Thomas Quick, vår egen Jihad Jane?

Idag skriver Hannes Råstam en artikel på DN/Debatt där han återigen tar upp saker som inte varit kända för allmänheten rörande skandalen Thomas Quick. Det är en artikel som får mig att undra över om det inte är möjligt att utreda agerandet hos målets tidigare åklagare, Christer van der Kwast, för att utreda om det kan röra sig om tjänstefel. Ärendets handläggning inom rättsväsendet ter sig alltmer suspekt, samtidigt så måste man antagligen ifrågasätta Quicks förre advokat Claes Borgström.

Hannes Råstam/DN-Debatt: ”Nyligen hittades tretton pärmar med utredningsmaterial som förvarats i en hemlig gömma på polishuset i Sundsvall. Det här innebär att polisen har hemlighållit stora mängder utredningsmaterial som bevisar att Thomas Quick ljög när han erkände ett stort antal mord under 90-talet. Polisens utredare har också försökt dölja materialet för de åklagare som nu granskar Quick-utredningarna, liksom för Thomas Quicks nuvarande advokat. Genom rättsväsendets hantering av Quickärendet har de verkliga mördarna gått fria, trots att åtminstone ett mord skulle kunna lösas med dna-teknik.”

Det är svårt för en lekman att bedöma de fakta som Råstam presenterar, men när allmänheten alltmer ifrågasätter handläggningen så finns det en risk för att affären skadar hela rättsväsendet om det inte utreds fullt ut. Oavsett om en person erkänner ett brott eller inte så ska brottet vara bevisat i en rättegång, bortom allt rimligt tvivel. När det gäller Quick så vet vi att han gjort sig skyldig till våldsbrott, men det är bara han själv som säger att han dessutom har mördat.

Det finns ett flertal fall där redan allmänheten känner till fakta som motsäger att Quick har begått en de mord som han uppgett, mord som han helt enkelt inte kunnat utföra. När det nu dessutom visar sig att åtminstone ett av dessa hade kunnat klaras upp eftersom man hade DNA-spår så undrar åtminstone undertecknad vad det handlar om, och när polismyndigheten i Sundsvall dessutom döljer att de har tretton pärmar med förhör som motsäger Quicks egna uppgifter så blir det än mer märkvärdigt att inte Christer van der Kwast agerat.

Läs artikeln på DN/Debatt!

intressant Tags : , , , , , , dn svd ab ex t

  13 comments for “Thomas Quick, vår egen Jihad Jane?

Comments are closed.