Tag Archive for Kostnader

Tala sanning om Sveriges insatser i Afghanistan!

Jag publicerade här både 14 maj och 16 maj pressmeddelanden från Föreningen Afghanistansolidaritet där jag är medlem. Denna gång kan jag och andra publicera ett nytt pressmeddelande som jag liksom tidigare fått från Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen Afghanistansoldaritet. Det är underskrivet av bland andra riksdagsledamöter från fyra partier, en f.d. talman i Riksdagen och…

Rökförbud är bra för alla – utom kapitalismen!

På Dagens Nyheter Debatt skriver idag företrädare för lungcancerorganisationer under titeln ”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025” följande: ”Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning…

Privatisering innebär dyrare och sämre vård?

På DN Debatt idag skriver Daniel Suhonen och Dany Kessel under rubriken ”Vinsterna i välfärden bra valfråga för oppositionen” att en ny undersökning visar att ”En majoritet svenskar är kritiska till vinster i välfärden och vill att frågan åtgärdas.” De lägger fram ett förslag som förbjuder vinstdrivande företag i välfärdssektorn, vilket tilltalar denne bloggare. De…

Positiva tecken i Israel?

Själv tillhör jag dem som ofta kritiserar Israel, på goda grunder dessutom. Men, och det är viktigt att påpeka, det finns en pågående utveckling i landet som faktiskt kan ändra på mycket av den politik som regeringen Netanyahu försöker föra. När Israels inrikesminister, Eli Yishai, meddelar att Israel ska bygga 1600 nya lägen- heter i…