Fortsätter bränderna i Grekland?


Folkliga protester mot den politiska ledningen i Grekland antas fortsätta idag, inget att undra över eftersom det är vanligt folk som drabbas av sänkta löner, uppskjuten pension och högre skatter. De politiker som lurade EU med falska uppgifter om landets ekonomi går som vanligt fria. Dessutom har nu de rikaste grekerna lämnat landet enligt en rubrik på E24.

AB: Tiotusentals människor demonstrerade på gatorna och protesterade mot det åtstramnings-
program som är förknippat med de lån och garantier som EU och Internationella valutafonden beslutat om. I Aten stacks banker i brand och tre personer dödades…

… Men det tar slut. En liten fara finns förstås att det sker till priset av att Grekland förklaras sakna ekonomiska förutsättningar för att stanna kvar i eurozonen och antingen kastas ut eller själv träder ifrån. Politiskt skulle det dock framstå som en tragedi av sådan omfattning att EMU riskerade att knäckas. Tysklands förbundskansler Angela Merkel drev i går allvaret ännu längre. I samband med att hon lade fram sin regerings förslag till stöd sa hon att hela EU:s framtid står på spel med räddningsplanen för Grekland.

E24 berättar också att många tror att Grekland nu kommer att lämna Eurosamarbetet, samma sak som Aftonbladet för fram i den citerade ledarartikeln. Hur det då går med stödet från Euroländerna och IMF är väl oklart, men ett intryck som jag själv fått är att Euron drabbas extremt hårt av den misskötta ekonomin i Grekland, något som tycks ge återverkningar på världens samlade börser. Troligen säljer många av de aktietillgångar de har i framförallt Europa, något som skulle kunna leda fram till den finanskrasch som man hittills undvikit med hjälp av konstgjord andning.

De som kommenterat händelserna i Grekland har också nämnt England och USA, och inte bara Spanien, Portugal och Italien. Om det som nu händer i Grekland ska ses som en risk eller en möjlighet är svårt att avgöra tycker jag, det vore en klar seger för demokratin om grekerna lyckades jaga iväg en stor del av de politiker som ställt till detta. Uppenbarligen så har ekonomismen och marknaden gjort att politiker och banker struntat i alla hänsyn till landet och dess folk bara för att berika sig själva, vilka konsekvenser det bör få för de skyldiga måste grekerna avgöra själva.

Det är lätt att döma när man ser bränder på gatorna i landet, men Latuffs teckning är som vanligt träffsäker. Tack vare den förda politiken ska grekernas levnadsstandard nu sänkas åtskilliga snäpp och tacka sjutton för att de är upprörda.

De slutsatser vi själva kan dra utifrån det som sker är givetvis i första hand att försöka ta oss ur denna konstruerade union. Argumenten brukar handla om att vi är så små så att vi inte kan stå utanför, men de som argumenterar så rekommenderas härmed att rikta rösterna mot Norge och Schweiz, två länder som inte verkar vara särskilt nödlidande. Dessutom har Sverige avsagt sig rätten att stifta egna lagar och föra en egen utrikespolitik, samtidigt som vi betalar 30 miljarder netto årligen för rätten att få hissa EU-flaggan. EU är inget annat än ett dåligt skämt, en union där vi inte ens talar samma språk…

intressant Tags: , , , , , , , , , , ab12 e24 dn1234 svd123 ex t


8 svar till “Fortsätter bränderna i Grekland?”

 1. Helt enkelt en lysande analys Jinge.
  Hade vi varit anslutna till EMU:s valutaunion under den sista lågkonjunkturen så hade stora delar av våran basindustri(Skogsnäringen) gått åt pipan. Vi hade haft ett antal stora skogsbolag som antingen fått lägga ned vissa delar av sin verksamhet eller kraftigt reducera antalet anställda. För de mellanstora och små skogsbolagen hade det varit en katastrof.
  Tack vare att vi fortfarande har kronan kvar så blev effekterna av lågkonjunkturen inte så allvarliga för den Svenska skogsindustrin. Men för Finland som är med fullt ut i EMU blev det en katastrof för deras skogsindustri.

  Saxat ur Branschfakta om Svensk skogsindustri.

  ”Skogsindustrin??spelar?en?relativt?större?roll?i?den? svenska?ekonomin?än?vad?
  fallet? är?i?övriga?EU-länder,?med?undantag?för?Finland.?Av?svensk?industris? syssel-
  sättning, ?omsättning?och?förädlingsvärde?svarar?skogsindustrin?för?10?–12? procent.??
  Andelen? av?den?svenska?varuexporten?är?11?procent.?I?flera?län?svarar?skogsin-
  dustrin? för?20?procent?eller?mer?av?länets?industrisysselsättning.?Skogsnäringen ?
  utgör?i? storleksordningen?tre?procent?av?Sveriges?bruttonationalprodukt?(BNP).
  Skogsindustrin, ?särskilt?massa-?och?pappersindustrin,?är?kapitalintensiv.??
  Investeringar ?i?nya?massalinjer?eller?pappersmaskiner?uppgår?till?flera?miljar-
  der? kronor.?I?genomsnitt?utgör?skogsindustrins?investeringar?15–20?procent? av?
  de? totala?industriinvesteringarna.”

  Inte många som vet om att svensk skogsindustri utgör en så stor del av det Svenska näringslivet. Och skall vi fortfarande behålla och utveckla denna verksamhet så vill det för det första till att vi inte ansluter oss till Euron. Och för det andra lämnar EU snarast möjligast.

 2. ”Folkliga protester mot den politiska ledningen i Grekland antas fortsätta idag, inget att undra över eftersom det är vanligt folk som drabbas av sänkta löner, uppskjuten pension och högre skatter. De politiker som lurade EU med falska uppgifter om landets ekonomi går som vanligt fria.”

  Då dessa politiker kom till makten i demokratiska val så har det Grekiska folket i allra högsta grad ansvaret för den position de nu befinner sig i. Mycket av resurserna har ju ätits upp av fördelar som även arbetarklassen har fått ta del av (t ex extra månadslöner och arvsrätt till pensioner).

  Sen så är det en fullt förståelig reaktion att inte vilja ta ansvar för vad den egna inställningen/attityden resulterat i.

  • Det är svårt att anklaga väljarna i Grekland för att ha röstat fram ’fel’ politiker när ALLA partier som suttit vid makten såväl på vänster som högerkanten har roffat åt sig och stulit från sitt folk. Sen ska man ju inte glömma bort att Grekland så sent som på 70-talet var en militärdiktatur och även de är ansvariga för att ha förstört ekonomin.

   Det är alltså Greklands politiker tillsammans med skrupelfria internationella, kanske skulle säga amerikanska, storbanker som tillsammans har skapat detta kaos. Att Greklands statsanställda har haft bra förmåner via låg pensionsålder, extra lön vid storhelger o s v är förvisso sant men då ska man veta att de statsanställdas grundlöner är oerhört låga med väst/sydeuropeiska mått.

   Grekland kan sägas ha försökt skapa ett ’svenskt’ system med bra trygghet och en omfattande offentlig sektor, men till följd av den allmänna oviljan att betala skatt, helt beroende på politikernas och storfinansens fiffel, så har pengarna inte räckt till. Det är med denna utgångspunkt inte så svårt att förstå att ’vanligt folk’ i Grekland blir ursinniga nu när deras kriminella folkvalda kräver att de ska stå för notan.

   • Martin
    ”ALLA partier som suttit vid makten såväl på vänster som högerkanten har roffat åt sig ”
    Alla partier? Var har du fått detta ifrån?
    Det är exakt detta sken man vill vissa i grekiska medier numera ,, Att det är ALLA partiers fel. Faktum är att vänstern ALLTID blir nedröstad i sina förslag. PASOKS regering fick genom sitt sparpaket med EXTREMHÖGERNS stöd.

    Jag kan informera dig m att Kommunistiska riksdagsmännen/kvinnor ger HELA sin regeringslön till partiet..och blir därefter betalda av partiet med en lön på ca. 1200 euro/mån
    Nej Martin ALLA partier låter bra för att liberalerna ska komma undan denna katastrof de har skapat.. men så är det inte

 3. Vi bör nog tacka grekerna, med lite tur sänker dom EU-skutan, kanske inte omedelbart men på lite sikt så rasar euron och därefter den politiska legitimiteten. Det ryktas att tyskarna dumpar euro för glatta livet.

  Detta bör även täppa till kakhålet även på de mest verklighetsfrämmande folkpartisterna och neutralisera åtminstone eurofrågan på några års sikt. Kanske skulle det även aktualisera ett tillbakadragande av ratificeringen av Lissabonfördraget som röstades igenom högt över medborgarnas huvuden.

  Dags att revidera färdplanen således.

 4. Är svenska kronan på devalveringresa eller är det bara kortsiktigt?