Etikett: ESM

  • EU en historisk parentes?

    Förra gången vi hade en borgerlig regering så blev det enda resultatet – en gigantisk statsskuld, men man ska inte vara orättvis, de hade också förstärkt det svenska ubåtsförsvaret rejält eftersom de ansåg att ryssland var världens farligaste land. Detta på grund av ett antal imaginära ubåtar, och hur de kunde glömma USA i listan […]

  • En viktig text om vår framtid i en EU-diktatur

    Som EU-medlemmar har vi nu fått finna oss i att vara indragna i en gigantisk ekonomisk katastrof, en katastrof som stavas Euro. Alla vet redan vad som hänt i Grekland och vad som är på gång i Italien, de flesta har också förstått att katastrofen är långt framskriden i Spanien och på väg i Frankrike. […]