Tag Archive for Universitet

Alliansregeringen har förstört skolan – är det dags för universiteten?

På DN debatt skrev 22/10 36 forskare ett viktigt inlägg under titeln ”Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén.” ”Högskolestiftelser. Förslaget att driva svenska universitet i stiftelseform ­öppnar för bolagisering. Men det är ingen riktig utredning, utan en politisk pamflett utan ­eftertanke. Privatisering av universitet hotar både oberoendet, forskningskvaliteten och samhällsnyttan, skriver 36 forskare vid svenska högskolor…

1/3 i regeringen är universitets- ”drop-outs” – påverkas politiken?

strong>Det är slående, men sällan diskuterat, att ledande politiker inte sällan är misslyckade universitetsstudenter. Orsakerna till och betydelsen av detta kan diskuteras. Lennart Frantzell har tagit upp frågan på sin USA-blogg, och det har blivit debatt. Han skrev: ”Det här är faktiskt inte helt oviktigt eftersom det är svårt för personer utan forskningsutbildning att veta…

Fyra ord i högskoleprovet?

Nu berättar media att delar av högskoleprovet låg på nätet i tjugo minuter innan provet startade, fyra ordförståelsefrågor avslöjades, antagligen skulle detta kunna utnyttjas av någon tror man. SvD/TT: ”De fyra ord från högskoleprovets ordförståelseavsnitt som läckte ut i förväg på internet i lördags kan komma att strykas, säger Lennart Ståhle, stabschef på Högskoleverket. Provkon-…

Gud i Radio och TV

Nu på morgonen drabbades jag av morgon- andakten i radions P1. I normala fall drar jag ner volymen, men det gjorde jag inte nu. Prästen som höll andakten i radio började plötsligt tala med Gud. Han bad Gud att hjälpa honom att göra rätt saker under dagen, och att ge honom kraft att utföra sina…

Teologiska fakulteter bör avskaffas

I Sverige finansierar skattebetalarna den akademiska utbildningen och forskningen i teologi, inklusive ett antal närbesläktade ämnen som t.ex. religionshistoria. Det är ett märkligt förhållande med tanke på att kyrkan är skild från staten, och det blir inte mindre märkligt av det faktum att det aldrig funnits någon gud. Det man lär ut och forskar kring…