Samerna vill bli av med rovdjuren


Idag skriver ett antal samer en debattartikel på SvD Brännpunkt som de gett rubriken ”Vargen värderas högre än samerna”. Man säger i artikeln att den svenska rovdjurspolitiken riskerar att utarma den samiska kulturen.

Samer på Brännpunkt/SvD: ”Politiken har tagit tydlig ställning mellan rovdjur och samer. Riksdagens tydliga mål för rovdjursbestånden, i kombination med en total avsaknad av engagemang och viljeinriktning för rennäringen, gör att samiska intressen ständigt får stryka på foten. Det är uppenbart att vargministern, Lena Ek, vunnit över sameministern, Eskil Erlandsson. Följden är att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion, det vill säga över hälften av den årliga tillväxten i renhjorden, uteblir på grund av rovdjur.

Den yttersta konsekvensen av dagens politik är en pågående utarmning av den samiska kulturen – en kultur som är helt beroende av en fungerande och hållbar rennäring.”

Svenska skattebetalare betalar tre skattekronor för varje krona som samerna får in på försäljningen av renkött. Dessutom har samerna i Sverige inte bedrivit renskötsel längre än fyrahundra år. Det är visserligen en ansenlig tid, men innan man släppte in helikoptrar och motocrosscyklar i renskötseln så vaktade renskötarna själva sina renar och såg till att de inte angreps av rovdjur. Nu vill samerna att staten ska hålla renskötselområdet helt rovdjursfritt, detta trots att det område som avses är cirka en tredjedel av Sveriges totala yta. (forts nedan)

Sveriges bönder tvingas ha sina kor, får och grisar inhägnade, likaså tvingas landets fårfarmare, oavsett om de bedriver sysselsättningen yrkesmässigt eller inte. Dessutom tvingas de ha speciella rovdjursstängsel om de bor i rovdjurstäta områden, något som vi skattebetalare givetvis subventionerar. Men varför inte samer kan inhägna sina renar förstår inte jag, men eftersom vi redan betalar samerna för att de ska bedriva renskötseln med förlust så tycker jag att vi lika gärna kan betala dem för att avstå helt.

Jag anser att man kraftigt ska begränsa de fjällområden där renskötsel ska få bedrivas, och för övrigt så kan man se till att föda upp renar i stängslade hagar. Då kan man utfodra djuren och samtidigt skydda dem från rovdjur. De allra flesta samer är inte sysselsatta inom rennäringen vilket betyder att ”kulturen” med att köra helikopter och motocrosscyklar i fjällen kan och bör begränsas.

it Andra om: , , , , , , , , , , , svd dn ab1


14 svar till “Samerna vill bli av med rovdjuren”

 1. Samerna räknas som ursprungsbefolkning även om de kom hit för ungefär 2000 år sedan. Jag tror att varenda svensk anser att våra samer är ”svenska” samer. Men, och det är det jag undrar över, var inte rovdjuren före samerna i fjällen? Nej, jag undrar egentligen inte… :-)

  • Förr så var det de samiska ungdomarnas jobb att vakta renarna mot rovdjuren. Det fungerade bra eftersom varg/lo/järv/björn undviker att komma i människans närhet. De agerade som fåraherdarna i Spanien, där är det ofta småungar som vaktar fåren mot vargen..

   Och den kultur man talar om när det gäller renskötseln är ingen kultur. När jag var uppe i fjällen de första gångerna på 50 och 60-talen så fanns det inga crosshojar i fjällen, inte en enda. Men det känns lite knepigt att säga emot eftersom jag själv delvis har samiskt påbrå.

   • Enligt de senaste siffrorna (Negård/Svensson 2005:226 SHU) är nu subventionerna till rennäringen 6:50 per intjänad krona!
    Och enligt Samernas egen hemsida är det 54 % av landets yta som de har renar på.
    Men det jag tycker är värst är att det endast en liten grupp av samer som får bedriva renskötsel. Övriga samer och alla svenskar är förbjudna från denna näring genom lag. Renskötarna har dessutom medeltida röstregler där den som är rikast bestämmer mest. Manfår en röst per 100 renar!

    Så här kan vi inte ha det.

   • På 50-talet hade inga bönder traktorer heller! Varför ska samerna leva i forntiden? Det märks att ”Lapp ska vara Lapp” politiken lever än

    • Inte då. Men det är nog korrekt att man behöver subventionera en del av renskötseln på grund av kulturella skäl, men kan man inte sälja renkött så måste det vara någon ände på stödet, att man subventionerar renskötare/ägare i Nordkaitums sameby räcker, renarna kan få vara på fjället norr om dammen. Sedan bör man stängsla av så att de inte kan knalla till Akkas, och inte heller till Kebne. Den ytan räcker väl för att rädda den traditionella renskötseln. Sedan får man återuppväcka rajden, långtradare med renar i två våningar har inget med samisk kultur att göra.

     Förmodligen kan man klara 95% av renuppfödningen genom att transportera fodret till renarna istället för tvärtom. Man kan stängsla in fjällen runt hemsjön och så kan man ta dit turister som kan få titta på renar.

     F.ö. tycker jag att samerna ska få ta hand om jakt och fisketurism från jämtlandsfjällen och upp till riksgränsen. Det ger samebyarna en hel del inkomster för jakt och fiske kort, men vill samerna utrota rovdjuren så hamnar man väl i frågan, vilka var där först, rovdjuren eller samerna.. :-)

     Den samiska kulturen är viktig, men man lever inte som man gjorde på 1600-talet, ska man använda DET argumentet så åker man på pumpen. Den samiska kulturen är viktig för Sverige och svenskarna, men då gäller det väl oxo att de själva inser det..

     (F.ö. har jag blivit osams med en nåjd, och dessutom hållit på att riva en seita.. :-I

  • Jag tycker att det är ok att använda skattepengar till att stötta rennäringen, men eftersom folk inte vill köpa renkött så tycker jag att den kan bantas.

 2. Renskötselrätten bedrivs på närmare hälften av Sveriges yta . Den får bedrivas på både privat och statlig mark (http://www.sametinget.se/1125).
  Våra rovdjur ”får” inte störa renskötseln och det innebär att dessa ska flyttas, skjutas och minimeras (och till och med tjuvjagas ?)för renskötselns skull.
  Är det rätt att våra rovdjur ska trängas på halva Sveriges yta, att de måsta flyttas, skjutas och t.o.m. tjuvjagas pga en näring vill ”äga” halva Sveriges yta?

  Om fördelningen av våra rovdjur, på hela Sveriges yta vore ”rättvis” och fördelat över hela vårt land skulle acceptansen öka och möjligheten för överlevnad, för dessa vara betydligt större.

  I Norge har man ett överskott av renkött och menar det beror på att ”de inte har förlitat sig på att det ska vara staten som ska sköta renköttsmarknaden åt oss”. http://svtplay.se/v/2570916/gyllene_tider_for_renkottsmarkanden Är det så och i så fall är det rätt att rennäringen prioriteras före vårt rovdjursbestånd, där flera av dem är hotade arter?

  Jag vill inte utrota rennäringen, men det är inte rätt att vi utrotar vårt rovdjursbestånd pga rennäringen heller!

  ”Stor tjuvjakt på svenska rovdjur”, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13523750.ab

  Tjuvjakten måste tyglas, med juridikens hjälp måste dessa lagöverträdare känna sig hotade, eftersökta, hindrade, straffbelagda och få känna på att ”lagens långa arm” menar allvar och att de inte kommer undan i att begå dessa, från statens sida mycket allvarliga brott! Belöningssystem av alla dess sätt, för att avslöja tjuvjägare ska premieras.

  http://www.expressen.se/nyheter/beloning-ska-losa-tjuvjakt-pa-varg/, ”Belöning ska lösa tjuvjakt på varg”
  ”Belöning ska lösa tjuvjakt”, http://www.dn.se/nyheter/sverige/beloning-ska-losa-tjuvjakt

  (VARNING för otäcka bilder!)
  ”Renslakt väcker djurrättskritik” http://, ”Renar avrättas med knivstick i Jokkmokk”, http://

  ”Det finns cirka 3 500 renägande samer och drygt 900 renskötselföretag i Sverige, enligt Sametingets statistik från 2009. Därutöver finns det ungefär 1 000 personer, med icke-samisk härkomst, som främst har renar i landets koncessionssamebyar i östra Norrbotten. Med renägare menas alla de individer som är upptagna i samebyarnas renlängder. Från och med 2007 är Sametinget central förvaltningsmyndighet för rennäringen.
  ”, http://www.sweden.gov.se/sb/d/6410/a/58131http://www.sweden.gov.se/sb/d/6410/a/58131

  Läs gärna: ”Göran Johnson om Vargen
  Indien skyddar sina tigrar bättre än Sverige sina vargar”, http://

 3. Efter att ha följt vargdebatten fram och tillbaka kan jag finna likheter med en annan del av verkligheten. Samerna är en del av bla sverige och vill, tillsammans med en del ytterligare andra grupperingar, uppenbarligen bedriva jakt eller kanske till och med utrota vargen. Det finns en debatt där man faktiskt, eller åtminstone kanske delvis accepterar, från vissa håll, att ta kål på delar eller hela stammen. Nu är det ju så att en del av landets invånare inte alls trivs med den sittande regeringens rajrajande med landet, rajrajarnas beteende att nära nog eller till och med lyckas, ta kål på vissa av invånarna samt anser rajraiansen som livsfarlig för landet etc och helst skull vilja ha den ersatt med en samling mer kompetenta personer vilka kan reda ut det som trasats sönder under en räcka av år. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Trots allt är ju den del av djurvärlden som klistrat på sig epitetet människor några av de värsta rovdjuren… Om inte, så borde man nog tona ned kraven på decimering av vargstammens oxo?

 4. Man kan räkna rennäringens förluster på olika sätt. En statlig utredning som byggde på material från början av 90-talet räknade med att samhället fick en krona tillbaka från rennäringen mot satsade 6:50. förlusterna tros vara större idag. Men till slut är det här en konflikt mellan mänskliga rättigheter och urfolkens rättigheter:
  http://www.xxxxxxxxxxxx
  Min tro är att ingen enda mänsklig varelse kan tänkas utan rötter i ett eller -vanligtvis – flera urfolk.

 5. Var det inte en rapport som kom från FN 2010 heller 2011 där Sverige fick svidande kritik för att rovdjurstrycket är för hårt på rennäringen?

  • Det kan jag inte tänka mig. Det är inte alls hårt, det finns inte varg i renlandet och lodjur tjuvjagas i stor omfattning.

 6. Bra att du tar upp att samerna får breda ut sig alldeles för mycket och på grund av att de åtnjuter priviligier så anser de sig dessutom ha rätten att inskränka möjligheten för rovdjuren att få finnas i livskraftiga stammar. Låt samerna få 1000 ha där de kan visa sin kultur. Att det skulle finnas någon rennäring motsägs av det betalas ut stora belopp i bidrag. Hobby i stor skala är vad det är.

  Av någon anledning hör man aldrig något annat när det gäller samernas kultur än att de har renar och att de vill ha bort rovdjuren. Varför talar man aldrig om andra delar i samernas kultur. Om jag inte har helt fel har samekvinnorna förfärdigat mycket konsthantverk som t ex vackra band gjorda med brickbandsteknik. Ska kraven runt samernas kultur vara trovärdiga borde kvinnornas hantverk också lyftas fram. Annars kan man komma att tro att deras kultur som till varje pris ska bevaras enbart är en manlig kultur.

 7. […] För ett par dagar sedan skrev samiska organisationer och klagade över att rovdjuren äter upp deras renar, det är helt enkelt inte sant, det skriver Bert-Ove Lindström och Krister Persson, som är representanter för Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten och Västerbotten i dagens svarsartikel i SvD. Själv kommenterade jag samernas påstående här. […]