Tag Archive for Jan Björklund

Jan Björklunds kravliberalism nästan komisk

Jan Björklund arbetar verkligen hårt för att bli ihågkommen som ”Rottingmajoren” hos dem som kommer att se tillbaka på alliansens regeringstid. Det är klart att det sticker i ögonen på de flesta högersympatisörer att ungdomar som av en eller annan anledning misslyckats i gymnasiet får en andra chans. Dessutom behövs det ju pigor nu när…

Björklund, Sabuni och beställd forskning?

Idag skriver Jan Björklund och Nyamko Sabuni om en kommande lagändring för att tvinga, främst invandrarflickor, att delta i gymnastikunder- visningen. De ska dessutom tvingas att delta i, och tillgodogöra sig sex och samlevnadsundervis- ningen. Hade motivet för en sådan lagändring enbart varit att stödja dessa flickor i en situation där deras föräldrars traditioner kolliderar…

Rasismen i Sverige

Utvecklingen i Sverige ter sig märklig. Vi har fått se hur olika högröstade grupper agerar mot antisemitism och vi har till och med fått en myndighet som ska påminna svenskarna om den rasism som ledde till Förintelsen. Parallellt med detta så har ledamöter i Sveriges Riksdag skänkt pengar till den israeliska armén för att de…

Folkpartiet fiskar i grumligt vatten

Igen. För det är inte första gången folkpartiet kommer med förslag som är avsedda att locka väljare från de främlingsfientliga grupperna. Säger de att det inte är motivet så far de med osanning. SvD: ”Ta bort möjligheten för barn med annat modersmål än svenska att läsa ämnen som matematik och engelska på sitt hemspråk. Det…

Björklund skadar skolan och Folkpartiet

Då Jan Björklund förklarade att han ville att lärarkåren skulle samarbeta med SÄPO och rapportera elever med extrema åsikter så tappade jag helt förtroendet för honom. Sedan har han utmärkt sig ett flertal gånger på ett sätt som skadar både folkpartiet och liberalismen. AB: ”Precis som Aftonbladet.se visade i en artikelserie under våren har Björklund…

Alla ljuger om FRA-lagen

Det är uppenbart att valrörelsen för valet 2010 redan har börjat. Valfläsket står som spön i backen och våra folkvalda politiker gör vad de kan för att slippa frågor om FRA-lagen. Det är inte helt lätt dock, möjligen kommer Almedalsveckan att innebära att fokus sätts ännu mer på politikernas agerande, och inte minst – deras…

Fredagen den 13:e för – Högerpartierna

Att fredag den trettonde traditionellt betraktas som en olycksdag vet vi alla. Men frågan är om det inte är en olycksdag bara för dem som står till höger. Ekot: ”Försvarsberedningen lägger på fredagen fram en långsiktig plan om hur det svenska försvaret ska utformas. Folkpartiet väntas då kräva ett svenskt medlemskap i Nato, vilket skapat…

Populistpartiet i farten igen

Jan Björklund, Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni skriver idag en debattartikel i Dagens Nyheter att rätten för skolelever med särskilda skäl ska kunna få slippa obligatorisk undervisning, ska – tas bort. Orsaken är att en forskningsrapport visar att en stor andel av, i första hand flickor, begär att få slippa sexualundervisning, simning och gymnastik. Det…

Rottingmajor Björklund i farten igen!

Jan Björklund blev rikskänd i egentlig mening först gå han föreslog att lärarna i skolan skulle börja samarbeta med säkerhetspolisen för ett par år sedan. Nu har han blivit skolminister och partiledare men de repressiva och tvångsmässiga metoderna har för den skull inte blivit vare sig färre eller mer nyanserade. Jan Björklund i Aftonbladet: ”–…