Björn von Sydow och korruptionen


Idag presenterar Dagens Eko en nyhet som reser en mängd frågor om den förre socialdemokratiska försvars-
ministern Björn von Sydow. Visserligen ligger det i farans riktning att Ekot tipsats om den här nyheten för att bromsa den socialdemokratiska uppgången i opinionsundersökningarna, men det är intressanta uppgifter och nu behöver man utreda det här från början till slut, annars kommer korruptionsanklagelser att hänga i luften mot (S).

Ekot: ”När försvaret köpte nya helikoptrar 2001 gick man tvärs emot rekommendationen från experterna vid Försvarets materielverk. Orsaken var att dåvarande försvarsminister Björn von Sydow vägrade rucka på att det skulle vara en gemensam nordisk upphandling. Beslutet ledde till en fördyring på 4,7 miljarder kronor och att helikoptersystemet nu är elva år försenat.

– Det var ett stort politiskt tryck på att vi skulle ha en gemensam nordisk helikopter. Det var i praktiken bara NH90 som kunde tillgodose alla de nordiska ländernas kravbild, säger kommendörkapten Claes Lundin som förhandlade för försvarsmaktens räkning.”

Försvarsmakten stod i begrepp att köpa in helikoptrar för sex miljarder då man upptäckte att en anställd överste lämnade hemliga uppgifter vidare till ett av de två företag som var aktuella för att leverera helikoptrarna. SÄPO hade tillsammans med MUST utrett saken och man hade tillräcklig bevisning för att gripa militären och även se till att han fälldes för försök till obehörig befattning med hemlig uppgift.

Men just då meddelade Försvarsmakten att hans agerande inte hade inneburit någon skada för försvaret, en uppgift som låter minst sagt konstruerad. Och uppgiften kom från försvaret och försvarsministerns namn har jag nämnt i rubriken. I sakfrågan måste nämligen försvaret ha lidit skada om det ska kunna leda till åtal, men plötsligen så hade försvaret inte gjort det.

Ekot säger det inte rakt ut, men frågan om Björn von Sydows roll behöver utredas och redovisas öppet. Dessutom har inte försvaret fått fler än två helikoptrar av de beställda arton helikoptrarna vilket är ytterligare ett skäl att lägga fram samtliga uppgifter som finns i ärendet.

it Andra om: , , , , , , , , sr123 svd dn ex


3 svar till “Björn von Sydow och korruptionen”

  1. Det är intressant att den påstådda fördyringen, 4,7 miljarder kronor, i själva verket är priset för de 15 Black Hawk-helikoptrar som försvaret ”tvingades” köpa i våras. Då sades inget specifikt om att helikoptrarna skulle ersätta just dem som blivit försenade i den gamla beställningen. Tvärtom angav Tolgfors som skäl att Sverige därmed bland annat kunde förlänga Afghanistan-insatsen.

    De nya Black Hawk-helikoptrarna kommer inte att vara fullt operativa förrän 2017. Vilket alltså bara är tre år före de försenade NH90-helikoptrarna (enligt senaste leveransprognosen). Inte mycket till ”överlappning”, kan jag tycka.

    Man kan naturligtvis tycka vad man vill om den misslyckade beställningen 2001. Man kan förmodligen också hävda att försvaret kunde ha sluppit beställa de 15 nya helikoptrarna om leveransen av den föregående fungerat bättre. Men att man ändå gjorde det, och spenderade de 4,7 miljarderna extra, bara för att slippa gå helikopter-lösa i tre ytterligare år går jag faktiskt inte på. Här ligger någonting annat bakom.

    Att någon försöker angripa sossarna via gamle von Sydow låter lite långsökt. Däremot är det givetvis inte alls osannolikt att affären bottnade i någon politisk vilja att välja en fransk leverantör framför en amerikansk. Men är det ”korruption”? Brukar det inte funka ungefär så när länder köper in krigsmateriel?

  2. Det verkar som om handel med krigs- och flygvapen alltid genererar mutor och lockar fram dolda och mörka sidor hos säljare och köpare, oavsett vilket land de kommer ifrån.