Afghanistan stjälper de rödgröna?


Alliansen ställer sig positiv till att öka det svenska deltagandet av soldater i Afghanistan, man säger det med tillägget – om säkerhetsläget så skulle kräva. Man bortser från det faktum att folket i Afghanistan inte vill ha några ockupationstrupper där och att det inte är ”säkerhetsläget” som kräver mer trupp, det är USA.

DN: ”Alliansens utrikes- och försvarsgrupp: Vi vill förlänga den svenska styrkans mandat i Afghanistan och är öppna för att utöka det militära bidraget. Ett av de första beslut som en ny regering måste fatta efter valet rör frågan om Sveriges fortsatta deltagande i Isaf-insatsen i Afghanistan. De rödgröna partierna saknar dock ännu – knappt två månader före valet – en gemensam linje om Afghanistan. Alliansen är öppen för en utökning av det svenska militära bidraget, om säkerhetssituationen så skulle kräva.”

Det är tragiskt att inte de rödgröna har kommit fram till minsta gemensamma nämnare när det gäller Afghanistan. Att gå till val i en koalition med ett flertal frågor hängande i luften gynnar ingen, i det här fallet allra minst Vänsterpartiet. I en liten undersökning här på bloggen så vill 83 procent av besökarna att Sverige skulle ta hem sina soldater från Afghanistan, sexton procent anser att de ska vara kvar. Visserligen hade säkerligen resultatet varit omkastat om samma sorts undersökning gjorts på borgerliga bloggar, men det visar definitivt på ett kommande problem för Vänsterpartiet.

Jag vet redan gamla kamrater som inte kommer att rösta på (V) trots att de varit medlemmar i decennier. Det är ett problem som kommer att lösas först efter valet som allt ser ut idag. För samtidigt som bilderna kommer som förställer Afghaner som ägnar sig åt stenkastning mot ockupationssoldaterna så bortser många från det faktum att de ekonomiska institutionerna nu börjar tala om att världen behöver hjälpa USA med sin ekonomi eftersom de använt alla pengar till att föra krig i Irak och Afghanistan. Dessutom finansierar de amerikanska skattebetalarna Israels agerande mot palestinierna, något som kostar amerikanerna miljard efter miljard av dollar.

Samarbetet med de rödgröna riskerar att skada Vänsterpartiet på ett irreparabelt sätt, och så länge den socialdemo-
kratiska ledningen säger sig vara beredd att fortsätta den militära närvaron i koalition med USA så målas vänsterpartisterna in i ett hörn av den egna partiledningen.

Att alliansens partier är förtjusta över att strida på samma sida som USA är förvisso ett problem för deras väljare, för många borgerliga väljare anser knappast att USA det land som svenska soldater skall riskera att offra livet för. Men ju närmare partitopparna man kommer desto större är engagemanget för den ”transatlantiska axeln” och ett hägrande NATO-medlemskap.

Det bistånd regionen behöver i nuläget är snarare hjälp till Pakistan för de översvämningar som drabbat landet. Kriga gör de så bra själva utan svensk inblandning.

i , , , , , , , , dn123 ab12 ex svd12 t


6 svar till “Afghanistan stjälper de rödgröna?”

  1. Jaha, och när kräver ”säkerhetsläget” det? -Är det när det börjar komma hem fler och fler svenska män och kvinnor i plastsäckar ? eller att det börjar smälla bomber i tunnelbanan? Vi har ingen anledning att ha våra soldater där, dom skall finnas här om vi behöver försvara eget land. Absolut inte för att hjälpa USA att få kontroll över de oexplaterade oljereserver som finns i Afghanistan

  2. Utan ett klart ställninstagande MOT en fortsatt svensk krigsinsats i Afghanistan från de rödgröna kommer säkerligen många vänstersympatisörer att blankrösta.

  3. Konstigt att Sverige vill trappa upp när många NATO-länder drar ner. Det är delvis de borgerliga mediernas fel, de skildrar kriget på ett totalt obalanserat sätt, helt till NATO:s fördel. Den svenska mediesituationen är katastrofal, men vad gör man åt det? Hur många svenskar måste komma hem i liksäckar innan vi får en opposition som ryter till?

  4. En stilla undran bara Jinge. Är Afghanistanfrågan i sig tillräckligt allvarlig för att många V-väljare skall undvika att rösta på V i valet. Eller är det bara en liten del i ett allmänt missnöje med anpassningspolitiken gentemot S och MP. Jag har väldigt liten kunskap om hur tankegångarna går bland V:s sympatisörer.

    • Det finns i alla fall. Möjligen kan SD:s opinionssiffror motverka det, det är ytterst få svenskar som på fullt allvar ha in fascister i Riksdagen.