Protestera mot kärnvapen! Kom till Ljusvakan på Sergels torg, Gustaf Adolfs torg i Göteborg/Malmö kl 18 idag!


Det kommer att anordnas en Ljusvaka i flera svenska städer för att få den svenska regeringen att förstå att svenska folket inte vill ha kärnvapen i vårt land. Det började i Göteborg och nu ska det ske i Stockholm, Varberg och Malmö, också.

Palme center gjorde en undersökning som visade att 86% av svenskarna vill inte ha kärnvapen och vi får visa att vi menar just det. Hör av er till nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU”- www.ljusvakan.se med frågor. (Se mer nedan).

Låt tusen och åter tusen ljus brinna den 24/10!!!!

Syftet är alltså att göra det klart för politikerna att vi inte vill leva i en värld där kärnvapen, de ultimata massförstörelsevapnen, ständigt hotar vår framtid. Vi vill att de ska arbeta för fred och inte bidra till att skapa förutsättningar för en konfrontation mellan kärnvapenländerna . Vi vill att de ska ställa sig bakom FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen.

Vi vet ju alla att en direkt konflikt mellan kärnvapenländer kan leda till ett kärnvapen krig.
Vi vet att stormakterna rustar för ett kärnvapen krig från dag ETT. Och vi vet att ett kärnvapen krig kan innebära utplåningen av människolivet på jorden.

Vi vet en till sak. Tillsammans är vi starka! Tillsammans kan vi kräva ”Förbjud kärnvapen NU”!

Ljusvakan

Ökad kunskap ger en djupare förståelse för de humanitära och miljömässiga konsekvenserna som kärnvapen kan innebära för vår planet. Därför vill Ljusvakan med dessa webbsidor erbjuda dig en möjlighet att lära dig mer om kärnvapen.

Se gärna filmen ”Nuclear Weapons Are Not Someone Elses Problem”. Filmen publicerades den 12 april, 2017 av ICAN ( International Campaign against Nuclear Weapons)som tilldelades Nobels Fredspris i december, 2017 för sitt stora arbeta för att få till stånd FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Konventionen röstades igenom den 7 juli, 2017 i FN:s generalförsamling av 122 länder inklusive Sverige. För att veta mer om ican se www.icanw.org

I Stockholm sker ett kort möte med ljus och tal på Sergels torg kl. 18!

Tag med lämpliga ljus och tändare!

Kanske har förberedelsearbetet kommit längst i Göteborg som startade.

På FN dagen nästa vecka, onsdag den 24 oktober, kommer nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU!” att anordna en ljusvaka i centrala Göteborg.

På deras hemsida läser jag: ”Syftet är att göra det klart för politikerna att vi inte vill leva i en värld där kärnvapen, de ultimata massförstörelsevapnen, ständigt hotar vår framtid. Vi vill att de ska arbeta för fred och inte bidra till att skapa förutsättningar för en konfrontation mellan kärnvapenländerna. Vi vill att de ska ställa sig bakom FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen.”
Samling: Gustav Adolfs Torg klockan 18:00 den 24 oktober.

Ljusvakan. Symbol.

Följande organisationer anslutit sig till nätverket Ljusvakan i Göteborg 15/10. Kanske är det ännu fler nu.

•Svenska Fredskommittén Göteborgs lokalförening kontaktperson: nadia.widercrantz.freed@gmail.com
•Vännernas samfund (kväkarna) Göteborgs andaktsgrupp kontaktperson: matstrish@gmail.com
•Kvinnor för Fred Göteborgs lokalförening kontaktperson:gun.holmertz@telia.com
•Kristna Fredsrörelsen Göteborgs lokalförening kontaktperson: mikael@risenfors.se
•Dockprojektet Tala min docka. https://www.youtube.com/channel/UCCTSQ8W3Fu-givoUAaC7tMg epost:talamindocka@gmail.com genom Harriet Johansson Otterloo
•IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgs lokalförening kontakt: titti.wahlberg@hotmail.com
•Fredens Hus Göteborg kontaktperson: karin.utas.carlsson@telia.com
•Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg kontaktperson: solvi.bradefors@vsaf.nu
•Viskadalens folkhögskola kontaktperson: solvi.bradefors@vsaf.nu
• Bokförlaget Tranan www. tranan.nu epost info@tranan.nu
•Ingen människa är illegal, Göteborg epost: goteborg@ingenillegal.org
•Göteborgs FN-förening. https://fn.se/goteborg/ epost: info@fngbg.se
•Sotenäs FN-förening kontaktperson margarethafeldt@hotmail.com
•Masthuggs församling i Svenska kyrkan kontaktperson: Marika Palmdahl epost: marika.palmdahl@gmail.com
•Tandläkare mot kärnvapen kontaktperson. Monica Engvall epost:sem.engvall@telia.com
• Lerums FN-förening kontaktperson: Tomas Bylund epost: tomas.bylund@telia.com
•Svenska Freds – och Skiljedomsförening i Göteborg: goteborg@svenskafreds.se kontaktperson Tomas Magnusson,ordförande
•Folket i bild/Kulturfront, avdelning Väst, kontaktperson Ingvar Erlandsson ingvar.e@hotmail.se
•EKHO -Göteborg Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer www.ekho.se. kontaktperson:ingela@ekho.se
•Johannebergs Equmeniakyrka www.johannesbergsequmeniakyrka.se kontaktperson karin@kaberger.se
•Interreligiösa Centret https://interreligiosacentret.se/ kontaktperson
•Interreligiösa Rådet https://interreligiosacentret.se/ kontaktperson
•Jordens vänner Göteborg www.jordensvanner.se/ kontaktperson: Mats Klingberg epost: matsklingberg@comhem.se
•International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och Beatrice Fihn, dess generalsekreterare, ger sitt fulla stöd till Ljusvakan. Se brevet från Beatrice Fihn.
• Fredsrörelsen i Kungälv http://fredkungalv.se/ kontaktperson Åse Hansson epost: ase.hansson@ped.gu.se
•FN-föreningen i Kungsbacka https://fn.se/kungsbacka/ kontaktperson: Eva Ringdahl epost: e.ringdahl@hotmail.com
•Miljöpartiet de gröna i Göteborg https://www.mp.se/goteborg epost:goteborg@mp.se
•Vänsterpartiet Göteborg www.goteborg.vansterpartiet.se epost:goteborg@vansterpartiet.se
•Folkhögskolan i Angered www.http://www.folkhogskolaniangered.se/sv-SE kontaktperson:elin.forsgren.ang@folkbildning.net

Kort bakgrund.
Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Palmecenter. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

SvD skriver ”Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skriver utrikesministern i ett uttalande.
Frågan är vad förbudet kommer att innebära i praktiken. De nio kärnvapenmakterna – däribland USA, Ryssland och Kina – bojkottade enligt nyhetsbyrån AFP såväl förhandlingarna som omröstningen. Även de flesta Natoländerna bojkottade.
”Förbudskonventionen som antogs i dag i New York är inte förenlig med våra alliansförpliktelser i Nato. I den här frågan står vi enade med våra allierade”, säger Norges utrikesminister Børge Brende i en kommentar.
Moderaterna är kritiskt till vad partiet kallar en ”tandlös” konvention. SvD

Kravet på förbud antogs i en omröstning sommaren 2017 där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen).
Notera dock att 69 nationer inte röstade, däribland alla kärnvapenstater och alla Nato:s medlemsländer, utom Nederländerna som röstade mot.

* I september 2018 hade endast 69 stater har signerat konventionen och endast 19 stater har ratificerat den.

* Fler viktiga uppgifter finns här

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!
Kräv att Sverige kraftigt minskar militära kontakter med USA och Nato, som sänkt tröskeln för användning av kärnvapen!