”Sverige riskerar att bli förstahandsmål” – vår oavkortade artikel på DN Debatt här!

Tillsammans med läkarkollegorna Leif Elinder (förste författare), Marcello Ferrada de Noli (mest Italien) och Martin Gelin (Australien) har jag nyss publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt igår.
(http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/).
Vi är alla styrelsemedlemmar i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights).

DN kortade ned artikeln rejält, men vi accepterade detta krav för publicering. Bland annat strök de avsnittet om USA:s stöd till statskupper runtom i världen. Jag publicerar nedan den oavkortade artikeln.
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
Den oavkortade artikeln.
Ifrågasatt klokhet av ett ”fördjupat” Nato samarbete.
(Replik Peter Hultqvist)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) framför i DN (31/8) att Sverige bör fördjupa samarbetet med USA/Nato pga. Rysslands ökande militära rustningar, Rysslands olagliga annektering av Krim, den väpnade konflikten i Ukraina, Rysslands ökade militära aktivitet och det potentiella hotet mot de baltiska länderna mm. Eftersom detta presenteras som skäl för ökat samarbete med just USA, borde Hultqvist också ha beskrivit USA’s politik samt militära doktriner.
untitled (59)
När det kalla kriget hade sitt centrum i Berlin, förhöll sig Sverige neutralt. Men nu – som New York universitets professor Stephen Cohen påpekat – när USA fört det kalla krigets centrum mot Rysslands närområde, förordar Sveriges försvarsminister ett ännu intimare militärt samarbete med USA. Vad ger detta för signal?

Försvarsminister Hultqvist har inte visat att en fördjupning av Sveriges samarbete med USA skulle vara bättre än att istället fördjupa vår neutralitetspolitik. Vi tycker att den neutralitetspolitik som fanns på Olof Palmes tid, tillsammans med en förstärkning av eget försvar i form att exempelvis återinförande av värnplikt, är bättre garanti till Sveriges säkerhet. Detta skulle även medföra att Sverige kan återta en aktiv roll för
arbetet med fred och för respekt för de mänskliga rättigheterna i världen.

Vad försvarsminister Hultqvist inte talar om är
• att Nato, jämfört med Ryssland, spenderar tiofalt med resurser på krigs och militärutgifter, att NATO sedan Sovjetunionens fall mer än ett fördubblat antalet medlemsstater som nu omringar Ryssland med missilbaser.
• att Rysslands annektering av Krim kan tolkas på olika sätt. Professorn i straffrätt Reinhard Merkel menar att folkomröstningen och annektering av Krim visserligen stred mot den ukrainska konstitutionen men inte mot internationell rätt. Artikel 1 i FN-stadgan stadgar nationernas rätt till självbestämmande. Ingen i väst betvivlar att en stor majoritet av Krimborna verkligen ville avskiljas från Ukraina. Professor Merkel menar att väst (inkl. Sverige) bundit ris åt egen rygg genom sitt agerande i Kosovofrågan – ett avskiljande i strid med FN-resolution (UNSC 1244).
RyssKrig-768954
* Vi menar att USA:s krig i bl.a. Irak och NATO-insatserna i Afghanistan och Libyen som efter en övertolkning av FN-resolutioner* resulterat i mer än en miljon döda är ett betydligt värre brott mot internationell rätt än Rysslands annektering av Krim, vilken skett med ett rejält folkligt stöd och utan dödsfall.
* Professorn i civilrätt i Nürnberg Karl Schachtschneider slår fast att Krim som autonom republik har rätt att avskilja sig från Ukraina. Han hänvisar bl.a. till att truppnärvaron är önskad av invånarna på Krim och ett svar på en begäran om hjälp från Ukrainas laglige men bortjagade president Janukovitj och med att en övergångsregering i Kiev saknar legitimitet. Enligt flertalet folkrättsexperter har stater rätt att med begränsad våldsanvändning skydda landsmän vars liv är i fara. President Putin har åberopat denna policy vilken västmakter tillämpat gång på gång mer eller mindre öppet.
Ryssland, inringat av kärnvapenbestyckade NATO-baser, har enligt många militäranalytiker och experter, inklusive de ledande konservativa tänkarna f.d. försvarsministern H Kissinger och förre säkerhetspolitiske rådgivaren Z Brzesinski skäl att känna sig hotat. Hur hade USA förhållit sig om situationen varit den omvända?
Ryssland och USA-dominerande Nato förbehåller sig numera rätten till kärnvapenanfall [1] i ”förebyggande syfte”, vilket USA övervägde mot Afghanistan hösten 2011. Detta kan leda till en mänsklighetens holocaust. USA med modernare kärnvapen spridda i hundratals militärbaser över jorden har ett överläge.

Varför skall Sverige överhuvudtaget ha militär samarbete med en regering som gång på gång angriper mänskliga rättigheter som resultat av sin militära doktrin? Det finns inget land som stött så många militärkupper i demokratiska länder som USA.

Några demokratiskt valda regeringar som störtats i USA-stödda statskupper: Mossadeq i Iran 1953; Arbenz i Guatemala 1954; Sukarno i Indonesien 1965; Allende i Chile 1973; Sihanouk i Kambodja 1970; Bishopregeringen i Grenada 1983; USA understödjer statskuppen i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Men kuppen misslyckades; Presidenten Aristide i Haiti kidnappas av USA 2004, skickas till Afrika medan en statskupp genomförs; Zelaya i Honduras 2009; Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013; Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014; Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra, exempelvis Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.

Sven Hirdman, tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet och Moskvaambassadör bedömer att ett isolerat ryskt anfall på Sverige är ytterst osannolik men att ett svenskt Nato medlemskap leder till en ökad spänning. Ett svenskt närmare samarbete med USA/NATO leder inte till ökad säkerhet utan riskerar att göra Sverige till ett förstahandsmål vid en militär konflikt med Nato.

Varför inte satsa för ett neutralt Sverige som skulle bidra till en ökad säkerhet inte bara för riket utan även i regionen och därmed minska risken för krig?
Dr Leif Elinder, Professor Anders Romelsjö, Professor Marcello Ferrada de Noli, Dr Martin Gelin
Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)

REFERENSER

[1] Marcello Ferrada de Noli, Anders Romelsjö, Leif Elinder, ”Severe tensions between Nato, Russia and Ukraine could lead to a greater war – Warmongers should think twice”. NewsVoice, 27 Mars 2015.

[2] Utrikespolitiska institutet, ”Said Mahmoudi svarar Kjell Goldmann om folkrätten i Libyen”, 21 September 2011.

intressant.se
, , , alliansfrihet, , , , ,

Försvarsminister Hultqvist DN Debatt – vår replik PC Roberts Nyhetsbanken 26/8 Sputnik News The Nation Interest Pål Steigan Der Spiegel Forbes DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet

  14 comments for “”Sverige riskerar att bli förstahandsmål” – vår oavkortade artikel på DN Debatt här!

 1. truckern
  2 september, 2015 at 17:38

  Kan det gå en dag.utan att man ska få läsa hur.mycket socialdemokrater älskar usa och hur.de smyger sverige in i nato?
  Vad tar.det åt hultqvist?!

  Bra gjort Jinge mfl!

  • 4 september, 2015 at 09:46

   Jinge? :-D Nää, Anders Romelsjö heter mannen som driver den här bloggen. Själv är jag bara f.d. skribent här..
   Annars så håller jag med skribenten om det skrivna…

 2. Hans Johansson
  2 september, 2015 at 22:22

  Mycket bra skrivet!Så typiskt ”liberala” DN att försöka undvika publicering som kan irritera husse i Washington.
  Liberaler på DN, eller socialdemokrater Hultkvist, Wallström, Löfvèn alla drivs de av samma devota följsamhet
  till krigshetsarna i USA och samma onyanserade förljugna rysshat och Natovurm som vår kära överhet alltid ägnat sig åt. Så tydligt det blir att fienden finns på hemmaplan!

 3. Åke W Bergh
  2 september, 2015 at 23:47

  ”…Sverige bör fördjupa samarbetet med USA/Nato pga Rysslands ökande militära rustningar, Rysslands olagliga annektering av Krim, den väpnade konflikten i Ukraina, Rysslands ökade militära aktivitet och det potentiella hotet mot de baltiska länderna mm.”
  Detta får vi alltså höra av en svensk socialdemokratisk ”försvarsminister” i dessa dagar. Som ett eko av den svenska ultrahögern, helt i Washingtons neokonservativa krigshundars ledband. Som ett direktcitat från manus överlämnat som diktat av deras värsta exponenter i form av Victoria fuck EU Nuland såväl som ökände John McCain, båda på firat besök i Stockholm nyligen. Var det mandat för detta svenska folket röstade tillbaka socialdemokraterna till makten? Traditionellt neutrala Sverige som med stor majoritet sagt nej till Nato i snart 70 år!? Man tar sig för pannan!

 4. Thomas Åkerblad
  3 september, 2015 at 00:41

  ”Professorn i civilrätt i Nürnberg Karl Schachtschneider slår fast att Krim som autonom republik har rätt att avskilja sig från Ukraina.” Och varför accepterade inte den ryska regeringen att Tjetjenien ville gå sin egen väg? Istället mördades 100.000+ tjetjener av ryska trupper.

  • 3 september, 2015 at 09:51

   En stat har enligt FN-stadgan rätt att bekämpa uppror inom sitt land, vilket Ryssland gjorde och Ukraina kunde ha gjort. Utländska intressen, inkl. terroristanknytningar var aktiva i Tjetjenien. I Krim skedde en folkomröstning – inte i Tjejenien efter vad jag vet. Resultatet var övertygande. Inga dödsfall i detta i motsats till USA/NATO:s krigsskapade av Kosovo.

   • Thomas Åkerblad
    3 september, 2015 at 12:31

    ”En stat har enligt FN-stadgan rätt att bekämpa uppror inom sitt land” OK, men då ser du inga principiella problem med att Ukraina bekämpar separatisterna i Donbas? Ukraina följer bara FN-stadgan? Det är ju logiskt eftersom det var OK för Ryssland att mörda 100.000-tal i Tjetjenien?

    • 3 september, 2015 at 14:55

     Förmodligen hade Ukraina rätt att göra det, fast det är mycket osmakligt och oklokt sätt att lösa en konflikt. Säkerligen har USA stort inflytande på detta.
     Men det är stora skillnader till Tjetjenien. I Ukraina finns avtalet Minsk 2 som ska ge federalisterna (separatister är ett osakligt propagandaord) just ökad självständighet.
     Efter avtal ingick efter första Tjetjenienkriget. Sedan inleddes Andra Tjetjenienkriget som inte alls har likheter med federalisternas försvarskrig. Wikipedia skriver ”1999 blossade striderna åter upp, efter att islamistiska separatister, anförda av Sjamil Basajev och den arabiske terroristen Ibn al-Khattab, i Moskva och Volgodonsk med bomber förstört civila byggnader med flera tusentals döda, samt invasionen av ryskt territorium i Dagestan, Ingusjien och Stavropolregionen i syfte att islamisera hela Kaukasusregionen och andra delar av Ryssland.[2] Därmed inleddes det andra Tjetjenienkriget”

     Läs också Bennys kommentar. Federalisterna i östra Ukraina torde ha stort folkligt stöd, men det fanns knappast i f.a. Andra Tjetjenienkriget.

     • Thomas Åkerblad
      3 september, 2015 at 17:32

      ”Förmodligen hade Ukraina rätt att göra det, fast det är mycket osmakligt och oklokt sätt att lösa en konflikt.”
      Mja, ifall separatister stormar stadshus och förband och utropar sig fria är det väl inte så konstigt ifall centralmakten skjuter tillbaks?

      • 3 september, 2015 at 18:58

       Du beskriver visst statskuppen i Kiev 22/2 2014 – men statsmakten sköt inte tillbaka, presidenten var jagad på flykt. Borde stoppat tidigare.

  • Benny
   3 september, 2015 at 10:33

   Skillnaden var ju som bekant att befolkningen i Tjetjenien inte alls ville vara med på de Saudiska wahabiternas upptåg när dem startade kriget där. Fast som vanlig missar Thomas Åkerblad kända fakta men det passar väl inte din agenda att hålla sig till sanningen. Det skrämmande i Tjetjenien var ju att dessa gangsters fick stöd av Saudiarabien och i bakgrunden USA, vilka som vanligt såg mellan fingrarna när terrorismen drabbade Ryssland.

 5. aa
  6 september, 2015 at 17:48

  Tillsammans med läkarkollegorna Leif Elinder (förste författare), Marcello Ferrada de Noli (mest Italien) och Martin Gelin (Australien) har jag nyss publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt igår.
  .

  Ja, herregud tack !!

  • 6 september, 2015 at 20:31

   Så roligt att du uppmärksammat artikeln. Sprid den gärna. Välkommen med synpunkter och eventuell kritik.

Comments are closed.