Ska vi bränna koranen?

Nej, det ska vi inte. Att vi har rätt att bränna praktiskt taget vad som helst av det vi äger, om vi gör det på ett sätt som är säkert för omgivningen, betyder inte att vi bör bränna en skrift som har känslomässig betydelse för andra. Eftersom jag själv anser att religion bara är ett slags hokus pokus så skulle jag inte ha några större betänkligheter om det gällde en fråga om vårstädning på landet, alla föremål med religiös betydelse skulle sannolikt hamna i den vårbrasan.

Men det är en annan sak att bjuda in pressen och hävda att bränningen beror på att en viss religiös symbol är jämförbar med Hitlers Mein Kampf, eller vad Terry Jones nu gjort gällande. Det påminner starkt om arbetssättet hos en självutnämnd konstnär som försöker göra rasism till en konstform.

Aftonbladet: ”Han blev ökänd i hela världen när han i fjol, på nioårsdagen av 11 september-attackerna 2001, hotade att bränna koranen. Sedan bland annat president Obama protesterat och kallat planerna ”en rekryteringsbonanza för al-Qaida” ställdes det kontroversiella bokbålet in. Men Jones bidade bara sin tid. Utan att få tillnärmelsevis lika mycket uppmärksamhet arrangerade han, tillsam-
mans med kollegan Wayne Sapp, den 20 mars i år en ”rättegång” mot islam. Där utpekades koranen som skyldig till en diger lista brott som innefattade bland annat ”mord, våldtäkt och terrorism”. Koranen skulle därför bestraffas med döden genom bränning.”

Visst har vi absolut yttrandefrihet, en frihet som vi inte vill att andra ska kränka eller förhindra. Vi är fria att tycka vad vi vill, men i det dagliga umgänget med andra så har vi tagit till oss en uppför-
andekod som de flesta följer. Vi säger inte till vår närmaste chef att vi tycker att hon eller han borde banta, vi gör det inte eftersom det på sikt riskerar att omöjlig-
göra vårt samarbete, men främst därför att vi är sociala varelser som vill att umgänget människor emellan ska vara så smidigt som möjligt. Exakt samma orsak till varför vi inte rekommenderar våra arbetskamrater att använda dusch och rena kläder varje dag som vi anser att det är befogat.

När jag använder ordet ”vi” i detta sammanhang så innefattar det inte självut-
nämnda konstnärer eller tokkristna amerikanska pastorer på privata korståg. För vill man ha maximal uppmärksamhet så underlättar det om man avviker från normen så mycket som möjligt, och det gör man när man har ett egenintresse och själv slipper ta konsekvenserna av sitt handlande. Sker våldet i Afghanistan istället för i Florida så tar man inga personliga konsekvenser. Får man polisbevakning dygnet runt på skattebe-
talarnas bekostnad i Sverige, så är det återigen andra som tar konsekvenserna.

Och resultat har man uppnått, man har blivit omskriven i tidningarna. Objektivt sett så har de ju rätt, det ingår i de mänsk-
liga rättigheterna att få uttrycka sig om vad sjutton som helst, och även att elda upp sådant som man själv har betalat för. Att det sedan tyder på en allvarlig brist på förståndsgåvor kostar inget extra, och tycker man att det tillför något att bli dyrkad av män-
niskor med ett skriande behov av både boklig utbildning och social träning så kan man ju alltid trösta sig med att den personliga friheten från ansvar också ingår i de mänskliga rättigheterna. Synd bara att man lastar över ansvaret på andra.

(Sträng granskning av kommentarer tillämpas)

it , , , , , , , , , ab123 dn1234 svd123 ex1 gp12 dagen ekot svt1

  42 comments for “Ska vi bränna koranen?

Comments are closed.