Folket i Bild – ”en militant motröst som slåss för yttrandefriheten” , säger Aftonbladet

Aftonbladets kultursida har idag uppmärksammat månadstidningen Folket i Bild-Kulturfront.

Anneli Jordahl skriver ”Det fria ordet är inte rättvist fördelat. Yttrandefriheten betyder knappast att alla röster hörs. Cirka 80 procent av tidningarnas ledarsidor är liberala. Motrösterna finns hos kulturtidskrifterna.
Aftonbladets logga

Partipolitiskt obundna månadsmagasinet Folket i bild har en närmast militant hållning för yttrandefriheten. Men också för ”folkets kultur och antiimperialism”. Man satsar på inrikesreportage och låter ”Nils Holgersson från sin gås blicka ned över det nya Sverige”.

I senaste numret porträtteras tre generationer Sverigefinnar i Eskilstuna. De radar upp åtta puukko och säger att myten om finnen och kniven är ”ganska sann”.
* Här finns också en essä om daglönarens disharmoniska vardag, mestadels är det kommunals kvinnor som osaligt väntar på jobbsamtal.

Vad en ”folkets kultur” är, kan man undra. Parollen tolkas under en fast vinjett. Författaren Margareta Zetterström skriver att ”folket” står i motsatsförhållande till makten, och har inget med etnicitet att göra. Enligt henne står det för att ”vara mot allt som håller folket nere”. Att, med Göran Sonnevi, ”räta på nacken och säga: Vi är inte skit.”

Folkets kultur i tidskriftens tappning betyder icke något förenklat. I samma nummer finns en intervju med den holländska sociologen och intellektuella världsstjärnan – med det romanfigurklingande namnet – Saskia ­Sassen. Hennes ord ger livsmod. Enskilda människan är medskapande, menar hon. Hon säger: ”Fattigdom skapas”. Men också: ”Rättvisa skapas”.
.FIB nr 1 2015

Mer information! (Från en prenumerant – jag själv).
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det är ingen ”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

* Varje nummer innehåller en krönika, senast ”Så tar sportjournalistiken ett grepp om NATO”
* I varje nummer finns också den utrikespolitiska krönikan ”Jordenrunt”, senast av Björn Kumm samt en ”Skriftställning” av Jan Myrdal, senast med rubriken ”Ett annat bibliotek – ett nödvändigt ett”.
* Senaste numret har artiklar om Syrien (”Myten om inbördeskriget”), om Korea ”(Samlade bevis för USA:s råa krigföring i Korea”), Irak (”Journalist och aktivist från Irak kräver ärlighet om kriget”) samt Afghanistan (”Inte i Sveriges intresse att kriga i Afghanistan”) – en paroll är ju antiimperialism.
* Som regel finns också bokrecensioner, och ofta en mycket högklassig filmkrönika.

i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Aftonbladet om FIBFIB:s hemsida Dokument utifrån 24/8 Washington Post 21/8 New York Times 17/8 Om USA:s vapenlagar Drönarkrig ökar antalet terrorister Utlämningsprogram till CIA Democracy Now Washington Post DN Debatt 10/3FIB-K-artikelDN Debatt 25/3 Expressen N Funcke JuridikbloggenHenrisk Alexanderssons blogg