Tag Archive for Genéve

USA stödjer Rysslands och Turkiets ledande roll för vapenvila i Syrien

Ryssland och Turkiet hade redan före Trumps tillträde som president inviterat USA till fredsförhandlingarna i Astana, som började måndagen 23/1, tre dagar efter det att denne svors in. USA:s ambassadör deltog som observatör i Astana. Jag skulle tro att Ryssland och Turkiet hade föredragit USA:s deltagande i den fortsatta processen. Nu kan inte USA göras…

USA trappar upp för krig mot Syrien efter Genèveförhandling.

I Geneveförhandlingarna försökte nyligen FN:s förhandlare Brahimi att vara neutral. Han föreslog nyligen FN:s förhandlare Brahimi att en session skulle ägnas åt kriget mot terrorismen i Syrien. Detta var den syriska regeringens förslag och det är mycket väl belagt i även massmedia i USA som Washington Post och New York Times att det handlar om…

Misslyckade Geneveförhandlingar om Syrien?

Första omgången av Genève-förhandlingarna om Syrien är avslutade. ”En veckans överläggningar … blev resultalösa” och ”Inget talar för att en fredsuppgörelsen kan nås när fortsättning följer 10 februari” skriver DN:s Michael Winiarski 1/2. ”Båda parter höll envist fast vid sina ursprungskrav; från regimens sida att diskutera ”terrorismen” (det vill säga den väpnade oppositionen), från motståndsrörelsen…

Yttrande- och åsiktsfrihet i FN?

Egentligen borde jag som sextioplussare ha slutat upp med att förvånas för länge sedan, men det kan inte hjälpas. Ibland tappar jag hakan riktigt ordentligt. Nu senast rörande den konferens som anordnats i Genève, en konferens där vår representant lämnade rummet som protest mot presidenten i en annan nation, beroende på att denne skulle kritisera…

Konferensen om rasism, en konferens om Israel?

Israel har hoppat av konferensen om rasism i Genève, och med dem ett antal stater utan egen nationell integritet. Bland andra USA, Tyskland och Kanada. Att Tyskland hoppar av är kanske lättare att förstå eftersom det är det landet som stod för Förintelsen, att andra gör det belyser bara deras egna tillkortakommanden och undfallenhet mot…

Sverige struntar i rasism?

Nu verkar det som om högerregeringen avstår från att skicka någon minister till FN-konferensen i Genève, detta för att inte ”legitimera odemokratiska krafter som vi misstänker kan komma att kidnappa hela konferensen,” enligt ett uttalande från regeringen. DN: ”En annan stötesten är en punkt i utkastet till slutdeklaration som stipulerar att bosättningar — som de…