Peter Wolodarski och Kökkenmöddingen

Idag slår Peter Wolodarski ett slag i DN för en fortsatt dominans av USA på världsscenen. Han tycks inte se några som helst problem med de amerikanska försöken att bibehålla sitt världsherravälde och fäktas istället för att Sverige bör satsa mer på EU än på FN, ja han blir rentav bestört över att de rödgröna partierna uttalat sig så att man kan tolka dem som EU-kritiska. Men värst av allt tycks vara att de rödgröna inte verkar ha något större förtroende för hans eget drömland – USA, ett land som på många sätt motarbetar just FN.

Peter Wolodarski/DN: ”En rödgrön regering kommer att kräva att USA lämnar sina militärbaser runt om i världen. Så lyder oppositionens utrikespolitiska överenskommelse från den 17 februari i år.

I veckan väckte skrivningen stor och berättigad kritik när Svenska Dagbladet berättade om den. Om man värnar om fred, frihet och stabilitet är det tanklöst att efterlysa en ensidig amerikansk reträtt, eftersom USA:s internationella trupper ofta utgör garanten för just dessa värden.”

Jag vet inte vilka tidningar Peter Wolodarski läser, möjligen är det den egna i kombination med någon amerikansk konservativ tidning, men den fred, frihet och stabilitet han talar om verkar möjligen vara hans våta dröm, men det är just bara en dröm. USA:s roll i världen präglas inte av fred, frihet eller stabilitet, visst kanske Wolodarski är för ung för att minnas Vietnam, men man kan ju tycka att en politisk chefredaktör borde känna till Irak och Afghanistan åtminstone.

För att hjälpa Wolodarski på traven så räknar jag nu upp några länder som USA bombat efter andra världskriget: Kina 1945-46, Korea och Kina 1950-53, Guatemala 1954, Indonesien 1958, Kuba 1959-1961, Guatemala 1960, Kongo 1964, Peru 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Kambodia 1969-70, Guatemala 1967-69, Grenada 1983, Libanon 1983, 1984, Libyen 1986, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 1987, Panama 1989, Somalia 1993, Bosnien 1994, 1995, Sudan 1998, Jugoslavien 1999 Afghanistan 1998-? Irak 1991-?

Tyvärr så är inte listan komplett, med finns inte de senaste årens angrepp med förarlösa droner mot bröllop i t.ex. Pakistan, och tidigare så har det konstaterats att även andra länder saknas i listan.

Peter Wolodarski/DN: ”Utan USA:s närvaro i Europa skulle den transatlantiska länken försvagas och maktbalansen förskjutas i Rysslands riktning. Utan USA:s militära engagemang i länder som tagit sig ur krig och förtryck skulle flera stater falla sönder i kaos.”

Den ”Transatlantiska länken” är ett begrepp som dykt upp medialt i Per Ahlmarks kölvatten. Det är ett begrepp inte har med något med överföring av internettrafik via satelliter eller fiberoptisk kabel att göra som man kanske skulle kunna tro, utan det beskriver den ekonomiska kopplingen mellan Europa och USA, och den innefattar givetvis Natosamarbetet.

Det bygger också på ett påhittat faktum, nämligen att USA befriade Europa från Hitler. Sovjetunionens roll förnekas ivrigt trots att de kom till Berlin före USA, och att de sistnämnda kom med i kriget först efter Pearl Harbour. USA förlorade enligt Wikin 170 000 soldater medan Sovjetunionen förlorade 13 600 000 (tretton miljoner sex hundra tusen) soldater i kriget, dvs åttio (80) gånger fler1. Civila offer oräknade.

Och det kaos som Wolodarski befarar, ska inte Irak och Afghanistan räknas in där? I skrivande stund ökar bombdåden i Irak, Afghanistan och Pakistan, och USA:s bundsförvant Israel bryter mot varenda en av FN:s resolutioner och varenda regel om mänskliga rättigheter, men Wolodarski tycks inte läsa den sortens nyheter ens i den egna tidningen.

Peter Wolodarski/DN: ”Ändå vill de rödgröna att Sverige lägger sig i förhållandet mellan dessa länder och USA. Det är sämsta sortens plakatpolitik. Och det är talande att kravet enbart drabbar USA, inte Ryssland som placerat trupper i Georgien och Moldavien mot dessa staters uttryckliga vilja.”

Att Ryssland har trupper i Georgien och Moldavien är korrekt, men det är också korrekt att USA har militär närvaro i mer än 153 länder2 och att USA är det land av samtliga som har flest soldater placerade utanför sitt lands gränser. Enligt en obekräftad uppgift handlar det om 700 000 soldater, men jag har inte lyckats hitta någon vettig referens till siffran. Peter Wolodarski tycks helt bortse från det faktum att USA är det land som genom sin militärmakt försöker behålla och stärka sin roll som världens ledande imperialistiska stat.

Så om stabilitet och fred i världen var målet så skulle USA tillsammans med ett antal andra stater helt demilitariseras. Man kan kanske börja med sådana länder som inte erkänner den internationella brottmålsdomstolen i Haag?

i Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , dn1234 svd12 ex12 ab12 t

 1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_antal_d%C3%B6dade_under_andra_v%C3%A4rldskriget []
 2. Uppgiften är från 2004 []

  6 comments for “Peter Wolodarski och Kökkenmöddingen

 1. 30 maj, 2010 at 09:45

  Den kan nog tänka själv. Du postade den i denna bloggpost som inte alls handlar om EM i musik. Men den fanns HÄR. (borttagen nu eftersom den sista kom till rätt bloggpost.. :-P

 2. Peter H.
  30 maj, 2010 at 10:38

  Det är sant att det var ryssarna som befriade Berlin från Hitler, men frågan är om inte de miljontals östeuropéer som senare tvingades leva bakom järnridån hellre sett att det var jänkarna som kom först… Vad tror du Jinge?

  • 30 maj, 2010 at 12:14

   Somliga i alla fall. Fast nu är det många som längtar tillbaka märkligt nog.

 3. Martin Forsman
  30 maj, 2010 at 11:12

  Väldigt tråkigt att en av få individer på DN jag tidigare tyckte hade måtfulla åsikter i de flesta frågor nu ger uttryck för en så förvriden världsbild. Jinges lista på USAs bombningar, inte sällan kopplade till rena krigsinsatser, förklarar ju åtminstonne varför Kina var tvungna att rädda dem från ekonomisk kollaps under den senaste krisen.

  Peter W bör nog inse att USAs epok med soldater i 100-tals länder snart är över. Landet har helt enkelt inte råd att försörja den svällande armén och måste börja trappa ner sin militära närvaro om man inte vill möta Sovjetunionens öde.

  Sen så kan jag ju bara hålla med om att myten om USA som Europas befriare från Tyskland är minst sagt tröttsam. Det man möjligen kan säga är att USA ’räddade’ de Västeuropeiska länderna från att bli ’befriade’ av Sovjetunionen, vilket ju också var huvudanledningen till att man fick tummen ur och genomförde D-day.

 4. Martin
  30 maj, 2010 at 18:13

  Väl talat. Det krävs ordentliga skygglappar för att göra såna logiska felslut som Wolodarski. Vi i vänster skiter i Rysslands imperialistiska ambitioner? Var har han fått det ifrån? Det är knappast högern som går i bräschen för att kritisera Rysslands härjningar i Tjetjenien och andra ställen. Det är knappast högern som kritiserar Putin. Han står för undfallenhet i alla fall utom när ett fattigt land försöker ta kontrollen över sina naturresurser. Den starkes rätt vid varje törn är vad Wolodarski står för.

  Visst finns det risker med att kritisera den starke, så Wolodarskis oro är väl motiverad på ett sätt. Men en mjuk ryggrad för snöd vinnings skull är knappast ett hållbart politiskt argument.

 5. 30 maj, 2010 at 21:56

  Den enda av USAs presidenter som inte under efterkrigstiden har kastat bomber är Jimmy Carter. Så anses han i USA också vara en av deras svagaste presidenter. T ex bombade han inte Iran när amerikansk gisslan satt på ambassaden i Teheran i över ett halvår. Man vågar inte tänka på hur samma situation skulle se ut idag.

Comments are closed.