USA försökte få till stånd statskupp också i Syrien


Jag rapporterade nyligen, bl.a. baserat på en färsk artikel att USA vid 81 kända tillfällen (enligt LA Times) sökt genomföra eller stödja statskupper, eller otillbörligt påverka val i andra länder. Det är sådant som våra massmedia inte rapporterar…

Denna artikel publicerade jag för precis ett år sedan. En ”nyttig” påminnelse hoppas jag.

USA är världsbäst – i särklass – i statskupper och stöd till sådana i demokratiska och i andra stater (se nedan).
Pål Steigan rapporterar idag om ett försök till statskupp mot Syriens president Bashar al-Assad av medarbetare, då oroligheter bröt ut i landet 2011. Kort artikel, jag ”översätter” och gör ett tillägg.

Artikeln
Det är Aftenposten som skriver detta 25/12 2015. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/USA-forsokte-a-fa-i-stand-militarkupp-i-Syria-8296435.htmlArtikeln bygger på information som kommer från Wall Street Journal. wsj.com/articles/u-s-pursued-secret-contacts-with-assad-regime-for-years-1450917657
Amerikansk underrättelseverksamhet hade kontakt med flera ledande officerare i den syriska armén, men konkluderade efter hand med att de inte fick tillräckligt starkt stöd för en sådan kupp mot Assad. Tidningen har talar med fler än 20 amerikanska tjänstemän och underrättelsekällor som berättar om de hemliga förhandlingarna som inleddes sedan Assad-regeringen tog till vapen mot (beväpnade) demonstranter våren 2011.
Assad Flamman 151119
”Politiken gick ut på att få till stånd maktskifte och fina sprickor i regeringen och ge belöningar till dem som lämnade Assad” säger en tidigare högt uppsatt tjänsteman í Vita huset.

År 2012 insåg USA att försöket inte skulle lyckas och började i stället att stödja det syriska upproret (mer än tidigare – min kommentar).

Artikeln i Wall Stree Journal hävdar att Obama-administrationen «blev tagen på sängen» av framväxten av IS. Det är möjligt att detta gällde administrationen, men underrättelseverksamhet var fullständigt klar redan år 2012 att detta höll på att ske, och såg positivt på detta.
Michael-Flynn2 (Bilden visar DIA:s förre chef generallöjtnant Michael Flynn, som rapporterat om detta).
Den konservativa gruppen Juridical Watch fick tillgång till hemliga dokument från USA:s militära underrättelsejänst (DIA). http://www.judicialwatch.org/press-room/in-the-news/military-intel-predicted-rise-of-isis-in-2012-detailed-arms-shipments-from-benghazi-to-syria/ Dessa dokument från 7 augusti 2012 visar att samarbetet med jihadisterna inte är ett olycksfall i arbetet utan medvetet och målinriktat.http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf USA visste vad man gjorde och såg med tillfredsställelse på planerna att skapa ett islamistisk kalifat i Syrien.

USA:s politik för ”regimändring” i Syrien har varit en katastrof från början till slut. Som aggressionskrig är det enligt internationell lag ett brott mot mänskligheten och har medfört ohyggligt lidande för det syriska folket. Men de två senaste norska regeringarna har stött denna aggression med 100 % i Stortinget. Vill de aldrig lära sig?
Kommentar: Också de svenska regeringarna under Reinfeldt, då Bildt instämde i det odemokratiska skallet ”Assad måste bort” och regeringen Löfvén som upprepar USA:s lögner och demonisering är lika odemokratiska stödjare av brutalitet och brott mot internationell lag.

Skriften 13-247x350
Utdrag ur Bilaga till Kapitel 1 i skriften och boken ”USA som världspolis”. (Se annons till höger).
Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.
Det finns inget land som stött så många militärkupper mot även demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt är USA inte för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.
– 1953 Mossadeq i Iran 1953
– 1954 Arbenz i Guatemala
– 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
– 1965 Sukarno i Indonesien
– 1973 Allende i Chile
– 1970 Sihanouk i Kambodja
– 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
– 2002-2015 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
– 2014 Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti och skickas till Afrika. En USA-stödd statskupp genomförs och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas
– 2009 Zelaya i Honduras
– 2013 Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi
– 2014 Stödet till statskuppen i Ukraina i februari

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan

Pål Steigans artikel USA vägrar samarbeta mot IS Pakistan motsäger sig att Assad ska bort Pakistan med i Saudiarabiens allians Amnestys fullständiga rapport Amnestys tidigare rapport i höst Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Ryska plan i Syrien


2 svar till “USA försökte få till stånd statskupp också i Syrien”

  1. Det var Vänsterpartiet, märk väl, som gick i spetsen för tvärpolitisk grupp för att öka stödet till ”Syriska oppositionen” och skärpa sanktionerna, detta när Carl Bildt var utrikes minister ! Amineh Kakabeveh var initiativtagare till den ”tvärpolitisk” gruppen ! I Sverige råder konsensus inom utrikespolitiken (mer eller mindre) sedan Olof Palme undanröjdes och inget pari vill diskutara krafterna bakom mordet!

  2. Och Carl Bildt sa att det knappast fanns någon skillnad i hans uppfattning i Syrienfrågan, och den uppfattningen som V:s (fortfarande!?) utrikespolitiske talesman Hans Linde redovisade.