Tag Archive for EU-medlemskap

Fortsätter bränderna i Grekland?

Folkliga protester mot den politiska ledningen i Grekland antas fortsätta idag, inget att undra över eftersom det är vanligt folk som drabbas av sänkta löner, uppskjuten pension och högre skatter. De politiker som lurade EU med falska uppgifter om landets ekonomi går som vanligt fria. Dessutom har nu de rikaste grekerna lämnat landet enligt en…

EU, Kapitalismens Socialbyrå

Idag har Grekland godkänt de reformer som krävs för att få EU:s och IMF:s stödmiljarder, det handlar om 1200 miljarder kronor som Europas skatte- betalare ska betala därför att Grekland ljög om sin egen ekonomi vid inträdet i EU, och vägrade vidta åtgärder trots att man uppmanats till det. I praktiken så har EU blivit…