Attacken i Paris -Väst måste ändra politik


Denna artikel är lika aktuell idag som då den publicerades första gången – för exakt ett år sedan!
Jag har fått förmånen att återge en utmärkt av artikeln av Hans Isaksson, liksom jag pensionerad läkare. Artikeln har ursprungligen publicerats på Clarté-bloggen 16/11 och även på FIB-Kulturfronts hemsida. FIB har dagen innan publicerat en utmärkt analys av Joacim Blomqvist (http://www.fib.se/utrikes/item/5066-forsok-till-analys-av-handelserna-i-paris). Hans Isakson påvisar Västs dubbelmoral och stora ansvar för framväxten av ISIS. Utan insikt om detta kan man inte förstå konflikten i Mellanöstern.

Nu är det åter dags känna medlidande med offren för en terroraktion i Paris. Och solidaritet med Frankrikes folk som drabbats. Och inte nog med det! Enligt: DN:s chefredaktör Peter Wolodarski 14/11 söndagsnumret: ”Solidariteten med Frankrike måste vara obegränsad. Det finns ingen viktigare uppgift för den civiliserade världen än att gemensamt stå upp för friheten och demokratin”.
Tidningens första sida pryddes av trikoloren och franska revolutionens storslagna devis: Frihet, Jämlikhet, Broderskap – fast på franska.
Dvs. de tre paroller som Kejsar Napoleon III efter sin statskupp 1851, enligt Karl Marx, redan bytt ut med de mera jordnära: Artilleri, Kavalleri, Infanteri.
untitled (106)
Att Frankrike och den övriga civiliserade världen (d v s utvecklade kapitaliststater) sedan dess konsekvent skulle ha stått upp för friheten och demokratin enligt Wolodarskis recept har i praktiken endast gällt korta stunder, om ens någonsin, utom möjligen i västliberalers högtidstal.

Jag vill påstå att 99.98 procent av jordens folk skulle ha känt medlidande och solidaritet med de drabbats av IS’ terroraktion och – liksom jag – även utan särskild uppmaning – hade gjort det utan 15 helsidor i DN. Liksom alla tänkande människor borde reagera likadant inför de hundratusentals onödiga offer som under senare år drabbats av privat eller statlig terror i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och på många håll i Afrika.
Inom internationell lag och FN-konventioner finns som bekant ingen definition av terror
. Nationalencyklopedins definition – dvs ”våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas” duger i varje fall inte.
Erdogan & Obama
Ty ingen stormakt, allra minst Frankrike självt, och den s k civiliserade värld som nu skall enas i kampen mot IS skulle med denna rimliga definition undgå att med full rätt anklagas.
Terrorist är således tills vidare endast den som FN:s Säkerhetsråds Permanenta medlemmar anser vara det. Detta gäller beträffande en handfull för dem misshagliga organisationer. Stormakterna och deras civiliserade allierade kan inte vara skyldiga till terroristbrott, d v s

Inte Churchills riktade bombningar av arbetarkvarter och floddammar i Hitlertyskland.
Inte Frankrikes terrorpolitik mot den algeriska motståndsrörelsen eller Italiens mot Etiopiens.
Inte USA:s strategiska bränningar av bondbyar och grödor i Vietnam.
Inte Israels bombningar med vit fosfor av Gaza bostadskvarter.
Inte Saudiarabiens och vissa gulfstaters sponsring av IS´ och andra rebellarméers etniska/religiösa rensningar och försök att byta regim i Syrien. Etc, etc.

Gaza ruiner
Nazisterna filmade verksamheten i sina dödsläger i syfte att för allmänheten skryta med sitt folkmord, men bestämde sig visligen för att avstå för att offentliggöra denna dokumentation. IS har inte bara utfört bestialiska brott. Kvantitativt och historiskt måste IS, jämfört med stormakterna, visserligen betraktas som pytsåkare i våld mot civila. Men man har dessutom försummat att dölja sina brott, och till och med juridiskt förvärrat sin sak genom att man medvetet erkänt och publicerat dem för att attrahera andra fanatiker – och för att sprida skräck bland oss andra. Hittills har de lyckats väl i båda fallen – men allting har en ände.
I våra media framställs IS tjänstvilligt ofta som ”omöjligt att stoppa”. Det är antagligen lögn. IS må ha fått sin näring genom den misär vari kolonialmakter, USA och dess allierade länge har störtat stora delar av arabvärldens över 300 miljoner, till liten del under utnyttjande av tusenåriga religiösa motsättningar. Men det nya IS-kalifatet skulle inte ha överlevt länge, om inte Västalliansen, vissa sunniislamska oljestater, Israel och Turkiet hade understött eller åtminstone sett mellan fingrarna med dess framfart, i hopp om dess stöd mot Syrien och Iran.
IRAQ-UNREST-BAIJI
Först i dagarna har USA börjat angripa de oljeleveranser (till vilka?) som IS hämtat en stor del av sin budget från. Och Rysslands ökade flygaktivitet i Syrien – och snart kanske rent av i Irak – kan möjligen även förvandla de västallierades ”krig för syns skull” till en verklig offensiv – likt aktionen mot civila fransmän i helgen redan har gjort det.
Det är sannolikt att Västalliansen betalar ett visst pris för att förmå stater som Turkiet och Saudiarabien att åtminstone avstå från att sabotera en offensiv mot IS. USA och troligen Israel måste bromsa sitt stöd åt kurdiska styrkor – som dock varit bland dem som verkligen på marken bekämpat IS. Och Saudiarabien får nu mera hjälp från US Air Force i sina bombningar mot Jemens shiiter.
Och trots Frankrikes kategoriska motstånd måste man sannolikt inkludera Syriens lagliga regering i de fredsförhandlingar som bör komma, vilket torde försvåra för Frankrikes troliga planer på att åter få insteg i sin f d koloni Syrien, som man förlorade i Andra Världskrigets slutskede.

”Solidariteten med Frankrike måste vara obegränsad.” säger DN. Exakt vad denna floskel innebär är svårt att utröna. I bästa fall betyder den ingenting, d v s lika mycket som vederbörande redaktörs påstående att den västallians som vårt eget land tillhör framför allt skulle strida för frihet och demokrati. I värsta fall betyder frasen att vi uppmanas att ge Frankrike och USA-alliansen fria händer i Mellanöstern – och att, för att tala med Bush 2001: Den som inte är för oss är med terroristerna.
För folkets – Syriens, Iraks och Frankrikes – skull måste man önska dem framgång, som verkligen bekämpar terroristerna i IS. För bestående seger kommer att krävas ytterligare insatser av folken i Mellanöstern mot IS, mot imperialisterna och i de reaktionära grannstater som lever i symbios med de senare.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

Clartebloggen http://www.fib.se/utrikes/item/5067-attacken-i-paris>FIB 17/11 Ab 15/11 Middle East Online ABNA news Japan Times Reuters Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg Vinden viskar mitt namn DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9


10 svar till “Attacken i Paris -Väst måste ändra politik”

 1. Jag lyssnar på SR Nyheter (P1). Programledaren Katrin Zimmerman frågar entusiastiskt om Assad nu är på väg ut, då John Kerry sagt så i samtal med FN-medlaren de Mistura som menar att det är upp till syrierna att bestämma detta till slut. Saknar K Zimmerman elementär kunskap om att Syrien är en huvudkraft mot den väpnade terrorismen på marken sedan 4 år, och att Väst främjat framväxten av denna terrorism?
  Kanske inte?
  Hon saknar uppenbarligen elementär demokratisk orientering. Det är klart att Syriens befolkning måste få avgöra sin framtid. Assad är uppenbarligen populär enligt olika källor, bl.a. en NATO-undersökning.
  Detta är upprörande.

  • ”Programledare” eller snarare en imperiets propagandist Katrin Zimmerman saknar elementär kunskap om vad suveränitet och självbestämmande. Men eftersom vi lever i tider då det krävs en IQ av 50 för att vara journalist är Zimmerman i gott sällskap. Annars kulle hon ha fattat att hon är och påhejar ISIS och de som finansierar, tränar och stöter ISIS, d v s, USA, Israel, Turkiet, Britterna, Frankrike och Saudierna. Putin, Assad och Syriens folk kommer att gå till historien som hjältar. Historien kommer inte att vara barmhärtig mot Obama, Netanyahu, Cameron, Hollande och alla andra som verkar för att förstöra Syrien.

 2. JAVISST – ”VÄST MÅSTE ÄNDRA SIN POLITIK” – MEN DET SKER VARE SIG VI GÖR DET ELLER EJ. GLOBALA GEOPOLITISKA SKEENDEN ÄGER NU RUM SOM KOMMER ATT ÄNDRA VÄSTS POLITIK.

  Vilka historiska mega-nyheter är den största av dem alla?
  * Är det den snabbt framväxande alliansen mellan Kina och Ryssland?
  KOMMENTAR: För första gången efter andra världskriget hotas på allvar den sista militära supermakten på jorden – USA.

  * Är det att Indien har börjat frigöra sig från USA och att en trippelallians snabbt växer fram – Kina, Indien och Ryssland?
  KOMMENTAR: De mellanstatliga relationerna mellan Indien och Kina – liksom mellan Indien och Ryssland – har plötsligt börjat blomma. Alla problem har sopats under mattan. De långvariga historiska spänningarna är som bortblåsta.

  * Är det megasatsningen på ”den nya sidenvägen” som på sikt ska binda samman Europa och Asien – ”Eurasia”?
  KOMMENTAR: Detta projekt är mänsklighetens största industriella satsning någonsin. Alla länder i Asien har sneglat på det kinesiska undret. Alla vill lära sig av Kinas industriella revolution. Initiativet – den nya sidenvägen – kraftsamlar nu nästan hela Asien. Halva världens befolkning börjar dra åt samma håll. Denna historiska kraft förändrar naturligtvis världen.

  * Är det att alliansen mellan USA och EU håller på att luckras upp?
  KOMMENTAR: Tyskland och Frankrike börjar knyta banden österut. Även Italien och Ungern liksom många andra mindre EU-länder verkar i samma riktning. Den historiska alliansen mellan USA och västra Europa håller långsamt men säkert på att brytas. Allt fler länder i västra Europa förstår att ländernas ekonomi går en sotdöd till mötes om vi inte samverkar i östlig riktning – i megaprojektet ”den nya sidenvägen”.

  * Är det nyheten att USA:s nationella skuld är cirka 65 tusen miljarder dollar – inte 18 tusen miljarder dollar som uppges officiellt.
  KOMMENTAR: Rapporten från den amerikanska riksrevisionens förra chef har skakat den finansiella världen. Men även flera av USA:s delstater är kraftigt skuldsatta – bland annat Kalifornien. Landets skulder är ännu större – de är astronomiska. USA:s ekonomi har redan kraschat. Det finansiella stupet är oundvikligt.

  * Är det bildandet av BRIKS-länderna och skapandet av den nya utvecklingsbanken ”NDB”.
  KOMMENTAR: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har knutits samman i en världsomspännande allians. Den nya utvecklingsbanken innebär att bankirerna i väst genom sina institutioner inte längre kan diktera villkoren i den fattiga världen.

  * Är det Rysslands Syrienpolitik som har fått hela världen att ta av sig mössan – till och med länder i den förljugna västvärlden.
  KOMMENTAR: Utanför trippelalliansen USA, Israel och Saudiarabien står nästan hela världen enad. Putins popularitet har formligen exploderat. Ingen rysk politiker har någonsin fått vara med om något liknande. Hela världsopinionen har påverkats starkt.

  * Är det USA:s – och deras ”allierade” Israels och Saudiarabiens – satsning på att organisera inbördeskrig i Mellanöstern?
  KOMMENTAR: Hela världen förstår vilka länder som ligger bakom det lapptäcke av terrororganisationer som skapats i bland annat Syrien och Irak. Hela världen vet nu att IS är USA:s viktigaste länk i kedjan av krigargrupper som bara har en enda uppgift – nämligen att tillsätta en amerikansk marionettregim i Syrien. Det är BARA vi i väst som hålls avskärmade från denna obekväma sanning.

  * Är det beslutet som kommer att tas av IMF den 30:e november 2015 att den kinesiska valutan Yuan tas in i IMF:s valutakorg?
  KOMMENTAR: Alla verkligt kunniga ekonomer vet att dollarn snart kommer att falla. Kina vill till varje pris att världshandeln ska fungera även efter dollarns fall. Att den kinesiska valutan kommer med i IMF:s valutakorg är helt avgörande för världens framtid. ”Business must go on” – eljest blir det stormkaos i hela världen. Självklart kommer världshandeln snabbt att skifta till andra valutor än dollar. Det kommer att gå fort. Alla ekonomer vet nämligen sanningen om USA:s ekonomi.

  SVARET PÅ FRÅGAN – Vilken nyhet är den största av dem alla?
  Det rätta svaret är att alla nyheter är olika aspekter av samma historiska skeende. De kan sammanfattas:
  God morgon öst – God natt Väst.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 3. SR/SvT för ut den rådande omvärldsanalysen i väst, dvs vad politiker, tankesmedjor och ledarskribenter vill att vi ska anamma. Vissa journalister driver en medveten ideologisk linje de andra följer bara med. Medierna är hårt styrda idag och den journalist som ”slirar” och öppnar för en annan bild än västmakternas korrigeras genast.
  Att tänka ”utanför boxen” låter sig inte göras. Det hjälper inte att vi utanför upprörs och försöker rätta. Verkligheten rättar, som nu när Putin kommer in i värmen (eller åtminstone farstun) till förtret för Wolodarski och M-P Löfgren.
  Det förs ut en propagandabild, t.ex att ryssarna inte bombat IS utan i områden där USA-stödda rebeller dominerar(illustrerat i SvT med mobilfilmer som visar förödelse och skadade! Det är lätt att kontroller för en riktig journalist, men det görs inte. De enda som bombat Raqqah fram till nu är Ryssland, som även bombat ner mot Deir ez Zur där Frankrike bombade oljefattransporter igår. USAs sporadiska bomber har, förutom Kobane, varit i en linje Homs-Aleppo där även ryssarna bombat mest. Förklaringen i medierna till USAs sporadiska bombningar (inget i Raqqah) har varit risken för collateral damage, något som USA tidigare inte hesiterat för! USAs första slag mot Raqqah var i förra veckan då en drönare tog ut Jihad John. En precisionsattack utan militär betydelse. Varför lägger inte journalister ihop 1+1? De kan inte förrän verkligheten ändrats som nu, när Ryssland är en av ”oss” i kampen mot IS. En rörelse som Turkiet men även väst stött så länge den fungerat som kraft mot Assad. När den börjar angripa oss har den spårat ur!

  • Erik, när det gäller journalister så finns det lite olika typer på redaktionerna! Vi har vargarna som Wolodarski, Löfgren, Holmström med flera som sätter agendan och sedan har vi fårskocken dvs merparten av alla ”journalister” som bara vill ha ett bekvämt liv och bara bräker ur sig vad ägarna och deras chefer säger till dem. Fåren producerar inget nytt utan kopierar och sprider vargarnas budskap som i sin tur får den av politiker, kapitalet, ägarna och mäktiga företag och organisationer. Fåren är givetvis egentligen bara en kostnad och de slåss för livet för att få behålla sina välbetalda smäckjobb nu när tidningarna och övrig media ska spara och då gäller det att visa att man är ordentligt PK, gärna mycket mer än kollegan vid skrivbordet bredvid.

 4. Benny, ungefär så! Ytterligare ett exempel. Vi fick rapporter om att en IS-konvoj var på väg mot Kobane. Det tog många timmar innan de nådde fram. När de var inne i staden bombade USA stora delar av staden sönder och samman för att försvaga dem. Den kurdiska peshmerga milisen fick kämpa kvarter för kvarter för att driva ut IS. Elementär militärstrategi säger att USA skulle gjort som i Irakkriget då de slog ut främre delen av konvojer med Saddamsoldater för att sedan ta hand om de fordon som blev blockerade. Inget svenskt media ifrågasatte varför USA lät IS komma in i den tätbebyggda delen. Man vågar inte så tvivel om USAs avsikter. Förmodligen får vi i en dokumentär om något år en antydan om sanningen. Olika linjer inom Obamaadministrationen om det rätta i att slå mot IS är mest sannolikt. En linje som ville korrigera IS och få dem att inrikta sig på huvuduppgiften, Assad och en linje á la ”låt dom hållas”, vi ska inte försvaga motståndet. Kurderna (PKK; YPG och PJAK) är ju terrorister och marxister för politiker i USA så linjen att inte störa IS kan ha varit väl företrädd i administrationen. USAs linje har sedan varit avvaktande och mest inriktad på att ”korrigera” IS, tex Jihad John attacken, en spektakulär Hollywoodscen som får stort medial uppmärksamhet.

 5. Politiker och media i hela Europa säger nu att terroristattacken i Paris är det största dödliga angreppet på civila i Frankrike sedan världskriget. Så är det ju inte. 1961 genomförde de algerier som bodde och arbetade i Paris en stor fredsdemonstration. Polischefen i Paris beordrade en hänsynslös väpnad attack på demonstranterna. Det exakta antalet döda vet vi inte men det beräknas så många som trehundra. Olle Svenning tar upp det illdådet i Aftonbladet Kultur idag med rubriken ”Polischefen bakom Paris värsta terrordåd”. Polischefen Maurice Papon hade ett nazistiskt förflutet under Vichyregimen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Maurice_Papon
  Citat Wikipedia: ”..Han var Paris polischef 1958–1967. Hans roll i två ökända massakrer på demonstranter mot Frankrikes krigföring i Algeriet — massakern i Paris 1961[1] den 17 oktober 1961 och massakern vid métro Charonne[2] den 8 februari 1962 — blev särskilt beryktad.”
  Hans Isaksson skriver:” Att Frankrike och den övriga civiliserade världen(dvs utvecklade kapitaliststater) sedan dess skulle ha stått upp för friheten och demokratin enligt Wolodarskis recept har i praktiken endast gällt korta
  stunder, om en någonsin, utom möjligen i västliberalers högtidstal.” Så sant. Gällde uppenbart inte den 17 oktober i Paris 1961. Etablissemanget i Frankrike tystade under många år ner den av deras polischef beordrade massakern. Så småningom arbetade sig sanningen fram. Och offren var således fler än under angreppet 13 november. Vem som nu iscensatt det illdådet.
  Paul Craig Roberts har egna tankar kring skuldfrågan: http://www.globalresearch.ca/paris-terrorist-attacks-every-position-on-the-spectrum-supports-the-us-governments-propaganda/5489624

  Ulla Johansson