Tag Archive for FRA-lagen

Heder åt Fredric Federley?

Fredric Federley krävde återremiss och i andra hand avslag. Det betyder troligen att det inte blir något beslut om FRA-lagen i morgon, ett bakslag för – Fredrik Reinfeldt. Jag tycker att det var möjligen bra gjort av Fredric att stå för sin åsikt trots den massiva kampanjen av påtryckningar han utsatts för från partiets sida.…

Lägg ner FRA

Nu är det dags att agera utifrån kritiken mot Sveriges Riksdag. Vi bör i morgon göra en namnlista över dem som röstar för lagens införande. Eftersom det dessutom visat sig att Försvarets Radioanstalt, FRA, redan ägnat sig åt spaning i det civila telenätet och då sparat data om telefonsamtal, SMS, ip-nummer och e-post så måste…

Bodströmsamhället genomförs av – borgarna?

Thomas Bodström mailade mig och tackade för den recension jag skrev om hans nya bok, den höll måttet men det gör inte den f.d. justitieministerns politik. Att Thomas Bodström glömt bort att han själv sprungit USA:s ärenden är något som är uppenbart för var och en. Idag är (s) ”motståndare” till den lag de själva…

Stoppa FRA-lagen nu!

Enligt gammelmedia så har hemsidan StoppaFRAlagen.nu haft 350 000 besökare sedan måndagen 9 juni då den startade. Om inte politiker i olika partier kan dra några konsekvenser av det så är det dags att byta politiker. Det känns ungefär som om matchen står mellan politikerna och befolkningen, frågan är om det var det som riksdagens…

FRA-lagen ger Sverigedemokraterna vingar!

Ibland undrar jag vad politiker tänker med. Det är inte så att jag tror att de normalt är klenare rustade när det gäller tänket än andra människor, men som sagt – ibland undrar jag. Den spionlag som ska gälla alla som vistas i Sverige är en kopia på de lagar som gäller i USA, lagar…

Federleys moraliska dilemma

De flesta politiskt intresserade vet att Fredric Federley ett antal gånger deklarerat att han är motståndare till utökade möjligheter för FRA att spionera mot hederligt folk. Federley: ”Jag har anmält mig till debatten på tisdag 15 minuter. Jag behöver den tiden för att utveckla mitt resonemang och göra seriositeten i frågan rättvisa. Någon gång på…