Misslyckade Geneveförhandlingar om Syrien?Första omgången av Genève-förhandlingarna om Syrien är avslutade. ”En veckans överläggningar … blev resultalösa” och ”Inget talar för att en fredsuppgörelsen kan nås när fortsättning följer 10 februari” skriver DN:s Michael Winiarski 1/2. ”Båda parter höll envist fast vid sina ursprungskrav; från regimens sida att diskutera ”terrorismen” (det vill säga den väpnade oppositionen), från motståndsrörelsen att president Bashar al-Assad ska avgå”. Detta synsätt går i något varierande tappning igen i reportage i andra större svenska massmedia.

Men förhandlingarna har inte varit misslyckade! Den syriska regeringsdelegationen har behållit fokus hur terrorismen i Syrien ska bekämpas. Massmedia rapporter om ”inga konkreta framsteg” innebär att USA hittills under förhandlingarna inte lyckats ta initiativet.

Mot slutet av DN-artikeln nämner Winiarski att ”oppositionen är försvagad på grund av splittringen mellan moderata exilbaserade grupper stödda av USA och sunnimuslimska länder – med liten närvaro i Syrien, men företrädda i Genève – och en rad inbördes stridande extrema islamiströrelser”. Här möter man viss, men begränsad insikt. Det är väl belagt av rapporter av analytiker som svensken Aron Lund, i rapporter av vissa internationella massmedia som New York Times och Washington Post att extremistiska grupper av något olika schatteringar som står al-Qaida nära alltmer dominerar bland rebellerna på marken. Dessa stöds av USA:s nära allierade Qatar, Saudiarabien (sunnimuslimer) och även direkt av USA genom ökande leverans av vapen till vad de kanske påstår är moderata rebeller. Men dessa har försvagats, en övergång från Fria Syriska Armén till al-Qaida har belagts.
Clapper 119590

Som Hans Öhrn påpekat på hemsidan för föreningen Syriensolidaritet försöker USA:s spionchef James Clapper (bilden) dela upp rebellerna i Syrien i onda och goda. Enligt Clapper är ungefär en tredjedel av rebellerna onda (26 000) och resten ”goda”. Några belägg för den beräkningen presenterades inte. Man kan se uppdelningen som ett försök att rättfärdiga USA:s beslut att åter börja beväpna vissa av ”rebeller” i Syrien, det vill säga öka våldet förstörelsen i landet.

Enligt Clapper finns 7000 utländska terrorister i Syrien från 50 länder, inklusive från Sverige (Bilden nedan ska föreställa svenska rebeller i Syrien) och andra länder i Europa. ”Detta är ett stort bekymmer, inte bara för oss, utan för alla dessa länder”, förklarade Clapper. Han sa ”Syrien har blivit en jättelik magnet för terrorister” givetvis utan att nämna att det är USA som gjort det tidigare stabila landet till en terroristhärd.
Syrien - svenska rebeller kataeb1-e1355829610624-450x276

Och faktum är att den internationella terrorismen kraftsamlar i Syrien och att Syriens armé utgör huvudstyrkan i kampen mot terrorismen, med stöd av Ryssland, Hizbollah och säkert många regeringar. Detta bör man kunna tillståd även om man vill ha bort Assad. Stödet till rebeller av skilda slag av USA, Qatar, Saudiarabien m.fl, vilket ingående beskrivits i bl.a. denna blogg innebär de facto att den al-Qaidaassocierade terrorismen får ökad kraft och ökar utrymme. Vem tror inte att en del av USA:s vapen hamnar hos den dominerande rebellgruppen på marken. 27 januari rapporterade Reuters att USA:s kongress bakom lyckta dörrar nyligen godkänt ökat vapenstöd till rebellerna.

USA:s utrikesminister Kerry pläderade bestämt för att Assad måste bort. Vad skulle detta innebära annat än en försvagning av kampen mot terroristerna. Men synpunkten är konsistent med USA:s desinformation om Assad och Syrien och dess stöd till rebellerna direkt och via trevliga länder som Saudiarabien och Qatar – ”unconventional warfare”.

Kerry visar i detta också att han saknar elementär känsla för demokrati, vilket är i linje med mycket i USA:s utrikespolitik i övrigt. Man tänker på alla demokratier som USA:s bidragit till att störta för att ersätta med diktaturer.
Det är inga hetsiga överord att påstå att USA och al-Qaida i Syrien-fallet spelar på samma planhalva.
Det gjorde man för drygt 30 år sedan i Afghanistan då CIA:s stöd var av stor betydelse för att al-Qadia skulle kunna bildas.
Och för 30 år sedan spelade president Reagan på samma planhalva som Saddam Hussein, i uppmuntran och stöd för att denne skulle börja krig mot Iran, vilket tyvärr skedde.
Assad 8al-assad

* Det är förstås Syriens befolkning som ska välja president i fria val. Regeringen har också utlyst val i sommar, ett val som säkert kommer att bevakas noga av valobservatörer (bra i så fall).

* Den syriska regimen har jämnat tusentals bostadshus med marken enligt en rapport 1 februari från den icke objektiva människorättsorganisationen Human Rights Watch, som menar att detta är krigsbrott. Men rapporten ger ej belägg för antalet hus, och inte heller hur de förstörs. Men hus har förstörts i områden där strider ägt rum. Det förefaller rimligt att skadade hus i ett krigsområde kan rivas av säkerhetsskäl – och för att Syriens armé vill förhindra att rebeller återvänder dit. Rebeller söker etablera och gömma sig i områden där civila bor och tar civila som gisslan.. Det finns all anledning att tro att när den syriska arméns flyg bombar bostadsområden så är det för att rebeller håller till där. Den tanken verkar främmande för massmedia som enbart rapporterar att flyget bombar civila, vilket förstås ger ett frånstötande intryck.

Human Rights Watch har INTE anklagat USA & Co för krigsbrott i dess militära och ekonomiska stöd till rebeller från olika länder inne i Syrien helst i Strid med internationell rätt – det vore avsevärt mer befogat.

* Och alltmer stöd finns för att gasattackerna i Ghouta utanför Damaskus i augusti utförts av rebellerna, vilket vi rapporterat i detalj på denna blogg.

Obama hök untitled

Jag stödjer parollerna
1. Nej till krig mot Syrien!
1. Stöd en fredlig lösning och FN:s fredskonferens om Syrien!
3. Stoppa det långvariga militära stödet av USA, Storbritannien, Saudiarabien, Qatar och Turkiet & Co till rebeller, vilket stärkt al-Qaida, och är det stora hindret för fred!
4. Upphäv sanktionerna mot Syrien!
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien!
6. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien!
7. Öka den humanitära hjälpen till Syrien!
8. De som står bakom angreppskriget och förstörelsen i Syrien (paroll 2) ska bidra väsentligt till återuppbyggnad.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Michael Winiarski DN 1/2 Hans Öhrn på Syriensolidaritets hemsida Rick Rozoff morgonen DN 20/1 kvällen DN 20/1 Expressen 20/1 Guardian 20/1 Åke Sellström i Washington Blog 13/12 McClatchy-bloggen Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


3 svar till “Misslyckade Geneveförhandlingar om Syrien?”

  1. Syriens regering och armé har all rätt att försvara sitt land mot i detta fall jihadister med sedan länge stöd militärt och ekonomiskt från USA (”unconventional warfare”) och allierade som Qatar, Saudiarabien. Dessa jihadister domineras allt tydligare av al-Qaidaassocierade element eller liknande antidemokratiska, extermister som ISAF, nu i konflikt med al-Qaida. Betydande andel av dessa krigare kommer från andra länder. Det handlar om ett krig mot terrorismen, och den rebellvänlige källan, som refererar till en Youtube-site av liknande slag påstår att den syriska armén använder en otrevlig typ av bomber för att försvara sitt land mot terrorismen, utan närmare belägg. Ja, kanske det.

    * Vilken typ av bomber anser du vara godkända mot al-Qaidagrupper, som slår sig ned bland civilbefolkningen? Visst, det är tragiskt att civilbefolkningen drabbas.

    * Huvudansvaret ligger definitivt på USA & Co. Utan deras lagstridiga intervention hade kanske hundratusen livs sparats och möjligen till en demokratisk utveckling i Syriens proteströrelse varit avsevärt mer plausibel.