Debattera djurparkernas djurhållning!


Som alla har sett så har jag redan skrivit en del om den tragiska olyckan på Kolmården, och också om vilka konsekvenser den kan få, och vilka den bör få. Jag skrev bland annat om vargars stereotypa beteende som kan observeras när man håller dem i fångenskap, bland annat på Skansen.

För vi ska hålla det i minnet, håller man stora rovdjur inspärrade på en yta som en normal villatomt så far djuren illa. Visst har svenska folket ett intresse av att kunna studera rovdjur på nära håll, men djurens intresse av en naturlig levnadsmiljö väger tyngre. Jag tror att de allra flesta håller med mig om det, nu har djurhållningen i djurparker fått de allra värsta konsekvenser man kan tänka sig och då får vi alla känna med dem som förlorat en anhörig, men vi bör också ifrågasätta om det är rätt och riktigt att hålla stora rovdjur i fångenskap.

Förhoppningsvis så tar folk i allmänhet sig en funderare på vad som var den egentliga orsaken till att olyckan hände. Medierna verkar frossa i olika slags beskrivningar av vad som hänt, men hittills har jag inte sett någon som ifrågasätter om vi ska hålla stora rovdjur inspärrade på en begränsad yta bara för att besökarna ska kunna se dem på nära håll. Vargar är rädda för oss precis som om vi vore Hin Håle i egen hög person, med horn, blodiga mungipor, bockfot och svans. Hur skulle vi reagera om vi var inlåsta bakom starka betongmurar och galler och hundratals Hin Håle vandrade runt oss och tittade på oss dagarna i ända?

Annars har jag förvånats över att väldigt få varghatare har dykt upp och kommenterat på hemsidan. Dels kan det förstås bero på att de känner till min inställning till vargen och dess självklara plats i svenska skogar, men det kan givetvis också vara det faktum att de flesta av dem har så pass ryggrad att de inte vill spä motsättningarna när det har skett en olycka. Två personer har kommenterat på ett sätt som varit så störande att jag inte kunnat släppa fram kommentarerna, och det är långt färre än i mina värsta förväntningar.

Själv hoppas jag att kvällspressen tar sitt förnuft till fånga och skruvar ner rubrikstorleken, att man skriver mycket är självklart, men är det verkligen meningen att den här tragiska händelsen ska uppta halva tidningarnas hemsidor?

it Andra om: , , , , , , , , , , , , ab1234 sr gp dn1234 svd12


3 svar till “Debattera djurparkernas djurhållning!”

  1. Bra perspektiv om konsekvenser av vilda djur i hägn som inte endast är ur vårt/människans.

  2. Mellan raderna i medias hantering av rovdjur finns den närmast otroliga inställningen: vilda djur får inte vara farliga för människor, då ska dom väck! Även om dom låsts in, uppfostrats att bli något som helt strider mot deras natur & dagligen besväras på nära håll av varelser som de i naturliga miljöer betraktar som fara/fiende så får dom inte bli aggressiva! Denna hjärndöda, & helt tongivande, journalistik har stigit ut ur naturen, det finns inte ett spår av någon darwinism. Människans media-ställning på jorden verkar vara baserad på kristen vidskepelse: ett icke-djur utan ap-farfar som härskar oinskränkt över främmande bestar han fått som mat/underhållning av högre makt! Jägar-milisens skrän med elegantare meningsbyggnad & mer varierat ordval.