Tag Archive for Arbetarrörelsen

Socialdemokraterna är de stora förlorarna

Jag har skrivit några gånger förut att jag aldrig har röstat på något annat parti än Vänsterpartiet, men det betyder inte att jag är likgiltig för den motgång som nu drabbat Socialdemokraterna, jag tror att det kan vara början till slutet för partiet, att partiet nu kommer att börja sin marsch ut ur Sveriges Riksdag.…

Kriskommissionen

När jag läser och lyssnar till rapporter som gäller de slutsatser som socialdemokraternas kriskommission kommit fram till blir jag lite ledsen. Det tycks som den i allt väsentligt uppfyller mina negativa förväntningar, ingenstans framgår det vad partiet vill ändra på, allt tycks vara genomsyrat av en enda sak, längtan tillbaka till makten. Katrine Kielos/AB: ”Den…

Socialdemokraterna allt närmare katastrofen

När man studerar tidningarnas hemsidor nu på morgonen så är det framförallt en rubrik som sticker fram, Expressens, som jag visar här till höger. Jag är övertygad om att Mona Sahlin tycker så som tidningens rubrik vill göra gällande, men jag är lika övertygad om att hon aldrig sagt så i närheten av någon av…

Befria oss från Gud!

Juldagen är en av årets mest plågsamma dagar. Lyssnar man på radio så är praktiskt taget alla program utbytta och man spelar istället andliga sånger eller sänder julotta. En snabbtitt på TV-tablåerna visar att de som har TV inte heller slipper undan. Nu pågår det julotta i TV1 och om någon timme startar en i…

De rikare blir bara rikare

Mikael Nyberg skriver idag en artikel på Aftonbladet Kultur, den handlar om en undersökning som gjorts av Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd. Utredarna Ann-Kirsti Löfgren och Mats Larsson har tittat på inkomstskillnaderna i Sverige på ett sätt som påminner om den gamla låginkomstutredningen. Man redovisar att år 1930 så fick en procent av dem med inkomst hela…

Socialdemokratisk idédebatt obefintlig?

Jag har länge kritiserat socialdemokraterna för deras val av partiordförande, egentligen så går kritiken så långt tillbaka som tjugo år, kanske längre, men mest markant har det varit för mig sedan Göran Persson blev partiledare och fram till idag då Mona Sahlin har getts den rollen. Jag minns inte hur Göran Persson uttryckte saken i…