Tag Archive for Utbildningen

Svenskt Näringsliv vill ha mer och mer

Vi har alltsedan 2006 haft en regering som fått ett kraftigt stöd av Svenskt Näringsliv, priset har förstås varit att stödja Svenskt Näringsliv tillbaka. Nu fortsätter man och försöker ändra på ännu mer. AB: ”Utbildningar inom humanistiska ämnen som teater och konst bidrar inte lika mycket till samhällsnyttan. En filosof har till exempel svårare att…