Hur blev Frankrike under president Macron?


Jag gör här inte en slutsummering efter ett år, bara några nedslag. Jag återger nedan i början vad jag skrev i en artikel 8/5 2017. Mycket stämmer i mina prognoser. Arbetslösheten har dock minskat något under högkonjunkturen. Macron har visat sig vara en aggressiv imperialist. Han gick i bräschen för de helt folkrättsvidriga bombningarna i Syrien och har försökt övertala Trump till ökad illegal närvaro av USA i landet. Stora protester sker mot hans politik nu. Nyligen demonstrerade över 100 000 människor i Paris. (Enligt en uppgift, 40 000 enligt en annan). De utlovade försämringarna av järnvägsanställdas förmåner pågår. Macron är en varm förespråkare för ett mer överstatligt EU med egen militär, i motsats till Merkel. Han har gjort uttalanden i riktning mot att man kanske måste ändra i Iran-avtalet. Han visar öppet sin förtjusning i Trump, i motsats till Merkel. Le Monde har varnat franska parlamentariker för Macrons åsidosättande av Nationalförsamlingen enligt en liten rapport ”Frankrikes nya Bonaparte?” i Clarté nr 1 av Malena Rydberg. ”Macron genomför nämligen allt fler av sina reformer via dekret och går därmed förbi parlamentet.”… ”Kritiker kallar det nybonapartism”.
Och Macrons koalition MoDem fick i valet till nationalförsamlingen stöd av 16 % av de röstberättigas röster i ett val med rekordlågt valdeltagande. Men har ändå klar majoritet i nationalförsamlingen tack vare vallagarna. Läs även Inför och efter Franska presidentvalet

Vad kommer att hända med president Macron? Man behöver nog inte nöja sig med att säga ”Den som lever får se”.
Macron har ett program. Om jag förstått rätt innebär det att:
* Globaliseringen och imperialismen stärks
* Frankrikes nationella självständighet försvagas
* Ojämlikheten fortsätter att öka
* Arbetslösheten minskar inte, bl.a. då 100 000 statliga jobb försvinner
* USA får en pålitlig bundsförvant i det brutala folkrättsvidriga kriget i bl.a. Syrien.
* Den fransk militära närvaron i Afrika fortsätter och kan öka.
* För­mögenhetskatten ersätts med en ny fastighetsskatt som sannolikt gynnar de välbeställda.
* Företagsskatten sänks:
* EU förstärks och demokratin försvagas. Över 2/3 av beslut i nationella parlament beror på EU-beslut och riktlinjer.
* Frihandeln förstärks och demokratin försvagas a la TTIP.
* Invandringen ökar liksom de etniska motsättningarna.
* Hetsen mot och demoniseringen av Ryssland ökar.
* Detta bidrar till ökad risk för krig i Europa.

* HOPPAS JAG FÅR FEL
(* Jag tror att Marine Le Pen och Front National kommer att minska de främlingskritisk och -fientliga delarna av sitt program och verksamhet.)
Macron
Att de två står långt ifrån varandra i nästan alla politiska frågor kan knappast ha varit någon överraskning. Det enda som förenade dem var den mörkblå färgen på deras kläder. Debatten gav en bra bild av hur otroligt delat dagens Frankrike är där man inte ens kan enas om en verklighetsbild.
För Le Pen är det mesta svart. EU förtrycker Frankrike och storföretagen förtrycker arbetarna. Ovanpå det är landet invaderat av utlänningar som bara vill komma åt bidrag eller skada landet genom terror. Mot det står Macrons mer optimistiska vision. Han tror på att ett enat Europa kan hjälpa Frankrike ur den ekonomiska svackan med hjälp av reformer på arbetsmarknaden.”
Aftonbladet

Det är något i beskrivningen som inte verkar stämma. Båda sägs vara mörkblå och de förespråkar samtidigt mycket olika politik i viktiga frågor…

Jag hade föredragit Melenchon mot Fillon i presidentvalet. Den förre för sin vänsterpolitik och sin politik för större fransk självständighet och sitt motstånd mot icke-demokratiska EU. Den senare för en något större betoning av fransk självständighet, för sin mindre grad av osaklig russofobi – och då jag tror att Melenchon skulle ha haft en större chans att besegra högermannen Fillon än vad Le Pen har att besegra den globalisten Macron.

Frankrike macron-melenchon-le-pen-fillon
Ur klassmässig synpunkt är Macron tydligt kapitalistklassen och de rikas kandidat.
Marine Le Pen beskrivs som en ”högerextrem politiker” i t.ex. DN, vilket är en felaktig förenkling. Hon vill behålla för­mögenhetsskatten och sänka inkomstskatten med 10 procent för lägre inkomstnivåer. Detta är krav som passar arbetarklassen. Hon vill minska konsumtionen av olja och kol. Hon är för invandring av 10 000 personer per år. Hennes restriktiva invandringspolitik påminner om svenska regeringens nuvarande politik tycker jag. Hon vill slopa euron som enda valuta, vilket skulle vara bra för Frankrike, då det ger ökat utrymme för en självständigare ekonomisk politik. Vill närma sig Ryssland, vilket skulle minska krigsrisken, medan Macron vill ”stå upp mot Ryssland”. Hon vill ha folkomröstning om ”Frexit”, vilket åtminstone skulle motverka unionens federalisering på bekostnad av nationell självständighet. DN om valet
I verkligheten är Macron snarast en högerextrem politiker, inte Le Pen! Fastän Mikael Damberg säger i TV:s valvaka att han är en vänsterman.
Med honom ökar risken för mer konfrontation med Ryssland och krig i Europa. Kanske värre än främlingsfientlighet? Och en ökad invandring kanske ökar främlingsfientligheten än mer i detta problemfyllda land? Hur stort är egentligen avståndet mellan Le Pens politik och den mycket restriktiva invandringspolitiken som Sverige, och än mer andra EU-länder har, för att nu inte tala om USA?

Acceptans för ett kapitalistiskt system där ett fåtal fattar beslut utan insyn, där ojämlikheten och otryggheten ökar medan ett fåtal blir allt rikare, och som förstör klimatet och ökar risken – är inte detta ett mycket större problem?

Ett land i ekonomisk och politisk kris.


Frankrike Civot opinion 170503

Än mer anmärkningsvärt och viktigare än Le Pens lätta inhämtning av Macrons stora försprång, och den arroganta tonen i slutdebatten är att en opinionsundersökning av forskningsinstitutet Cevipof visar at 70% av fransmännen anser att demokratin i landet inte fungerar. Bara 11% har tillit till partierna och 24% till media.
63% av de unga i Frankrike uppger att de är anhängare till en «omfattande revolt. 75% menar att skillnaden höger-vänster inte betyder så mycket. Två procent anser att demokratin i Frankrike fungerar mycket bra, medan 70% menar at den inte fungerar särskilt bra (46%) eller inte på det hel taget (24%). 34% av menade definitivt att «islam är ett hot mot republiken», medan 28% var ganska eniga om det och bara 12% var helt oeniga om det.


Cevipt; Pål Steigan

Vem är Emmanuel Macron? Pål Steigan har skrivit om det och jag återger delar av hans artikel:
* Macron er en tidligere bankmann, som gjorde en lynkarriere i bankhuset Rothschild før han gjorde en tilsvarende lynkarriere i politikken. Han er utdannet ved det franske eliteuniversitetet ENA, École nationale d’administration, som er rugemaskin for franske toppolitikere, toppsjefer og byråkrater.
* Han ble økonomiminister i Manuel Valls regjering (Sosialistpartiet). Der ble han raskt forhatt i fagbevegelsen for sin loi Macron (2015) som tok sikte på drastisk å redusere offentlige tjenester og erstatte dem med private, og for å knekke arbeidstidsbegrensningene i tariffavtalene. Til og med i det svært borgerlige Sosialistpartiet ble dette stram kost, og loven måtte tvinges gjennom i parlamentet ved dekret.

* I nettverket rundt dem finner man folk som Mathilde Lemoine, strateg i banken HSBC, også hun en del av Groupe Edmond de Rothschild.
Man finner François Villeroy de Galhau, sjefen for Banque de France. Han er euro- og EU-tilhenger på sin hals og hører naturligvis til den absolutte finanseliten i Europa. Man finner Peter Mandelson, som spilte en nøkkelrolle i Tony Blairs New Labour. Det samme med Baron Anthony Giddens, den fremste rådgiveren for Blair.
På deres sommerskole var det Macron, den italienske trilateralisten, bankmannen og tidligere statsministeren Enrico Letta, og den alltid tilstedeværende Libyas bøddel, Daniel Cohn-Bendit, som holdt avslutningsforedragene. Den tidligere italienske statsministeren, Enrico Letta, ex-Goldman Sachs og medlem av Trilateralkommisjonen, hører også til nettverket rundt Macron.

Det är alltså på denne man som (stora?) delar av Vänstern röstar på. Man kan avstå, rösta blankt om man inte vill rösta på prokapitalisten Le Pen, med dennas relativa motstånd mot EU, USA-imperialism, och otrevliga immigrationspolitik.
Och hela 12 % har röstat blankt rapporterar Le Monde innan valresultatet är klart. Le Monde

* 44% röstade på Macron. 23% på Le Pen. 33% inte på någon av dem. Macron fick alltså 2/3 av 2/3.

i Andra om: , ,, , Melenchon, , , , , , ,


66 svar till “Hur blev Frankrike under president Macron?”

 1. Bra analys Anders jag delar din syn 100%.
  Det är rent äckligt att läsa medias propaganda för Macron.
  Det är verkligen ingen i media som verkar bry sig om underklassen idag och deras oro och klagan i valen, istället ger media sitt stöd till nyliberalerna som kommer sälja ut sina länder ännu mer och där då folkets röst inte betyder något.

  • Jag konstaterade ex. nyligen att Fokus blivit en själlös webbtidning som fjäskar för Macron.

   Det skulle givetvis inte vara helt otroligt om de presstituerade, som tycks smeka den f.d. Rothschild-bankiren Macron medhårs, faktiskt till stor del kontrolleras av Rothschilds.

   Rothschilds är nämligen en mycket rik klan som sannolikt utgör en stor del av den s.k. Israel-lobbyn som styr kongressen och sannolikt ställer till exakt det helvete i världen som de profiterar på.

   För vad ska de annars hitta på när de äger nästan allt? Den girige känner sig alltid fattig och vill ha mer. Utse en egen kung enligt principerna i de psykopatiska ”Sion Vises Protokoll” kanske? …men de som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

   Var ska Rothschilds, den mutade politikeradeln och deras presstituerade gömma sig i en global värld när folken tröttnar på de här dumheterna? I rymden? I en hemlig bunker?

   • ”Utse en egen kung enligt principerna i de psykopatiska ”Sion Vises Protokoll” kanske?”
    Intressant att någon som säger sig företräda ett ”vetenskapligt parti” hänvisar till detta antisemitiska falsarium.

 2. Pål Steigans sammanfattning över Macrons nätverk är talande. En liten detalj bara, medan Daniel Cohn-Bendit också hör till gruppen urspårade gamla radikala tror jag att BHL, alltså Bernard Henri Levy skulle opponera sig om någon fråntog honom titeln Libyens bödel.

  En senkommen fråga gäller drevet mot konservative Fillon. Drevet kom inifrån etablissemanget, de sistnämnda föredrog Macron, också det är både talande och illavarslande för Frankrike. Om de läckta Macrondokumenten är autentiska skulle det tyda på fiffel hundra gånger större än Fillons. En Marché = EM = Emmanuel Macron.

  Flera observatörer har påpekat att den egentliga vänstern hade mycket i sitt program gemensamt med Le Pen, endast invandringsfrågan skilde dem åt, kanske dags för nytänkande i bägge lägren.

  Det ser inte lovande ut, också naturen har gjort uppror och genom frosten tagit vinskörden.

 3. Litet mer om Macrons program:

  * Macron vill anställa 10 000 nya poliser och bygga ut Frankrikes fängelser med 15 000 platser.
  * Han vill ha fler gemensamma militära projekt med andra EU-länder, vill ha en EU-fond för det, samt ett permanent försvarshögkvarter.

  * I fattiga förorter och i andra områden med särskilda behov ska klasserna i grundskolan inte vara större än 12 elever per lärare. (Ur Metro. http://www.metro.se/artikel/det-h%C3%A4r-vill-macron-g%C3%B6ra-som-president)
  * Macron vill utöver det förbjuda användning av mobiltelefoner i skolan och ge nyblivna 18-åringar ett ”kulturpass” värt 500 euros. De pengarna ska tonåringarna använda till att utforska Frankrike, köpa böcker och besöka museum.

  Stora grupper i den franska väljarkåren ingår helt enkelt inte i Macrons politiska tilltal. Han vill försämra arbetsrätten, sänka skatter för storbolag, i praktiken försvaga fackföreningarna och förordar mer av den ekonomiska politik som i eurosystemet kräver fortsatta åtstramningar och därmed bestående, hög arbetslöshet. (Göran Greider. http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-macron-segrare-pa-bracklig-grund)

 4. Nyheterna rapporterar om att ledande västledare gratulerat Macron. Jag hörde det inte nämnas att även Putin gjort det Ryska Posten nr 18 skriver ”Putin vill samarbeta med Macron. Rysslands president Putin gratulerar Emmanuel Macron till segern i det franska valet. ”De franska medborgarna har anförtrott er att leda landet i en svår tid för Europa och för världssamfundet, med ett växande hot från terrorism och våldsam extremism tillsammans med en upptrappning av lokala konflikter och destabilisering av hela regioner. Under dessa förhållanden är det särskilt viktigt att övervinna ömsesidig misstro och arbeta tillsammans för att säkerställa internationell stabilitet och säkerhet”, sade Putin i sitt budskap.
  Rysslands ambassadör i Frankrike Aleksandr Orlov påminner om att Macron när han var ekonomiminister
  2014-2016 ”ledde den franska delen av det bilaterala rådet för samarbete mellan företag”. Frankrike blev för
  övrigt i fjol blev ledande utländsk investerare i Ryssland. ”Många märkte nog att Macron i sina tal under
  valkampanjen ofta tog upp arvet från General de Gaulle. Vi förhåller oss också med särskild respekt till denne historiske ledare för Frankrike, som alltid betonade att våra länder är starka tillsammans men är i fara när de
  är åtskilda”.
  Orlov påminde också i samband med årsdagen av segern över Hitlerfascismen om de franska piloter som
  1942 kom till Sovjet för att strida mot Tyskland. På Bourgetflygplatsen finns ett monument till dessa hjältar som invigdes 2006 av Rysslands president Vladimir Putin och Frankrikes dåvarande president Jacques Chirac.”
  http://tass.ru/politika/4238201, http://tass.ru/politika/4238423

 5. Hej
  På något vis kändes det här valet inte bra så jag gjorde annat igår och höll mig undan från rapporteringarna. Bara framåt natten kollade jag av läget och upptäckte då det gått som jag befarat. Borgerligheten har ett starkt grepp och det var ju i Frankrike de gjorde en framgångsrik revolution, så pass framgångsrik att hela västvärlden bygger på den än idag undantaget Ryssland där aldrig borgerskapet tilläts växa fram och bli samhällsbärande och därav västvärldens egentliga fiendeskap mot Ryssland.

  Mera så har min ovilja mot Sverigedemokraterna stärkts då jag därifrån hört de inte gillar NF ekonomiska politik som de tycker är vänsterbetonad och inget de vill ta efter. Sverigedemokraterna är alltså ett borgerligt parti men kan rösta med vänstern i riksdagen om de gynnar deras politik där nationalism ingår. Dessvärre är det inte otänkbart jag röstar Sverigedemokraterna ändå som en proteströst.

  Skulle vara intressant att också höra Kerstins kommentar till resultatet av det franska presidentvalet.

  • All right, här kommer den: Om jag hade varit fransk medborgare hade jag inte röstat. Båda står för kapitalism. Det skulle vara som att dricka ättika att rösta på någon av parterna! Och jag dricker inte ättika …!

   • Jag tycker inte Nationella Fronten står för kapitalism. Det är liberalismens frihetliga ideologi som står för kapitalismen och deras ovilja att beskatta de rika. Jag tycker inte det är stöld att ta från rika och ge till fattiga men däremot tycker jag det är stöld att ta mer än nödvändigt från produktionens drivande krafter så utvecklingen avstannar. Det här är politisk ingenjörskonst att det görs på rätt sätt men tyvärr har inte politiken kontroll över de rikaste. Snarare är det så att de rikaste har kontrollen över politiken med hjälp av liberaler och socialister där de senare inte ser dem som ett politiskt hot därför de är så fåtaliga.

    • Det är kanske så att det är kapitalismen, det ekonomiska systemet, som har kontroll över politiken. Marx är fortfarande aktuell!

     • Ja, tyvärr är det så och det är på grund av liberalismen menar jag. Jag tror man i Ryssland har bättre kontroll över kapitalismen hur man nu väljer att använda det verktyget. I det ”globaliserade” väst tror jag det är omöjligt som det är nu och det är därför jag tror mig se vissa förhoppningar genom partier som t.ex. Nationella Fronten som för en mer nationell linje liknande Ryssland. Det är en förhoppning alltså, för man vet ju inte hur de blir med helt oprövade politiska krafter. Jovisst är Marx aktuell men inte rakt av för nu lever vi i en helt annan sorts tid.

      • Men Nationella Fronten kan aldrig vara ett alternativ för arbetarklassen. Man för en prokapitalistisk politik och överbetonar minst sagt etniska skillnader

       • Kan och kan…

        Jag upptäckte att Nordiska Motståndsrörelsen hade sitt ”säte” i Grängesberg och det är just i de utarmade bruksorterna som de och liknande rörelser har sitt starkaste stöd från arbetarklassen. Egentligen borde kommunisterna vara starka där men så är det inte.

        Vänstern har istället sina starkaste fästen bland kulturetablissemang och medelklass i storstäderna och andra större städer.

        Jag tycker nog det förhållandet kan kräva en förklaring och då inte minst från socialister som enligt mig helt tappat greppet om den grupp de enligt den socialistiska ideologin säjer sig värna om.

          • Fundera på det här: Om personerna i NF eller någon annan nazistisk organisation är av arbetarklass och har socialismen som mål – varför startar dom (nazisterna) då inte ett riktigt socialdemokratiskt parti (som sossarna var förr)? Varför behöver dom vara nazistiska?
           Förklaringen (för mig) är enkel. Enligt en nazistisk retorik är dom för att vissa människor ska vara herrar över undersåtar, de tar klassen som betydelsefull och de anser att det finns bra och dåligt blod, är för renrasighet. Som om vi människor vore hund eller hästraser. Du vill väl inte bli bedömd på grund av vem din mor eller far var, eller hur?

          • NF är absolut ingen nazistisk organisation. Den spelar i vissa avseenden en progressiv roll, med förslag om Frexit etc. Man måste analysera världsläget som utmärks av ett alltmer aggressivt USA med risk för storkrig och där bl.a. EU helt sluter upp. I det perspektivet kan FN spela en progressiv roll genom att försvaga imperialist-fronten, vare sig de är invandringskritiska eller -fientliga. Konkret analys

        • Men, arbetarklass, det är du som kan forma din egen framtid. Du kan t o m starta ett eget parti med människor som tycker likadant som – kanske ett socialdemokratiskt parti som det var förr med rötterna i arbetarklassen.
         För min del står nazismen för det onda. Över 5 miljoner människor mördades i de nazistiska koncentrationslägren. Offren var judar, kommunister, romer, handikappade, ryssar, slaver och med flera som inte platsade in i det nazistiska rike som nazisterna planerade. Det finns absolut ingen socialism i det som de gjorde. Arbetarklassen sågs som slavar.
         Fundera på varför det inte finns några nämnvärda rasistiska och nazistiska organisationer i Republiken Irland.

     • Om det är så, går det då att prata om demokrati över huvud taget?

 6. Av de 44% som röstade på Macron var hälften röster mot Le Pen, inte röster för Macron, vilket betyder att Macron endast har ett folkligt stöd på 22% av valmanskåren. Blankröster och nedlagda röster vann valet, Le Pen kom två och Macron sist.

 7. Jag skrev NF men menade den svenska NM – alltså den nordiska motståndsrörelsen.
  Men National Front har medlemmar som varit organiserade i en nazistisk organisation. Precis som vad SD har. Och en eller två ur personalen på tidningen Nya Tider. Frågan är om de verkligen har tagit avstånd från deras nazistiska (och i vissa fall brottsliga) förflutna … Tillåt mig tvivla på den saken.

  Ändamålet helgar medlen? Är det så du vill att vi ska se på situationen? Det värsta är att när vi socialister någon gång har gjort detta så har det slagit mot oss på alla håll. Jag anser att socialismen och kommunismen har absolut inget att tjäna på att närma sig en högerextrem rörelse.

  Kanske behövs även en analys om vad socialism är och hur socialism ställer sig till nationalism.

  SKP Uppsala har gjort en analys om socialism och nationalism https://www.riktpunkt.nu/2016/11/james-connolly-och-nationalismen
  De skriver: ”Att försvara fosterlandet är för Lenin att ’bekämpa monarkin, godsherrarna och kapitalisterna i det egna fosterlandet’. Det ligger i nationalstoltheten att önska den nationella härskande eliten nederlag i sina krig och härjningar i andra länder och inte tvärtom ge stöd åt eländet som de flesta socialdemokrater gör. Denna nationalstolthet är inte detsamma som ’den träaktiga’ nationalstolthet som kapitalismen framhåller och som egentligen är förrädisk mot fosterlandet”.

  • Ja då förstår jag. Ja de är väl nazister av idag. Nej vi ska vara smarta och realpolitiker:

   Sovjet ingick en pakt med djävulen – nazisten och rasisten Hitler för att få respit, sedan Väst avvisat samarbete med Hitler. Därefter pakt med brittiska förtryckande ganska rasistiska imperialismen. Mao sökte pakt med Koumintang – som dödat tusentals kommunister – mot Japan. Etc.

   Att då avvisa tanken på någon typ av villkorligt stöd med icke-fascistiska NF för att försvaga en mycket krigisk imperialism verkar märkligt.

   • Och det gick åt h-e när Stalin ingick en pakt med djävulen. Nazisterna överföll Sovjetunionen trots pakten. Och kommunisterna förlorade och tvingades ut i krig. Så det där med att stödja extremhögern tror jag inte på. Socialister och kommunister förlorar om vi söker ett stöd bland dom högerextrema – framförallt de som är för en inkluderande politik. Och detta gäller även arbetarklassen. Arbetarklassen är inte så främlingsfientlig som många tror att dom är. Arbetarklassen vill ha en jämlik lönepolitik, säkra anställningsformer och trygga arbeten oavsett vem man är. Och detta lockar SD med och då analyserar vi (socialister) med att arbetarklassen är främlingsfientlig eller kritisk – vilket är totalt fel.
    Vi ska avslöja vilka SD och andra högerextrema organisationer är och vad de står för, och de står på kapitalismens sida. Inte på arbetarnas sida

    • Stalin sökte pakt med Väst som avvisade och hoppades på goda grunder att Hitler skulle anfalla Sovjet. Tack vare non-aggressionspakten fick Sovjet tid att förstärka sitt försvagade försvar, bl.a. försvagat av just Stalins oförsvarliga avrättningar

     • Jag är inte så gammal att kände till vad komitern betydde så jag gick in på Wikipedia:
      ”I Europa i stort blev det en brytning mellan komitern och andra vänsterkrafter. I Tyskland underlättade konflikten mellan kommunister (KPD) och socialdemokrater (SPD) möjligheten för nationalsocialismen att attrahera massor av arbetare i sina led, samtidigt som det kommunistiska ’hotet mot nationen’ framhölls, efter uppror och väpnad kamp av frikåren, såsom spartakistuppropet. KPD, som var det största kommunistpartiet utanför Sovjet, förbjöds 1933 då Hitler kommit till makten, som ’nationellt revolutionärt hot’ efter den anlagda rikshusbranden’.
      Även irländska Michael Collins avrättade oförsvarligt sina forna kamrater i IRA – och blev sedan själv avrättad av IRA på grund av detta. Jag försvarar inte någon som avrättar människor som anses som förrädare. Dom gjorde alla fel. Men det är inte det vi diskuterar. Vi diskuterar dom högerextrema, rasister, främlingsfientliga (kritiker?) och nazister och hur vi inom vänstern och socialismen ska förhålla sig till dessa.

      • Komintern, Kommunistiska Internationalen hade en enorm betydelse. Alla Kommunistpartier var ”sektioner av Kommunistiska Internationalen”. Den upplöstes 1943, troligen till följd av att Sovjetunionen inte ville störa samarbete mot Hitler med t.ex. Storbritannien och USA. Av publikationerna var särskilt den bulgariske Kominternledaren Dimitrovs tal vid kongressen 1935 om vikten för alla kommunistpartier att prioritera bredast möjliga allianser för att bekämpa fascism och nazism. Det var Kominterns huvuduppgift då. Hans tal om vikten av enhetsfront hade stor betydelse för den framgångsrika antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet, och än mer för motståndsrörelserna i ockuperade länder som Kina, Frankrike,Italien, Grekland, Jugoslavien etc. Hade Kominterns linje startat 2-3 år tidigare i Tyskland och samarbetat med SPD hade man kanske hindrat Hitler att komma till makten på det sätt som skedde. Som mest hade Tyska kommunistpartiet 6 miljoner röster i val.

 8. Kan det bli så att socialister från det havererade socialistpartiet nu flockas kring Marcron som flugor kring en sockerbit för att fylla hans tomma skal parti Le Marce och då bli en fortsättning på det gamla socialistpartiet fast med helt ny fasad och en mera EU-anpassad nyliberal agenda för att blidka medelklassen och storfinansen?

  Sen återstår då locka arbetarklassen men det kanske som brukligt låter sig göras med sedvanliga spelet för gallerierna mellan etablissemangets TV-studio och jobbarnas vardagsrum?

 9. SVT68 triumferar och ännu en vänsterliberal tycks gå mot politisk seger och nu i Sydkorera.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/moon-mot-seger-i-sydkorea

  Jag vill nog mena det egentligen är kapitalismens segrar men då socialismens rättvisetänkande råkade få ett fast grepp om folkmassan så köpte kapitalet socialisterna till priset av kulturpolitiken som de ändå inte kan göra någon större profit av :-|

 10. Kerstin Stigsson
  9 maj, 2017 at 13:13
  ”Fundera på det här: Om personerna i NF eller någon annan nazistisk organisation är av arbetarklass och har socialismen som mål – varför startar dom (nazisterna) då inte ett riktigt socialdemokratiskt parti (som sossarna var förr)? Varför behöver dom vara nazistiska?
  Förklaringen (för mig) är enkel. Enligt en nazistisk retorik är dom för att vissa människor ska vara herrar över undersåtar, de tar klassen som betydelsefull och de anser att det finns bra och dåligt blod, är för renrasighet. Som om vi människor vore hund eller hästraser. Du vill väl inte bli bedömd på grund av vem din mor eller far var, eller hur?”

  Hej Kerstin
  Det är din och socialisternas inställning till migrationspolitiken jag inte längre delar. Tidigare hade jag inget emot den för det lät mänskligt men när jag ser hur samhället utvecklat sig så har jag ändrat åsikt. Förut märkte man inget men nu räcker det att gå ut för att få ”öppenheten” rakt inpå sig. Förvisso behöver den inte vara dålig men den finns där alltjämt ändå. Samhället vill helst inte uppmärksamma det här men det är faktiskt den största samhällsförändringen jag upplevt under min livstid och då har jag tidigast 60-talet att jämföra med. Då och senare var den stora frågan höger-vänster men nu är det inte så längre upplever jag det för det har kommit in fler dimensioner som inte fanns då. Hittills har jag inte stött på någon socialist som ifrågasatt de senaste årens migrationpolitik och följderna av den. Inställningen är mer som en öppen dörr som ska vara öppen och absolut inte får stängas. Socialdemokraterna har bitvis gjort det ändå men de har inte haft något val och alla socialdemokrater är heller inte socialister fullt ut, oftast är det en blandning mellan olika ideologier. Argumentet det behövs fler för att försörja allt färre köper jag inte då det snarare är så att färre har fått försörja allt fler så det har blivit svårt att få ekonomin att gå ihop. En ”socialistisk lösning” på det problemet brukar vara att låna och det är just det som socialister är så väldigt bra på, att spendera för andras pengar. Pengarna räckte så länge socialisterna i Venezuela kunde sälja naturens oljetillgångar för skapligt marknadspris men hur gick det sen när priset sjönk och tullandet av naturens tillgångar förlorade värdet?

  Vill poängtera jag inte önskar någon etnisk rensning i Sverige utan snarare en reglerad invandring som man har i många övriga länder i Europa. Sverige tillsammans med Tyskland utgör snarare de extrema men i motsatt riktning till några andra länder i Europa.
  Faktiskt är det så att socialister av ideologi och tradition är positiva till statlig kontroll och reglering men i migrationsfrågan har man gått i exakt samma spår som nyliberaler mot en fullständig avreglering. Konservatismen däremot vill upprätthålla statlig kontroll genom LAG & ORDNING

  • Allt hänger ihop. Det är USA och imperialismen och globaliseringen som har startat kriget i Syrien och de övriga länderna där omkring – och kommer att fortsätta att göra det så länge produktionen av vår krigsmaterial ligger i privata intressen. Dessa kapitalister lever inte i dessa område och bryr sig överhuvudtaget om att människor mördas eller flyr till Europa.
   Det är dessa utsatta grupper som du ställer emot den svenska (och invandrade) arbetarklassen. Och det är kapitalister som tjänar på att vi har flyktingar och att vi har flera laga som gör det mycket förmånligt för arbetsgivarna att anställa till låga löner. Dessa kapitalister säger att det är nyttigt med konkurrens på arbetsmarknaden. Det resulterar i att arbetarklassen ser denna grupp av flyktingar som konkurrenter och anklagar flyktingarna ( och andra) att dumpa lönerna och därför söker de sig till nazistiska organisationer.
   Du ställer alltså en grupp mot en annan grupp inom arbetarklassen – när vi alla sitter i samma båt.
   Vad är det du tycker är så främmande med människor som inte ser ut som du och jag? De har en annan kultur och är inte vana vid vårt sätt att leva, säger du. Men vi svenskar lever inte som andra svenskar. Till och med inom familjen är vi olika.
   Visst, vi ska alla följa lagen. Men invandrarna är inte mer brottsbenägna än svenskar – allt beroende vad för slags brott det är. Att arbeta svart är nog det vanligaste brottet.
   Gå in på:
   https://www.riktpunkt.nu/2017/03/forsok-att-splittra-strejkande-arbetare-misslyckades
   I vårt parti SKP har vi många grovarbetare – inklusive byggnadssnickare. Det är ett parti av arbetare för arbetare – oavsett vem du är (invandrare, flykting, handikappad, pensionär).

 11. ”Att arbeta svart är nog det vanligaste brottet.”

  ”Arbeta svart” är ett synnerligen intressant begrepp som tycks ändrat betydelse över tiden. På 70-80 talet betydde det närmast att tjäna pengar utan att betala skatt men efter den nyliberala omdaningen av samhället där komma undan skatt inte längre betraktades fult därför behovet av skatteuttag skulle sänkas minskade begreppet i betydelse. I dag behövs det höga skatteuttaget igen men efter liberal marknadsanpassning betraktas det fortfarande inte fult att jobba utan betala skatt men begreppet ”arbeta svart” har fått en helt annan betydelse genom migrationen då människor ”arbetar svart” genom att inte ha arbetstillstånd inom landet och gärna till skitjobb som asbestsanering av gamla byggnader och då även offentliga som gamla skolor och dyl. Både kapitalet och vänstern är positiva till migration och fallna nationsgränser men av helt olika intressen. Det enda motstånd som finns till det här är den socialkonservativa högern som från ingenting vuxit sig stark av precis samma anledning.

  Jag återkommer till din kommentar för det är mer jag har synpunkter på.

  • Nej, läs i stället Kjell Bygdens artikel. Den är mycket mycket intressantare än min egen.

 12. ”Nu mina egna ord:
  Det är välkänt att mellan 5 till 6 miljoner dog i dom nazistiska koncentrationslägren. Men även ett stort (okänt?) flertal av kommunister av olika nationalister gasades ihjäl i dessa läger. Kommunister i Tyskland och andra fascist länder förföljdes och mördades före andra världskriget.”

  Hmm…. Avrättningar kan jag hålla med om men finns det några bevis för att kommunister gasades ihjäl? Enskilda måhända men i det fallet menas ofta massavrättningar och just det är väl inte riktigt utrett vad jag förstår. Vänstermannen Jan Myrdal hade en debatt om den saken vill jag minnas. Men om tillräckligt många påstår samma sak tillräckligt länge kanske det till slut blir vedertagen sanning?

  • Jag skrev nationalister men menade nationaliteter. Ibland hoppar mitt tangentbord och det blir riktiga missförstånd. Jo, då. Kommunister gasades, mördades eller på ett annat vis försvann. Men de var inte ensamma. Det fanns även romer, handikappade, slaver och andra människor som nazisterna ansågs som människovärdiga.
   Vad spelar det för roll på vilkets sätt människor mördades? De dog oavsett vilken metod det utfördes.
   Ja, Jan Myrdal har haft en debatt om detta i Folket i Bild (du kan läsa den där).

  • Wikipedia (koncentrationsläger Tyskland):
   ”Heinrich Himmler tillhörde de nazister som var förvissade om att tyska riket måste rensas ut från individer som hotade nationen: frimurare, kommunister, judar, kriminella, mentalsjuka och andra asociala måste interneras eller avlägsnas.”
   ”Nästa aktion 14f14, inriktade sig på sovjetiska krigsfångar. Denna gång skedde avrättningarna med olika metoder inom lägren. I Auschwitz använde man Zyklon B-gas. Inom aktionen 14f14 mördades 38 000 sovjetiska krigsfångar. Aktionerna 14f13 och 14f14 var massmordsmetoder som SS skulle använda för den ’slutgiltiga lösningen av judefrågan’.”

   Dessutom fanns det säkert de som hade kommunistiska åsikter bland judarna som gasades ihjäl. Kommunism är ingen religion – det är en åsikt som vem som helst oavsett vilken religion kan ha.

   • ”Kommunism är ingen religion”

    Hej Kerstin

    I den svenska läroplanen betraktas kommunismen som religion och finns också med som en del i skolans böcker i religionskunskap. I vart fall hade jag en sådan och har också kvar någonstans.

    För mig personligen är också kommunismen en sorts religion men det kanske beror på att jag inte lever med den, endast närvarande som en del i övriga politiken. För riktigt länge sedan var också religionen politiken och det var det rättesnöre och lagbok man hade i den tidens Mellanöstern.

    Långt senare talade man då om kommunismen som ”Arbetarnas paradis” alltså ett drömsamhälle som fanns bortom den verklighet man levde i. För övrigt likt ”himmelriket” och det eviga liv vi blivit lovade efter döden om vi tror på det.

    Samma med kommunismen, man måste tro på den om den ska bli verklighet men för Kirunasvenskarna blev förmodligen verkligheten inte riktigt som de tänkt sig.

    • Då borde kapitalismen och liberalismen också betraktas som religion. För att inte tala om nazismen.
     Jag är inte född som kommunist. Tvärtom! Mina föräldrar var borgerliga. Jag har ingen kultur att vara kommunist. Kommunism är ingen sekt – även om det är många som påstår detta.
     Över hela världen finns det kommunistiska partier vars medlemmar har varierande religiös tro men de flesta är nog ateister. Vi är enbart människor i arbetarklassen som har en socialistisk kommunistisk åsikt.
     Du – eller läroplanens – har nog missuppfattat det där med vad som är skillnad mellan andlighet och politiska åsikter.
     Men religionen påverkar politiken. Som på Irland. Där är abort förbjuden. En kvinna som gör abort riskerar 13 14 års fängelse. I Irlands parlament har de morgonbön. Det finns katolska sjukhus.

     • ”Jag är inte född som kommunist. Tvärtom! Mina föräldrar var borgerliga. Jag har ingen kultur att vara kommunist.”

      ”Men religionen påverkar politiken.”

      Goddagens Kerstin!
      Dina påståenden ovan är högintressanta men jag ska försöka återkomma till det om jag kan få ihop någon bra analys :-)
      Mor kom från konservativ landsbygd och var kristen, inåtvänd och snäll. Röstade KDS tror jag. Far mer utåtriktad, företagsam, mycket arbetsam men ingen affärsman. Tror han var socialdemokrat.

 13. ”Vad är det du tycker är så främmande med människor som inte ser ut som du och jag? De har en annan kultur och är inte vana vid vårt sätt att leva, säger du. Men vi svenskar lever inte som andra svenskar. Till och med inom familjen är vi olika.”

  Ta partiet med dig och åk till H-fred för att bilda dig en egen uppfattning. I vart fall verkar där kommunen själva fått nog av det här nu ;-)

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hotas-om-en-miljon-i-vite-for-att-ha-stangt-sitt-flyktingmottagande

  • Jag har bott många år i s k problem områden. Jag hade inga alls problem med mina grannar. Jag jobbade två skift och cyklade hem i mörkret på kvällarna. Det var ingen som antastade mig. Tvärtom. Sammanhållningen mellan dom olika kulturerna var trevlig.
   De jag hade problem med var mina egna släktingar som tyckte att jag flyttade ’ner’ mig. Dom menade att bo i detta område innebar att jag placerades automatiskt i andras ögon som en underklass och en som var mindre värd än någon annan. Men jag brydde mig inte.

 14. Hej Kerstin
  Jag förstår dig och det finns säkert fler som upplevt samma. Men så finns det också motsatsen så meningarna är delade. Sen finns det också dom som inte ens är i närheten och då är det heller inga problem. Det jag ogillar hos vänstern är den totala kompromisslösheten och avsaknaden av debatt. Resultatet blir strutspolitik som upprätthålls av floskler och vackra ord.

  Men nu tycker jag det här inlägget börjar bli så långt bak och kommentarerna så många så jag föreslår vi möts nån gång bland kommentarerna i ett inlägg längre fram.

  Jag ska läsa dina länkar och det du föreslår. I stort läser jag blandat och eftersom vi påverkas av det vi läser får jag också blandade åsikter som även kan ändras med tiden. Vi människor påverkas av miljön och det är en vedertagen psykologisk faktor.

  Ha det bra :-)

 15. Enligt wikipedia (Koncentrationsläger i Tyskland):
  ”Heinrich Himmler tillhörde de nazister som var förvissade om att det tyska riket måste rensas ut från de individer som hotade nationen och rasen: frimurare, kommunister, judar, kriminella, mentalsjuka och andra asociala måste interneras eller avlägsnas.”
  ”Nästa aktion 14f14, inriktade sig på sovjetiska krigsfångar. Denna gång skedde avrättningarna med olika metoder inom lägren. I Auschwitz använde man Zyklon B-gas. Inom aktion 14f14 mördades 38 000 sovjetiska krigsfångar. Aktionen 14f13 och 14f14 var massmords metoder som SS skulle utveckla och använda för ’den slutgiltiga lösningen av judefrågan.”

 16. Tack, det låter höra sig. Debatt är bra och jag kom lite till medan jag var ute en stund. Ofta är det så man måste skriva ned genast för åtminstone jag glömmer fort men jag fick ändå ihop något ungefär som jag tänkte mig.

  Hej Kerstin
  Jag vill nog mena att vänstern samtidigt går imperialismens ärenden med sin kompromisslösa liberala inställning till migrations- och flyktingfrågan. Som grund för det påståendet tycker jag mig se imperialismens behov av rehabiliterande hjälp då imperialisterna i sin hunger efter makt, kontroll och tillgångar bombat länder i utvecklingsfas tillbaka till stenåldern. Då imperialisterna samtidigt stödjer sig på något de uppfattar som demokrati blir de då svårt att uppvisa mänskligt lidande som de då hellre vill deras motståndare ska stå för. Du ingår alltså i imperialismens demokratiska och humanitära människohjälp.

  Samtidigt då kan du lika gärna byta till ett mindre revolutionärt eller icke revolutionärt kommunistparti då den demokratiska imperialismen aldrig mer kommer tillåta någon ”blodig” arbetarrevolution. Det är helt enkelt omöjligt i en humantär imperialistiskt och demokratisk värld.

  Och det gick ju inte särskilt bra för dom militanta socialistiska rebellerna i Syrien, eller hur?

  • Vilka är de militanta socialistiska rebellerna i Syrien? Du menar väl med ironi de imperialiststödda terroristerna?

  • Jag ingår i den socialistiska demokratiska humanitära människohjälpen. Kommunism har alltid stått på dom svagas och arbetarklassens sida. Kommunism är internationell samtidigt som den är för länders självständighet. Det är som det står under Irlands kommunistiska parti: Internationell och patriotisk. Vi stödde alla som kom hit från terrorn från militärjuntorna i Sydamerika – och alla andra människor som var och är förföljda undan den militära imperialismens härjningar.
   Jag önskar verkligen inte att det ska bli en ’blodig’ arbetarrevolution. Men om det kommer till den situationen att jag måste försvara mig och mina kamrater (inklusive invandrare) mot en beväpnad mobb eller andra beväpnade krafter så kommer jag vara den som är först ute på barrikaderna.
   Dessutom finns det en debatt inom vänstern – du ingår just nu i denna genom att du deltar i diskussionerna på den här sidan.

 17. ”Visst, vi ska alla följa lagen. Men invandrarna är inte mer brottsbenägna än svenskar – allt beroende vad för slags brott det är. ”

  Det är överrepresentation och det kan du inte förneka. Dessutom kan rättsväsendet som är politiserat välja att lägga ned åtal för att erhålla statistik i önskad riktning. För mig är det mycket viktigt att jag har korrekta uppgifter om jag söker ekonomisk hjälp från samhället annars riskerar jag bli straffad och återbetalningsskyldig i efterhand. En migrant kan lägga fram vilka uppgifter som helst eller inga alls. Ingetdera är något brottsligt.

  • Om migrant lägger fram uppgifter som visar sig vara felaktiga utgår jag från att detta bedöms på samma sätt som om de kommer från en svenska medborgare.

   • Visst, man kan ha en sådan utgångspunkt och sedan lugnt luta sig tillbaka men om jag förstått saken rätt så styrs vi helt av lagar och förordningar medan migranter samtidigt också styrs av politiska riktlinjer som är prioriterade men som inte precis visas upp. Jag såg nån film på Youtube där dom intervjuade en tjänsteman men hittar inte filmen. Sedan länkar jag ogärna till sådant material. Passar inte så bra på en vänsterblogg. Jag skriver lite som jag tycker och känner, ofta för stunden, och är det inte bra så kasta det bara i papperskorgen :-)

  • Menar du att invandrarna har en gen som gör dom till brottslingar? Det är dom sociala förhållanden som kan göra dom till brottslingar – att de dessutom har en våldsam uppväxt i krig som bagage när de kommer hit.
   De stora flertalet som bor i invandra täta områden är inte brottslingar. De arbetar och gör rätt för sig.
   Varför några slår över och blir brottslingar är det delade meningar om. Även svenskar som har bra uppväxt kan bli brottslingar. Och varför dom blir det är det också delade meningar om.
   Jag kände en familj i grannbyn där jag växte upp. Vi kallade dom för tattare. Familjen utmärkte sig med fylla, bråk, misshandel och stölder. Men dom var dom enda tattare vi kände till. Det måste ha varit fler familjer som var tattare runt omkring men vi hörde aldrig talas om dessa. Det eftersom de skötte sig som alla andra svenskar. En familj drog ner ryktet om alla ’tattare’. Jag vet inte ens om familjen ens tillhörde gruppen ’tattare’ – troligen inte. Det var bara det att det var enklare att skylla på en människas identitet än dom social förhållanden som rådde då. Och som råder nu.

 18. Både politik och migration ändrar sociala förhållanden och den förändringen jag sett det senaste decenniet är den största förändringen i samhället jag upplevt.

  Du jämför ofta Irland och jag har haft tre oönskade personliga besök av ”irländska hantverkare” varav det första riktigt otäckt då de både var flera och provocerande.
  ”Öppenheten” har sitt pris och det är arbetarklassen som får betala det. Borgarna är istället dem som tar profiten det kan ge.

 19. Kerstin Stigsson
  10 maj, 2017 at 08:13
  ”Att arbeta svart är nog det vanligaste brottet.”

  Hej Kerstin!
  Det kanske varit så förut men dagens förändrade samhälle får mig att tvivla. En accepterad samhällskritiker är den kända och pensionerade SVT journalisten Elisabeth Höglund som också försökt belysa det skenande antalet mord i Sverige som det etablerade samhället vill förtiga vilket svensk skenande kriminalitet blivit världsnyheter både i USA och Ryssland.

  https://elisabethoglund.se/blogg/163-morddrap-begicks-sverige-2016-enligt-mina-studier/

  https://elisabethoglund.se/blogg/bidragsbedragerierna-slukar-miljarder-men-staten-far-skylla-sig-sjalv/

 20. Först höjs skatten på alla, dvs även den stora skaran låginkomsttagare, med löfte om att bli ompysslad från vaggan till graven. När skatten väl cementerats dras förmånerna den skulle finansiera in , en efter en. Väljarna får istället avnjuta utbetalningar till utrikes diktatorer och import av låglönekonkurrens. Under tiden hittar partierna på nya konsumtionsskatter som drabbar inkomstsvaga hårdast.

  Det är samma visa i hela Europa. Dealen med staten är byggd på falska premisser, och de som säger sig representera inkomstsvaga grupper, sköter sina egna affärer i första hand. Väljarna rånas, staten är fylld av intressenter och påtryckare, alla skickar räkningen vidare.

  Det måste finnas ett tak för skatten, tjänstemännen måste ha personligt ansvar, de utrikespolitiska aktriserna berövas sin kassa. Vi betalar för Margots teater. Sveriges försvar ska inte befinna sig utomlands av någon enda anledning, särskilt inte med hänvisning till solidaritet, ett ord som till sin innebörd står i konflikt med saudi, Abbas, Hamas, PLO och övriga. Sluta skicka skatten till terroraraber.

  • Socialism och islam verkar har något gemensamt. Vet inte riktigt bara vad. Kanske någon social antimaterialistisk träffpunkt? I vart fall tycks de trivas bra tillsammans, så bra att den socialiserade Svenska Kyrkan direkt öppnar famnen till kanske inte allas lika glädje.

   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stadskyrkan-i-skelleftea-vandaliserad

   Jag tror inte det är bra med för höga skatter därför då mister pengarna sitt värde och ännu mera i en ekonomi finansierad genom upplåning. Socialister är bra på att hantera människor men sämre på att hantera kapital. När statens skatteintäkter blir för höga rinner pengarna som sand mellan fingrarna på politikerna som är satta till att hantera och ha ansvar för dem.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jobskills-stoppas-efter-svt-s-granskning

   Kostade visst 90 miljoner kronor och höjer den ekonomiska ”tillväxten” med lika mycket men säj vad är det producerade värdet?

   • Jag är helt övertygad om att Svt Nyheter studerar den här bloggen därför nu har de tagit bort bilden på kyrkan i Skellefteå som var så iögonfallande att jag föll pladask för frestelsen att länka till artikeln. Journalister i allmänhet är vänstervridna som en direkt följd av 68-rörelsen så det är för mig naturligt att de noga följer vänsterns rörelses på sociala medier. I vart fall de mest kända som t.ex. den här bloggen. Jag tror det finns en anledning till att fortbildningsinstitut i samhällsorienterade yrken ofta säjer sig stå utanför politiska intressen. Gör dom sådana påståenden om sig själva är det säkrast att tänka tvärt om.

    • Jag har ibland skickat kommentarer till SvT, men de har inte hört av sig. Jag känner en tidigare helt ledande journalist där, som nu brutit kontakten pga. bloggen.

     • Det skulle kunna bero på att din vänsterblogg har en speciell inriktning som de inte riktigt accepterar. Men jag upplever din blogg som öppen och berikande samt ett försvar för den demokratiska yttrandefriheten som inte längre tycks vara lika självklar som förut.