En spridd synpunkt ”Det spelar ingen roll vilken regering vi får – Det går åt helvete i alla fall”


Läsaren Bertil Carlman skriver och tipsar ”Den bästa eftervalsanalys som jag hittills läst är Åsa Linderborgs på Aftonbladet. ”Det spelar ingen roll vilken regering vi får
Åsa Linderborg: Det går åt helvete i alla fall”
Steigan.no har gjort om den utan reklam på den bloggen. Pål Steigan Läser man detta samt det som Anders här ovan plockat ner från DN, har man nog en bra möjlighet att ”ha koll på läget” och kan därmed utforma sina egna tankar om valet och vad kommande regering/regeringar kommer att göra. Naturligtvis finns det alltid en möjlighet att också snickra ihop diverse trams. Det visar en del kommentarer ovan.” Jag tar fasta på det och har nedan klippt ut utdrag ur artikeln, liksom Pål Steigan. Till stor del samma utdrag som Pål.

Utdrag ur Åsa Linderborgs mycket intressanta artikel ”Det spelar ingen roll vilken regering vi får
Det går åt helvete i alla fall”.


* SD presterade sämre än förväntat, men de har inte gjort fiasko. Nästan var femte svensk plockade deras valsedlar – i en tid när ekonomin är urstark. Hur kunde det bli så? Uppgiften kräver ett stort mått av självkritik för att inte SD:s egen förklaring ska vinna, att allt handlar om invandringen. De som röstat på Jimmie Åkesson har aktivt tagit ställning för en högerextrem människosyn. Men situationen kräver ändå någon form av ödmjukhet. Sverige är ett fantastiskt land, men många – har sakliga skäl att vara missnöjda med rätt mycket.
Valresultat. Källa: Shutterstock. Bild från Pål Steigans blogg.

* I Sverige nämner vi finanskrisen 2008 som om den aldrig riktigt drabbade oss, men den slog hårt. Hundratusen industrijobb försvann på ett bräde. Skolan, vården och polisen underkastades stora nedskärningar. Tio år senare ser vi konsekvenserna i hela dess vidd, med stora revor i samhällsväven. Sverige fungerar inte längre såsom vi förtjänar och förväntar oss.

Ojämlikheten växer.
* Ojämlikheten växer med rekordfart i Sverige, resultatet av åratal av politiska beslut. Mest påtaglig är ojämlikheten för dem som underkastades arbetslinjen när andra fick jobbskatteavdrag. Det är de som letar sig fram till SD, visar forskning från Uppsala universitet. DN Debatt. ”Arbetslinjen och finanskris förklarar SD:s framgångar” Hur bäst bekämpa SD?

* Den nyliberala pensionsreformen från 90-talet har orsakat ekonomisk desperation bland hundratusentals äldre.

* Sveriges miljardärer äger nästan lika mycket som statens samlade nettoförmögenhet plus hela pensionssystemet. Varför diskuterar vi aldrig rikingarna och varifrån de får sina pengar?»

* Förstår man inte att vi lever i skilda världar, tror man att Sverige är ett land där alla har det ungefär lika bra, återstår bara en förklaring till högerpopulismen.

* Avgrundsdjupa klyftor går inom städerna och mellan de rikaste delarna av Stockholm och resten av landet… I utanförskapsområdena försämras stadigt bostandarden och samhällsservicen, men det enda som skapar rubriker är gängkriminaliteten.»

Stora brister i demokratin.
* 8 av 10 svenskar menar att de inte kan påverka politiken, visar regeringens demokratiutredare Olle Wästberg och Daniel Lindvall i den sammanfattande rapporten ”Folkstyret i rädslans tid”. Man känner att man har valfrihet men inget val, rösträtt men ingen röst.

* EU, frihandelsavtal, ”oberoende” expertorgan och det allt större privata ägandet gör att det inte spelar så stor roll vilken regering som för tillfället sitter vid statsrodret. Marknadsliberalismen är inbyggd i själva systemet.
* Det här borde betraktas som ett större demokratiskt problem än de 800 nazister som vi ständigt talar om.
* Man kan inte ropa att demokratin är hotad om man samtidigt vägrar ta debatten, bojkottar, ropar på censur och i alla lägen fäktar med fascismstämpeln.

* Mediernas ansvar är den sällsynt ensidiga världsbilden; självklart marknadsliberal, medelklassig och Stockholmsnormativ.

Socialdemokraternas ansvar
* Socialdemokraterna är medskyldiga till att marknadsliberalismen fått slå sönder det som en gång var världens mest jämlika och rättvisa land; de har drivit fram avregleringarna och privatiseringarna. De har inte återställt problemen som uppstod efter finanskrisen 2008.
* De har inga lösningar på globaliseringens effekter, roffarkapitalismen, den extrema urbaniseringen eller den stora migrationens fördelningspolitiska effekter. De vet inte vad de ska göra och det märker väljarna.»

* En mittenregering skulle innebära socialdemokratins totala kollaps nästa val. I opposition skulle Moderaterna, SD och Kristdemokraterna bilda ett reaktionärt block.

Kommentar: Har inga större invändningar. Förutom att det är mindre dåligt med en S+Mp+V-regering som har viss kritik av privatiseringar, och som är emot Nato-medlemsskap fast man satt Sverige i knäet på Nato. Man må tänka defensivt ibland. Men varför har inte Vänsterpartiet fört fram ett riktigt socialistiskt alternativ till kapitalismen i Sverige? Kan man/vill man inte? Överväger intresset att stödja Löfvéns proimperialistiska, prokapitalistiska regering?
För övrigt minns jag att Åsa Linderborg tyvärr publicerade en artikel nyligen där hon ungefär jämställde den proimperialistiske president Macron med sin utpräglat neoliberala politik med president Trump som för en viktig kamp mot USA- och Frankrikestödd terrorism och som tillsammans med Kina erbjder en till USA och Frankrikenalternativ ekonomiska politik.

Bifogar också Pål Steigans kommentar.

”Den politiske og økonomiske eliten i Sverige har lykkes med å smadre det som en gang var verdens mest vellykte velferdsstat og skape klasseforskjeller som man må minst to generasjoner tilbake for å se maken til. Dette har skjedd samtidig som det politiske Sverige har vært under en sjokkterapi der all opposisjon og all kritikk har blitt paralysert. Enhver antydning om at det er noe feil med Sveriges migrasjonspolitikk eller integrasjonspolitikk er umiddelbart blitt stemplet som «rasisme». Slik har man lykkes i å jage hundretusener av arbeidere og småkårsfolk over til Sverigedemokratene. Og i næringslivet snakker man nå om at SD må få komme inn i regjering ved neste korsvei. Denne politiske unntakstilstanden har den politiske eliten brukt til også å omdanne Sverige fra et nøytralt land til et land integrert i USAs militære spydspiss mot Russland.”


36 svar till “En spridd synpunkt ”Det spelar ingen roll vilken regering vi får – Det går åt helvete i alla fall””

 1. Bra skrivet av Åsa Linderborg. Problemet för hennes del är att den politik hon kritiserar på hemmaplan omfattar hon själv till stora delar på den internationella arenan. Något förenklat är USA:s problem enligt Linderborg ledare som Trump och Bush medan Obama och Hillary Clinton är underbara för att de står för de goda värderingarna som hon själv.
  Genomskådar man falskmynteriet på hemmaplan borde det inte vara speciellt svårt att göra det på bortaplan heller skulle man tro – men där misstar man sig grundligt. Eftersom hon på goda grunder kritiserar marknadsliberalismen borde hon förstå att den inte skapades i Sverige. Grunden till marknadsliberalismen lades i USA redan på 80-talet. Och eftersom USA på den tiden var den globalt dominerande ekonomin kunde den påtvingas stora delar av den övriga världen. Sverige skulle ha haft bättre förutsättningar än de flesta att välja sin egen väg – värre var det för svaga ekonomier i den tredje världen.
  För att fortsätta på den marknadliberala vägen spelar det ingen större roll vem som innehar Vita huset, faktum är att farten vore högre på denna väg om de sk. globalisternas favoriter fick sitta där. De är smartare i sin propaganda och förstår att sockra den med snack om gemensamma värderingar som gör den smaklig.
  Lika lätt som det är att leda in debatten i Sverige på sidospår genom tal om nazister och invandrarfientlighet, lika lätt är det att trigga igång Linderborg och hennes meningsfränder genom slagorden Putin, Xi Jinping, Assad o.s.v. För alla måste ju inse att Väst per definition står över alla andra – ett axiom som inte heller Linderborg vill ifrågasätta. Vart försvann den Linderborg som tidigt hävdade irakiernas rätt till uppror mot invasionsarmén ?

 2. Till Jan Nybondas
  Du frågar vart den gamla Åsa Lindeborg, som hävdade irakiernas rätt att försvara sig, tog vägen.
  Den enkla svaret är ”man biter inte den hand som föder en”. Aftonbladet ägs av Schipsted och vem äger då Schipstedt. Svaret ger Paul Steigan i sin blogg.
  Og hvem eier Schibsted-konsernet? Etter siste oversikt fra selskapet eies mer enn 20 prosent av aksjene av selskaper som State Street, Goldman Sachs, Morgan Stanley og andre finansgribber fra Wall Street. 20 prosent er mer enn nok for finanskapitalen til å kontrollere et mediehus. Schibsted og Aftenposten trenger kreditt. De får ikke det hvis Goldman Sachs sier nei.
  Det er de samme selskapene som eier over 90 prosent av mediene i USA og de har sørget for den samme prosessen der. Tilfeldigvis eier de også de største merkevareselskapene, altså annonsørene, og dessuten våpenindustrien. Og tilfeldigvis er de samme mediene lojale klakkører for alle USAs kriger og all opprustning fra den kanten. I Italia er det et ordtak som går slik: Chi paga la pasta decide il menú. Den som betaler måltidet bestemmer menyen. Det gjelder i Norge også.

  • Varför anser vissa att Sverige måste byta regering? Inget händer om Sverige byter regering. I sakfrågorna förblir läget oförändrat. Därmed kan man hävda att alla röster är bortkastade. Vi hade lika gärna kunnat låta bli att hålla val. Etablissemanget fortsätter med oförminskad kraft den utstakade vägen mot folkfördumning, globalisering och NATO-medlemskap.
   Det är andra viljor, än väljarnas viljor som bestämmer färdriktningen i den ekonomiska politiken om skatter, avgifter och bidrag, invandring, vård, skola, omsorg och pensioner, med mera..
   Miljöpolitik är oftast avsiktligt felaktigt benämnt som klimatpolitik. Jordens klimatcykler och ständigt växlande väder (ibland flera gånger om dagen) står inte i mänsklig makt att förändra. Men vissa politiker och mediefolk lever gott på att skrämmas och luras att de har den förmågan.
   Dock är det fakta att jordens klimat och väder inte står i mänsklig makt att förändra.

   • ”Varför anser vissa att Sverige måste byta regering? Inget händer om Sverige byter regering. I sakfrågorna förblir läget oförändrat.”

    Det här är borgarnas högsta önskan. Det stabila samhället.
    Omfattande förändringar som inte organiseras av borgarna själva kommer motarbetas med alla till buds stående medel. Det är i det här perspektivet man gärna vill påstå vi lever i en skendemokrati.

  • Bra länk något för ”Anders Åberg” här att läsa på hur de ligger till för verklighetens arbetare.

   • Lägger vi sedan till att många ’arbetare’ faktiskt också är kvinnor inom vård, omsorg, städ osv. så tror jag inte ökningen blir lika dramatisk men en klar ökning ändå mot tidigare. Alla kvinnor är inte röda men socialismens omsorg för det svaga tilltalar i första hand kvinnor tror jag. Det är genetisk betingat från omsorgen för avkomman. Jag tror vänster-höger skalan har och kommer att förändras till förmån för mer könsrelaterad än klassrelaterad.

   • SN
    Nu råkar jag vara en av dom, eller rättare sagt jag var. Nu är jag fattigpensionär och lever på under 9000 pengar i månaden efter skatt.

    Många ur arbetarleden har tyvärr gått på SD bedrägeriet.
    ”Varför diskuterar vi aldrig rikingarna och varifrån de får sina pengar?” skriver Åsa Lindeborg.
    Ja, varför undrar man? Sannolikt för att sossarna har förstört arbetarrörelsen. Fackföreningarna har mycket medvetet och systematiskt reducerats till harmlösa delar av företagens administration.
    Ingen pratar om överhetens rofferi längre och ingen organiserar arbetande människor till försvar för sina rättigheter. Om det har jag dock aldrig sett Lindeborg skriva.

    I det politiska tomrum som uppstått när arbetarklassen har tystnat kan bondfångare som SD husera fritt och i praktiken så är det ju ingen mer än kanske V som säger emot dom. Alla övriga partier snackar migration, precis som SD vill. Inte konstigt alls att besvikna människor väljer dom enkla lösningarna i det läget.

    Fokus på etnicitet är ett beprövat sätt för överheten att komma undan sitt ansvar. Förra gången dom lyckades med det tricket blev det dock världskrig.
    SD är inte nazister, men i grunden säljer dom samma tankepaket som NSDAP gjorde en gång. Håll käft om överhetens plundring och skyll på folk av annan etnicitet!

    När nästa lågkonjunktur slår till så kommer folks ilska att bli ännu större och har inte vänstern lyckats avslöja etnicitetsbedrägeriet då så riskerar vi att SD inte duger längre och det blir fullblodsgalningarna i NMR som tar över.
    Det vilar ett stort ansvar på alla tänkande människor att slå hål på SD-bondfångeriet innan det är för sent.

    • ”Nu råkar jag vara en av dom, eller rättare sagt jag var. Nu är jag fattigpensionär och lever på under 9000 pengar i månaden efter skatt.”

     Sverigedemokraterna vill slopa skatten för pensionärer. Du kommer få det bättre. Socialdemokraterna försöker hela tiden höja skatterna samtidigt som samhällsservicen försämras vilket gör att trovärdigheten från arbetaren minskar och Arbetarrörelsen samt facket tappar stödet vilket främst stärker Sverigedemokraterna. Jag har fört fram tanken tidigare. Det behövs skattesänkningar. Skattesänkningar gör också att verksamheter kommer igång. Jag talade med en invandrare från Nordafrika nyligen och frågade om det var lätt att få jobb i hemlandet. Migranten svarade att det var svårt men folk startar i stället egna verksamheter att försörja sig på därför verksamheter för den egna försörjningen är skattefria. Liknande var det hos oss för länge sedan då skatterna var låga innan Socialdemokraternas reformer med skattemedel började. Småföretagandet blomstrade på den tiden men idag vill få starta eget. Jag tror inte högskattepolitiken längre håller då Sverige internationaliserats och står helt öppet för världsmarknadskonkurrensen.

     • De globala svängningarna i ekonomin beror i liten utsträckning på skattesänkningar. Har Sverige haft större skattesänkningar under de senaste årens högkonjunktur?

      • Är man kommunist så betvivlar jag ärligheten på förbättringar inom det rådande systemet. Problemet med kommunisterna är att de innerst inne istället önskar ett kaos som de kan vända till en social revolution. Jag förstår det goda med tanken men risken är istället att det idag skulle leda till högerrevolution snarare än en vänsterrevolution. Förhållandena idag är helt annorlunda än på Karl Marx tid. Tiden är dynamisk och den som gör anspråk på att vara gällande måste vara med i utvecklingen.

       Jag är rädd du missförstår mig med tanken om generella skattesänkningar men det finns faktiskt en vers i Internationalen som handlar om att folket dignar ned under skattetrycket och som Socialdemokraterna på förekommen anledning tagit bort. Jag menar att ska vi uppnå ett fungerande homogent och solidariskt samhälle, med eller utan mångkultur, så måste folk ha riktiga arbeten. Men om de är anställda eller gör det i egen regi har egentligen inte så stor betydelse. Jag är trött på politiskt modererad arbetslöshet. Arbetaren måste ha rätt till ett arbete istället för att förpassas till ett politiskt slagträ.

     • Klasse
      Skatteregler för små eller ensamföretagare kan säkert diskuteras, men det som har hänt är ju att fast Sverige är rikare än någonsin så har vi knappt råd med varken pensioner eller välfärd, dvs. det som vi hade råd med när Sverige var betydligt fattigare än nu.
      Det kan väl knappast ha undgått dig att rikedomarna fördelas på ett makalöst mycket mer ojämlikt sätt nu än dom gjorde på t.ex. 60/70/80 talen.

      Nu har globalisterna och rikemännen skapat överstatliga organisationer som EU, med nyliberalismen som ledstjärna, i syfte att lagstadga orättvisorna och göra det omöjligt för enskilda länder att driva en annan linje. Det ändrar dock inte analysen om vilka som bär ansvaret för att klyftorna ökar och det är INTE invandrarna.

      Ständiga skattesänkningar gynnar enskilda företag och kapitalägare, men samhället behöver köpkraft. Förr hade vi affärer, postkontor, polis och vårdinrättningar även i småsamhällen. Dom levde på att det fanns efterfrågan av deras tjänster. En del av den efterfrågan var statlig och kommunal och där fick många arbete som i sin tur skapade möjlighet för olika småföretag. En annan del av efterfrågan kom från folk med rimliga pensioner.
      Sverige som land mådde betydligt bättre av högre skatter på kapital och företagande. Nu däremot, går vi snabbt mot ett läge där bara överheten mår bra.

      Överheten är inte dummare än att dom begriper att organiserat folkligt missnöje är det enda som kan hota det dom har uppnått och därför släpper dom fram politiska rörelser som pekar på invandrarna istället. Just nu ser det bedrägeriet tyvärr ut att lyckas.

      • Skatterna i huvudsak ligger på lönekostnad. Företagsbeskattning har alltid varit låg i Sverige och många gånger betalar företagen ingen skatt alls. Ägarna betalar skatt på den vinst dom gör av ägandet samt på själva förmögenheten. Men den stora skatteintäkten ligger alltjämt på lönekostnaden. Det vill säga preliminärskatt som varje arbetare betalar samt arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar. Om dessa senare kostnader minskar ökar benägenheten att anställa samt att starta en egen verksamhet till försörjning.

       Det är 349 ledamöter i riksdagen som beslutar om statsbudget på hur många miljarder som helst och som bara ökar. Det här systemet är som upplagt för både vänskapskorruption och ineffektivitet. De hushållar med skattebetalarnas pengar som rinner som sand mellan fingrarna. Till och med jag som bilmekaniker förstår att välfärd och pensioner urholkas. Låt folk behålla mer av sina pengar så uppmuntras de att producera flera. Se bara på USA, den politiker som talar om att höja skatter blir knappast den populäraste. Arbetarna där vill så klart behålla mervärdet de skapat. Här i Sverige ser arbetaren sin lön försvinna i skatter och avgifter men får mindre tillbaka i form av samhällsservice. Det funkar därför svensken är godtrogen och litar på sin politiska adel. Senare på äldreboendet har dock hen blivit för gammal för att orka protestera. Se där, nu lyckades politikerna förskingra en summa till av skattebetalarnas pengar.

       • Finns samband med att så många i USA lever på matkuponger och är i utbredd fattigdom? En fråga till en högerekonom, som du nog är. Och Sveriges sociala välfärd och tillgång till sjukvård för arbetarna är mycket bättre än i USA

       • Klasse.
        Att riksdagens ledamöter är delaktiga i att klyftorna ökar är ju uppenbart. Alla krumbukter dom har använt i det syftet har jag ingen klar bild av, men att skattebördan för överheten har minskat torde vara uppenbart. Förmögenhetsskatten och arvsskatten är ju helt borttagna och progressiviteten i skatteskalorna har minskat rejält i Sverige https://ekonomistas.se/2014/05/13/hur-progressiva-ar-de-svenska-skatterna/

        Men hur ser då din förklaring ut på att vi numera knappt har råd med varken pensioner eller välfärd, när vi hade råd med det när Sverige var betydligt fattigare än nu? Invandring som kostar max 1% av BNP kan ju knappast vara svaret.

        • Nu är jag ingen högerekonom som Anders påstår utan vanlig arbetare bilmekaniker eller f.d. Men okej… Är det verkligen så många som lever på matkuponger och i fattigdom i USA? Jag har levt i en tror att folk i allmänhet har det ganska bra USA med sjunkande kriminalitet osv. Men den den utvecklingen håller på att störas genom migration från bl.a. Mexico.

         Men åter till dig Anders Åberg.
         Nu är jag alls ingen skatteexpert men det är många som är tacksamma för att förmögenhetsskatten och arvskatten har försvunnit (om den nu gjort det helt och hållet, jag vet inte) Nu går det plötsligt för pensionären att sälja sin villa eller låta den gå vidare genom arv. Men för de med egna rörelser är det fortfarande besvärligt då det flesta tillgångar är investerade med rörelsens obeskattade medel. Vid ändrade ägarförhållanden kan då skatteinbetalningarna bli orimliga. De rörelser som lyckas bäst är faktiskt de rörelser som slösat bort tillgångarna. De som sparat straffas.

         ”Men hur ser då din förklaring ut på att vi numera knappt har råd med varken pensioner eller välfärd, när vi hade råd med det när Sverige var betydligt fattigare än nu?”

         Räcker med du följer länken nedan så ser du politikernas förmåga att förvalta skattebetalarnas pengar. Behöver inte ens söka. Det kommer ständigt färska exempel.

         https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skattebetalarna-har-gjort-mig-till-mangmiljonar

         I Sverige startade för länge sedan en rörelse av proletär karaktär som kallades ”egnahemsrörelsen” och det var för att rädda landet från fattigdomen. Jag läste den här sidan i går kväll och tycker jag mycket väl kan identifiera mig själv som en arvtagare av egnahemsrörelsen idéer. Ingen är gladare än jag att fastighetsskatten försvann. Den åtgärden gjorde att jag fortfarande har råd att bo kvar.

         Lägre skatter åt folket!

         https://sv.wikipedia.org/wiki/Egnahemsr%C3%B6relsen

         • Klasse.
          Ditt exempel handlar om en som blivit rik på ett flyktingboende. Den kostnaden räknas nog in i den 1% som invandringen kostar enligt Joakim Ruist.

          Således behöver jag tydligen upprepa min fråga då du inte har svarat.

          Hur ser din förklaring ut på att vi numera knappt har råd med varken pensioner eller välfärd, när vi hade råd med det när Sverige var betydligt fattigare än nu? Invandring som kostar max 1% av BNP kan ju knappast vara svaret.

    • @Anders
     Eller att ta människors oro på allvar och börja samtala med SD.på ett vuxet sätt. Annars riskerar vi precis som du säger att riktigt obehagliga typer som NMR får inflytande. Ingen Sverigedemokrat jag känner önskar en sån utveckling. Vänstern borde också ta itu med AFA och andra fascistiska grupperingar som ingår i vänsterfamiljen. Och andra partier borde ta itu med islamisterna de har i sina partier.

     • Krigarn
      Den oron är till stor del skapad av att både media och alla andra partier inte gör annat än pratar om migration. En fråga som kostar 1% av BNP behandlas som om den vore oerhört mycket viktigare än dom resterande 99 procenten. Detta är vettlöst, men det är precis det SD vill.
      Det är dessutom en lek med elden då vi vet hur det gick förra gången etnicitet blev en stor fråga i Europa.

      Alltihop är dirigerat av en globalistisk överhet som är mycket angelägen om att inte bli avslöjade som dom som verkligen urholkar välfärden. SD är bara deras lydiga redskap.

      Det som behövs för att få Sverige att vakna upp och se igenom dimridåerna är inte något gullande med rasisterna i SD, utan ett obarmhärtigt avslöjande av vad som pågår.
      Inget av riksdagspartierna kan dock göra det utan att samtidigt avslöja sig själva som lika lydiga redskap för överheten som SD.
      Det jobbet hamnar således hos demokratiska krafter utanför riksdagen och det kommer inte att bli lätt, men första förutsättningen för att lyckas är att vi själva slutar att gå på högerpopulisternas bedrägeri.

    • Det finns två avskyvärda politiska ideologier, kommunismen och nazismen. Båda har en historia av dödande och förtryck på sina samveten. Kommunism med repression och avsaknad av yttrandefrihet finns idag i åtminstone ett land, Nordkorea. Något utpräglat nazistiskt land finns inte.

 3. Haha.. ja, man vet att man lever i ett dårhus när nån kallar det ”extrem människosyn” att motsätta sig att halva landet blir våldtaget.

  • Man vet att man lever i ett dårhus när nån kan påstå att halva landet är våldtaget..

   • Kanske LasseVbg skulle fråga de berörda kvinnorna som drabbats av våldtäktsvågen? Sverige toppar för övrigt våldtäktsstatistiken i Europa med råge så Sverige kanske numera är ett dårhus! Halva befolkningen dvs kvinnorna är nog måttligt roade av din oinitierade kommentar…

 4. Det har upprepats här och på många andra ställen, att SD:s valframgångar inte i första hand har att göra med att drygt 17 procent av de som röstat står och i hemlighet hajlar framför badrumsspegeln, utan att många svenskar är genuint missnöjda med ”den förda invandringspolitiken”.
  Varför får vi aldrig se en oppinionsundersökning som frågar vad vi tycker om migrationspolitiken? Naturligtvis därför att en majoritet av oss tycker att den är kass.
  Långt fler än 17% tycker det. Och hur gör man detta till en ”pedagogisk fråga”?

 5. I och med den globala ekonomin så går det inte att ha högre skatt på företagande och kapital än i andra länder. Anders Åberg, man kan inte att vrida klockan tillbaka för globalismen drivs på av mäktiga ekonomiska och politiska intressen från Bryssel och Washington. Det blir en diskrepans mellan vänsterns vurm för högre skatter samtidigt som man vill motverka nationalism och nationalstater. Det som håller på att hända i Sverige är att man tagit in hundratusentals ej anställbara människor som belastar det redan hårt ansträngda välfärdssystemet som skulle vara till för medborgarna som jobbat ihop till välfärden. För övrigt så minskar Sveriges BNP per capita om nu någon lever i villfarelsen att Sveriges ekonomi var urstark!

  • Benny
   Så att globalisterna blockerar nationell skattepolitik gör invandrarna ansvariga för överhetens skattesänkningar!
   Hör du inte själv hur dumt det låter?
   Ingenting alls tyder på att välfärden får en krona mer om vi kastar ut invandrarna. Överheten som styr det här landet kommer naturligtvis att kräva ytterligare skattesänkningar istället.

   Högern måste tvingas tillbaka om vi skall återfå en fungerande välfärd. Det var så vi fick den en gång i tiden.
   Svamlet om invandrarna motverkar det syftet.

   Men Benny. ”Halva landet” !! Lite perspektiv kanske vore på sin plats. LasseVbg har ju rätt.

   • Sverige kan INTE föra en oberoende skattepolitik för då har vi snart inga export-företag kvar som ska försörja landet med utländsk valuta! Det är så global ekonomi fungerar! Och visst är det så att invandringen tär på pengarna till välfärden. Varje immigrant kostar ca 75.000kr om året enligt beräkningar gjorda av ekonomer.

     • Uppenbart har många debattörer här ingen aning om vad det innebär att driva företag och ha anställda dvs vilka kostnader en anställd medför i skatter, löner och sociala avgifter. Nej, det finns verkligen inget svängrum att beskatta det sunda företagandet som tillhandahåller varor och tjänster mer utan staten måste beskatta kapital och banksektorn som inte tillför något produktivt till samhället. Finansparasiterna ska alltså beskattas inte riktigt företagande som en del här tycks tro är en dans på rosor.

  • ”Invandringen ger nettovinst som inte kan överskattas”, säger forskaren León Pobete.
   https://www.svt.se/opinion/invandringen-har-gett-sverige-en-nettovinst-som-inte-kan-overskattas

   Benny, anser du att globalism innebär att ’man tagit in hundratusentals ej anställbara människor […]’?
   Det som belastar vårt hårda ansträngda välfärdssystemet är inte invandrarna. Det är de som Anders Åberg kallar för överheten som anstränger välfärdssystemet med t ex det nya Karolinska sjukhuset där inga arbetare kommer att vårdas. Vårt välfärdssystem belastas även av överheten genom att de ger fallskärmar, bonusar och allt vad de nu kallas för till sig själva. Den socialdemokratiska Göran Persson har av våra skattpengar kunnat köpt till sig en herrgård, och lever nu gått på fallskärmar som han har varit med om att besluta om. Han har säkert invandrare – polacker – som arbetar för honom. Och troligen betalar han ut en mycket låg lön till dessa. Han – en socialdemokrat – utnyttjar invandrarnas situation. Allt enligt regler som borgarna och globalisterna har varit med om att besluta. Och Wallenbergs lever gott på de pengar de får in genom att sälja vapen till krigförande nationer – som i sin tur skapar flyktingar och invandrare. Olika industrier i Sverige har flyttat till Baltikum, t ex pappersindustrier, för att dom borgerliga baltiska regeringarna och EU och bestämt att arbetarna ska konkurrera med varandra, och ska arbeta för en låg lön och dåliga arbetsvillkor. De som inte får några jobb blir anställda av baltiska eller tyska bemanningsföretag för att arbeta här i Sverige för en dålig lön och dåliga villkor. Allt detta har Sveriges borgerliga och kapitalistiska regeringar (även socialdemokratiska) beslutat om. Och vad gör Vänsterpartiet? Jo, de låtsas som att det regnar och koncentrerar sig på neutrala frågor som inte utmanar kapitalet. HBTQ-frågor kostar inte kapitalet ett öre.
   Och så säger du att vårt välfärdssystem är hårt ansträngt för att vi har tagit in för många invandrare …
   Jag tror du sparkar på dom som redan ligger ner. Det är inte invandrarnas fel att dom borgerliga regeringarna driver dom till fattigdom i det egna landet, och att bomberna faller på dom i hemlandet. Bomber som sådana som Wallenberg blir rika på.