Etikett: Guldreserverna

  • EU en historisk parentes?

    Förra gången vi hade en borgerlig regering så blev det enda resultatet – en gigantisk statsskuld, men man ska inte vara orättvis, de hade också förstärkt det svenska ubåtsförsvaret rejält eftersom de ansåg att ryssland var världens farligaste land. Detta på grund av ett antal imaginära ubåtar, och hur de kunde glömma USA i listan […]