En liten påminnelse?


Man behöver knappast vara en raketforskare för att lista ut att den nu sårade soldaten inte blir den enda som drab-
bas nu hösten 2010. Nu talar tidningarna om en ”hemmagjord bomb”, något som jag tror är en halvsanning. Det kan ha varit vilken typ av granat som helst som apterats så att den ska detonera i samband med att ett militärfordon kör på den eller nära den. Det kan också vara en fjärrutlöst bomb, men det är antagligen svårt att i efterhand ta reda på vad det var.

Soldaten är allvarligt skadad, men såvitt jag förstår så riskerar han inte att avlida av skadorna. Men vi ska antagligen utgå ifrån att han är ytter-
ligare en i raden som drabbas av livslångt handi-
kapp på grund av sina skador, han som flera andra före honom.

Nu klarade sig uppenbarligen de andra i det stridsfordon 90 som han körde, men så är det inte säkert att det slutar nästa gång man får in en träff. Det kan bli så att samtliga i den patrull som drabbas omkommer, något som i så fall får ytterst dramatisk inverkan på acceptansen över att fortsättningsvis ha soldater i landet. Idag är det val i Afghanistan, redan nu har en kraftig attack riktats mot Natohögkvarteret i Kabul, och vi vet inte hur det kommer att sluta. Det enda vi med säkerhet kan säga är att valet kommer att omgärdas av rykten om valfusk.

Vår demokrati är en relativt modern företeelse, jag har aldrig förstått varför vi tror att afghanerna ska gilla den, det enda de ser är att soldater invaderar deras land och att dessa soldater sätter begreppet demokrati högt. I praktiken så har antagligen medelafghanen svårt att se fördelarna, framförallt när denna ”demokrati” kräver närvaro av över hundrafemtio tusen beväpnade soldater.

För vårt vidkommande är det bara att hoppas att inga fler skadas eller dör bara för att vi ska visa oss duktiga inför Nato och USA. Afghanerna själva vill inte ha oss där, och det troliga är att vår närvaro sprider oroligheterna över gränsen till Pakistan. Och vad händer den dagen då terrorgrupper kommer över en eller flera atombomber?

it , , , , , , , , dn1 svd1 ab1 ex