Tag Archive for Vargslakten

Korruption inom Jägarförbundet

Idag avslöjar Dagens Nyheter att jägarförbundet står för en stor del av viltforskningen i Sverige genom något som de kallar ”forskningstjugan”. Det blir extra lustigt eftersom man säger rakt ut att det viktiga inte är det vetenskapliga värdet på denna forskning, utan nyttan för viltförvaltningen kan prioriteras. Det betyder att man kan låta pengar gå…

Jägarpacket och Vargslakten

Rubriken är inte min egen, så var ärendet i ett e-postmeddelande formulerat, något som visar på hur mycket miljöminister Andreas Carlgren lyckats reta upp folk. I detta fall en värmlänning som också uttryckte sin ringaktning för miljöministern på ett sätt som omöjligen kan återges. Den vargslakt som börjar i morgon ska återrapporteras in till respektive…