Tag Archive for Smutskastning

Dollarocracy – hur pengar har förstört USA:s valsystem.

Om några dagar får vi veta vem som ska verka som politisk ledare för världens enda superstat. Media har nu börjat tävla om att framhäva att detta är det sämsta presidentvalet i USA. Två mycket rika förespråkare för den ekonomiska eliten på 0,1 % eller så tävlar mot varandra. Den ene är en politiskt oerfaren…

USA:s valsystem – en fars?

Regeringarna i så kallade ”demokratiska länder” som USA, Belgien, Frankrike, Tyskland, Kanada, Qatar och Saudiarabien tillät inte syrier att rösta. Däremot hyllar flera av dessa länder statskuppsregeringen i Kiev och valet där, samt tar avstånd från demokratiskt valda Hamas. Man kallar valet i Syrien en fars, men sluter upp bakom det av valet i djupt…

Odemokratiska inslag i presidentvalet

Valkampanjen går in i ett slutskede i USA. Kampen står mellan miljardären Mitt Romney och Barack Obama. Det finns en del förhållanden som ifrågasätter en icke alldeles ovanlig uppfattning om att USA är en föredömlig demokrati. Låt mig beröra några. Jag kan tillägga att jag bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner…

”The making of a president” – pengar och smutskastning avgörande?

Det är allt tydligare att en stark ekonomi är av avgörande betydelse i valen i USA. Bidrag från rika personer och storbolag blir alltmer framträdande. Beloppen är klart högre i detta presidentval än 2008. Detta har underlättats av ett beslut i högsta domstolen i januari 2010 (Citizens United), som i praktiken ökar möjligheten till stora…