Komplotten för att göra Ryssland till syndabock


Här en av få böcker som visar hur grundfalsk bild av Ryssland som USA-imperialismen via allierade och okritisk/okunnig/köpt press levererar. Hårda ord? Läs boken själv!

Publicerad första gången för precis ett år sedan.

Vi är alla bekanta med att det Kalla kriget slutade med Sovjetunionens upplösning. I en bara för några månader sedan utgiven bok ”The Plot to Scapegoat Russia – How the CIA and the Deep State Have Conspired to Vilify Russia”, Skyhorse Publishing, 2017 (Komplotten för att göra Ryssland till syndabock) skriver den amerikanske juristen och människorättsaktivisten Dan Kovalik om det Kalla Kriget mot Ryssland, och om freden som aldrig blev av.

* Denna artikel har skrivits av Jan-Erik Gustavsson som även tidigare berikat bloggen med artiklar om EU och annat. Tack!

Kovalik bok

Boken är tydlig, välskriven, engagerande och mycket väldokumenterad. Den är utgiven mycket lägligt nu när ”de amerikanska medborgarna bombarderas med skräckhistorier om den onde Vladimir Putins föreställningar och hans anhängare i Kreml” skriver New York Times bästsäljande författare i förordet. Den kände filmregissören Oliver Stone, som nyligen har intervjuat Vladimir Putin menar att boken är ”en mäktig dementi över hur dagens USA betraktar världen…Som det visas här, så frodas falska nyheter i Washington DC”.

De verkliga motiven bakom ett återupplivande av det kalla kriget diskuteras sällan i det västliga mediasamhälle vi nu lever i, när t.ex. i Sverige Dagens Nyheter mer eller mindre har förvandlats till ett språkrör för New York Times, och ”krigsminister” Peter Hultqvist lägger sig platt för den amerikanska försvarsadministrationen. Kovalik bygger sin bok på historiska betraktelser för att spåra ursprunget till det Nya Kalla Kriget samtidigt som han förklarar hur det Kalla Kriget fördes. Kovalik menar att det Kalla Kriget, åtminstone från en amerikansk utgångspunkt, hade mindre att göra med att bekämpa ”kommunismen” som framställs som den allmänna förklaringen, men mera handlar om att göra världen säker för de västliga storföretagens plundring av jordens resurser. Sedan Putin kom till makten och demoniseringen av Ryssland är det bakomliggande motivet detsamma under det Nya Kalla Kriget för att komma åt landets och dess randstaters rika resurser.
RyssKrig-768954
Kovalik lyfter också fram amerikanarnas falska föreställning att landet är något förmer än alla andra länder, ”American Exceptionalism” d.v.s. tron att USA och deras ledare är unikt godhjärtade, demokratiska, frihetsälskande. Samt vad amerikanerna gör i världen, oavsett om händelserna är skadliga, så rättfärdigas dessa av de renaste och ädlaste motiv. Alla andra länder, särskilt då Ryssland, representerar det värsta och har de mest själviska motiven och är därför naturligt mer farliga än USA och dess vasaller i den så kallade den Fria Världen.

Kovalik fick sin politiska medvetenhet när han vistades i Nicaragua till stöd för sandinistregeringen under USA terroristiska krig mot landet. Erfarenheterna från Mellanamerika övertygade Kovalik om CIAs lömska roll (och dess underhuggare USAID) för att värna USAs aggressiva intressen, och han refererar till avhoppade CIA-agenter som Philp Agee, Ray McGovern, John Stockman och John Perkins. Kovalik beskriver CIA som en ”skändlig, kriminell organisation som ofta missleder den amerikanska allmänheten och regeringen till krig och skärmytslingar”.
Putin imagesCAAIMOLN
Från det Kalla Kriget återberättar Kovalik mer eller mindre i detalj amerikanska aggressioner och våld i Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile, Colombia, Korea, Iran, Vietnam, kärnvapentester på Marshallöarna och CIAs rekrytering av anti-Mujahideen soldater i Afghanistan. Förevändningen för alla dessa krig och våldsamheter var att göra ”världen säker för den sovjetiska totalitarismen”.

Efter Berlinmuren följde en övergångsperiod under 1990-talet. Västvärlden hävdade att historien var slut, och att det goda riket nu låg inför mänskligheten. Men utrikesminister James Bakers löfte att NATO aldrig skulle utvidgas österut hölls inte. Västerländska ekonomer flögs in till Ryssland, som bl.a. svensken Anders Åslund, för att förvandla landet till ett kapitalistiskt paradis som mest resulterade i allmänt armod, korruption, men ändå amerikanskt aktivt stöd så att Boris Jeltsin kunde återväljas som president.

USA sökte en ny förevändning och fann den i politiken med ”regimförändring”. Bill Clinton-regimen tillämpande den genom att stödja Paul Kagame’s regim i Rwanda och en del andra afrikanska regimer i dessa länders angrepp på Demokratisk Republiken Kongo (DRC), landet med stora och strategiska naturresurser. Kovalik skriver att nästan sex miljoner människor mördats i DRC sedan 1996, och Clintonadministrationen har ett stort ansvar för denna människoslakt, liksom att George W Bush och Obamaregeringarna fortsatt vad Clinton startade för att plundra DRCs naturresurser. USA intervenerade också i Irak, Somalia och Haiti och bidrog starkt tillsammans med EU-stater och NATO , då Ryssland var svagt, till balkaniseringen av Jugoslavien, till demoniseringen av Slobodan Milosevic och det icke FN-stödda angreppskriget på Serbien 1999.

Efter milleniumskiftet följde med ”humanitär interventioner” och ”regimförändringar ” som förevändning angrepps- och proxykrig mot Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen (med hjälp av Saudi Arabien). Till detta skall läggas att Obamas utrikesminister Hillary Clinton aktivt underlättade militärkuppen i Honduras, som idag betraktas som Mellanamerikas mest våldsamma land.

Summeras allt dödande som USA har utfört eller är ansvarigt för sedan andra världskriget blir siffran bra mycket högre än de 26 miljoner ryssar som fick sätta livet till för att rädda Västvärlden från Hitler. Kovalik skriver att USAs aggressioner och brutalitet kontrasterar starkt relativt de missdåd Sovjetunionen/Ryssland anses ha begått under samma period.

I de avslutande fyra kapitlen analyser Kovalik hur den ”amerikanska exceptionalismen” stött på patrull i Syrien och bakgrunden till att den USA-stödda fascistanknutna kuppen i Ukraina lett till ett Nytt Kallt Krig och ett spänt världsläge. Han skriver att Ryssland och Putin började sätta hårt emot efter USAs, NATOs och EUs våldsamma krig mot Libyen 2011, och han menar att dåvarande utrikesministern Hillary Clinton var den verkliga arkitekten bakom den blodiga regimförändringen som inte lett till någon som helst demokrati och västliga värden utan Libyen en bombades även med svensk hjälp till en misslyckad stat. ”Vi om, vi såg, vi dödade” citerar han henne säga. Därefter arbetade Clinton och Obamaadministrationen aktivt för att stödja jihadister och andra motståndsgrupper för att få till stånd en regimförändring även i Syrien. Men det dröjde till september 2015 innan Ryssland och Putin intervenerade på den lagliga regimens sida efter inbjudan från presidenten Assad.
hillary-clinton-drottningen-av-kaos
Tidigare hade USA i februari 2014 understött den illegala fascistanstrukna kuppen i Ukraina och till och med i förväg utsett den nye premiärministern. Om den efterföljande folkomröstningen, då befolkningen på Krim med överväldigande majoritet valde att återgå till Ryssland, skriver Kovalik att ”det står inte klart för mig hur Rysslands agerande om Krim, särskilt som det välkomnades av Krimborna, skulle vara ett skäl för amerikanerna att tro att Ryssland skulle vara ett hot mänskligheten”. Det finna skäl att påminna om att den nuvarande svenska Rysslandsfientliga utrikes- och säkerhetspolitiken både av politiker och media ständigt motiveras med den s.k. annekteringen av Krim.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
Avslutningsvis skriver Kovalik om det ”krig” som nu pågår mellan Trumpadministration, CIA, demokraterna och ”djupa staten” för att brännmärka Ryssland efter presidentvalet i höstas, men utan att ge några specifika detaljer.

Kovalik avslutar boken pessimistiskt med att den pågående demoniseringen av Ryssland, som görs om krigen och skärmytslingarna i Syrien och Ukraina, kommer att fortsätta även på andra håll för att rättfärdiga krig och våldsamheter som förstör liv för fattiga människor utomlands, rekryterar unga fattiga till arméer och fortsätter exploatera andra länders naturresurser. Med tanke på vad som nu skändligen pågår i Jemen skriver han att i samhället idag förekommer nästan ingen debatt om krig och fred. För Kovalik som amerikan är det i slutändan viktigt för de amerikanska medborgarna, både liberala och konservativa, att stå upp emot galenskaperna och det militärindustriella komplexet och stå för en politik som baseras på verkliga skäl och fakta. En fortsatt konfrontation med Ryssland gynnar ingenting av detta.

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , , , ,


32 svar till “Komplotten för att göra Ryssland till syndabock”

 1. http://www.globalresearch.ca/the-cold-war-and-its-origins-the-inception-of-the-soviet-union/5599450

  Global Research kommer med ett lägligt komplement till denna utmärkta sammanfattning av Kovaliks bok. En riktigt lång och väl underbyggd artikel, som dessutom endast är del 1, om Kalla kriget sett i ett längre perspektiv. Artikeln tar nämligen avstamp i den ryska revolutionen och konstaterar att Ryssland ända sedan denna har befunnit sig under angrepp från Väst. Intressant är bl.a. beskrivningen av situationen på 50-talet, då USA mycket väl visste hur förstört Ryssland var och hur enorma behoven var för återuppbyggnaden. Trots det utsågs Sovjetryssland till fiende nummer ett, som skulle motivera den egna hänsynslösa utrikespolitiken som riktade sig mot den Tredje världens länder, som USA ville dominera för egen räkning.

  Indonesiens president Sukarno som blev ett av offren för den amerikanska interventionspolitiken var som mången störtad ledare en person som beundrade USA. Bara ett år innan CIA påbörjade förberedelserna för att störta Indonesien i kaos gjorde Sukarno ett långvarigt besök till USA. Sukarno gjorde vid detta tillfälle en träffande iakttagelse: Han uppskattade och beundrade amerikanerna men förundrades över deras ständiga ängslan och fruktan för allting.

  Som sommarläsning kan även rekommenderas Stephen Kinzers ”The Brothers” som är en dubbelbiografi över bröderna Dulles, detta brödrapar från en stramt religiös bakgrund med allt vad det innebar i självrättfärdighet och ringaktning av omgivningen. Dessa var arkitekterna för det avsnitt för Kalla kriget som utformades på 50-talet. John Foster Dulles som utrikesminister och Allen Dulles som CIA-chef som rekryterade nazisternas spionchef Gehlen till sin inre krets. Kinzer för övrigt den USA-journalist som noterade att Syrien-rapporteringen är den lögnaktigaste hittills i mediernas historia.

 2. Det som förvånar mig allra mest är att det INTE förekommer hämndaktioner från de överlevare vars familjer som blivit utsatta för dessa krigspolitiker och krigsföretag. Det är riktigt konstig, anser jag. Istället utsätts oskyldiga i märkliga terrorattacker mot civila fastän vi alla vet vilka som är de kriminella förbrytarna. Det skulle inte förvåna mig om terrorattackerna också är orkestrerade av de kriminella förbrytarna.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/04/09/vladimir-putin-pastar-att-95-av-varldens-terroristattacker-ar-iscensatta-av-cia/

 3. Rysk imperialism är givetvis skyldig till ryska imperialism, och det brittiska imperiet med arvtagare har ställt sig hindrande i vägen för den ryska imperialismen i flera hundra år. Tur för oss, annars hade Östersjön varit ett ryskt innanhav för länge sen.

  • Javisst är det bra att imperierna bekämpar varandra! Det imperium som för närvarande behöver bekämpas är USA så där gör Ryssland ett bra jobb…i framtiden är det nog det kinesiska imperiet som måste bekämpas! Det svider tydligen hos en del fortfarande att Ryssland satte stopp för det svenska imperiebygget, eller hur imperiet?

   • Nja Benny svider nog mer för dig att det kommunistiska imperiet fullständig kollapsade i början på 1990-talet och ditt älskade Sovjet försvann i dimman.

    • Du har som vanligt missuppfattat allt…jag är öht ingen vänstermänniska! Jag har drivit och varit delägare i företag en stor del av mitt liv! Dessutom har jag aldrig skrivit något positivt om Sovjet om du nu missat det också! Att det kommunistiska imperiet försvann gjorde mig inget och nu väntar vi bara på skurkimperiet USA drar sin sista suck, det vore en befrielse för världen!

     • Benny bara för att man är eller kallar sig socialist hindrar inte det en för att leva som en kapitalist. Väldigt få socialister lever som de lär. Försöker du distansera dig från Sovjet för du tycker säkert det är pinsamt att du under kalla kriget satsade på fel häst?

      • Vilket struntprat! Men dina kommentarer här saknar substans så varför skulle det ha ändrats? Man kan klistra på folk epitet och kalla dem för det ena och det andra men sådan löjlig härskarteknik är helt förlegat i en värld där superkapitalister som Soros låtsas ha en social agenda, när han i verkligheten bara är ute efter makt och mer pengar, en global värld där höger och vänster i praktiken saknar betydelse. Men Christian lever kvar i kalla kriget och han verkar inte begripa att USA kommer att gå samma väg som alla andra korrupta imperier, och tro mig det går fort utför på andra sidan Atlanten…Trump är bara ett av symptomen på denna upplösning.

       • Sant Benny mina kommentarer är mest strunt och inte alls lika ”intressanta” som dina. Jag vet tillexempel inte sanning bakom 9/11, månlandningen eller växthuseffekten.

        Det är annars ganska så vanligt att många som stöttade Sovjet under 1980-talet nu vill få det till att de alltid har varit motståndare till förtryck och brist på demokrati även om det naturligtvis finns en liten kärna kvar som lika okritiskt nu som under det kalla kriget hyllar de kommunistiska diktaturerna.

        Nu vet jag för lite om Soros för att uttala mig om honom men din argumentation visar tyvärr på din och även Anders största begränsning för den delen. Ni kan bara se världen i svart eller vitt, gott eller ont. Det finns inget mellanting. Du har bestämt dig för att Soros är ond och därmed kan han per automatik inte göra något gott. Samma sak med USA. När det gäller Ryssland gäller sedan det helt motsatta. Rysslands engagemang i Syrien beror helt och hållet på Rysslands godhet och omsorg för det syriska folket. Det har inget alls att göra med att Syrien är en viktig köpare av ryska vapen och att Ryssland har en flottbas i landet och har därmed risk att förlora stort inflytande på ett regim change i Syrien. Samma sak gäller Putin. Bara för att han enligt er på ett bra sätt sätter sig upp mot USA så innebär det inte att han på samma sätt inte kan vara korrumperad.

        Tycker även du skall ta det lite lugnt med domedagsprognoserna. Marx tillexempel sa för nästan 200 år sedan att medelklasen skulle försvinna kapitalismen skulle kollapsa i princip när som helst. Få personer i historien har väl haft så fel som han. Under de senaste 200 åren har världen sett en ofantlig ökning i levnadsstandard och fattigdomen har gått från runt 90% av befolkningen till idag 10%. Även om exakta siffror alltid är vanskligt är det inget tvivel om att fattigdomen de senaste 200 åren minskat markant. Dessutom har medelklassen globalt växt explosionsartat. Lägg där till de katastrofala följder kommunismen har inneburit för de länder som hamnade i dess klor. Tillsammans utgör detta anledningen till att kapitalismen nu framstår som helt oemotsagd när det gäller ekonomiskt system. Visserligen diskuteras det ibland grad av ”kapitalism” men idéer om offentligt ägande är idag helt marginaliserade trots att Anders under en period av över 30 år lyckats hitta hela 30 opinionsundersökningar som säger något annat. Dock måste det nämnas att under dessa 30 år har det även varit 1000-tals val och i mer eller mindre inget av dessa val har det varit någon framgång för socialistiska partier, vilket därmed gör opinionsundersökningarna helt irrelevanta då de uppenbarligen går stick i stäv med verkligheten.

        • Marx sa inte att kapitalismen skulle kollapsa hur som helst. Han skriver om klasskamp.
         Ja, kapitalismen är det hittills bästa ekonomiska systemet, men långt ifrån optimalt med alla krig om naturresurser, med ökad arbetslöshet och under sysselsättning som drabbar många hundra miljoner, med helt onödig fattigdom, men ökande ekonomiska klyftor där nu 5 personer äger lika mycket som den fattigaste 50 % av jordens befolkning – 3 700 000 000 personer. Groteskt. Befrämjar girighet och falsk marknadsföring, döljande av företagshemligheter i stället för samarbete. Där arbetarklassen och den stora majoriteten arbetar ihop vinster till en liten,liten minoritet som sedan fattar beslut om dess användning för profitmaximering, ej primärt för mänskliga behov. Dvs. grovt odemokratiskt. Och opinionen för kapitalism är ej så stark efter 150 års kapitalism i dess kärnland USA.

         Revolutionerna och de nationella befrielserörelserna tidigare talade emot kapitalismen, men visst förstärktes den i och med realsocialismens fall i Sovjet och öststaterna samt Kinas övergång till en slags ganska statskontrollerad kapitalism.
         Å andra sidan har vi sett stora valframgångar för Bernie Sanders, Corbyn och Melenchon. Samt opinionsundersökningar enligt nedan.
         Men kapitalismen har en mycket stor flexibilitet och skicklighet att inkorporerar proteströrelser.

         I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
         * En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
         * Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
         ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
         Kapitalism is not working images
         -I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
         -I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
         – En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
         Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044 (http://jinge.se/allmant/ar-demokratisk-socialism-den-amerikanska-drommen.htm)

         Enligt en undersökning kan mer än var femte amerikansk ungdom född omkring millenniumskiftet tänka sig att stödja en kommunistisk kandidat, och en tredjedel anser att George W. Bush dödat fler människor än Josef Stalin, enligt en opinionsundersökning i mitten av oktober. Tusentals unga i USA är positiva till kommunism.

         Undersökningen, som beställts av ”Victims of Communism Memorial Foundation” och genomförd av YouGov, ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Storbritannien, frågade ett representativt urval amerikaner i alla åldrar om deras attityder till kommunism, socialism, och den amerikanska ekonomiska systemet i allmänhet.

         Sammantaget fann undersökningen att amerikaner förblir i stort sett negativa mot socialism och kommunism, trots att 67 procent av befolkningen tror att rika människor inte betalar ”sin beskärda del” och 52 procent tror USA: s ekonomiska systemet inte är bra för dem.

         Men amerikanska ungdomar är mer positiva till kommunismen, fann undersökningen. Medan 57 procent av alla svarande hade en ”mycket ogynnsam” syn på kommunismen, hade endast 38 procent av ungdomarna det. Nära 20 procent sa att de var benägna att rösta för en kandidat som sa sig vara kommunist, medan knappt 50 procent sade att de var benägna att rösta för en kandidat som beskriver sig som kapitalist.” (http://jinge.se/allmant/usa-unga-amerikaner-mer-positiva-till-kommunism-an-mer-till-socialism-forstadium.htm

        • Jag har alltid varit motståndare till förtryck, Christian. Det var därför jag engagerade mig i Nordirland konflikten. När jag såg den brittiska säkerhetstjänstens infiltrering av IRA och andra republikanska rörelser och sedan samarbetade med de lojalistiska dödspatrullerna, t ex mordet på människorättsadvokaten Pat Finucane – och att den svenska och Europas media lade sig platt och dolde att rapporterade detta. Då tänkte jag: Om Västliga underrättelsetjänster kunde göra så mot en litet organisation och mot ett folk i deras (tyvärr) eget land – Vad kunde de då göra i Sovjetunionen som vi inte får veta något om?
         Media till och med mordet på Pat Finucane rapporterade om att han företrädde terrorist organisationen IRA och hade sig själv att skylla för att han blev mördad. Men vad tror du det hade hänt om mordet hade ägt rum i Sovjetunionen? Hade rapporteringen låtit likadan? Tillåt mig tvivla på den saken. Media hade ögonblickligen påstått eller i alla fall pekat åt att Sovjetunionen hade legat bakom mordet. (Liknande händelser har faktiskt hänt, utan att några bevis att det var så). Men så skedde inte på Nordirland. Då undrade jag varför media rapporterade så annorlunda på Nordirland än i Sovjetunionen? Det som går för det ena landet, måste gå för det andra landet – oavsett vilket politiskt system det hade. Hade media redan då en agenda för deras rapportering? Överallt låter media likvärdig – om man läst en artikel om Sovjetunionen (eller Nordirland) i SvD så behövde man inte läsa DN eller lyssna på radio. Det var samma nyheter som skrevs och utan att journalister brytt sig om att ha en egen tolkning av det som har hänt.
         Så på 80-talet när jag blev kommunist ville jag veta vad Sovjetunionen ansåg om vissa saker och händelser. Men det var lättare sagt än gjort. Då hade vi ju inte internet eller liknande. Och ryska kunde jag inte heller. Sovjetiska böcker som talade väl om kommunism och det landet fanns inte att få tag i på biblioteken eller i handeln. Då tyckte jag det var underligt att det ’fria’ Sverige skulle undanhålla en annan åsikt – och om det egentligen handlade om censur.

         Jag kan absolut hålla med dig, Christian, om Bennys åsikt om Soros. Det finns andra kapitalister som är etter värre än Soros – som t ex Rex Tillerson och Hunter Biden. Varför Soros har blivit en måltavla för vissa kan jag enbart spekulera i. Kanske har det med Soros religionstillhörighet. En sådan attityd mot en enskild person som pekas ut i all den mängd kapitalister som finns har endast ett syfte. Samma syfte som nazisterna hade mot judarna. Den attityden är bigott och diskriminerande mot en folkgrupp. Och enormt fruktansvärd.

    • Christian. Det är jag som är en stolt kommunist – en riktig bolsjevikkommunist! Och det är jag som ogillade kuppen som västmakterna tillsamman med korrumperade sovjetiska partitoppar företog runt 1990-talet.
     Jag tror inte att signaturen ’Benny’ har upplevt kalla kriget – han låter ganska ung i kommentarerna. Men jag har kanske fel.
     Benny har som han säger inte skrivit något positivt om Sovjetunionen – men desto mer positivt om liberalen Putin.
     Det är konstigt att du, Christian, inte gillar Putin. Putin är ju en kapitalist och allting …

     • Kerstin, den kuppen du pratar om var inget annat än en folklig resning där folket hade fått nog av decennier av diktatur, förtryck och fattigdom. Resultatet har också blivit fantastiskt för de länder som tagit till sig kapitalism och demokrati. Du är välkommen att besöka länder som Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen så ser du själv hur levnadsstandarden där snart är lika hög som i Sverige. Tror därför du är ganska ensam om att sakna Sovjet.

      När det gäller Putin har du rätt i att han är en kapitalist. Tyvärr räcker det inte för mig att man är kapitalist för att jag skall gilla någon. Man behöver även vara demokrat och respektera mänskliga rättigheter, erbjuda yttrandefrihet, pressfrihet osv.

      • Nja, det är nog inte så bra – en skönmålning kan man lugnt säga:

       Baltikum. Utvandring

       Baltikum Svenska banker

       Clarte. Bokslut för Baltikum

       ”Östeuropa har utarmats och omvandlats till ett ekonomiskt svart hål där resterna av den socialistiska välfärdsstaten monterats ned. Motståndet mot systemet tar sig framför allt uttryck som etnicism och rasism. Så mörkt beskriver den ungerska filosofiprofessorn G.M. Tamas dagens Östeuropa, ” Vår revolt slutade i totalitär kapitalism

       G.M. Tamas föddes 1948 i en intellektuell kommunistisk familj i den ungerska minoriteten i Rumänien. I dag är han professor i filosofi vid universitetet i Budapest. På 1980-talet framträdde han som en ledande ungersk dissident. Han företrädde då liberala, antisocialistiska idéer. Så småningom kom han dock att bli alltmer kritisk till den nyliberala ideologi som dominerade Östeuropa efter 1989, och han sökte sig tillbaka till socialistiska ståndpunkter. Utifrån dem är han i dag en flitig kritiker av den rådande samhällsordningen. I en lång intervju i New Left Review i våras berättar han om sitt liv och de olika politiska system han levt med. Med Tamas tillstånd publicerar Clarté här större delen av den senare delen av intervjun, om utvecklingen efter 1989.

       • Att enbart titta på 2009 för att bedöma Baltikums utveckling gör sig knappast rättvist. Framförallt inte då världen 2009 drabbades av den största ekomomiska kris sedan 1930-talet och BNP föll kraftigt i de flesta länder. Tittar man däremot på utvecklingen i Baltikum under en längre period blir bilden tydlig. Enlig IMF hade Baltikum en BNP tillväxt mellan 1995 och 2016 på runt 130%, vilket kan jämföras med Sverige vars BNP under samma period ”bara” växte drygt 70%. Det skall också påpekas att under denna period var den svenska tillväxten bland de högsta i Europa. Tittar man istället på perioden 2000 tilll 2016 växte Baltikum med 80% mot Sveriges 40¤.

        Väljer man istället att titta på BNP per capita så 1995 var Baltikums BNP per capita runt 30% av Sveriges. 2000 var den 35% medan den 2016 hade växt till nästen 60%

        https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=1995&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=subject&ds=.&br=1&c=946%2C939%2C144%2C941&s=NGDP_RPCH%2CPPPPC&grp=0&a=&pr1.x=35&pr1.y=9

      • Nej, jag är absolut inte ensam. Vi är många som är kvar – och fler blir vi. Sveriges Kommunistiska Parti har fått många fler sympatisörer under det gångna året. Och fler medlemmar också. Vi i SKP är ett sådant parti att varje medlem ska göra skäl för sig för att kunna bli antagna som medlemmar.
       På tal om Ryssland. Läs det CPRF (Rysslands Kommunistiska Parti) uttalande:
       http://cprf.ru/2017/06/political-report-of-the-central-committee-to-the-congress-of-the-cprf/

      • Din syn på demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet osv hindrade inte moderaterna att stödja diktaturerna och militärjuntorna i Sydamerika och Pinochet i synnerhet. Vad var det någon moderat Kristianstads politiker sa om de invandrare som kom från Sydamerika – ’… de som Pinochet inte hann med.’?
       Moderaterna stödde även den vita apartheidregeringen i Sydafrika. Nej, jag tror att den imperialistmakt som du representerar vill ha ett Ryssland på knä – oskadliggjort och fattigt – som det var då Jeltsin var ’president’ i Ryssland. Och oavsett vilket politiskt system som finns i Ryssland.

       • Vad Moderaterna har gjort och inte gjort för stå för dem. Det tar jag inget ansvar för. Dessutom röstar jag inte ens på Moderaterna. För övrigt representerar jag ingen imperialistisk makt utan stödjer alla initiativ som ökar demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen. Jag har heller aldrig önskat ett fattigt Ryssland på knä utan har genom åren träffat många trevliga Ryssar som jag inte önskar något annat än det bästa i livet.

        • USAS politik går ut på att få ett fattigt Ryssland på knä. Jag har träffat och känner många trevliga amerikaner.

         • Gör den verkligen det? Hittills har ju ingen lyckats kuva Ryssland så varför ens försöka? Kan det vara så att USA egentligen ser Ryssland som en allvarlig konkurrent som måste hållas tillbaka för att inte inkräkta på USA:s världshegemoni? Nu börjar ju USA tappa världsmakten och Asien med Ryssland ökar sitt inflytande över världen. Jag tror USA inser faktum om måste förhålla sig till det och därav de ökade kontakterna med Ryssland. Vi får verkligen hålla ögonen på vad som ska komma ur det här.

      • Att få en uppfattning om hur många som saknar/inte saknar får man knappast genom att fråga folk i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen. Det gemensamma för ovanstående länder är att de antingen inte tillhörde Sovjetunionen eller att de tillhört ett Baltikum som historiskt sett har haft en annorlunda relation med Sovjet än Sovjets ”kärnland”. För mig som har en bakgrund i maoismen och som vuxit upp under kalla kriget var det en stor överraskning att träffa så många människor i Kaukasus och Central Asien som saknade Sovjet. Faktiskt alla jag pratat med som är tillräckligt gamla för att ha egna erfarenheter av Sovjet.

 4. det är en glädje för mej och mina barn och barnbarn att vi är amerikaner lite till mans, specielt vår media och våra folkvalda som arbetar frenetiskt för att tillgodose vårt åldrande ,blir du sjuk ,glöm din kära gamla livskamrat ,ekonomin räcker inte till ett samboende, och i vår sjukvård går det åt många miljarder till privata läkare som skriver ut recept och blir miljonärer , om du behöver lite avancerad behandling som ett benbrott ligger det helt utanför dessa blodsugares kunskap som kallar sej läkare, typiskt amerikanskt såtillvida du har en dyr försäkring annars så ligg och dö vem bryr sej , svensk reklam på engelska i tv ska vi vara stolta över, svenska språket är tydligen blaha blaha, give me five , nåja jag kan fortfarande säga ,alla tiders, ge en tanke till dessa som ville vara en nation med deras egna traditioner, http://www.nationalinterest.org/blog/the-buzz/scary-fact-america-dropped-26171-bombs-7-countries-2016-18961 vilken tur att vi är hybrider,

 5. Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten.
  I denna artikeln går vi igenom hur den härskande klassen förstör den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki.
  Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet.
  Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister.
  IMF, BIS och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetsmanualer.

  http://www.vaken.se/det-angloamerikanska-imperiet-har-forklarat-krig-mot-manskligheten/

 6. SVT är verkligen en korrupt s.k nyhetsförmedlare! Man tror att Trump är någon typ av åklagare som ska ställa Putin mot väggen för diverse som man anser ”brott” mot internationella lagar! Problemet är ju att USA:s brott mot internationella lagar, som är långt värre än Rysslands, inte ens nämns! Ett solklart brott mot den opartiskhet som man påstår sig ha i rapporteringen. Att AB, DN, Expressen sprider sin agenda för ägarnas sak må väl vara hänt men SVT borde ju ta sina paroller på allvar. Helt obevisade saker som Trump säkerligen vet är humbug är ju Skripal-fallet, MH-17, ”invasionen” i Ukraina, rysk påstådd inblandning i USA-valet m.m. Varför skulle Trump ta upp detta när han själv vet att det är MSM-lögner?

 7. För att komma till den insikten behövs det egentligen inga böcker (därmed inte sagt att det är bra med sådan litteratur). Det räcker med att läsa västvärldens PK-press och ha ett hyggligt komihåg för att få god uppfattning om spelet bakom kulisserna. Och icke minst, vid en debatt med folk som förnekar drevet mot Ryssland, är PK-pressens motstridiga uppgifter (inkl bortlämnande av uppgifter) det allra bästa argumentet. För det som skrivs där är ju definitionsmässigt sant. Av två motstridiga ”sanningar” kan bara en vara sann. I bästa fall.