EU en historisk parentes?

Förra gången vi hade en borgerlig regering så blev det enda resultatet – en gigantisk statsskuld, men man ska inte vara orättvis, de hade också förstärkt det svenska ubåtsförsvaret rejält eftersom de ansåg att ryssland var världens farligaste land. Detta på grund av ett antal imaginära ubåtar, och hur de kunde glömma USA i listan över farliga länder är vi nio miljoner som undrar än idag.

Nu sitter de åter vid maktens taburetter, den här gången är det inte rysskräcken som dominerar, nu handlar hotet mot Sverige om helt andra saker. Den borgerliga drömmen, den Europeiska Unionen läcker som ett såll, det är ett drivande skepp som kommer att sjunka när som helst, och vi får hoppas att vi vanliga dödliga kommer att klara oss och att skutan tar med sig nyliberalismen till botten på minnenas ocean.

Kielos/AB: ”De nya Moderaterna har lyckats med mycket men inte med att etablera bilden av Sverige som ett borgerligt land. Både i väljarnas och i utlandets ögon är vi ett socialdemokratiskt land som råkar ha en borgerlig regering.

Och att betraktas som undantaget som bekräftar sossarna är förstås inte kul för Reinfeldt. Han vill inte vara en anomali.

De nya Moderaterna tänker därför skriva in sig i historien som en naturlig fortsättning på den framgångsrika svenska socialdemokratin.

Att i ett officiellt idéprogram påstå att man slogs för allmän rösträtt, när partiet i själva verket grundades i syfte att bekämpa just rösträtten var mindre subtilt.”

Det värsta, och samtidigt det mest pinsamma, är att Katrin Kielos har rätt. Fredrik Reinfeldt har misslyckat totalt med det mesta han har företagit sig, bara de rekryteringar han gjort räcker för att illustrera tragedin. Nu senast Sofia Arkelsten som tycks ha sovit sig igenom både samhällskunskap- och historielektioner under skoltiden. Men partiet gör allt för att hålla sig kvar vid ytan, och det kan behövas eftersom EU är på väg att rasa framför ögonen på regeringen.

Nu kräver somliga att EU:s länder ska upplåta sina respektive guldreserver för att rädda EU:s skuldsatta kris-
ekonomier, och senast igår så hade jag anledning att citera ett dokument som visar hur högerfolket har tänkt:

”Vad som endast omnämndes i förbifarten och som en fotnot regeringskansliets remiss är att ESM redan har upprättats som ett särskilt ESM-fördrag, vilket undertecknades av euroländerna den 11 juli i år.” (forts nedan..)

Euroländerna har undertecknat förslaget, det ska man ha i minnet när man läser följande rader: ”ESM:s styrelse ges också rätten att ändra ”mekanismens kapital” från 700 miljarder euro till vilken högre summa som helst. Fördraget stipulerar att ESM, dess egendom, fonder och tillgångar ska ha immunitet från varje form av juridisk behandling. Dessutom skall ESM:s ledning och anställda inte vara ansvariga för sina handlingar och skrivna dokument inför någon.”

Vi måste således ta oss ut ur EU så snabbt det någonsin går, eller så måste vi verka för att EU enbart ska vara ett antal länder utan handelshinder mellan och utan krav på pass eller visum för medborgarna. Men motståndarna är många och starka, inom landet så är det i första hand moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna i nu nämnd ordning.

Det betyder att målet för nästa val, när det nu kommer, blir alltmer tydligt för varje dag som går.

it Andra om: , , , , , , ab1 svt sr dn1 svd1 ex

  9 comments for “EU en historisk parentes?

Comments are closed.