underlag för mobilisering mot SD, och indirekt även mot de öppet borgerliga partierna.
Dagens Arena Utdrag nedan:
Stefan Löfven untitled
Även om SD vill gå till val som ett tredje alternativ i politiken så visar fakta att partiet flyttat sig alltmer högerut med målet att bli ett stödparti åt en borgerlig regering.

Vid SD:s Landsdagar 2015 deklarerade Jimmie Åkesson att partiets långsiktiga mål är att bilda regering med Moderaterna och KD. Under Åkessons ledning har partiet också förflyttat sig allt mer högerut i ekonomiska frågor.
SD:s högerposition öppnar samtidigt för kritik från vänster.

På punkt efter punkt går det att belägga partiets position.

1. SD vill försvaga anställningstryggheten.

Tillsammans med alliansen kräver SD att turordningsreglerna i LAS luckras upp. Det skulle inte skapa fler jobb totalt sett, däremot skulle fler äldre åka ut från arbetslivet.

2. SD öppnar för att tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra.

Den rödgröna regeringen fick till sist med sig alliansen på ett förslag som gör det svårare att stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra. Ett enda parti röstade nej till förslaget i riksdagen, SD.

3. SD accepterar att välfärdskoncerner tar med sig skattepengarna utomlands.

Tillsammans med alliansen har SD öppnat för obegränsade vinster för de stora välfärdskoncernerna.

4. SD vill försvaga skyddet för sjuka.
Tillsammans med alliansen vill SD återinföra stupstocken i sjukförsäkringen. Det systemet testas redan av alliansen förra gången de satt vid makten. Resultatet blev att cancersjuka kastades ut ur systemet och blev av med sitt understöd..

5. SD står längst till höger i synen på kvinnors rättigheter.
SD vill som enda parti i riksdagen strama åt abortpolitiken. Varje åtstramning leder till en ökning av illegala aborter med stora hälsorisker för kvinnor som inte har råd att betala för kostsam behandling utomlands.

6. SD säger nej till krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling.
SD:s politik öppnar för social dumpning där företag kan vinna konkurrensfördelar på löner och villkor som ligger under rådande kollektivavtal.

7. SD vill underminera jämställdheten.
Sverigedemokraterna vill återinföra vårdnadsbidraget. Det skulle motverka jämställdheten och försvåra integrationen. Det är särskilt vanligt att nyanlända kortutbildade kvinnor hamnar utanför arbetslivet. De bör få utbildning och inte pengar för att stanna hemma. Källa: Riksdagsmotion 2016/17:2503 av Linus Bylund (SD) m.fl.

8. SD stödjer hellre Moderaterna än sina egna förslag. SD har lovat höjda pensioner och mer pengar till a-kassan. Men gång på gång har SD röstat för alliansens skatteförslag som gett mindre pengar till pensionärer. Efter förra valet röstade också SD för alliansens budgetförslag. Det rödgröna förslaget innebar mer pengar till pensionärer och till a-kassan, men för SD var det viktigare att stödja alliansen än att stå upp för sin egen politik.

9. SD:s politik går inte ihop.
SD lovar mer pengar till sjukvård och äldreomsorg, men samtidigt vill SD sänka skatten och kräver i sin budgetmotion att statsbidragen till kommunerna ska minska med 73 miljarder fram till 2020. Konsekvensen skulle bli en sämre sjukvård och äldreomsorg.

10. SD:s skatteförslag gynnar höginkomsttagare på bekostnad av låginkomsttagare.
Om SD:s förslag om slopad utfasning av jobbskatteavdrag, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt blev verklighet skulle personer med höga inkomster få i särklass störst skattesänkningar. En person med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året.

i Andra om: ,
,, , , , ,, , , ,


58 svar till “Tio punkter för kamp mot SD”

 1. Det vore passande med lite funderingar kring varför stödet för SD ökar. Det måste ju finnas en orsak för denna i svensk politik unika ökning. Man kan knappast skylla PK-media för den. Eller den här bloggen. Att inte ta upp orsakerna till det ökade stödet är att gå som katten kring den heta gröten. En gröt som är alldeles för het att svälja.

   • Det du kallar migrationspolitik är ställningstagandet till den existentiella frågan om det svenska samhällets och – i förlängningen västvärldens (och då inkluderar jag i högsta grad även Ryssland) existens. Fundera exempelvis på vad klasskamp har för mening i den muslimska världen.

    • Det svenska samhället och Ryssland kan förmodligen existera vidare med annan befolkningssammansättning och grupper med andra vanor, som nu.
     I den muslimska världen sker klasskamp. Där finns även kommunistiska partier.

     • Förmodligen? Jag vet inte om du har barn. De som tänker på sina efterkommande borde inte nöja sig med ”förmodligen”. Fler och fler har insett detta.

      Både Assad och Saddam Husseins regim hade sina rötter i vänsterrörelser. Men också i en kultur där klanen är den primära samhällsstrukturen. Resultatet känner vi alla till. Nu ska detta inte ses som en kritik mot Assad, detta sagt vid sidan om. Men marxistisk ideologi har visat sig vara oförenlig med samhällen som inte genomgått samma upplysningsepok som västvärden. På gott och ont.

  • Förklaringen till SD:s framgångar är såvitt jag kan se den nyliberala politikens konsekvenser. Ökningen av SD sympatierna samvarierar med ökningen av den översta tiondelens (inkomstdecilens) andel av de totala disponibla inkomsterna. Den logiska kedjan är även den ganska enkel att se: Den som röstar efter plånbokens innehåll och ändå, även när det valda partiet efter valet deltar i regeringen får minskad inkomst/förmögenhet, röstar på något annat i nästa val. När båda blocken har provats och visat sig odugliga – vilket kan dröja olika antal mandatperioder beroende på hur den egna rösten läggs och om det valda blocket vinner eller förlorar valet – är det läge för att rösta utanför blocken. Först efter att SD, vilket visserligen befinner sig utanför blocken men ändå inom den kapitalistiska hegemonin och alltså kan anammas av The economic man, plånboksindividualisten, har förbrukat sitt ideella förtroendekapital kan det tänkas att medelklassen röstar utanför blockpolitiken och riksdagsfähigheten även åt vänster i politiken.

 2. Varför denna svartmålning av Sverigedemokraterna?
  Sverigedemokraterna är ju det enda partiet som tagit ställning mot det mångkulturella samhället. Ibland kallad kungsfrågan. Hur många arbetare ser det mångkulturella samhället som något önskvärt? I vart fall bland dom manliga tror jag det är väldigt få och särskilt nu när de sett följderna av det. Jag tror arbetarklassen hade haft det bättre om det aldrig förverkligats. I vart fall inte i den omfattning som nu skett. Men kvinnorna är på G, de kommer sälla sig bland männen. Inte alla förstås men åtskilliga. Vad jag förstår är det vänstern och borgerligheten som vill ha det mångkulturella samhället men av olika orsaker. Borgarna ser det som en möjlighet till billigare arbetskraft och att krossa arbetarnas välfärd som facket jobbat fram. För vänstern är mångkulturen ett villkor för att förverkliga socialismen fast numera på kapitalismens grund. Ingen har väl kunnat undgå att de samarbetar på ett alldeles utmärkt sätt?

  Sverigedemokraterna behöver egentligen inte göra så mycket mer än se till och städa och hålla hyffsat rent för att hålla alla pekfingrar borta. Skandalerna har ju varit tillräckligt många. Men det är lättare att förstå om man tänker det inte är elitens människor i det partiet. De flesta där tror jag är arbetarklassens barn som inte är anpassats till de finare sällskapen i borgerlighetens kretsar. De stora arbetet för Sverigedemokraterna gör faktiskt alla de andra partierna. Det ger sedan ett förtroendekapital som i huvudsak enbart måste förvaltas. Och för det fordras en utstuderad och skicklig retorik som de så klart lärt sig med åren. När förtroendekapitalet blir tillräckligt stort kommer den kunna börja vinna medelklassen och då är regeringsmakten inte så långt borta.

   • Absolut inte. Idag är nästan alla svenskar, inklusive tidigare generationer av invandrare, jag känner Sverigedemokrater. Och jag känner otroligt många over hela landet. Jag ar 53 år gammal och har jobbat tillsammans med svenskar från hela landet i ett antal utlandsmissioner, på arbetsplatser utomlands och Sverige. Av alla svenskar jag känner och såna jag träffar på då och då när jag är hemma i Sverige, på sjukhus, på tag, på stan, så pratar alla om läget i Sverige och uppskattningsvis 80% av dem kommer att rösta pa SD. Menar ni som hatar SD att så många svenskar är främlingsfientliga nazister, rasister, islamofober och demokratiföraktande fascister?

    • Krigarn.
     Wingborgs klassifikation stämmer alldeles utmärkt. Att du känner folk som låtit sig luras av SD ändrar inte på det.
     Signaturen ”arbetarklass” har rätt när han skriver ”De stora arbetet för Sverigedemokraterna gör faktiskt alla de andra partierna”. Inget av dom, utom ibland V, vill ha en debatt om dom verkliga orsakerna till Sveriges problem, därför blir dom tvungna att hela tiden backa för SD och bidrar därmed till att göra migrationsfrågan jättestor i debatten. I praktiken så visar det sig dock att vi t.om. klarade den senaste flyktingvågen utan att göra något större våld på biståndsmålet om 1% av BNP och att Sverige av idag har stor brist på arbetskraft i många sektorer.
     Vi svenskar borde istället vara stolta över att vi gav en fristad åt så många människor på flykt undan imperialismens krig.

     Dom verkliga orsakerna till dagens problem är överhetens skattesänkningar och plundring av offentliga sektorn, plus sossarnas medvetna förstörande av arbetarrörelsen.
     Kan överheten, genom sina lydiga springpojkar i SD, få svenska folket att skylla detta på invandrarna istället så har dom lyckats lura skjortan av oss allihop.

     Migrationsfrågan förtjänar inte ens en bråkdel av det utrymme den får i media, men när media ser ut som dom gör så är det inte konstigt att folk låter lura sig. Därför är det viktigt att vi som inte låter oss luras bekämpar detta bedrägeri med all kraft.

     • Anders, då tycker jag att skatt som går till dessa ekonomiska lycksökare ska vara frivillig. Jag vill inte betala för hundratusentals män, varav många är terrorister, mördare och våldtäktsmän. Du kanske tycker det är ett pris värt att betala att svenska flickor blir gruppvåldtagna och får sina liv förstörda. En kvinna i 50-års-åldern blev gruppvåldtagen där jag bodde innan och hon blev tillsagd att hålla tyst om det for att inte gynna ett visst parti. Det ar helt sjukt. Du och alla som som välkomnar denna invandringspolitik har blod på era händer. De riktiga flyktingarna får inte ens asyl. Yazidier och kristna kopter nekas asyl medans IS-mördare får förtur till allt i Sverige. Vad är det för jävla sjuk politik?

      • Jag har också kritik mot den svenska invandringspolitiken och ska utveckla det vid annat tillfälle. Kriminaliteten upprör förstås. Man måste bl.a. se fakta om den höga kriminaliteten hos en liten grupp invandrare. Undrar om man vet hur stor andel av flyktingarna som främst är invandrare av ekonomiska skäl. De konkurrerar sedan om jobb och bidrar till att hålla löner nere. Men jag vet nu inget om storleksordningen av detta.

       • Lyssna på Bernadette Devlin i nedan kommentar. Hon berättar om ’kriminaliteten’ och lagarna. Precis som vad SD – och du – idag anklagar muslimerna så anklagade 70-talets diskriminerande unionister katolikerna för all kriminalitet. och att de konkurrerade med den protestantiska unionistiska arbetarklassen när det gällde arbete, löner och bostäder.
        Vilket var i själva verket syftet med diskrimineringen från borgerliga och konservativa unionistiska politiker. Nämligen att hålla lönerna nere och att protestantiska arbetarklassen skulle konkurrerar med den katolska arbetarklassen. Men detta förfarande är aldrig den utsatta arbetarklassens fel. Inte heller den arbetarklass som diskriminerar. Utan ansvaret för denna politik ligger helt och hållet på det ekonomiska systemet och politikerna. Vi kan aldrig kasta ut någon arbetarklass – oavsett nation och religion – från vår egen klass.
        Du kanske anser att dom konservativa protestantiska unionisterna hade rätt när de på 60- och 70-talet angrep katolikerna, för som den unionistiska arbetarklassen sa ’stal våra jobb och bostäder’?

      • Krigarn.
       Nu tappade du fattningen totalt här. ”Många” säger du, knappast, väldigt få säger jag, men föga förvånande, med tanke på bakgrund och dom ghetton dom hamnar i, så är kriminaliteten högre hos invandrare än hos resten av befolkningen. Statistiken över våldtäkter är dock osäker.
       https://kit.se/2018/02/09/101979/detta-ar-vad-forskningen-sager-om-gruppvaldtakter/
       Definitionen av våldtäkt ändrades 2005 och benägenheten att anmäla har sannolikt ökat över tid, plus en del ytterligare faktorer som påverkar statistiken.

       Utanförskap skapar kriminalitet och utanförskapet i förorten är till stor del vårt eget fel. Den etniska bakgrunden hos dom som växer upp där spelar antagligen väldigt liten roll.

       Påståendet att vi som tycker att Sverige skall ta emot flyktingar från krig och elände skall ta ansvar för våldtäkter och har blod på våra händer är helt vettlöst. Tar du då ansvar för dom våldtäkter som svenskar begår? Och vad blir kontentan av resonemanget? Jo att vi inte skall ta emot flyktingar och således döma oskyldiga människor för andras brott. Totalt vansinnigt!
       Det skulle nog vara bra om tänkte lite innan du skrev krigarn.

       Migrationspolitik i allmänhet har jag också åsikter om, framför allt den delen som handlar om billig arbetskraftsimport med avsikt att sänka våra löner. Den är överhetens och globalisternas skötebarn, men om jag hade något att säga till om så skulle sådan migration vara förbjuden.

       • Anders Å,
        Är du också för att Trump ska bygga muren mot Mexiko? Många mexikaner och andra latinamerikaner har ju flyttat till USA för att arbeta. Och de anställs av företagare som billig och utnyttjbar arbetskraft. Eftersom de befinner sig illegalt i USA har de inte samma skydd som amerikanska medborgare. Många hotas av arbetsgivare. Så det är ungefär som i Sverige när polacker, balter, ukrainare, rumäner, etc utnyttjas av svenska arbetsgivare.
        Det är likadant i Ryssland. Många fattiga från f d Sovjetrepubliker reser till Moskva och andra städer för att få ett arbete men som blir utnyttjade av arbetsgivare.

        Det finns de som reser till andra länder för att se sig om i världen. Men det är inte de som jag pratar om. Utan det är de som av extrem fattigdom tvingas att resa till andra länder för att tjäna ihop till det dagliga livet i östra Europa. Dom tillhör också arbetarklassen som vi ska slåss för.

        • Kerstin.
         Murar behövs inte, det räcker med stram lagstiftning om arbetsmarknadens villkor. Obligatoriskt kollektivavtal över ett visst antal anställda, höga lagstadgade minimilöner och tillräckligt med folk som får betalt för att kontrollera att reglerna följs. Man kan säkert komma på fler bra regler som skulle göra det meningslöst att ta hit arbetskraft i lönesänkarsyfte.

         Att Sverige skulle köra ett race to the bottom för att alla fattiga människor skall kunna komma hit och jobba är säkert många arbetsgivares dröm, som nu dessutom håller på att gå i uppfyllelse, men det är reaktionärt så det skriker om det. All facklig kamp blir ju meningslös och till slut är alla arbetare i hela världen fattiglappar.

         • Angående lagstiftningar och liknande på arbetsmarknaden är vi helt överens.
          Jorden har blivit så mycket ’mindre’ de senaste tjugo trettio åren på grund av att vi kan röra oss snabbare med bil, flyg och båt. För ett antal år sedan åkte svenska sköterskor till Norge. Skånska arbetare (särskilt i byggsektorn) åker veckovis till Norrland för att arbeta. Danskar jobbar i Malmö, och svenska jobbar i Köpenhamn, just på grund Öresundsbron.
          I Sydeuropa blir främst kvinnor utnyttjade i livsmedels branschen. Arbetare av alla nationer konkurrerar alltså med andra nationers arbetarklass. Svenska arbetsgivare har ju flyttat ut många företag, från massafabriker till telefonföretag till låglöneländer, såsom Baltikum. Nu senast Kex fabriken i Göteborg.
          De svenska arbetsgivarna har skapat lagar, etc genom EU för att tillåta utflyttningen av företag och att andra nationers arbetare ska bli utnyttjade här i Sverige. Och vi gör dom en tjänst när vi pekar fingret mot vår egen arbetarklass – och inte mot alla dom arbetsgivarna och de politiker som har stiftat lagarna. När arbetare oavsett nation (och religion) arbetar på svensk mark – och blir utnyttjade av arbetsgivare så ska vårt stöd ligga på hela arbetarklassen. Det är inte den andra nationens arbetarklass´ fel att Sverige och EU har skapat lagarna på arbetsmarknaden.
          Så – om igen – vårt stöd ska ligga på de som arbetar här i Sverige och andra utsugna grupper som befinner sig i Sverige oavsett nationstillhörighet. Emellertid ska kraven på politikerna och EU att ändra reglerna på arbetsmarknaden bli mycket – mycket – större. Det räcker inte med att säga att vi ska ’Ut ur EU’. Vi måste leva i verkligheten. Vi ska bekämpa EU genom att bekämpa lagarna på arbetsmarknaden som EU har skapat. Och det gör vi på arbetsgolvet tillsammans med de vi arbetskamrater vi arbeta med – oavsett vilka dom är.
          Arbetsgivaren försöker alltid splittra arbetarklassen. På 30-talet när kvinnorna kom ut för att arbeta, så anklagades vi för att dumpa lönerna och konkurrera med männen. Vilket var arbetsgivarens dröm – att kunna splittra och att dumpa lönerna. Kvinnorna fick ju enbart hälften av det männen tjänade när de utförde samma jobb.
          Det var samma sak med den individuella lönesättningen. Behöver jag förklara mig närmare vad det innebar?
          Så det är inte reaktionärt som du anser …

          • Kerstin.
           Det är fortfarande lika galet att Sverige öppnar sina gränser för billig arbetskraft, bara för att den är billig. Det finns nog knappt någon i det här landet som inte genast begriper hur vansinnigt det är ur ett arbetarperspektiv.
           Hade vi haft fackföreningar värda namnet så hade det varit stoppat för länge sedan.
           Detta är grundläggande klasskänsla Kerstin, man bjuder inte under varandra i ett fungerande arbetarkollektiv.

  • Vore bäst om Jimmy återgick till sitt moderparti.

   ”Av SD:s sympatisörer är det hela 45,3% som anger att de har Moderaterna som näst bästa parti, att jämföra med exempelvis 11,8% som anger S. Av Socialdemokraternas sympatisörer är det bara 4,5% som anger SD som näst bästa parti”

   ”SD:s starkaste väljargrupp baserad på inkomst nu är den övre medelklassen (61-80% av inkomstfördelningen, eller decil 7-8).”

 3. För någon vecka sedan gick arabiska om finskan som andraspråk i Sverige. Det känns inte bra. På 1600-talet fick man börja kvotera in svenskar då tyskarna började ta över….ska det behöva gå så långt också i nutid? Kan det vara därför SD växer?
  VAd ska medborgarna göra när makthavarna enbart är intresserad av att fylla upp landet med så många fler skattebetalare som möjligt – så att de kan hålla igång och öka tillväxten?

 4. Från SDs hemsida: ”genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar”

  Bantustan-nationalism.

 5. Säg att man i stort sett är överens med påståendena ovan, men tycker att den förda invandringspolitiken är åt helvete. Var i skärselden hamnar man då?
  Nej, kamrater och ovänner, så länge vi inte har verklig demokrati är vi helt i händerna på en liten klick skitstövlar.

  • Då är man ett offer för den machiavelliska klicken du nämner.

   Invandringspolitiken kan nämligen förklaras på ett sätt som är begripligt för de flesta, den kan förklaras så att även de som inte är förtjusta i främmande kulturer ändå inser att det inte finns så många alternativ för ett litet land som Sverige för att lösa utmaningar i nära framtid.

   Ta en titt på denna åldersfördelning i kommunen Pajala.
   http://imgur.com/a/B5B87

   Vad är framtiden för den kommunen? Ja, när de stora generationerna börjar bli gamla och inte riktigt klara sig själv, då står den kommunen inför svåra problem med personal till äldreboenden, fallande bostadspriser, skenande kostnader för kommunal service. Antalet svenska personer som skulle vara villiga att säga upp sig från sina jobb för att torka 40- och 50-talister i ändan när de inte klarar det själv, täcker inte upp behovet som kommer inom 10 år. Nej, vi behöver varenda jävel med två armar och ben som vi kan uppbringa, för så som Pajala ser ut, så ser nästan varenda glesbygdskommun ut.

   Hur löser man det utan invandring? Ja, då blir det åldringsgetton, stora äldrevårdsmiljonprogram med minimal bemanning, dit man tvångsförflyttar gamlingar.

   Om 10 år kommer kommuner som Pajala kunna erbjuda 6 timmars arbetsdag, trygg uppväxtmiljö för barnen, eget hus till en bråkdel av kostnaderna för ett boende i Stockholm. Då kommer invandrarna som trängs i lägenheter i storstäderna som de knappt kan betala på de jobb som finns, där hemtjänstkneget knappt räcker till, kasta sig över chansen till ett annat liv i glesbygdskommunerna. Då kommer vi kunna lösa problemet som du ser i varje glesbygdkommun, problem som skulle kunna betyda undergången för dessa kommuner kan lösas. Kom oxå ihåg att bara asylsökande får bosätta sig var de vill i Sverige, så snart du är medborgare eller har uppehållstillstånd så tvångsförflyttas du dit det finns arbete, så har det varit i ett bra tag nu.

   Presentera en lösning utan invandring, så bra. Annars är det invandringskritiska SD svansen bara folk som har barnsliga önskningar om Sverige.

   • Avfolkningen av Norrland hade kunnat lösas redan på sextiotalet, inom nationen, om vi hade haft en samhällsplanering värt namnet.
    Så vart vill du komma.

    • Lös problemet här och nu, det gör INTE SD. Ditt förslag med tidsresor är också lite barnsligt.

   • Jag befinner mig just nu i Japan. Ett land som klarar sig utmärkt utan invandring. Det ar rent och fint överallt, folk ar artiga, allt fungerar. polisen har ingenting att göra och en flicka kan promenera var hon vill när hon vill utan att bli gruppvåldtagen av sossarnas kärnväljare.

    • Kul med turister i tillvaron som tror de lär sig något om samhället genom att drälla runt på gatan med en glass i näven.

     Japans kris är ett faktum och den kommer bara bli värre och värre, det finns ingen lösning i sikte. Fundera på en riktig lösning för Japan.
     http://nationalinterest.org/feature/japans-demographic-crisis-will-only-get-worse-heres-why-21594

     Babyboomers är ett problem i hela I-världen, det är få förunnat att kunna lösa problemet med invandring, de andra kommer få det mycket värre.

     • Jag jobbar i Japan och ar inte haer som turist. Du har uppenbarligen inte varit haer. Det ar fa forunnat att oeka sitt lands kriminalitet med skjutningar, handgranater, brander, bomber, gruppvaldtakter, nedskaerningar i vaelfaerden, kaos i skolan, kaos i tagtrafiken med mera pa saa kort tid som Sverige lyckats med. I Japan gar tagen i tid, skolan har inga problem, de har inga problem med gruppvaldtaekter, inga problem med braender eller stenkastning mot blaljuspersonal med mera. Det tycker du alltsa ar en mycket vaerre situation an Sverige har?

      • Krigarn
       Sverige har inget stort problem med kriminalitet och inte med gruppvåldtäkter heller. Du måste försöka skaffa dig lite perspektiv på tillvaron.

       Vårt stora problem är samma som resten av Europas, nämligen en globalistisk överhet som kan härja fritt utan folklig kontroll och utan att behöva störas av besvärliga fackföreningar eller nationella bestämmelser.
       Denna överhet har lagt rabarber på dom resurser vi skulle behöva för att skapa en fungerande offentlig sektor och en fungerande integration och den deltar i USA;s och NATO;s vansinniga krig i arabvärlden som skapar dom flyktingströmmar du ogillar så mycket.
       Där har du problemet som måste tacklas krigarn, kom igen.

       Att gå på överhetens simplaste trick, att låta dom skylla sina egna brottsliga handlingar på folk av annan etnicitet är direkt pinsamt. Detta trick har använts otaliga gånger i historien och nu används det igen, med hjälp av SD.

       Skall vi låta dom lura oss gång efter gång som en viljelös fårskock.
       Dom som inte skolkade på historielektionerna vet hur det gick förra gången tricket lyckades genom att skylla 30-talskrisen på judarna.
       Låt oss slippa se det en gång till.

       • Anders, du har rätt i det om globalisterna och NATO (plus EU), men du måste inse vilka monster vi tar in i Sverige. Dessa IS-mördare har flera tusen sympatisörer i Sverige och länderna i Mellanöstern och Nordafrika tömmer sina fängelser på våldtäktsmän och mördare och skickar hit dem för de vet att dumma Sverige tar emot dem. En win-win situation då de blir av med dem och slipper betala uppehället för dem. Sen har faktiskt folk i de länderna en fruktansvärd kvinnosyn och sätt att hantera djur på. Jag har jobbat större delen av mitt liv i de länderna och sett skit du inte ens kan drömma om. Om det istället var till exempel nepaleser, filippinare och japaner som invandrade till Sverige så skulle vi inte ha gruppvåldtäkter och alla de andra problemen vi har.

        • Jag tror nog att det finns IS-sympatisörer bland de som kommer till Sverige. Förhoppningsvis mycket få. Men hur veta det?

        • Krigarn.
         Men vart vill du komma? Skall vi utvisa tiotusentals verkliga flyktingar för att tio av dom är kriminella? Och om det är sant som du påstår, vilket jag starkt betvivlar, att vissa länder tömmer sina fängelser och skickar hit fångarna så hade väl effekten blivit densamma även om det var Norge eller Danmark som gjorde samma sak?

         Dina inlägg blir bara en del i överhetens och globalisternas stora bedrägeri att förstora upp migrationsfrågan, få den att dominera debatten och lura folk att rikta sin ilska åt fel håll. Antingen är du helt aningslös och grundlurad själv eller så deltar du medvetet i bedrägeriet, vilket variant är det krigarn?

    • Du talar mig ur själen. Inte själ i religiös mening, men utifrån det etos som hållit ihop vårt samhälle i sekler. Ett samhälle (och då menar jag inte enbart det svenska utan den europeiska sfären) som håller på att fragmenteras till nytta för de krafter som marxismen säger sig bekämpa. Och där vänstern i sin blindhet har tagit på sig rollen som hjälpreda.

     • Jag bor visserligen inte i Japan men korresponderar bl a med en japanska minst en gång i veckan utan några som helst skygglappar. Säkert förekommer det våldtäkter även i Japan. Men det vet jag och hört bekräftat av många andra, kvinnor kan röra sig var som helst och när som helst i Japan utan att riskera att bli våldtagna. För en turist känns Japan som det säkraste landet på jorden. Ditt påstående får en att baxna, i synnerhet med hänsyn till den import av en utomeuropeisk väldtäktskultur under rubriken allas lika värde, som våra makthavare beskärt oss med.

 6. Den erfarna och mycket konservativa William F Buckley har ingen chans mot den då unga, men med fylld av självförtroende, Bernadette Devlin! Hur kunde kraven från Nordirlands Civil Rights Movement bli en religiös och kulturell konflikt där båda grupperna pekade finger åt varandra?
  Vi har faktiskt mycket att lära av Nordirland runt 1960 och 70-talet. Föreställ er idag att katolikerna är invandrare, och protestanterna är svenskar så förstår ni vilken hemsk framtid vi är på mot om SD kommer till makten.

  https://youtu.be/FFUKV5_EwdA

  • ”Bli en religiös och kulturell konflikt”….”Vi har faktiskt mycket att lära av Nordirland runt 1960 och 1970”.

   Den religiösa konflikten går inte tillbaka till 60- och 70- talet. Den är ett resultat av en historisk utveckling, som går tillbaka till medeltiden, skärptes genom reformationen och det misslyckade undertryckandet av katolicismen i Irland, genom invandringen av protestantiska skottar till Nordirland under det följande seklet.

   Det finns mycket att lära av historien. Men då av historien i sin helhet. Ditt inlägg är ett lysande belägg för historielöshet.

   • Det skulle ta en hel bok att beskriva den religiösa konflikten från medeltiden och fram till idag. Det fungerar inte i en kort kommentar. Jag skulle möjligtvis ha skrivit ’Vi har faktiskt mycket att lära av den konflikten som blossade upp runt 1960 och 1970-talet.’. Kanske också tagit upp att den irländska republikanen och poeten Wolf Tone var protestant. Och att James Connolly skapade den allra första armén som enbart bestod av arbetare – Irish Citizen Armé – och alla var välkomna, även protestanter i Ulster. Och med mera …
    Faktum är att den konflikten som startade i slutet av 60-talet INTE VAR EN RELIGIÖS KONFLIKT! Det var Civil Right Movement – NICRA – som organiserade katolska och protestantiska arbetare för att kräva bättre sociala villkor. Det var den protestantiska överklassen och den brittiska regeringen (och senare även Sinn Féin och IRA) som gjorde den till en nationell och religiös konflikt på 70-talet.

    Här är en artikel från Irlands Kommunistiska Partis Socialist Voice 2014:
    http://www.communistpartyofireland.ie/sv2014-03/13-Shankill.html

    Du kan även läsa en artikel här på jinge som jag publicerade för lite mer än ett år sedan. Kanske Anders kan leta artikeln och länka den till dig.

    • IRA i olika skepnader har funnits långt innan den konflikt du lyfter fram. Den katolska delen av arbetarklassen har till övervägande del varit lojal mot de irländska nationella rörelserna under alla tider. Visserligen har ICA tidvis spelat en viktig roll i den irländska frihetskampen. Och visst har det funnits protestanter på den irländska sidan. Men skiljelinjerna i stort är helt klara: katoliker här, protestanter där. ICA har gått i graven för länge sedan. Det är IRA i olika skepnader som stått för huvudparten av motståndet mot den brittiska dominansen. Konflikten kommer måhända att blomma upp igen i samband med Brexit och det därmed sammanhängande nordirländska problemet med gränsen mot Irland/EU.

     • ICA var inte en produkt av IRA även om de agerade samtidigt. Under 70- och 80-talet har det funnits ett otaliga republikanska väpnade rörelser – PIRA (den rörelse som var och är mest känd och som Sinn Fein talade för), OIRA (Officiella IRA som var det Officiella Sinn Feins , nu Workers Party, väpnade gren), INLA och med flera.
      Ja, visst spelade de irländska nationella rörelserna en stor roll i den irländska frihetskampen. Men vad blev det av republiken Irland efter 1921 (ja, Irland hette inte Republiken Irland, utan Fristaten, de var fortfarande under brittisk kontroll av den brittiska kronan ända fram till 1948, om jag nu minns rätt)? Ja, de fattiga var fortfarande fattiga efter Irland fick sin frihet – men nu under de irländska borgarnas förtryck.

      Se den här utmärkta videon om hur kraven på ’One man, One vote, bostäder åt alla och att diskrimineringen skall bort’ ersattes med en nationell konflikt.

      https://youtu.be/uhh-v5sOHyk

      • Jag har ingalunda påstått att ICA var en produkt av IRA. Vad gäller 70- och 80-talen så hade ICA vid den tidpunkten gått i graven sedan länge.

       Att Irland även efter den initiala frigörelsen på 20-talet var i händerna på Storbritannien förringar inte irländarnas frihetskamp. Irland var fattigt i förhållande till Sverige fram till medlemskapet i EU. Det berodde helt enkelt på maktförhållandena, både ekonomiskt och militärt. Irland hade ingen industri att tala om jämfört med Storbritannien. Att göra den irländska ”överklassen” ansvarig för detta är barockt. Överklassen bestod i huvudsak av stora jordägare och deras dominans går tillbaka till den normandiska kolonisationen av Irland under senmedeltiden.

       Vid sidan om: ”Kristna muslimer (som) förföljer muslimer” får mig att skratta. Med en viss sur bismak. Ifall du råkar ha barn eller barnbarn vill jag råda dig att fundera på deras situation om, säg, 30 år. Om det inte händer någonting snart, då hjälper minsann inte ens den mest finurliga marxistiska ideologin.

       • Det är riktigt att Irland inte hade någon industri att tala om. Industrin hade förlagts i Belfast (hamnen) och Derry (textilfabriker).
        Vem hade makten efter 1921? Jo, den irländska borgerliga överklassen tillsammans med den katolska kyrkan. Dessa behövde varandra för att trycka ner den irländska arbetarklassen. Utvandringen efter att Republiken hade bildats var enorm, och oftast utvandrade irländarna till Storbritannien. Så vem var egentligen ansvarig för att irländska arbetare var fattiga och utvandrade i stora antal? Du kanske menar att arbetarna själva var ansvariga?
        Jag tror det var i slutet av 90-talet och 200-talet då den irländska ekonomin blommade upp – av lånade pengar! Den s k irländska tigern var inget undantag i den kapitalistiska världen. Men alla trodde på det – det kapitalistiska underverket – men den irländska tigern blev en flopp. Och vem fick betala för hela kalaset? Jo, det var den irländska arbetarklassen. Idag lever nära 800 000 irländare i fattigdom.

        Det fanns irländska katoliker i Nordirland – eller de sex grevskapen som de säger – som var trogna den brittiska kronan.
        Det nationella stödet för ’frihetskampen’ var aldrig så stort som du påstår. Stödet till IRA på var vid vissa perioder så lågt att det knappt gick att mäta det. Men även stödet till partiet Sinn Fein var också mycket lågt. Det var enbart när Bobby Sands valde att ställa upp som de fick in en plats, men då var han redan död. Idag är det annorlunda. Det nyliberal Sinn Fein har ungefär samma opinionssiffror som SD i Republiken, och mellan 20 till 25 procent i Nordirland.

        Jag har inte sagt ’kristna muslimer (som förföljer muslimer’ utan så här skrev jag: ’Kristna svenskar som förföljer muslimer och andra med olika religioner’, Vad jag vet så finns det inga kristna muslimer.
        Du kanske menar att vi ska internera, fängsla eller skicka muslimer till fängelseläger enbart för att de är muslimer? Precis som när britterna på 70-talet internerade katoliker (H-block) enbart för att de var katoliker. Stalin har alltid beskyllts för att skicka ’oliktänkande’ till Gulag – och nu vill ni göra samma sak.
        James Connolly: ”And ’Fath and Fatherland’ by linking the national demands sich a specific religius belief serves the same purpose in the mouth of the Home Rule trickster.
        For what purpose than herein specified are either rallying cries used?
        To keep the people of Ireland, and especially the workers, divided is the great object of all our politicans, Home Rules or Unionist.”
        https://www.marxists.org/archive/connolly/1898/08/fightgrc.htm

     • En religiös konflikt kan bli en del av vår vardag om SD får makten. Kristna svenskar som förföljer muslimer och andra med olika regioner. Och de kommer att göra det lika ’snyggt’ som vad protestanterna förföljde katolikerna i Nordirland. De kommer att beskylla muslimer för allt som den svenska arbetarklassen råkar ut för, trots att det kommer vara SD och högern själva som har anstiftat det. Jag har hört samma retorik från Ian Paisley, Ian Smyth och många andra som vad en av kommentarerna här på den här bloggen ’varnar’ oss för, som t ex ’muslimer kommer att ta över Sverige om vi inte gör något åt det’.

      Tommy McKeraney har skrivit en artikel i månadens juni nummer av Socialist Voice om Nordirland måhända är på väg att förenas med Republiken, det eftersom en del unionister (protestanter) som inte är främmande för en sammanslagning på grund av Brexit. Dessa unionister vill stanna kvar i EU.

      https://socialistvoice.ie/2018/06/a-different-ireland-is-in-the-making/

      Tommy McKeraney är för övrigt en före detta IRA medlem och hunger strejkare. Men när han upptäckte att IRA hade förrått hans bror – även han medlem i IRA men var kommunist – till britterna som därefter hade mördat honom så kom han på andra tankar. Nu är han själv en kommunist, och anser att den nationella och religiösa frågan spelar ingen roll för arbetarklassen och den fattiga.
      Han är en dom som förlorat ganska mycket under den här konflikten. Läs Wikipedia om honom.

 7. @Martin K
  Invandringen har tyvärr redan gått över styr och när man dessutom får höra dina framtidssagor, då är det skönt att vara så barnslig som jag är.
  Du verkar sitta inne med svaren så då vet du säkert hur stor invandring Sverge tål, behöver, har moralisk skyldighet att ta emot?
  Du kanske tillhör den mogna centerpartistiska 30-miljonersklubben?

  • Det finns en till lösning faktiskt. Den ultrakonservativa/liberala lösningen, generationsboenden. Höj kraven för samhällets hjälp, höj kostnaderna för individerna att få hjälp, lura de korkade liberalerna med nått trams om ”valfrihet”, så kan du baxa tillbaka den svenska familjen 100 år till generationsboende.

 8. Problemet för den s.k. ”rödgröna” regeringen är densamma som 2006. Jag minns det. Nya Moderaterna med Alliansen stod för det ”progressiva” alltså förnyelsen och Socialdemokraterna för det bestående vilket de förlorade på. Precis samma gäller nu men då är det istället Sverigedemokraterna som står för det ”progressiva”. Sverigedemokraterna är ett oprövat kort, så vadå, låt oss pröva? Är de inte som folket förväntar sig så kommer de att försvinna tämligen omgående. Jag lovar. Jag såg på Alliansen med skräck, men med facit i hand är jag tacksam de tog bort fastighetsskatten. Den var faktiskt en plåga för mig men den nuvarande fastighetsavgiften är acceptabel men visst kostar det. Men så är det i högskattelandet Sverige och även en arbetare kan få känna av det. Socialdemokraternas politik var att hela tiden höja skatterna successivt och det var möjligt i en ekonomi på ständig uppgång. Men till slut nåddes en brytpunkt när det inte längre lönade sig att arbeta. Författarinnan Astrid Lindgren upptäckte det och skrev ett argt brev till statsministern vill jag minnas. Astrid Lindgren gjorde en bild av förhållandet i sagan om Pomperipossa. Nu går inte skatterna längre att höja mer än vissa punktskatter om det kan motiveras. Men istället tar staten, kommuner och samhällets institutioner en annan väg genom att höja olika avgifter där de ser det som möjligt. När Sverige var ett utpräglat industrisamhälle kunde kostnader täckas via industrin men i den takt som samhället avindustrialiserats så är det istället arbetaren och folket som får betala kostnaderna direkt. Antingen skatter eller som avgifter. Och inte minst som besparingar i offentliga utgifter som skulle komma arbetaren tillbaka. Det är här Sverigedemokraterna kommer in i bilden. Försöka täppa åtminstone de värsta slukhålen. Kan någon ge mig en fingervisning över det resultatet? Vad kommer att hända?

 9. Några vänsterextremister i Taberg vill nu ta kampen mot SD ett steg längre. De hade förberett ett attentat och hade tillgång till polisuniformer och automatvapen. Säkert i samarbete med islamister. Sen har jag lagt märke till att många som kommenterar på diverse bloggar har försvunnit sen Researchgruppen gjorde en kartläggning av alla som kritiserar invandringspolitiken och islam. Min gissning är att AFA mördat dem genom mordbränder och ”olyckor”. Bromsslangen på min bil hade någon lossat på så min före detta fru höll på att köra ihjäl sig. Hur många mord har AFA på sitt samvete tro?

   • Endast misstankar. Min före detta fru häll på att köra ihjäl sig 2014. Det visade sig att bromsslangen hade lossnat. Hur vanligt är det? Jag är en av 409 personer som Researchgruppen valt ut för extra trakasserier via Bisnode. Jag har polisanmält dem tre gånger men polisen lägger ner ärendet direkt varje gång. Jag har ringt och pratat med Sundman eller vad hon heter på Seppuku och med en Hamilton på Bisnode. Riktigt otäcka människor. Har även mailkonverserat med Martin Fredriksson. En jag känner fick sina hjulbultar lossade i samma veva. Sen är det som jag nämner många som kommenterar som verkar ha försvunnit. Mordbränder med dödlig utgång har ju fullkomligt exploderat i Sverige sen Researchgruppens kartläggning. Jag säger inte att det är så men det skulle inte förvåna mig det minsta. Titta bara på vänsterns historia världen över och hur våldsbenägna AFA/Antifa är.

    • ”Endast misstankar. Min före detta fru häll på att köra ihjäl sig 2014. Det visade sig att bromsslangen hade lossnat. Hur vanligt är det?”

     Inte så vanligt. Men kan hända om någon mekaniker slarvat på verkstaden. Sedan slutet av 60-talet har bilarna två av varandra helt oberoende bromskretsar och ska bromsverkan saboteras så måste minst två utvalda bromsslangar lossas. Bilar har flera bromsslangar, cirka 4-6 stycken. De är inte så lätta att komma åt heller och moderna bilar som har låg markfrigång måste hissas upp för att det sabotaget ska bli möjligt. Undantag är SUV bilarna. Det här försvåras också genom att moderna bilar har larm som börjar tjuta om bilen utsätts för stötar och åverkan. Lossade hjulbultar är däremot ett mer möjligt och enkelt sabotage som kan utföras utan speciella kunskaper.

    • De enda mordbränder jag hört om är de som mordbrännarpartiet ligger bakom, 50+ stycken brandattentat i den värsta terrorvågen i svensk historia.

     Nassar ljuger, det är vad de gör och den som följt dig här vet ju hur mycket du skarvar.

  • SÄPO var ju tvungna att iscensätta en liknande grej som den de iscensatte för nazisterna. Annars blir det ju orättvist.