Björklund skadar skolan och Folkpartiet

Då Jan Björklund förklarade att han ville att lärarkåren skulle samarbeta med SÄPO och rapportera elever med extrema åsikter så tappade jag helt förtroendet för honom. Sedan har han utmärkt sig ett flertal gånger på ett sätt som skadar både folkpartiet och liberalismen.


AB:
”Precis som Aftonbladet.se visade i en artikelserie under våren har Björklund problem när det kommer till vetenskapen. Hans vurm för tidigare betyg, fler betygssteg och hårdare ordningsregler saknar stöd bland en majoritet av de som forskar i ämnet. Dessutom har han fällt påståenden som inte visat sig stämma, inte ens om man går till de källor han själv har angett. – Det är inte bra när en politiker eller någon annan som allmänheten har förtroende för förvanskar fakta, säger Elin Dahmberg, blivande gymnasielärare i svenska och engelska. Hon är rädd för att Björklunds tal om låga betyg och bristande disciplin faktiskt skadar skolan.”

Henrik Brors i DN hävdar att Jan Björklund är på väg att ta partiet längre högerut, på en högerliberal väg som han skriver. Den marschen har varit tydlig en längre tid och man kan givetvis ställa sig frågan om det verkligen finns en väljarbas för fyra högerpartier i landets parlament. Dessutom anses uppenbarligen den koncentrationen inte vara tillräcklig eftersom ett fascistparti rör sig allt närmare fyraprocentspärren.

Under valrörelsen 2002 så gjorde Leijonborg ett antal invandrarfientliga utspel för att positionera partiet gentemot de främlings-
fientliga i ett försök att vinna extra röster från deras väljare. Det lyckades och idag talas det om språktest och man försöker från andra högerpartiers sida tala om tvångsskrivning av flyktingar till vissa kommuner, företrädesvis i norrlands inland. Detta sker för att återigen positionera sig och plocka de invandrings-
fientligas röster.

Björklund

Det pågår således en utveckling mot alltmer populistiska uttalanden och det är i ljuset av detta man ska se Björklunds ljugande om skolan. Man kan givetvis kritisera skolan, man kan dessutom förbättra den på ett avgörande sätt, men gör man det så att man blir avskydd av skolans egna medarbetare och framstår som en stor lögnare inför allmänheten, ja då har man inte bara skadat skolan utan man har dessutom skadat liberalismen och på vägen så har man tillfogat Folkpartiet så svåra skador så att det numer känns tveksamt om partiet kommer finnas kvar i så många fler perioder.

För i takt med att begreppet liberalism har blivit alltmer urvattnat så har ordet ”liberal” tenderat att bli ett skällsord, nu på gränsen till en svordom. Och det var väl knappast avsikten hos dem som röstat fram major Björklund i partiet?

AB SvD1 DN1 it

Läs också: Zaramis

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Jan Björklund, Liberal, Liberalism, Folkpartiet, Högerliberal, Högerpartier, Högerallians, Populism, Invandrarfientlig, Främlingsfientlig, Rasism, Politik[/tags]

  15 comments for “Björklund skadar skolan och Folkpartiet

 1. Sara G
  7 september, 2008 at 11:00

  Som representant för avgrundsliberalismen med rötter i Kejersgaards rasistiska och auktoritära tankesfär utmärker sig Björklund mycket väl. Reinfeldt kunde inte få en bättre skolminister nu när man vill göra upp med
  vänsterns s.k ”flum” och skapa en elitskola för högerns barn, där ”kunskap” ska prioriteras!
  Vad nu man menar med kunskap?
  Förmodligen att värdekonservatismen får en rennäsens och att barnen ska förmås rabbla psalmverser, regentlängder, och aldrig glömma årtal som 1632, om jag har tolkat Björklund rätt…

 2. Sara G
  7 september, 2008 at 11:08

  Renässans ska de vara – och inget annat. För folkbildningens skull!

 3. nature
  7 september, 2008 at 11:16

  Tja … Vad säger man? Han där förstås en simpel pedagog! Simpel men farlig!

  Hur kan det komma sig att en ledande borglig politiker medvetet kan manipulera samt ljuga om den svenska skolan i över 10 års tid, utan att borgligt styrda medierna har granskat honom? Vad ska vi ha medierna till? Ligger det inte på de borgligt styrda mediernas bord att ÄVEN granska borgliga politiker? DEN DABATTEN borde nu föras högt och överallt!

 4. 7 september, 2008 at 12:12

  Tom! Enligt mig är (s) ett borgerligt parti bland andra. Dessutom håller de på, precis som de andra, att triangulera mot fascisterna, livrädda för att de ska komma in.

 5. Marcus R
  7 september, 2008 at 13:14

  Vissa verkar gilla honom iaf: http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_1669529.svd

  Skolan har ju varit på nedgång de senaste 15 åren under sosseborgarnas styre. Att något måste göras kan man väl ändå inte förneka?
  Om Björklund är på väg åt rätt håll återstår ju att se.
  Jag tror inte att man kan förändra skolan så drastiskt som behövs, under en mandatperiod.

 6. Kurt
  7 september, 2008 at 14:35

  Visst kan man drastiskt förändra skolan under bara en mandatperiod. Man kan ju t ex avveckla alla kommunala skolor i storstäderna, och sedan när det är gjort så kan man börja skära ned på skolpengen för att till sist återinföra 6-årig skola för den stora majoriteten som skall jobba inom servicesektorn, med att passa upp på eliten.

 7. Marcus R
  7 september, 2008 at 14:54

  #7 Kurt – Jo men det är alltid lättare att förstöra än att skapa. Med ”som behövs” menade jag i positiv riktning…

 8. Sara G
  7 september, 2008 at 15:59

  Skolan är inte sämre än många andra skolor i Europa, ligger ungefär i mitten. Det är ju löjligt som någon gör, att haka på major Björklunds populistiska och lögnaktiga resonemang.
  Vad skolan behöver är inte flera krav, utan fler lärare, psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Samt mindre klasser.
  Om allt det genomförs, att fler vuxna arbetar med barnen i skolan, så kommer den svenska skolan att snart ligga i topp igen.

  Förövrigt bör kunskapsbegreppet definieras…

 9. Gripen
  7 september, 2008 at 16:31

  Skolans problem är en fråga som måste lösas över blockgränserna. För situationen som är i skolorna idag är båda sidor lika skyldig till. Efter som LPO94 var skriven av borgarna och jag som lärare kan bara säga att mycket i LPO94 är väldigt vagt och flummigt skrivet. Social demokraterna hade under Palme en av världens bästa skolor men på senare tid så har vänster skolpolitik varit en katastrof.

  Jag säger inte att Palmes skola skulle varit bättre en vad vi har nu, jag tror vårt störtsa problem med fallande resultat i skolan är att vi har itne för bättrats i samma takt som andra länders skolor så vi har hårdare konkurens om vara en topskola.

 10. nature
  7 september, 2008 at 17:32

  Jag har inte mindre än tre barn i grundskolan: 1an, 7an samt 9an, jag har inget att klaga på, men så fort vi kommer till elever med särskilda behov, så faller skolan igenom. Det är DÄR vi måste lägga krutet. Sedan håller inte med dej om att det är personaltätheten som skall öka, enbart, utan vi måste OCKSÅ titta på individerna! Inte alla utbildade lärare är lämpliga. Långt ifrån. Till syvene och sist handlar det om individer. Kort sagt kompetens. Varför attraherar inte lärarhögskolan fler och vassare kandidater? Hur många vittnesmål måste det komma till tals innan samhället tar ansvar för en dålig lärare! En bra lärare kan förändra en ung människas liv. Likaså kan en olämplig ödelägga det.

 11. Marcus R
  7 september, 2008 at 18:16

  Ett av problemen med icke kompetenta lärare är att man anställt dem och efter det så är det ju väldigt svårt att göra sig av med dem.

  Att lönerna är för dåliga hjälper inte heller – lärare är inte direkt ett aktraktivt yrkesval idag tyvärr.

  Jag praktiserade på fritids och förskola för några år sedan och var påväg att utbilda mig till förskolelärare men fick ett bättre erbjudande.
  Två lärare på över 30 6-åringar är inte lätt kan jag säga.

  Det var mycket snack där om att man borde satsa mer på barn i tidig ålder – speciellt barn som behövde extra hjälp – men skolan hade inte de resurserna dessutom var det svårt att hitta rätt personal.

  Förövrigt tycker jag inte det är fel att man även satsar på ”elitskolor” även om namnvalet är jävligt töntigt. Barn som är duktiga behöver lika mycket hjälp som barn som är mindre begåvade – såvida vi inte vill behålla Jantesverige i all evighet.

 12. 7 september, 2008 at 20:14

  ”ordet ”liberal” tenderat att bli ett skällsord” ordet liberal var väl betydligt mer av ett skällsord för några år sedan? Nu tycker jag vänstern snarare mest verkar beklaga att de liberala inslagen i Folkpartiet försvunnit. Om något har hänt på grund av Björklund (och några till) så är det väl snarare att människor i gemen inte ens tänker på Folkpartiet när man talar om liberalism…

 13. 8 september, 2008 at 01:25

  Vafalls? ”Liberal” håller på att bli ett skällsord?! Snart är man nog inte ensam med att kalla en meningsfiende för ”din liberal”!

 14. Sara G
  8 september, 2008 at 09:10

  Det är väl nyliberal som blivit ett skällsord, och med rätta!

 15. 8 september, 2008 at 14:54

  Tom, helt rätt, sossarna är ett borgerligt parti med en borgerlig partiledning.

Comments are closed.