Tag Archive for FIB

Kom till Antiimperialistiskt Forum!

Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar. Hjärtligt välkommen där många av imperialismens frågor presenteras och diskuteras med några av landets främsta kännare. Bland annat dessa: * Vilka är de viktigaste frågorna eller…

Läs FÖRR OCH NU Tidskrift för en folkets kultur och historia!

Tidskriften ”FÖRR OCH NU – Tidskrift för en folkets kultur och historia” har återuppstått! * http://www.forrochnu.se/ August Strindberg och Sven Hedin Nummer 3 har kommit ut nu! Förr och Nu är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per…

Folket i Bild – ”en militant motröst som slåss för yttrandefriheten” , säger Aftonbladet

Aftonbladets kultursida har idag uppmärksammat månadstidningen Folket i Bild-Kulturfront. Anneli Jordahl skriver ”Det fria ordet är inte rättvist fördelat. Yttrandefriheten betyder knappast att alla röster hörs. Cirka 80 procent av tidningarnas ledarsidor är liberala. Motrösterna finns hos kulturtidskrifterna. Partipolitiskt obundna månadsmagasinet Folket i bild har en närmast militant hållning för yttrandefriheten. Men också för ”folkets…

Ger FiB efter för imperialismens strategi att ”Söndra och härska”?

Tidningen Folket i Bild – Kulturfront en generellt mycket bra tidning. (Jag är suppleant i styrelsen). Den har plattformen: * Försvar för yttrande- och tryckfriheten; * För en folkets kultur; * Antiimperialism Nu kan Du prenumerera på 4 nummer för endast 100 kronor! Kontakta prenum@fib.se. Tidningen har publicerat många viktiga och utmärkta artiklar om antiimperialism,…

Ukraina, politiken och våldsförbudet

Jag har här förmånen att som gästblogginlägg få publicera en analys som behandlar händelserna i Ukraina i ett folksrättsligt bredspektrumperspektiv. Artikeln är skriven för drygt en vecka sedan av Lars-Gunnar Liljestrand och advokat Rolf Andersson i FIB-juristerna, som var två av författarna till boken ”Lagen om krig” (se denna bloggsida). Bland folkrättsexperter och också inom…

Opinionsmöte arrangerat av Anti-imperialistiska 4-julikommittén på Stortorget

Till Folket i Bilds medlemmar och prenumeranter! Stortorget i Stockholm den 4 juli kl 16.00 ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – ALLA FOLKS LIKA RÄTT Opinionsmöte arrangerat av Anti-imperialistiska 4-julikommittén På årsdagen av USAs självständighetsförklaring 4 juli 1776 tar vi för 37:e året i rad fasta på dess stolta paroller för att protestera mot USA-regimens brutala…