Tag Archive for Christer van der Kwast

Thomas Quick, vår egen Jihad Jane?

Idag skriver Hannes Råstam en artikel på DN/Debatt där han återigen tar upp saker som inte varit kända för allmänheten rörande skandalen Thomas Quick. Det är en artikel som får mig att undra över om det inte är möjligt att utreda agerandet hos målets tidigare åklagare, Christer van der Kwast, för att utreda om det…

Thomas Quick och källkritiken

Ju mer som skrivs i media om Thomas Quick, desto mer hängs Christer van der Kwast ut och Quicks förre advokat Claes Borgström. Men det finns anledning att inte dra alltför långtgående slutsatser, själv skrev jag så här igår: Jinge.se: ”Man har, trots bristande bevisning, lyckats få Thomas Quick fälld för åtta mord, mord där…

Thomas Quick – Rättsskandalen

Christer van der Kwast har sedan en längre tid varit driftkucku för journalister och andra skribenter. Han har gjort sig känd genom att förlora praktiskt taget varje mål han har varit inblandad i, det är i alla fall den bild man får om man gör en mediesökning på honom. Aftonbladet skrev den 28/11 i år:…

Christer van der Kwast slut nu?

Idag kom domen från Hovrätten som friar Lars-Eric Petersson vilket innebär att tingsrättens dom på två års fängelse undanröjs. AB: ”Hovrätten menar att det saknas bevis för att Lars-Eric Petersson bröt mot några regler när han lyfte taket i bonusprogrammet. Det ska istället ha skett med styrelsens goda minne redan före Petersson undertecknade dokumentet som…