Tag Archive for Tomas Norström

Dubbla bakslag för fildelarna

Idag meddelar tidningarna två besked som kommer att tolkas som bakslag bland dem som ägnar sig åt fildelning. Det första är att domaren i målet mot The Pirate Bay inte ansågs jävig av Svea Hovrätt. Det andra är att internet- leverantören Ephone tvingas lämna ut sina kunders IP-adresser. SvD: ”Bara timmar efter att Ipred-lagen började…

Tomas Norström, en brottsling?

Det bli allt klarare för vare dag som går att domaren i målet mot Pirate Bay var partisk genom sitt medlemskap i ett antal föreningar som ska verka för upphovsrättens bevarande. SR/P3-Nyheter: ”Domaren i Pirate Bay-målet, Tomas Norström, är medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt SFU och han sitter i styrelsen för Svenska föreningen för…

Tomas Norström och Tingsrättsskandalen

Jag vet inte exakt hur målen i Stockholms tingsrätt fördelas, men normalt tror jag att de lottas ut efter någon slags lista. Jag har dock märkt att vissa mål tas av chefsrådmannen själv, så var det t.ex. i målet mot Anna Linds mördare. Det faktum att Tomas Norström fick målet mot Pirate Bay anser jag…

Rättskandal i Pirate Bay-målet, domaren Tomas Norström jävig

Det finns redan en uppföljning på denna bloggpost HÄR! P3 Nyheter avslöjar att domaren som utdömde det hårda straffet för dem bakom The Pirate Bay var jävig, och han var inte lite jävig heller. Detta är en klar rättsskandal och det förvånar mig att advokaterna inte upptäckt saken själva. P3-Nyheter: ”Vår granskning visar att det…