Piratpartiet tar stora risker

Nu börjar Piratpartiets lokala avdelningar att fungera på det kommunalval som sker samtidigt med riksdagsvalet i september 2010. Det är väl naturligt, men där kan de inte sälja sina röster till de partier som stöder partiet i frågorna om integritet och upphovsrätt.


DN:
”Vilka frågor det ska driva är ännu oklart. Enligt partiledaren Rick Falkvinge blir en av partiets lokala frågor att byta ut kommunernas licensierade datorprogram. Josefin Hammarling: (P) – Vi har pratat en del om skol- och sjukhusfrågor, säger hon till Södermanlands Nyheter.”

Möjligen skulle de kunna agera likadant när det gäller öppen kod, de partier som kommer rösta med dem för att införa Linux i stället för att använda Microsofts produkter skulle få deras röster, men när de börjar tala om skolfrågor och sjukhusfrågor känner jag mig fundersam. Till att börja med så är ”sjukhusfrågor” normalt inte en kommunal angelägenhet om man inte bor på Gotland. Skulle man sagt vård och omsorg så hade jag knappast reagerat. När det gäller skolfrågor blir jag också undrande. Har de tänkt bilda någon slags allians utifrån dessa?

Annars är jag på ett generellt plan vare sig överraskad eller missnöjd när jag hör dessa uppgifter. Piratpartiet är ett enfrågeparti, i vart fall i nuläget, och de behövs för att ständigt påminna den borgerliga alliansen och socialdemokraterna om deras svek när det gäller den personliga integriteten, FRA och IPRED-lagarna. Att både (V) och (MP) har en vettig politik i dessa frågor stärks givetvis av att piratpartiet snor röster från i första hand de främlingsfientliga Sverigedemokraterna.

piratpartiet

Samtidigt så tror jag att piratpartisterna riskerar ett bakslag om de agerar tillsammans med borgarna på det kommunala planet. Själv har jag inga problem med (P) eftersom partiet har ungefär samma inställning som det parti jag röstar på, men skulle de liera sig med exempelvis folkpartiet så skulle jag hamna på deras motståndarsida, alla som röstar på ett reaktionärt parti som lögnaktigt kallar sig för liberaler hamnar bokstavligt talat i papperskorgen.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , dn ex hd svd ab t

[tags]Piratpartiet, Kommunalvalet, Internet, Öppen kod, Integritet, Fildelning, IPRED-lagen, FRA-lagen, Riksdagsvalet, Val 2010, Socialdemokraterna, Rödgrön, Lila, Politik[/tags]

  7 comments for “Piratpartiet tar stora risker

 1. Anders
  23 juli, 2009 at 12:06

  ”piratpartiet snor röster från i första hand de främlingsfientliga Sverigedemokraterna”

  Det här vet jag inte om jag tror på, har du några siffror på det? Snarare tror jag det är så att de väljare pp får från vänstersidan kommer från unga som annars skulle röstat på v. Vilket är problematiskt eftersom det ger en försvagad vänster i den rödgröna koalitionen vilket är dåligt också för de frågor pp säger sig driva.

 2. 23 juli, 2009 at 12:21

  Jag har svårt att se Piratpartiet som en möjlighet i kommunalvalet. Men att använda fri mjukvara i kommuner och landsting är viktigt. Sverige har varit en duktig rövslickare till Microsoft länge och det behöver få ett slut. Flera andra länder i Europa och Latinamerika satsar på Linux så varför skulle inte vi göra det?

 3. mr Biz
  23 juli, 2009 at 13:37

  (PP)’s frågor om personlig integritet och rätten till privatliv, fri kunskap, fri kultur, fritt internet och en rimlig justering av patent- och upphovslagarna är i grunden så stor att den utmanar det mesta av EU’s lobbystyrda politik och ska någon lyckas reformera EU så har (PP) ett bra utgångsläge.

  Frågan om att ställa upp i kommunalval är tills vidare upp till varje region som tror sig ha något att tillföra själva men att de i så fall skulle liera sig med t ex (FP) på något plan är nog inte troligt då en av grundteserna är att ”Privata monopol ska bekämpas.” –Det skulle aldrig (FP) gå med på.

 4. Lars
  23 juli, 2009 at 14:28

  För att ställa upp i kommunval så måste piratpartiet kraftigt utvidga sitt principprogram eftersom det inte stiftas några lagar om upphovsrätt, patent eller övervakning i kommunerna. Det kommer i sin tur innebära att de försämrar sina möjligheter till en vågmästarställning i riksdagen och därmed chanserna att få någon riktig ändring när det gäller patent, övervakning och upphovsrätt – den enda möjligheten där är att ett parti som _bara_ har de frågorna på dagordningen tar en vågmästarställning, varken socialdemokraterna eller moderaterna kommer att ändra sig frivilligt.

  Jag hoppas att piratpartiet inte fortsätter att spä ut sin politik genom att ställa upp i lokala val för då har jag inget att rösta på till riksdagen 2010. Ett fokusparti utan fokus är meningslöst.

 5. Grå
  23 juli, 2009 at 14:34

  Det är en utbredd myt att Piratpartiet skulle ta sina flesta väljare från Sverigedemokraterna. Men alla som har intresse av det kan gå in på val.se och där lätt konstatera att Sverigedemokraternas röster främst kommer från södra Sverige med extra starkt stöd i små invandrartäta kommuner, samt i distrikt som ligger precis nära invandrartäta områden i städer.
  Piratpartiet däremot har jämt fördelat mellan stad och landsbyggd och över hela Sverige, men med extra starkt stöd i studenttäta områden, särskilt vid tekniskt inriktade universitet.
  Valundersökningar visar dessutom att Piratpartister har en mycket ojämn åldersfördelning med en övervikt på de yngsta väljarna, medan Sverigedemokraterna har en betydligt jämnare fördelning med viss tonvikt på väljare i 30-40 års åldern.
  Detta är två totalt olika demografiska bilder. Piratpartiets demografi stämmer bättre med Miljöpartiet, och Sverigedemokraternas stämmer bättre med Kristdemokraternas.
  De granskningar som gjorts när det kommer till Piratpartiets väljare visar att de kommer från alla politiska partier och ganska jämt fördelade mellan alla, men största gruppen är de som tidigare inte haft några partisympatier alls.

  PS. Piratpartiet förkortas (PP), inte (P) som är förkortningen för partiet ”Partiet.se” som vill avskaffa spelmonopolet och att kollektivtrafiken ska vara gratis, och uppmanade sina sympatisörer taktikrösta på Piratpartiet i EU-valet. DS.

 6. Markku i Vara
  23 juli, 2009 at 17:52

  Jag är kommunledare i Vara för piratpartiet och jag engagerade mig p.g.a ordet medborgarrätt.
  För mig är den egna närmiljöns resurser en nödvändighet för att få ett faktiskt inflytande över politiken.
  Närmiljöns resurser, i det här sammanhanget, är medborgarna själva.
  Till skillnad från många andra pirater är jag övertygad om att en kommunal politik är ett absolut måste för att partiet ska bli förmer än en elitistisk mediecirkus som far ”upp som en sol och ner från en pannkaka”.
  Det är , i mina ögon, ett demokratiskt tankefel att å ena sidan förespråka medborgarrätt samtidigt som man förnekar individen ökat inflytande över den tillvaro man är verksam i.

  Våra topppolitiker för en debatt ibland som får mig att undra om den fullständigt klara synen av medborgarrätt sträcker sig längre än till kampen mot FRA-lagen och Ipred.

  För mig är det uppenbart.
  Medborgarrätten är i grunden en demokratifråga, ett ställningstagande för ett samhälle där grundlagen och Europa konventionen får stå i förrummet i vårt samhälle och våra liv.

  Det finns stora frågor för oss pirater att reda ut, och det ganska snabbt.
  Det ena är att förena den IT-relaterade debatten med den fysiska världen majoriteten vistas i.
  Vi kan inte ha en modern och meningsfull demokrati om dessa förutsättningar inte fungerar.

  Det andra är en reformering av demokratin genom decentralisering där man stärker medborgarrätten.
  En reformering där internet blir ett demokratiskt redskap för hela befolkningen.

  Ovanstående är långsiktiga mål, men fullt möjliga att åstadkomma.
  Jag hävdar man måste börja i den miljö som medborgarna känner och förstår.
  Det är inte i riksdagshusets korridorer utan i den egna närmiljön och kommun man lever i.

  Det finns pirater som inte gillar tanken på ett kommunalt piratparti i valet 2010.
  Det bevisar nödvändigheten av utbildning, dialog och en debatt som vågar sträcka sig utanför den egna och privata sfären vi kallar ”min egen hemsida”.

  Vi lever i en ”svajig tid”.
  Demokratin är inte självklar så länge många olika krafter och intressegrupper gör anspråk på inflytande över vår vardag.
  Därför är ett engagemang för ett stärkt lokalt inflytande oerhört viktigt.
  Vi har redan påbörjat en process som ska leda fram till en ”kommunkonferens” i höst här i Vara.
  Välkommen

 7. Lars
  23 juli, 2009 at 18:41

  @Markku:

  Det är bland annat inlägg som ditt ovan som gör mig tveksam till att rösta på piratpartiet, även om vi skulle slippa dem i kommunval (jag hoppas fortfarande att partistyrelsen tar sitt förnuft till fånga och inte säger ”Äh, det får kommunaktivisterna bestämma själva”).

  Du svamlar om ”medborgarrätt” utan någon definition och hävdar att det är anledningen till att du engagerade dig i partiet. ”Medborgarrätt” nämns inte en enda gång i partiets principprogram. Rick Falkvinge gillar att använda det ordet i sin något bombastiska retorik, men det betyder ingenting. Däremot så står det i principprogrammet att

  ”Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

  Det är allt. Piratpartiet har tre frågor. Det är bra, och det är därför jag röstade på dem 2006 och 2009. Men om man tänker börja flumma ut över allt bredare områden utan skarpa avgränsningar så kommer partiet inte att kunna åstadkomma någonting överhuvudtaget. Den enda chansen är att fortsätta vara just ett fokusparti. Patent, övervakning och upphovsrätt. Inget mer, snälla!

Comments are closed.