Förbjud löshundsjakt i vargmarker


Igår skrev jag och påtalande att tidningen Svensk Jakt, som utges av Jägareförbundet, totalt domineras av artiklar om vargens vara eller icke vara i vår natur. Den intar en särställning som partisk och saknar helt nyanser, en sak som får mig att ifrågasätta Jägareförbundets verksamhet från grunden, något som jag tänker återkomma till längre fram.

En sak som ofta diskuteras i upprörda ordalag är det faktum att vargar ger sig på hundar. Men det är väldigt sällan man ser jägarkårens representanter dra korrekta slutsatser av detta, man kan endast se det hos det suveräna tecknarparet Berglins. Hade jag själv hund så skulle jag definitivt inte släppa ut den utan tillsyn i ett vargrevir, inte med mindre än att jag hade total kontroll på den.

En Gråhund som träffar på varg ute i skogen be-
traktas antagligen som en konkurrerande varg, det bidrar givetvis till en ökande risk för att hunden angrips och dödas, därför är det obegripligt varför jägare ofta släpper dem lösa. Visst, en duktig älghund förenklar givetvis tillvaron för sin matte/husse eftersom den har ett lukt-
sinne och en hörsel som inte dess förare har, men alla som har husdjur borde rimligen bry sig om dem så pass att de inte utsätter dem för onödiga risker.

Nu är inte vargen hundarnas värsta fiende, det är husse och matte som själva skjuter sina hundar, eller så drabbas hundarna av trafiken. Men när det gäller den sortens problem så börjar man inte tjuvjaga vare sig jägare eller bilister. Agria har undersökt hur hundar skadas eller dör, trafiken tog 7238, hundägaren vådasköt sin hund 135 gånger, rovdjur skadade eller dödade den 84 gånger. Med andra ord så är ägaren ungefär dubbelt så farlig för hunden som rovdjuren, och trafiken närmare hundra gånger så farlig för hunden.

För mig talar dessa fakta ett otvetydigt språk, löshundsjakt bör förbjudas enligt lag. Det finns mer forskning på detta om man är intresserad, Googla. Är du intresserad av min källa så finns den här. (Retweeta!)

it Andra om: , , , , , , , , , , , , , dn sr ab svd ex


20 svar till “Förbjud löshundsjakt i vargmarker”

 1. Man får inte ljuga här!

  F.ö. tycker jag att det var den mest IQ-befriade kommentar jag läst på länge.. / Jinge

 2. Tyvärr bemöts de här argumenten ifrån jägarhåll nästan alltid med det märkliga resonemanget att eftersom det finns så få vargar i Sverige och så många bilar, så är i själva verket vargen *mycket farligare* för hundar än vad trafiken är.

  Att jägarnas eget beteende är det som utsätter hundarna för risk är inget man vill kännas vid, antar jag.
  Det finns ju ytterligare en aspekt på det hela: Aveln har gjort våra tamhundar oförsiktiga gentemot rovdjur. Istället för att, som vuxna vilda hunddjur, undvika främmande vargrevir, så beter sig våra tamhundar som ungdjur, och söker i värsta fall nyfiket upp vargen. Ett sådant beteende uppfattar vargen självklart som oerhört provocerande, och försvarar sitt revir med ödesdigra konsekvenser för hunden.

  Jägare som, trots att de känner till det här, envisas med att släppa sina jakthundar lösa i vargrevir tycker jag har förbrukat sin rätt att begära skyddsjakt. Det är som att begära bilförbud på E6 för att man blivit påkörd när man haft picnic mitt i vägbanan…
  Man skulle till och med kunna diskutera om det inte är att likställa med djurplågeri att släppa jakthund lös i känt vargrevir.

  • Bättre kan det inte ha blivit sagt. Varför ska alltid vargen beskyllas för hundattackerna – då det ändå alltid är hundarna som kommit in på vargreviret, frisläppta av varghatande jägare som vill på detta sätt få möjlighet att få tillstånd till skyddsjakt. Inväntar med spänning när även barn motas ut i skogen för att få mer fyr i den sk vargbrasan. Vissa drar sig inte för att ta till värre metoder. Skulle inte förvåna mig, tyvärr.

 3. Skyddsjaktsansökningar på grund av vargdödade hundar står som spön i backen, och mer är att vänta med de nyligen utökade reglerna för skyddsjakt. Nu kommer som ett brev på posten(!) ansökningar att få ta bort hela revir, enligt Nordulvs hemsida.Att kritisera jakten med lös hund är värre än att svära i kyrkan, ty denna jaktform omhuldas som en religion.Att det inte skulle finnas hundar överhuvud taget utan vargens existens tänker inte jägarna på,men de utnyttjar ju hundarnas nedärvda vargegenskaper när det jagas! Nu hoppas och tror jag att regeringen inte vågar att använda dessa generösare skyddsjaktsregler fullt ut, då den vet att EU håller noga koll på Sverige och hotar med jaktförbud om vi går för långt. Bra att Rovdjursföreningen och andra tar upp denna fråga!

 4. Jägare betraktar skogen som DERAS, de anser sig vara de som har rätt till skogen. Bärplockare, svampplockare, fågelskådare och naturvandrare betraktar de mest som inkräktare. Än har jag inte hört en enda bärplockare gnälla på vargar.

   • Viltvård borde definitivt övervägas att bli en statlig angelägenhet i stället för att upplåtas åt 300.000 jägare med varierande inställning och kompetens!

    • När organisationerna för dessa beväpnade (mestadels) män med varierande ölsinne dessutom blivit politiserade. Då är det mindre politiserat som ett statligt verk.

  • Ja, när man rent ut säger att vi ska utrota djur som tillhör vår fauna, ja, finns det någon anledning alls att lyssna på dessa extremister?

   Börja debattera jakten ist. Har det något berättigande i vårt moderna samhälle??

   Mitt svar är nej.

 5. De som har det verkställande ansvaret för viltvården, alltså jägarna
  • hyser ett oresonligt hat mot en djurart,
  • visar en skrämmande brist på kunskaper i ekologi, den vetenskapliga grunden för det de sysslar med,
  • bagatelliserar grov kriminalitet inom de egna leden och samarbetar inte för att utreda allvarliga brott,
  • kräver att deras hobbyintressen ska väga tyngre än lagar och internationella avtal,
  • är öppet illojala mot den demokratiskt beslutade politik som berör deras verksamhet,
  • hotar och terroriserar tjänstemän i deras yrkesutövning,
  • sprider lögner, myter, förtal och falska anklagelser.
  Hur länge till kan vi ha en viktig samhällsfunktion organiserad utifrån sådana förutsättningar? I vilken annan verksamhet skulle detta bara få fortgå?

  • Håller med bortsett från första punkten. Även om Vargen får bli SYMBOLEN för rovdjurshatet bland jägarna så hatar de ALLA rovdjur som konkurerar om ’deras’ bytesdjur.

   Staten borde omedelbart rensa upp bland dessa tungt beväpnade KRIMINELLA, de är ju inte ett dugg bättre än t ex MC-gängen, för att få ett stopp på terrorn mot deras motståndare i debatten.

   • De bör handfast få veta att det inte är någon rättighet att få springa runt i skogen och panga med bössan på allt som rör sig!

 6. Det är tydligen så att en hel del jägare och även jägarorganisationerna håller på och pratar om när, hur, var och varför det skulle finnas ett behov av skyddsjakt.

  Det är ingalunda självklart att detta är ett mandat som har någon koppling till egenskapen att vara jägare överhuvudtaget, snarare saknar enskilda jägare och jägarorganisationerna generellt eget sakintresse i den frågan, det finns inget anknytningsintresse.

  Det tycks handla om en osaklig förevändning från dessa jägare och jägarorganisationer för att kunna öka volymen ”jaktbart” klövvilt på bekostnad av rovdjuren, som naturligtvis har detta klövvilt som huvudsaklig föda – de är ju köttätare!

  Vi kan se kringgåenden av bristerna i sakintresset genom att de här grupperna systematiskt bearbetar andra för att få ut fullmakter m m så att ett sakintresse kan tillskansas och följaktigen en behörig ansökan göras.
  Det är ett ofog helt enkelt, det handlar om bulvaner, ”målvakter” och liknande tvivelaktigheter för att spela en roll som man helt enkelt inte är behörig till.

  Det här behöver klargöras och kompletteras. Det behövs en strategi för hur man ska komma tillrätta med de här grupperna som håller på utan vare sig egen anknytning eller eget sakintresse enbart för att kunna tillskansa sig själva mer av skogens resurser i form av ”jaktbart” klövvilt på bekostnad av andra skogens innevånare som det här med det ständiga sökandet efter förevändningar att komma åt att få skjuta dessa. Det går alldeles för långt. Det finns även inslag av tjuvjakt i detta som bekant, vilket givetvis redan är en illegal handling.

  Vi behöver förtydliga och klargöra det här på ett hållbart, bra och begripligt sätt så att tvetydigheter och osäkerheter kan fås bort och en tydlig markering kan göras.