Många i USA är positiva till socialism, unga även till kommunism – opinionsundersökningar


Enligt en undersökning kan mer än var femte amerikansk ungdom född omkring millenniumskiftet tänka sig att stödja en kommunistisk kandidat, och en tredjedel anser att George W. Bush dödat fler människor än Josef Stalin, enligt en opinionsundersökning i mitten av oktober. Tusentals unga i USA är positiva till kommunism

Kommentar: Ungdomarna har fel, då Sovjetunionen under Stalin dödade miljontals tyska soldater från Nazi-Tyskland. I de helt felaktiga utrensningarna under 1930-talet dödades drygt 700 000 människor enligt de senaste uppgifterna, medan det av Bush inledda krigen i Irak och Afghanistan kan ha dödat ännu fler. Uppgifterna osäkra. I jämförelsen kan man tänka på att Stalin hade 29 år i ledningen, och Bush 8 år.

Undersökningen, som beställts av ”Victims of Communism Memorial Foundation” och genomförd av YouGov, ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Storbritannien, frågade ett representativt urval amerikaner i alla åldrar om deras attityder till kommunism, socialism, och den amerikanska ekonomiska systemet i allmänhet.

Sammantaget fann undersökningen att amerikaner förblir i stort sett negativa mot socialism och kommunism, trots att 67 procent av befolkningen tror att rika människor inte betalar ”sin beskärda del” och 52 procent tror USA: s ekonomiska systemet inte är bra för dem.

Men amerikanska ungdomar är mer positiva till kommunismen, fann undersökningen. Medan 57 procent av alla svarande hade en ”mycket ogynnsam” syn på kommunismen, hade endast 38 procent av ungdomarna det. Nära 20 procent sa att de var benägna att rösta för en kandidat som sa sig vara kommunist, medan knappt 50 procent sade att de var benägna att rösta för en kandidat som beskriver sig som kapitalist.”

Kommentar: Jag går in på siten ”Los Angeles Review of Books” Is socialism still a dirty word ”If polls are to be trusted, young people today are decidedly more positive about the idea of socialism than they are about the profit-driven system they currently inhabit. A few months ago, 43 percent of Iowa Democrats said they identify as socialists.”…”It is anything but clear what will become of the excitement generated by the (now failed) candidacy of Bernie Sanders, a self-proclaimed democratic socialist, but the surprising success that his campaign enjoyed in the last year is itself significant; if nothing else, it shows that there is a large audience for the idea that we need, as Sanders put it, a “political revolution against the billionaire class.” The reasons for this left-wing shift in political consciousness ought to be obvious. For an entire generation of people, the 2008 global economic meltdown cast profound doubt on the once hegemonic myth that the free market always knows best. Detta i samband med en välvillig recension av boken ”The ABC of socialism” med 14 författare. Jag vet inget om boken men beställer det.

Vi behöver en bok som i positiva ordalag beskriver en möjlig, en sannolik konkret bild av vad ett socialistiskt Sverige och en socialistisk värld kan innebär!socialism-abc
Några andra opinionsundersökningar.
I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Socialismisforever

Kommentar: Uppgifterna är inte så överraskande. Trots en intensiv propaganda mot socialism och kommunism under decennier. Tänk på ”Occupy Wall Street” med ”We are the 99 %” innan den splittrades bl.a. med hjälp av FBI. Tänk på den stora uppslutningen av unga bakom Bernie Sanders. Säkert är många av dem besvikna. Givetvis är de olika personernas bedömning av vad som menas med ”socialism” och ”kommunism” olika. Med bra information om ”demokratisk socialism” tror jag att andelen positiva skulle vara (betydligt) högre. Man kan notera att Fox inte uppskattar resultatet ”Survey: Young Americans Brain Dead on Communism, One-Third Believes Bush Killed More People Than Stalin” Fox.
Den 24/3 publicerade Flamman artikeln ”Socialism inte längre fult i USA”. ”Faktum är att Hillary Clintons kampanjmakare inte har attackerat Sanders för att vara socialist. De testade det och det fungerade inte. Det gjorde bara att intresset för Sanders växte. 2015 var ”socialism” det mest uppslagna ordet i online enligt Calvin Priest från ”Socialist Alternative.”
Jag rekommenderar: Läs om socialismen! Börja med Kommunistiska manifestet! Eller passar Oktoberförlagets ”Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen” bättre?!

Förslag på några basala, snabba punkter för socialism som innebär ökad demokrati (Anders).
Troligen måste en omvälvning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras planässigt, gemensamt och en klimatkatastrof kan definitivt förhindras.
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;

-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;

-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).

intressant.se, , , , , , ,, , , ,, , , , , , ,


10 svar till “Många i USA är positiva till socialism, unga även till kommunism – opinionsundersökningar”

 1. Kan inte låta bli att kommentera påståendet ”de helt felaktiga utrensningarna under 1930-talet.” Det är en sanning med viss modifikation. Den massterror som NKVD-chefen Jezhov i maskopi med lokala partiledare drog igång och som står för i runda slängar 85-90 procent av alla avrättningar under Stalin-epoken var givetvis helt felaktiga. Men processerna mot tidigare oppositionsfigurer var helt korrekta och nödvändiga då de var skyldiga.

  • Detta kan diskuteras. Jezhov blev avsatt och själv avrättad under processens gång. Stalin har medgivit fel härvidlag. Förr påstod man att många miljoner blev avrättade. När arkiven öppnades och man hade säkrare fakta har uppgiften reducerats till omkring 700 000, dvs. omkring 0,5 % av befolkningen.

   En avsevärt mindre andel än den andel av befolkningen som dödats av USA:s krig i Korea, i Vietnam, Laos och Kambodja och nu i Syrien.

   Politiska motsättningar under socialismen måste lösas på helt annat sätt framöver. Man måste kunna kritisera och yttra sig utan reprimander. Lagbrott ska naturligtvis beivras som i alla stater.

   • Det är alldeles riktigt att Jezhov själv avsattes och sedermera avrättades. En av anledningarna var att han och hans hejdukar gett sig på oskyldiga människor i syfte att piska upp hat mot regeringen och i slutändan själv ta makten, något som Stalin medgav i ett samtal med flygplanskonstruktören Jakovlev. Jezhov tvingades avgå i november 1938 ytterst motvilligt. Han syntes sista gången offentligt den 21 januari 1939 i samband med 15 års-dagen av Lenins död. Han arresterades den 9 april 1939 och avrättades den 7 februari 1940.

    • Den versionen är nog mycket osäker. Du kanske har läst ”Den stora sammansvärjningen”, som inte bör ses som ett sanningsvittne. 700 000 människor ska ha dödats och många hamnade i Gulag. Så ska man inte lösa motsättningar i ett socialistiskt land. Människor måste kunna ha olika uppfattningar och framföra dem utan repressalier.

     • Nej, det bygger inte på något vis på ”Den stora sammansvärjningen” utan det bygger på arkivmaterial som fram till 2000-talets mitt varit hemligstämplat. Till mitt förra inlägg kan tilläggas att den 29 januari 1939 lämnades en rapport till Centralkommittén av Malenkov, Beria och Andrejev där hård kritik riktades mot Jezhov. Han anklagades för att ha förföljt oskyldiga människor och för att ha skyddat skyldiga.

      Så den versionen är inte på något sätt osäker utan det är hur bevisningen ser ut idag genom primärkällor.

      Det är sant att lite knappt 700 000 personer avrättades under åren 1937-1938 och det var på grund av Jezhov och lokala partiledare.

 2. Jag kallade mig socialist eller kommunist om vart annat under de två år jag bodde där. Det var inget jag fick skit för. (Även om kalla sig kommunist utan att vara organiserad är felaktigt.) En gång fick min franske vän dra ut mig från en fest med stadens unga elit medan jag skrek ”I hate you Ivy League motherfuckers, you’ll be the first against the wall when the revolution comes!”. Glada minnen!

  Men överallt jag bodde fanns det folk som organiserade sig socialistiskt, på gatan såg jag inte sällan olika initiativ till arbetarrörelse. I Minneapolis ordnades regelbundet föreläsningar av trotskister vid universitetet (sin vana trogen är de akademiker) och i Boston delade svarta arbetare ut flygblad regelbundet.

  För övrigt har jag nått följande slutsats av att observera vår samtid och särskilt östra europa. Stalin var en ”bleeding heart liberal”, en mjukis, med facit i handen. Det fanns fler fascister i östra europa än vad det fanns folk i Gulag, något världen och särskilt folk i östra europa betalar för idag. Det finns inflytelserika fascister i Ukraina som i rakt nedstigande led kan spåras till de bruna och innan dess till de vita. Bara i den svenska ”bloggsfären” ser man även att det även fanns fog att städa i rörelsen, med dagens facit i handen så kan man räkna upp ett antal som nog skulle må bra av att bryta sten för en skål korngröt om dagen.

 3. Den mest initierade kritiken mot den reella kapitalismen som är monopolkapitalism kommer inte från vänsterfolk utan från ekonomer och andra som vill ha en fungerande marknadsekonomi men inte är emot sociala skyddsnät så länge dom inte handikappar befolkningen.
  Fabian society med medlemmar högt upp i anglooligarkin (okänt för J McCarthy på 50-talet) har utövat ett enormt inflytande över speciellt angloamerika som helt förklarar grogrunden för socialism där.

   • Jag har flera ggr tidigare hänvisat dig till boken the Milner Fabian conspiracy (2012) av Ioan Ratiu. Där hittar du ca tusen referenser och hela texten är mycket avslöjande. Den är sannolikt skriven av en initierad Brittisk forskare som uppträder under pseudonym pga ämnets känslighet just för Britternas etablissemang.
    Den kompletterar också Carroll Quigleys beskrivning av det angloamerikanska etablissemanget genom att påvisa hur Milnergruppen, som vände sig till liberaler och konservativa (trots att Alfred Milner kallade sig socialist och Brittisk imperialist), i själva verket samarbetade med Fabianerna med samma mål NWO, inkluderande allt det vi förknippar med globaliseringen.
    Viktig källa für alle.
    Det finns en blogg på nätet med en del utdrag men det finns förstås mkt mer i boken
    https://milnerfabianconspiracy.wordpress.com/