Privatisering innebär dyrare och sämre vård?På DN Debatt idag skriver Daniel Suhonen och Dany Kessel under rubriken ”Vinsterna i välfärden bra valfråga för oppositionen” att en ny undersökning visar att ”En majoritet svenskar är kritiska till vinster i välfärden och vill att frågan åtgärdas.” De lägger fram ett förslag som förbjuder vinstdrivande företag i välfärdssektorn, vilket tilltalar denne bloggare. De skriver också ”Reformen ska genomföras under en övergångsperiod där ingångna upphandlingar får löpa ut, samtidigt som en Välfärdskommission inrättas med stora befogenheter att återta verksamheter och lösa vinstdrivande aktörer från sina kontrakt.”

Socialdemokratin är inte enig i denna fråga.

På DN Debatt 2/10skrev Daniel Suhonen och Felix Antman Debels att ”Svensk demokrati bygger traditionellt på intressegrupper som står mot varandra. I dag smälter eliterna alltmer samman och tidigare toppolitiker fungerar ofta som dörröppnare åt näringslivet. Just nu är den stora uppgiften att hindra S-kongressen att säga nej till vinster i välfärden”. Jag skrev i en kommentar i DN 2/10 till deras artikel ”Privatisering av vården medför stora försämringar. Stora belopp av skattemedel överförs till riskkapitalister i stället för att investeras i vården.

Å andra sidan så gav Stefan Löfven och Carin Jämtin 26/10 beskedet att socialdemokraterna tycker att det är OK med vinst i vården. På morgonen 1/11 kritisera socialminister Hägglund detta i DN Debatt, och överdriver skillnaderna mellan regeringens och socialdemokraterns syn. Lena Hallengren (S) skriver i DN 1/11 ”Regeringen slår vakt om välfärdsföretagens rätt till stora vinster” och senare ”Det senaste året har vi fått ta del av rapporter om allvarliga missförhållanden i äldreomsorgen. Samtidigt är avkastningen i välfärdsföretagen dubbelt så hög som i övriga näringslivet. I detta läge väljer regeringen att ta strid för företagens rätt till stora vinster, istället för medborgarnas rätt till den bästa välfärden.”

Privata ägare och stora vinster
I Dagens Industri läste man 6/10 2011 under rubriken ”Åtta av tio gör vinst i vården” läsa: ”På tre år, mitt under finanskrisen, har hälso- och sjukvårdsföretagen visat upp stigande rörelsevinster på sammanlagt 18,6 miljarder kronor”. ”Under 2009 hade de drygt 23 000 hälso- och sjukvårdsföretag som ingår i SCB:s underlag en samlad omsättning på drygt 47 miljarder kronor, varav merparten är skattemedel”. Särskilt omfattande är den privata verksamheten i Stockholms län (sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt), där den svarar för 23 % av nettkostnaderna.

Vinster går inte minst till skatteparadis, fast en hel del av vinsten återinvesteras. Sveriges enda privata akutsjukhus, S:t Görans i Stockholm, har gett vinster på 482 miljoner sedan privatiseringen 1999. Under samma period har ägaren Capio betalat 16.700 kronor i skatt, uppger DI. Vad säger Skatteverket?

Alla stora vårdkoncerner utom Praktikertjänst ägs av riskkapitalbolag. Genom smart manöver med aktieägarlån till hög ränta hamnar stora belopp av medborgarnas skattemedel i privata fickor. För de stora vårdbolagen Attendo och Capio går vinster via holdingbolag i Luxemburg till skatteparadisön Jersey i engelska kanalen, medan vinster från Aleris går till grannön Guersney.

Vetenskapligt stöd saknas för att privat vård är bättre. Professor Göran Dahlgren visade i en omfattande littersturgenomgång att det saknas vetenskapligt stöd saknas för att privat vård är bättre eller effektivare, (Socialmedicinsk Tidskrift). Som med doktor Jan Halldin påpekat i Läkartidningen 5/10 2011, finns det dessutom risk för att privatisering medför att vården blir mer ojämlik, att ekonomiska intressen förstärks på bekostnad av kvalitet och vårdbehov.

I en uppmärksammad vetenskaplig granskning i boken Konkurrens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (SNS Förlag, red. Laura Hartman) kunde svenska forskare inte inte finna stöd för att privat verksamhet inom vård, skola, individ- och familjeomsorg etc. var effektivare eller gav bättre resultat än offentlig vård.

Man kan se en försämring då de med flera hälsoproblem nu får dessa separat behandlade vid olika besök och ej för samtidigt som förr – innebär sämre vårdkvalitet. (är f.d husläkare, professor). Vidare är valfriheten en chimär, då patienten inte kan finna tillräcklig, relevant och förståelig information om olika mottagningar och enheter för att kunna göra ett välinformerat val. Detta försvåras av olika enheternas strävan efter att marknadsföra sig själva

I DN Debatt 14/4 titeln ”Nödvändigt med ett socioekonomiskt index i ersättningssystemet” riktade Jan Halldin och jag kritik mot att ”Primärvårdens Vårdval ger en fortsatt ojämlik vård”. Vi påtalade ovannämnda brister och kritiserade måttet ”antal läkarbesök”, bland annat då Vårdval medfört att en del sjukvårdskontakter som tidigare korrekt togs om hand av sjuksköterskor nu går till läkare, då det ger bättre ersättning. Detta medför också att den lovordade LEON-principen urholkas. (LEON=Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå). Filippa R och andra landstingsråd har inte oväntat hade annan uppfattning i sitt svar till oss, men inga bra argument.
Gå också till Socialistiska läkares hemsida (länk nedan) för vettiga synpunkter på vårdpolitik.

Vem tror att landets medborgare och skattebetalare vill betala mer för en vård som sannolikt är sämre genom och mer ojämlik (i strid med Hälso- och sjukvårdslagen) och där utsatta grupper riskerar att hamna i kläm, och där vinstmedel går till skatteparadis i utlandet?


intressant.se, , , , , ,, , , , , , , , , , ,

DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011


3 svar till “Privatisering innebär dyrare och sämre vård?”

  1. Jag är nog ganska säker på att rajraj med anhang tror att de kan övertyga medborgarna att dessa vill betala mer för mindre och sämre. Övertygelsen heter någon krona mer i plånboken här och nu, så att man ska glömma bort att det kostar på den dag man behöver vården.

    Sorgligt nog har det visat sig i två val att det verkar vara på det sättet, för hur skulle annars nuvarande regim kunnat ha dels kommit till makten dels ha hållit sig kvar?!

    Efter att ha läst dagens DN debatt tror jag inte heller att (s)kommer att kunna enas om något i den riktningen debattörerna föreslår. Åtminstone inte inför 2014, och sen är det nog så pass sent att vi som lever nu inte lär får uppleva något i den vägen innan vi inte behöver det mer:-(

  2. Det är nog delvis sant. Men artikeln i DN Debatt har uppgifter om att en stor andel av befolkningen, en majoritet berorende på hur man tolkar det, inte stödjer organiseringen och privatiseringen av vården. Det finns brister i uppgifter, t.ex. lyser kostnadsuppgifter nästan helt med sin frånvaro. Vissa av mina invändningar, sämre kvalitet i vården och kopplingen till det alltför låga platsantalet för akutsjukvård för ofta allvarliga sjukdomar (se inlägget ”Finanskapitalet & Filippa förstör…) tas sällan fram i debatten. Vår demokrati är ju begränsad till val vart 4:de år – vid sidan av viktiga medborgerliga rättigheter. Om man hade direkta folkomröstningar i vissa viktiga frågor…?

    Oppositionens möjligheter att enas? Hoppas att du har fel! Men tror du får rätt.