USA häver ensidigt ännu ett viktigt kärnvapenavtal


Denna artikel har flyttats till nya bloggen Globalpolitics.se. Där sker fortsatt diskussion.
Stoppa vapenexport till Saudiarabien och hjälp till Förenade arabemiraten – används i brutala kriget mot Jemen.

Gå till globalpolitics.se!


Där finns massor av andra intressanta artiklar.


11 svar till “USA häver ensidigt ännu ett viktigt kärnvapenavtal”

 1. Moskva, Berlin, Rom och Paris har starkt kritiserat Washington:s avsiktsförklaring och uppmanar Washington att överväga konsekvenserna av återkallande för europeisk och global säkerhet.
  Lavrov: ”Möjlig USA-utgång från INF-fördraget kommer att mötas med rysk motverkan. Ryssland skulle behöva vidta åtgärder för att återställa balansen om USA började öppet att utveckla klasser av missiler för närvarande förbjudna enligt fördraget”.
  https://sputniknews.com/world/201810221069095947-lavrov-russia-us-new-start-treaty-bolton/

  USA:s säkerhetsrådgivare John Bolton anlände till Moskva på måndag för en serie samtal med ryska tjänstemän, däribland utrikesminister Lavrov och säkerhetsråds-sekreterare Nikolai Patrushev.
  Lavrov sade på måndagen. Det här förfarandet har ännu inte blivit utlöst,och tillade att Moskvas svar skulle komma efter att det fått förtydligande från sina amerikanska motsvarigheter. Vi kommer att besluta om vår position, baserad inte på avsikter, men på tydligt uttalade beslut. Ett beslut att göra det skulle mötas med en stark motstånd från Moskva.
  ”Som vi sagt flera gånger, och president Putin har bekräftat på Valdai Forum i Sochi, skulle det naturligtvis bli uppenbart att någon åtgärd på detta område skulle motsättas, eftersom strategisk stabilitet endast kan uppnås på grundval av paritet. Vi är ansvariga för global stabilitet och hoppas att USA inte kommer att ge upp sin del av ansvaret.
  Ryssland är redo att förnya diskussionen om det nya START-fördraget och är beredd på dialog med Washington om frågan. Alla frågor, oavsett om det gäller New START eller INF, bör dock diskuteras på ett ”professionellt” sätt ”i enlighet med de förfaranden som anges i varje av dessa fördrag”, sa han.
  Den ryska presidentens talesman Dmitry Peskov förkastade kategoriskt Washingtons påstående att Moskva bryter mot bestämmelserna i INF. ”Tvärtom, ganska expert på olika nivåer, har vi bevisat att det var USA som har utplånat grunden och de viktigaste bestämmelserna i detta fördrag – installerar missilförsvar som inte bara kan fungera som interceptorer, utan också lika kort och medellånga missiler, med hjälp av strejkdroner som de facto tjänar som inget annat än kortdistans- och mediumdistansmissiler”, sade Peskov, som förmodligen hänvisar till amerikanska missilsköldinstallationer i Rumänien och Polen.
  Peskov tillade att Ryssland ”har varit och förblivit engagerad i bestämmelserna i INF-fördraget. Och vi tror att USA:s avsikt att dra sig ur detta dokument är oroande, för att sådana åtgärder, om de genomförs, kommer att göra världen en mer farlig plats. Vi kommer aldrig att attackera någon först.
  På tal om Rysslands kärnvapendoktrin i Sochi förra veckan, sade Putin att ”angriparen måste veta att straffet är oundvikligt”, och att ryssarna, som ”offer för aggression, kommer att gå till himlen som martyrer, medan (angriparna) helt enkelt kommer dö, de kommer inte ens att få tid att ångra sig” i händelse av ett kärnvapenkrig.
  Undertecknat 1987 vid det kalla krigets skymning var INF-fördraget främst inriktat på att minska risken för kärnkrig i Europa och åtagit USA och Sovjetunionen (och sedan 1991, Ryssland) att avsluta sina bestånd av missiler och land- baserade startfartyg med intervall mellan 500 och 1000 km respektive 1 000 respektive 5 500 km och förbjöd missilteknologins utveckling. Fördraget resulterade i att nästan 2700 missiler förstördes genom den fördragsdefinierade tidsfristen i mitten av 1991. Enligt fördraget skulle USA ha en sexmånadersperiod att dra sig tillbaka efter att ha offentliggjort det.

 2. Trump har på sätt och vis en poäng här.
  Även om skälet officiellt är att man påstår att Ryssland utvecklar medeldistansrobotar vilket inga bevis för finns.
  Dock kan Ryssland säkert relativt enkelt bygga om Iskandersystemet som är helt byggt efter de gällande kraven, d.v.s att man givit dom en långt kortare räckvidd än vad som systemet egentligen klarar av.
  Sedan har vi idag flera kärnvapennationer, avtalet skrevs i en tid då två länder i praktiken var ensamma om dessa missiler.
  Ett begränsningsavtal mellan bara USA och Ryssland känns ganska onödigt om inte länder som Kina, Indien, Pakistan, Frankrike, Storbrittanien och Israel också skriver under samma papper.

 3. USA hotar med att riva upp det så kallade INF-avtalet gällande medeldistansrobotar från 1987. I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet presenterar prestigereportrarna Björn af Kleen, respektive Gunilla von Hall det hela som om vi nu står på randen till ett tredje världskrig. Grunden till detta antyds vara den amerikanske presidenten Donald Trumps irrationalitet. Detta är sannerligen inte vad saker och ting handlar om. Sveriges två största morgontidningar borde göra ett bättre jobb när det gäller utrikesbevakningen på säkerhetsområdet. Tidningarnas prenumeranter förtjänar faktiskt bättre.

  INF-avtalet träffades som sagt 1987 och undertecknades av USA:s, respektive det dåvarande Sovjetunionens statschefer Ronald Reagan och Michail Gorbatjov. Det handlade då om att en gång för alla avlägsna en hel kärnvapenkategori från framtidens potentiella slagfält. Det gällde markbaserade kärnvapenrobotar med en räckvidd på mellan 500 och 5.500 kilometer, oavsett om det handlade om ballistiska missiler eller kryssningsrobotar.

  Att det just var markbaserade robotar som reglerades och inte flygplans- eller fartygsbaserade diton beror på vapnens karaktär. Markbaserade robotar som avskjuts från mobila plattformar, som under transport ofta ser ut som stora tankbilar, är mycket lätta att gömma undan och förflytta i ett tänkt stridsrum. Den som minns Kuwaitkriget, 1991, kommer säkert ihåg hur omöjligt det var för de allierade stridskrafterna att lokalisera och slå ut de irakiska Scudplattformarna. Förenta Staternas flygvapen genomförde inte mindre än 2.493 insatser i vad som gick under beteckningen ”The Great Scud Hunt” och inte en enda kröntes med framgång (efter vad man vet). Vid jämförelse är fartyg eller flygplan oändligt mycket lättare att upptäcka, respektive försvara sig mot och utgör därför inte samma hot vad gäller strategisk balans.

  Alla avtal måste baseras på principen ”pacta sunt servanda”, men sedan Putinregimen i Ryssland började med sin omfattande upprustning efter försvarsbeslutet 2008 har man försökt tänja på samtliga ingångna fördrag i syfte att skaffa sig militära fördelar. På inget område är detta tydligare än vad gäller kärnvapnen. Som författaren och försvarskommentatorn Lars Wilderäng poängterar i en artikel på sin blogg Cornucopia är den ryska ekonomin inte i bästa skick. Ett lågt oljepris och ekonomiska sanktioner efter annekteringen av Krim gör det mycket svårt att bibehålla tempo i landets rustningssträvanden. Och i detta sammanhang utgör satsandet på kärnvapen och cyberkrigföring en ekonomiskt mycket fördelaktig väg att gå: taktiska kärnvapen och ett gäng datahackers är helt enkelt billigare än pansarbrigader eller hangarfartyg.

  Redan innan president Trump trädde till som Förenta Staterna president var Natoländernas underrättelsetjänster övertygade om att Ryssland var i färd med att bryta INF-avtalet genom nya vapensystem. 2013 uttryckte Obamaadministrationen oro över att Ryssland utvecklat en kryssningsrobot vars prestanda utgjorde ett direkt brott mot ingångna avtal. Obamaadministrationen försökte på olika sätt förmå ryssarna att upphöra med utvecklingen, men utan att lyckas. Det vapensystem som det handlar om går under Natobeteckningen SSC 8 Screwdriver, men kallas i Ryssland för Novator 9M729. Mycket lite är känt om vapnet, men troligen handlar det om en vidareutveckling av den tillåtna fartygsbaserade Kalibr-NK, som nu gjorts markbaserad.

  2017 skrev New York Times att ryssarna nu hade två stycken förbandsplacerade bataljoner utrustade med den förbjudna kryssningsroboten. En bataljon fanns då fortfarande stationerad vid raketbasen Kapustin Jar i närheten av Astrakhan, under det att den andra stationerats ut operativt någon annanstans i landet. Varje bataljon antas vara utrustad med fyra avskjutningsramper och ett större förråd av robotar. Ryssland har konsekvent förnekat förekomsten av vapensystem som bryter INF-avtalet, men har samtidigt vägrat att låta såväl amerikanska, som oberoende inspektörer få möjlighet att genomföra några inspektioner.

  Det är där som vi står idag. Ryssland har sedan länge kränkt IMF-avtalet både till bokstav och anda, vilket slås fast i en mycket ambitiös rapport från den amerikanska kongressen. Obamaadministrationens ovilja att stöta sig med Ryssland vad gällde nedrustningsfrågor har helt enkelt skjutit upp beslutet om hur avtalet skall betraktas fram till idag. USA:s president har därför meddelat att man överväger att dra sig ur ett avtal som har förvandlats till ett slags charad.

  Så vad händer nu? Man kan se Trumpadministrationens utspel som ett sätt att vinna chicken racet mot Ryssland oavsett hur utfallet blir. Om Ryssland kryper till korset och entydigt visar att man skrotar SSC 8-systemet är vi tillbaka i ett status quo ante, där Europa även fortsättningsvis är befriat från markbaserade kärnvapen av medeldistanstyp. Skälet till att Ryssarna skulle göra detta är vetskapen om att landets ekonomi inte klarar av en kapprustningstävling mot Förenta Staterna. Upprustningstakten har, som tidigare sagts, kommit av sig – och de stora försämringarna i det ryska pensionssystemet måste nog ses i detta ljus: Ryssland tar redan idag resurser från de sociala skyddsnäten för att betala för sina rustningar.

  Om Ryssland, å andra sidan, skulle framhärda i att man inte har brutit mot INF-avtalet, varpå USA drar sig ur, så inleds en rustningsspiral som kommer att avslutas med att den som har mest pengar vinner – och det är inte Ryssland. USA kan tämligen omgående börja placera ut modifierade Tomahawk kryssningsrobotar på TEL-lavetter i Rysslands närhet i väntan på att mer skräddarsydda vapen kommer att utvecklas. För den som oroas av att ”krigsrisken” skulle öka genom en sådan process, kan man bara påminna om att balans mellan kontrahenter sällan utlöser krig. Om däremot endast Ryssland har tillgång till markbaserade medeldistanskärnvapen, utan att motsidan har det, utgör detta i sig en destabiliserande faktor – och det är denna situation som vi har idag.

  Resultatet av detta senare scenario kommer att innebära en svår prövning på den ryska ekonomin, vilket i sin tur kan verka fredsbefrämjande. Vi har nämligen sett det förut. Den kanske viktigaste orsaken till Sovjetunionens fall var den stora upprustning som genomfördes under Reaganeran, vilken ödelade den ryska ekonomin och som ironiskt nog ledde fram till avtal just av typen INF. En annan fördel gäller situationen i Ostasien. För närvarande är Kina inte bundet av förbudet mot markbaserade kärnvapen av medeldistanstyp, utan kan utveckla dessa vapensystem i lugn och ro. Om USA lämnar avtalet kan man agera med mycket större frihet när det gäller att hålla tillbaka de växande kinesiska ambitionerna på det militära planet.

  När nyheten om ett eventuellt amerikanskt utträde ur INF presenteras i svenska dagstidningar får man intryck av att USA agerar utifrån något slags irrationellt självsvåld, vilket skulle öka risken för konfrontation mellan stormakterna. Vad man talar mycket tyst om är att INF redan har brutits, och att det var ryssarna som gjorde det – och inte USA. Vad Trumpadministrationen nu gör är att ta ansvar för den uppkomna situationen, på ett sätt som Obama borde ha gjort mycket tidigare, men som han varken ville eller vågade. Det är som bekant alltid lättare att stämma i bäcken, än i ån. Nu befinner sig USA:s Nationella säkerhetsrådgivare, John Bolton, i Moskva för att diskutera dessa frågor med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov – jag har svårt att tänka mig någon man som skulle vara bättre för just denna uppgift.

  • Några synpunkter bara:
   1. ”Sedan Putinregimen i Ryssland började med sin omfattande upprustning efter försvarsbeslutet 2008 har man försökt tänja på samtliga ingångna fördrag i syfte att skaffa sig militära fördelar.” Ja, Ryssland har rustat upp från mycket låg nivå. USA:s försvarskostnader är minst 10 gånger större. Det är USA som dragit sig ur ABM och som hotar att dra sig ur INF, medan Ryssland vill vara kvar. Det är USA och Nato men ine Ryssland som har en policy som innebär att kärnvapen kan sättas in som första insats, även vid som verkar vara konventionella krig. Läs detta blogginlägg USA:s nya livsfarliga kärnvapenpolitik
   2. Lars Wilderäng finner jag ingen anledning att ha större förtroende för, pga. hans ofta vinklade artiklar faktamässigt. Men han har rätt i att Rysslands ekonomi skadas av olagliga sanktioner av USA och EU.
   3. Finner inga belägg för att Ryssland brutit mot INF, varken från dig eller annan, trovärdig källa. Vad sägs om Aegis i Rumänien?
   4. Visst kommer ökade rustningar från USA som har mer än 10 gånger större ekonomi än Ryssland, och dubbelt så stor om man ser på PPP-justerad BNP per capita, att skada Ryssland. Och säkert är ett syfte från Trump-regimen i USA att genom rustning och illegala sanktioner skada Ryssland, vilket USA i strid med FN-stadga och folkrätt gör med stater som är för självsändiga, som Ryssland, Kina, Iran, Syrien, Irak, Libyen, Venezuela.

 4. Det hela gäller egentligen kineserna. De bygger landbaserade robotar som hotar Guam, och har inget avtal med USA. USA behöver inte fria händer mot Ryssland, utan mot Kina.

  • En stor och felaktig förenkling. Ryssland har en betydligt större kärnvapenarsenal än Kina. Både Ryssland och Kina vill behålla INF. USA:s militärbudget är större än de därpå följande 10 ländernas militärutgifter. USA behöver inte alls fria händer uan behöver rusta ned drastiskt liksom många andra länder. Rysslands militär är inriktat på försvar av eget territorium nu, medan USA har 800 militärbaser utomlands. Dess folkrättsvidriga krig i Mellanöstern har dödat uppemot 3 miljoner, skada fler och drivit fler på flyktt. USA är också ledande i statskupper mot demokratier. Läs denna artikel, helst innan du återkommer: Världsopinionen: USA är största hotet för mänskligheten

   Hotar Guam? Vad är det för påhitt (USA:s propaganda för att ha kontrollen av ön, många hundra mil från USA). Det är av stor betydelse för mänsklighetens överlevnad at stå upp mot USA:s krigspolitik!

   Om ett par timmar kommer en ny artikel som inleds med ett citat från en artikel i SV:s nyheter. ”Donald Trump vill rusta med fler kärnvapen – tills världen lugnar ner sig. Det beskedet gav han under måndagen efter att det kommit nya uppgifter om att han är beredd att dra sig ur Startavtalet om atomnedrustning.
   – Vem som ska hotas? ‘Det är ett hot mot vem du vill. Det är ett hot mot Kina, det är ett hot mot Ryssland, sade Donald Trump under måndagen.”