Tomas Norström, en brottsling?


Det bli allt klarare för vare dag som går att domaren i målet mot Pirate Bay var partisk genom sitt medlemskap i ett antal föreningar som ska verka för upphovsrättens bevarande.


SR/P3-Nyheter:
”Domaren i Pirate Bay-målet, Tomas Norström, är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt SFU och han sitter i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd SFIR . Både SFU och SFIR är svenska avdelningar av två större internationella organisationer, som heter ALAI och AIPPI. I stadgar och resolutioner kan man se att organisationerna företräder upphovsrättsinnehavarna och jobbar för att deras intressen ska bli tillgodosedda.”

Frågan är i vilket läge en domare ska ställas till svars för att han underlåtit att avslöja att han egentligen är part i målet. Personligen anser jag att de nya uppgifter som P3-nyheter har grävt fram är så alarmerande att han borde skiljas från sitt uppdrag som domare. Jag anser att han medvetet gått bakom ryggen på både domstolens ledning och svarandesidan, ett handlande som jag tycker borde vara åtalbart.

Ska förtroendet för rättsväsendet drabbas av skandaler i den här digniteten så kommer de flesta som får inblick i det skedda att inse att svenskt domstolsväsende saknar regler och kontroll för att kunna anses verka på ett rättsäkert sätt. Dessutom anser jag att man bör tillsätta en utredning som ser över samtliga domar som Tomas Norström handlagt


de senaste åren. Det handlar inte längre om befarat jäv, jag anser att det rör sig om ett handlande som borde föranleda åtal.

Det är nog dags för Svea Hovrätt att avgöra detta per omgående, det går inte att avvakta semestrarna i nuläget. Frågan är om inte Beatrice Ask skulle förhöra sig om orsaken till att Svea Hovrätt ännu inte vidtagit några åtgärder. Har verkligen regeringen råd med att låta denna skandal fortsätta att växa?

i Andra om: , , , , , , , , , t P3-Nyheter AB SvD1 DN12 EX

[tags]Tomas Norström, Stockholms Tingsrätt, Pirate Bay, Svea Hovrätt, Jäv, Brottslighet, Tjänstefel, Internet, Fildelning, Politik[/tags]


16 svar till “Tomas Norström, en brottsling?”

 1. Är det lagligt att ljuga om sina föreningsmedlemsskap och lobbyjobb så kan man skippa rättsväsendet helt och lägga ut domstolarna på ”marknaden”. Är det något ställe som samhället behöver kontroll över är det väl rättsväsendet. Det måste gå att anmäla den där mannen, det bara MÅSTE!

 2. Verkar vara ett solklart fall av jäv. Att delta i sådana aktiviteter är nog det närmaste man kan komma en total hjärntvätt. En lämplig påföljd borde vara 1 års fängelse och 30 miljoner i skadestånd till Pirate Bay…

 3. Väl talat.

  Med tanke på maskopin, för att inte säga symbiosförhållandet mellan upphovsmaffian/Hollywoodindustrin och Norström och den enorma uppmärksamhet som råder utomlands i saken, vore det konstigt om man skulle försöka fortsätta låtsas som om Sverige är en demokratisk rättsstat där inga privata profitörer kan köpa sig en dom.

  Ju längre man väntar med att göra om rättegången med oberoende domare desto sämre och givetvis bör även Norström prövas.

 4. Det med Tomas Norström är bara toppen på ett isberg. Många intresseföreningar lägger stor energi på att ”fånga” upp folk med nyckelpositioner i samhällets tjänst för att stärka sin makt och ställning.
  Därför skulle jag inte bli förvånad om Tomas Norström får en sidospark snett uppåt i stället för att blir utredd.

 5. Inte första dommen där han handlar suspekt. även vid rassian för piratebay servrarna så var han ansvarig domare och även där kom det in verkningslösa anmälningar angående hur det gått till.
  finns säkert ännu fler skelett i den garderoben.
  bara att inse, finns ingen rättssäkerhet i Sverige längre.
  I konstskandalen med målad tunnelbana i sthlm så går det inte väcka åtal för att det inte finns någon specifik brottsling.
  I piratebay målet så behövs inte detta.
  dom dömer lite som dom vill helt enkelt.

 6. Det stärker inte precis rättsväsendet när den som höll i undersökningen får anställning av Warner Bros och domaren är med i organisationer som stöder målsäganden.

  Det är just på grund av sådant här som IPRED borde upphävas snarast möjligt. Vi kan inte överlåta rättsskipning till marknaden, det leder bara till missbruk och rättsröta.

 7. Anders skrev “kan man skippa rättsväsendet helt och lägga ut domstolarna på “marknaden”.
  He he … Kul tanke! I framtiden hamnar vi kanske hamna där? Detta då var fjärde mål i dag (rån, misshandel, inbrott o.s.v.) aldrig kommer till stånd. Vid sidan av detta dras rättsväsendet med enorma underskott! Men om utlandsägda storföretag förlorar pengar, då får svensk rättsväsendet kosta vad det kosta vill för att beivra brottet. Det hela är REDAN en fars! Rättegången kan tas om. Om inte, så lär det påverka utslaget i hovrätten. Sedan en sväng i HD. Ett antal år har nu gått och sakfrågan är nu helt utagerad, oberoende hur domen än faller!
  De som gynnas av ett bantad rättsväsende är den organiserade brottsligheten. De som missgynnas är vanligt hederligt folk!

 8. @Christer W
  Det kan du ha rätt i! Något för uppdrag granskning kanske, om nu inte moderaterna hinner slakta Public Service ekonomiskt innan dess vill säga!

 9. Domaren var inte jävig. Domen är riktig. Orsaken för många att klaga på domaren är att det inte finns något att anmärka på domen.
  Särskilt har folk inte förstått hur låga skadestånd som dömdes ut. Att en upphovsrättsinnehavare får rätt till 150% av försäljningspriset när en låt fildelas på internet är i praktiken en legalisering av torrents. Det går aldrig att bevisa hur mycket du seedar och du får bara betala för varje exemplar du delat med dig av. Det sannolika är att de flesta delar med sig ungefär ett exemplar för varje exemplar de laddar ner. = Väldigt låga skadestånd för en person som fildelar. = Torrents är efter PirateBay domen som att gå mot röd gubbe för privatpersoner.
  Det som juridiskt går att diskutera är hur mycket skadeståndet skall jämkas. 30 miljoner kronor låter som mycket, men Mininova en legal torrent sajt i Nederländerna av PirateBays storlek har intäkter om 1 miljon euro om året. Mininova betalar skatt i Nederländerna så det beloppen är möjligt att kontroller, om ni inte tror mig.

 10. Well spoken Björn. Nu var det bara så att TPB inte fälldes för att ha delat ut motsvarande 20 miljoner kronor värt av material. De fälldes för medhjälp till upphovsrättsbrott. Om alla kunde hålla sig vad målet handlade om istället för att diskutera vilka olagliga handlingar ANDRA personer begått så vore det bra.
  Så vad du pratar om är helt ovidkommande för TPB domen, och snacket om legalisering är ju så dumt så det finns inte. Det är väl ingen som använt TPB tracker som betalat något? Däremot har de betalat för att andra brukat deras tracker. Men någon musik, film, eller annat har inte kommit dem tillhanda.

 11. @ Björn: Att domen skulle vara riktig är inte hugget i sten. Tingsrätter har haft fel förr och som sagt, ska man jaga TPB så ska man jaga Google, men det görs inte för Google är för stora.

  Hur som helst så är det inte sunt att en domare i princip uppmanar en nämndeman att inte ta sig an detta uppdrag på grund av medlemskap i en organisation som har intresse i utgången av rättegången, samtidigt som han själv sitter kvar trots att han själv är i samma situation. Framförallt inte eftersom han inte tagit upp saken innan. Jag förstår inte varför den här domaren skulle vara mer förlåten för ett sådant handlande i detta fallet än om det hade varit en annan rättegång med en jävssituation.

  Nu blir det förmodligen ingen ny rättegång för det finns ingen politisk vilja att detta ska ske. Och alla som kommer dragandes med att domstolarna inte styrs av politik kan gå och dra något gammalt över sig, för det klart att de gör det. Det kommer hela tiden ”signaler” (som folkpartisterna älskar att säga) om vart vinden blåser i olika frågor och domstolarna är lyhörda för det.

 12. Björn #10,
  Ingen upphovsrättsinnehavare får 150%.

  Det är upphovsrättsinnehavarens hallick, dvs skivbolagen, som får dessa pengar utan att ens visa kvitton på verklig kostnad!!
  Domen prejudicerar bort själva grunden i skadeståndslagen och bäddar för bolagisering av hela rättsväsendet.

 13. Åtalspukten var medhjälp till något. Något huvudbrott var aldrig utrett. Vad man än tycker om huvudbrottet så är det rent rättsvidrigt att låta TPB ta smällen för något man påstår (återigen, inte utrett) att tredje person utför.

 14. Rättegången måste göras om, den är helt rättsvidrig.

  Att låta denna domare döma, han får förmodligen betalt att sitta i olika organisationer som ska gynna upphovsrättsägare!

  Avlönad av en part i en rättegång, är man inte jävig då, när ska man betraktas som jävig överhuvudtaget?

 15. När jag hör folk som björn blir jag orolig. De försvarar en ståndpunkt som skulle göra Sverige totalt rätts osäkert.

  Våra lagar säger att man ska byta domare bara misstanken finns om jäv och nu finns det starka misstankar.

  Man kan hålla med domen men så länga det finns misstanke om jäv ska denna dom inte vara gilltig och det är av rättsäckerhets synpunkt.