Tag Archive for Försvarsminister

”Sverige riskerar att bli förstahandsmål” – vår oavkortade artikel på DN Debatt här!

Tillsammans med läkarkollegorna Leif Elinder (förste författare), Marcello Ferrada de Noli (mest Italien) och Martin Gelin (Australien) har jag nyss publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt igår. (http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/). Vi är alla styrelsemedlemmar i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights). DN kortade ned artikeln…

Björn von Sydow och korruptionen

Idag presenterar Dagens Eko en nyhet som reser en mängd frågor om den förre socialdemokratiska försvars- ministern Björn von Sydow. Visserligen ligger det i farans riktning att Ekot tipsats om den här nyheten för att bromsa den socialdemokratiska uppgången i opinionsundersökningarna, men det är intressanta uppgifter och nu behöver man utreda det här från början…

Tolgfors Smörjd av USA – ny Wikileak

I Dagens Nyheter idag så berättar man att försvarsminister Sten Tolgfors (M) är smörjd av USA för att Sverige ska utöka sin styrka i Afghanistan, allt för att göra intryck på resten av EU och förmå dem att sända fler soldater, eller i vart fall inte ta hem dem. Dagens Nyheter: ”Enligt dokumenten från juli…

Ta hem soldaterna!

Våldet ökar från dag till dag i Afghanistan. I många länder börjar man fråga sig vad deras soldater gör i landet, just nu är det Storbritannien som den sista tiden har förlorat många soldater, igår hörde jag på radio att det dött fler engelsmän i Afghanistan än i Irak. Man säger dessutom att soldaterna ska…