Svenskt Näringsliv vill ha mer och mer
Vi har alltsedan 2006 haft en regering som fått ett kraftigt stöd av Svenskt Näringsliv, priset har förstås varit att stödja Svenskt Näringsliv tillbaka. Nu fortsätter man och försöker ändra på ännu mer.

AB: ”Utbildningar inom humanistiska ämnen som teater och konst bidrar inte lika mycket till samhällsnyttan.

En filosof har till exempel svårare att få jobb än en ingenjör.

Därför, föreslår Svenskt Näringsliv, bör studiemedlet till sådana utbildningar sänkas och i stället lånetaket höjas.

– Då får man signaler om att utbildningen inte kommer att ge så stora chanser i framtiden, säger nationalekonomen Malin Sahlén till Ekot.”

Regeringen har redan genomfört ett stort antal nedskärningar inom kulturen, och fler är antagligen att vänta. Men man nöjer sig inte med det från Svenskt Näringsliv, mycket vill ha mer. När man säger att teater och konst inte bidrar mycket till samhällsnyttan så menar man egentligen att det inte bidrar mycket till företagen och dessas ägare. Att det finns en livaktig och bred kultur bidrar definitivt till samhället i stort.

Ett av de senare förslagen från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är att museer i högre utsträckning borde använda sig av volontärer än fast anställd personal, och vad som hände med det fria tillträdet till statliga museer vet vi. Men Svenskt Näringsliv nöjer sig inte med det…

it Andra om: , , , , dn ab svd ex sr svt gp dagen


4 svar till “Svenskt Näringsliv vill ha mer och mer”

 1. Det verkar som om reinfeld och hans ministrar inte drar sig för att trotsa FN.
  Det kan barnkonvetionen,

  http://www.xxxxxx

  ”…I art 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som föreskriver att varje människa har rätt till de ”kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hennes eller hans människovärde och för utvecklingen av hennes eller hans personlighet”. Så också i art 15 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som förpliktar staten att trygga medborgarnas ”rätt att delta i kulturlivet”. Det innebär bl a att staterna ska stifta de lagar och/eller vidta de åtgärder som behövs för att ”bibehålla, utveckla och sprida” kultur.
  Så vidare i art 31 (2) i FN:s konvention om barnets rättigheter som stadgar att ”konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”. För att trygga barnets kulturella rättigheter skall konventionsstaterna – så uttrycks i art 4 – ”med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser” vidta alla de lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder som behövs.

  Internationella normer om mänskliga rättigheter är rättsligt bindande för Sverige. Svensk kulturpolitik ska därför syfta till att tillförsäkra envar de kulturella rättigheter som stadfästs i internationella konventioner/Deklarationer och som ytterst utgör en grundförutsättning för att varje människa ska kunna hävda sitt människovärde och utveckla sin personlighet…”

 2. Undrar om alliansens långa maktinnehav (pga socialdemokratisk politisk nyorientering) väckt ”det sovande folket” till verkligheten: att världen inte styrs av låtsas-parlament utan av riktig makt, ägandet & pengarna, dvs kapitalismen? Och att sossen faktiskt bara gör som den verkliga makten befaller, (s) eventuella återkomst 2014 är inte någon välfärdsgaranti. Eventuellt kan den insikten ha slagit rot i skallen på allt fler som förr gick och babblade med blank blick om att sossarna bjöd på folkhemsgodis av ren allmän givmildhet…

 3. Reinfeld är säkert den som nu kräver mer och mer
  från svenskt näringsliv,
  det räcker inte långt med det stöd de fick till valet.
  Titta på de senaste opinionsundersökningarna!

  För övrigt är det mycket svårt att förstå
  att svenskt näringslives chefekonom Stefan Fölster är
  barnbarn till paret Myrdal…

 4. Idag försöker SN och Urban Bäckström fjäska med miljöpartiet – avd. taskig tajming?