Etikett: Socialbyrå

  • Fortsätter bränderna i Grekland?

    Folkliga protester mot den politiska ledningen i Grekland antas fortsätta idag, inget att undra över eftersom det är vanligt folk som drabbas av sänkta löner, uppskjuten pension och högre skatter. De politiker som lurade EU med falska uppgifter om landets ekonomi går som vanligt fria. Dessutom har nu de rikaste grekerna lämnat landet enligt en […]

  • Utvisa Grekland!

    [column width=”49%” padding=”2%”] Grekland blåste hela den Europeiska Unionen och nu är EU dubbelt blåsta eftersom EU:s skattebetalare ska rädda landet, ett land som definitivt inte har i unionen att göra. AB: Finansdepartementet i Aten är centrum för den största svindeln i Europas moderna historia. Härifrån sände politiker och tjänstemän rapporter till EU som sa […]

  • EU, Kapitalismens Socialbyrå

    Idag har Grekland godkänt de reformer som krävs för att få EU:s och IMF:s stödmiljarder, det handlar om 1200 miljarder kronor som Europas skatte- betalare ska betala därför att Grekland ljög om sin egen ekonomi vid inträdet i EU, och vägrade vidta åtgärder trots att man uppmanats till det. I praktiken så har EU blivit […]