Tag Archive for Terry Jones

Ska vi bränna koranen?

Nej, det ska vi inte. Att vi har rätt att bränna praktiskt taget vad som helst av det vi äger, om vi gör det på ett sätt som är säkert för omgivningen, betyder inte att vi bör bränna en skrift som har känslomässig betydelse för andra. Eftersom jag själv anser att religion bara är ett…

Religiösa dårar del II

Först måste jag konstatera att ingen av de muslimer jag känner eller har kontakt med reagerar nämnvärt över att Pastor Terry Jones i Gainesville, Florida, har fått en knäpp. Att visa upp sig själv och sin församling som det värsta slags rasister eller ännu värre gagnar ingen, i vart fall om man bortser från nyhetstörstande…

Det finns dårar, och så finns det superdårar

Pastor Terry Jones i Gainesville, Florida, har blivit en världskändis över en natt genom att hävda att han ska bränna ett stort antal exemplar av Koranen till minne av 9/11. En inte alltför avlägsen tanke är förstås given, han kommer att reta upp ett antal religiösa fanatiker med muslimsk bakgrund. Tyvärr så är det inte…