EU en historisk parentes?


Förra gången vi hade en borgerlig regering så blev det enda resultatet – en gigantisk statsskuld, men man ska inte vara orättvis, de hade också förstärkt det svenska ubåtsförsvaret rejält eftersom de ansåg att ryssland var världens farligaste land. Detta på grund av ett antal imaginära ubåtar, och hur de kunde glömma USA i listan över farliga länder är vi nio miljoner som undrar än idag.

Nu sitter de åter vid maktens taburetter, den här gången är det inte rysskräcken som dominerar, nu handlar hotet mot Sverige om helt andra saker. Den borgerliga drömmen, den Europeiska Unionen läcker som ett såll, det är ett drivande skepp som kommer att sjunka när som helst, och vi får hoppas att vi vanliga dödliga kommer att klara oss och att skutan tar med sig nyliberalismen till botten på minnenas ocean.

Kielos/AB: ”De nya Moderaterna har lyckats med mycket men inte med att etablera bilden av Sverige som ett borgerligt land. Både i väljarnas och i utlandets ögon är vi ett socialdemokratiskt land som råkar ha en borgerlig regering.

Och att betraktas som undantaget som bekräftar sossarna är förstås inte kul för Reinfeldt. Han vill inte vara en anomali.

De nya Moderaterna tänker därför skriva in sig i historien som en naturlig fortsättning på den framgångsrika svenska socialdemokratin.

Att i ett officiellt idéprogram påstå att man slogs för allmän rösträtt, när partiet i själva verket grundades i syfte att bekämpa just rösträtten var mindre subtilt.”

Det värsta, och samtidigt det mest pinsamma, är att Katrin Kielos har rätt. Fredrik Reinfeldt har misslyckat totalt med det mesta han har företagit sig, bara de rekryteringar han gjort räcker för att illustrera tragedin. Nu senast Sofia Arkelsten som tycks ha sovit sig igenom både samhällskunskap- och historielektioner under skoltiden. Men partiet gör allt för att hålla sig kvar vid ytan, och det kan behövas eftersom EU är på väg att rasa framför ögonen på regeringen.

Nu kräver somliga att EU:s länder ska upplåta sina respektive guldreserver för att rädda EU:s skuldsatta kris-
ekonomier, och senast igår så hade jag anledning att citera ett dokument som visar hur högerfolket har tänkt:

”Vad som endast omnämndes i förbifarten och som en fotnot regeringskansliets remiss är att ESM redan har upprättats som ett särskilt ESM-fördrag, vilket undertecknades av euroländerna den 11 juli i år.” (forts nedan..)

Euroländerna har undertecknat förslaget, det ska man ha i minnet när man läser följande rader: ”ESM:s styrelse ges också rätten att ändra ”mekanismens kapital” från 700 miljarder euro till vilken högre summa som helst. Fördraget stipulerar att ESM, dess egendom, fonder och tillgångar ska ha immunitet från varje form av juridisk behandling. Dessutom skall ESM:s ledning och anställda inte vara ansvariga för sina handlingar och skrivna dokument inför någon.”

Vi måste således ta oss ut ur EU så snabbt det någonsin går, eller så måste vi verka för att EU enbart ska vara ett antal länder utan handelshinder mellan och utan krav på pass eller visum för medborgarna. Men motståndarna är många och starka, inom landet så är det i första hand moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna i nu nämnd ordning.

Det betyder att målet för nästa val, när det nu kommer, blir alltmer tydligt för varje dag som går.

it Andra om: , , , , , , ab1 svt sr dn1 svd1 ex


9 svar till “EU en historisk parentes?”

 1. Jinge.
  Sverige har aldrig platsat i EU, det blev ett hastverk.
  Historiskt sett har aldrig mSverige kunnat påverka den europeiska politiken efter andra världskriget. Kol och stålunionen var ju början till det som i dag har blivit EU. Länderna som påverkades av facitet av andra världskriget troro fullt och fast på att sammanhållningen och en gemansam ekonomisk politik kan förhindra ett nytt krig mellan länderna.

  • Ja så är det, men jag tror att risken för krig är praktiskt taget obefintlig, får vi uppleva mer krig som påverkar oss så är det nog i Mellanöstern. Bara dagens händelser i Kairo oroar, och lägger inte militären av så grundar man bara för organisationer som är mer militanta. Samma gäller Syrien idag, så kommande storkrig hittar vi säkert i MÖ. Kanske blir Iran inblandat oxo om inte Israel/USA slutar att hetsa mot dem.

   • Ett krig emot Iran är inte en liten kaka. Flera miljarder dollar har ju plöjts ned i kriget i Irak och det även om Saddam var i princip lamslagen. Iran har religiös fundamentalism, ordentligt med vapen och potentiellt kärnvapen plus bergig terräng perfekt för rebeller att gömma sig i. Stora städer också. USA på sin sida har ett massivt skuldberg och yrkesarmé. Jag tror Obama skulle i dagsläget försöka undvika ett till krig till varje pris då hemmaopinionen verkar emot mera krig, fast då har man ju sedan Israel. Bittbullterriern? Där verkar den israeliska regeringen inrikta sig på främst lönnmord, men fullskaligt krig? Lilla Israel borde väl förstå att USA har gått ned på knä?

    • Jo de har de nog, men hamnar apartheidstaten i krig så blir det politiskt omöjligt för Obama att backa, speciellt ett valår.

    • Jag får nog göra dig besviken något krig mellan Iran och Israel kommer inte ske. Avståndet mellan de 2 länderna är för stort, glöm kärnvapen krig. Du är för modligen inte så gammal att du vet mycket om det kalla kriget. Man hotade varandra med kärnvapen och gud och hans mormor, hela detta har flyttas till mellanöstern, ordkrig och inget annat.

  • Folket i Europa har levt ett helvete med krig och förödelse och har det i minnet, muren föll och diktaturer avlägsnades. Den frihet som öststaterna kämpade för Ungernrevolten, Pragvåren de baltiska staternas kamp från det sovjetiska oket, allt detta sker idag i det arabiska bältet med den skilnaden att det inte finns några demokratiska traditioner där och kampen kommer att ta lång tid.

 2. Jag har egentligen inget att tillägga men jag vill ändå kommentera. :-)

  En eloge till dig för att du inte låter den här frågan falla i glömska. Diskussionsklimatet i Sverige är så underligt idag. De stora frågorna kommer sällan upp på agendan. Det är inte bara kvällspressen som hamnar i petitesser.

  • … om du begrundar saken en stund så ser du rätt tydligt att medias prioriteringar knappast är speciellt slumpmässig. Enda gången man ser avsteg från den här principen är när presstödets vara eller inte vara råkar vara uppe på tapeten, då brukar det kunna bli ganska varmt om öronen på de folkvalda nån månad eller så, i övrigt råder en påtaglig följsamhet gentemot statsmakten och ägarintressena.